Enter your keyword

NAUČNOISTRAŽIVAČKI SEKTOR

Dr. Safet Bandžović Naučni savjetnik
Dr. Sedad Bešlija Viši naučni saradnik
Dr. Enes Dedić Viši naučni saradnik
Dr. Sonja Dujmović Viši naučni saradnik
Amir Džinić, MA Viši stručni saradnik
Mehmed Hodžić, MA Viši stručni saradnik
Dr. Jasmin Medić Naučni saradnik
Ajdin Muhedinović, MA Viši stručni saradnik
Dr. Muhamed Nametak Viši naučni saradnik
Dr. Enes S. Omerović Viši naučni saradnik
Dr. Nedim Rabić Naučni saradnik
Dr. Dženita Sarač Rujanac Viši naučni saradnik
dr. Ramiza Smajić Viši naučni saradnik
Dr. Sabina Veladžić Naučni saradnik
Dr. Hana Younis Naučni savjetnik

ADMINISTRATIVNI SEKTOR

Fatima Išerić

sekretar

Ognjenka Išek

tehnički sekretar

Vildana Kurtović

šef računovodstva

Igor Mišković

bibliotekar

Anida Ibričić

stručni saradnik

Sabiha Ljuca        Ifeta Mešević
čistačica-kurirka           čistačica-kurirka