Enter your keyword

Biblioteka

Biblioteka Instituta za historiju je specijalna biblioteka poluzatvorenog tipa, koja prikuplja, obrađuje i čuva literaturu koja se odnosi, prije svega, na historiju Bosne i Hercegovine, od njenog postanka do danas. Osim toga, posjeduje i prikuplja bibliotečku građu iz drugih oblasti života i razvoja Bosne i Hercegovine. Namijenjena je saradnicima Instituta za historiju, studentima, đacima i drugim zainteresiranim korisnicima, koji se bave historiografskim i drugim istraživanjima.

Nakon šteta, koje su nanesene biblioteci u ratnim okolnostima, fondovi se postepeno popunjavaju kupovinom, poklonima i razmjenom publikacija sa srodnim institucijama u gradu, državi i inostranstvu. Značajan dio bibliotečkog fonda čine donacije dijelova ličnih biblioteka, nekadašnjih zaposlenika i saradnika Instituta: dr. Borisa Nilevića, dr. Branislava Đurđeva i Željke Vrdoljak. Posebno mjesto u fondu biblioteke čine donacije biblioteka porodice Umičević-Ilić (oko 320 naslova) i porodice Tvrtković (oko 420 naslova monografija i oko 400 svezaka časopisa). Obrada doniranih knjiga je u toku. Posebno značajna za našu biblioteku bila je donacija Ambasade Kraljevine Holandije, koja je za Institut nabavila police za smještaj knjiga.

Trenutno biblioteka Instituta za historiju raspolaže sa 12.070 naslova monografija, zbornika radova, putopisa, vrijednih djela iz oblasti književnosti, filozofije, i drugih nauka. Biblioteka posjeduje oko 3.000. svezaka časopisa, značajan broj rijetke periodike i memoarske građe iz predratnog perioda i perioda 1941-1945. godine. Najveći problem za biblioteku predstavlja nedostatak adekvatnog prostora za čuvanje građe. Periodika i memoarska građa je izložena propadanju, zbog vlage i neadekvatnog smještaja.

U biblioteci radi diplomirani prof. historije-bibliotekar Igor Mišković.