Enter your keyword

NAUČNOISTRAŽIVAČKI SEKTOR

Dr. Safet Bandžović Naučni savjetnik
Dr. Sedad Bešlija Viši naučni saradnik
Dr. Enes Dedić Naučni saradnik
Dr. Sonja Dujmović Naučni saradnik
MEHMED HODŽIĆ, MA Stručni saradnik
Jasmin Medić, MA Viši stručni saradnik
AJDIN MUHEDINOVIĆ, MA Viši stručni saradnik
Dr. Muhamed Nametak Viši naučni saradnik
Mr. Edin Omerčić Viši stručni saradnik
Dr. Enes S. Omerović Naučni saradnik
Dr. Sanja Gladanac Petrović Viši stručni saradnik
Dr. Nedim Rabić Naučni saradnik
DR. Aida Ličina Ramić Viši stručni saradnik
dr. Ramiza Smajić Naučni saradnik
Dr. Sabina Veladžić Naučni saradnik
Dr. Hana Younis Viši naučni saradnik

ADMINISTRATIVNI SEKTOR

Fatima Išerić

sekretar

Ognjenka Išek

tehnički sekretar

Vildana Kurtović

šef računovodstva

Igor Mišković

bibliotekar

mr. Muhidin Pelesić

bibliotekar saradnik – arhivist

Sabiha Ljuca        Ifeta Mešević
čistačica-kurirka           čistačica-kurirka