Enter your keyword

 

JAVNE NABAVKE

Plan javnih nabavki Instituta za historiju za 2020. godinu

Plan javnih nabavki Instituta za historiju za 2021. godinu

 

ODLUKA o prihvatanju prijedloga cijene za  usluge  iznajmljivanja putničkog vozila

ODLUKA o prihvatanju prijedloga cijene za nabavku kancelarijskog materijala

Obavještenje o nabavci

ODLUKA o prihvatanju prijedloga cijene za nabavku  usluge dostavljanja pripremljene hrane (catering) i pića

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku računara i računarske opreme

ODLUKA o prihvatanju prijedloga cijene za nabavku dijagnostičkih potrepština – bezkontaktni toplomjer

ODLUKA o prihvatanju dostavljenih recenzija za knjigu: Radivojevići – Vlatkovići vlastela Humske zemlje i Krajine

ODLUKA o prihvatanju prijedloga cijene za nabavku usluge štampanja Knjige „Branko Mikulić: politička biografija (1965-1989.)

ODLUKA o prihvatanju prijedloga cijene za nabavku usluge dezinfekcije, dezinsekcija i deratizacije

ODLUKA o prihvatanju prijedloga cijene za nabavku usluge  hotelskog smještaja

ODLUKA o prihvatanju prijedloga cijene za nabavku usluge  hotelskog smještaja

ODLUKA o prihvatanju prijedloga cijene za nabavku novogodišnjih paketića

IZVJEŠTAJ O PROVEDENOM POSTUPKU JAVNE NABAVKE

IZVJEŠTAJ O PROVEDENOM POSTUPKU JAVNE NABAVKE

IZVJEŠTAJ O PROVEDENOM POSTUPKU JAVNE NABAVKE

ODLUKA o prihvatanju prijedloga cijene za nabavku usluge štampanja časopisa Historijska traganja /Historical Searches 19

ODLUKA o prihvatanju prijedloga cijene  i dodjeli ugovora za nabavku usluge štampanja Bankarstvo Bosne i Hercegovine u periodu austrougarske okupacije i uprave – Privilegovana zemaljska banka za Bosnu i Hercegovinu na prekretnici

ODLUKA o prihvatanju prijedloga cijene  i dodjeli ugovora za nabavku usluge doktora medicine radi sistematskog godišnjeg pregleda

IZVJEŠTAJ O PROVEDENOM POSTUPKU JAVNE NABAVKE

IZVJEŠTAJ O PROVEDENOM POSTUPKU JAVNE NABAVKE

IZVJEŠTAJ O PROVEDENOM POSTUPKU JAVNE NABAVKE

IZVJEŠTAJ O PROVEDENOM POSTUPKU JAVNE NABAVKE

IZVJEŠTAJ O PROVEDENOM POSTUPKU JAVNE NABAVKE

IZVJEŠTAJ O PROVEDENOM POSTUPKU JAVNE NABAVKE

IZVJEŠTAJ O PROVEDENOM POSTUPKU JAVNE NABAVKE

IZVJEŠTAJ O PROVEDENOM POSTUPKU JAVNE NABAVKE

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke za usluge štampanja direktnim sporazumom

ODLUKA o prihvatanju prijedloga cijene za nabavku računara-laptopa

Odluka o usvajanju Plana javnih nabavki za 2021. godinu

Odluka o prihvatanju cijene za nabavku usluga štampanja časopisa Prilozi br. 49 i Zbornika radova sa međunarodne konferencije “Prijelomne godine bosanskohercegovačke prošlosti”

Obavještenje o postupku javne nabavke za usluge štampanja putem konkurentskog postupka

Odluka o prihvatanju prijedloga cijene i dodjeli ugovora za nabavku usluga interneta JRJN 72400000-4

ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke direktnim sporazumom

Odluka o izmjeni i dopuni Plana javnih nabavki Instituta za historiju za 2021. godinu

Odluka o prihvatanju prijedloga cijene za nabavku usluge dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije

Odluka o nabavci kroz konkurentski zahtjev

ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE

ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE

ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

Odluka o poništenju postupka javne nabavke usluge nabavke računara i računarske opreme

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI – LAPTOPI

ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE

ODLUKA

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA NABAVKU RAČUNARA I RAČUNARSKE OPREME

Odluka o pokretanju postupka Javne nabavke

Odluka o pokretanju postupka Javne nabavke

Poziv za dostavljanje ponuda – U postupku nabavke zdravstvenih usluga

Poziv za dostavljanje ponuda – Usluge hotela, restorana i trgovine na malo

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA

Plan nabavki Univerziteta u Sarajevu za 2022. godinu

Odluka UO – Izmjena i dopuna PJN UNSA – 21. 3. 2022.

Odluka rektora – Izmjena i dopuna PJN UNSA 2022 – 01. 04. 2022. 

Odluka rektora – Izmjena i dopuna PJN UNSA – 11. 4. 2022.

Odluka UO – Izmjene i dopune PJN UNSA – 14. 4. 2022.

Odluka o pokretaju postupka javne nabavke

Poziv za dostavljanje ponuda za potrebe Instituta za historiju (usluge hotela, restorana i trgovine na malo)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI – KANCELARIJSKI NAMJEŠTAJ

IZVJEŠTAJ O PROVEDENOM POSTUPKU JAVNE NABAVKE- FISKALNA KASA

Odluka o dodjeli ugovora za nabavku usluga sistematskog zdravstvenog pregleda uposlenika Instituta za historiju Univerziteta u Sarajevu

Godišnje obavještenje o dodjeli ugovora – Sistematski pregled radnika

IZVJEŠTAJ O PROVEDENOM POSTUPKU JAVNE NABAVKE RAČUNARA I RAČUNARSKE OPREME

IZVJEŠTAJ O PROVEDENOM POSTUPKU JAVNE NABAVKE INTERNETA I WEB HOSTINGA

IZVJEŠTAJ O PROVEDENOM POSTUPKU JAVNE NABAVKE

Odluka o prihvatanju prijedloga cijene – iznajmljivanje

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke – nabavka računara

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga interneta i web hostinga

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača i dodjeli ugovora za nabavku kancelarijskog namještaja

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku računara i računarske opreme – lot 1

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku računara i računarske opreme – lot 4

Poziv za dostavljanje ponuda za potrebe Instituta za historiju (Ugostiteljske usluge)

IZVJEŠTAJ O PROVEDENOM POSTUPKU JAVNE NABAVKE- RAČUNARSKA OPREMA, LOT 1, 2, 3, 4

ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE USLUGE NABAVKE RAČUNARA I RAČUNARSKE OPREME

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI-LAPTOPI I PRINTER

POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA NABAVKU USLUGA IZ ANEKSA II ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA (PRUŽANJE USLUGA HOTELA, RESTORANA I TRGOVINE NA MALO ZA POTREBE UNIVERZITET U SARAJEVU-INSTITUTA ZA HISTORIJU)

Odluka o izboru (Lot1)

Odluka o izboru (Lot 2)

Odluka o izboru (Lot3)

Odluka o izboru (Lot 4)

Plan javnih nabavki UNSA 2023

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI USLUGA INTERNETA I WEB HOSTINGA

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA NABAVKU USLUGA INTERNETA I WEB HOSTINGA

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke

ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE

POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA NABAVKU USLUGA IZ ANEKSA II ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA “NABAVKA USLUGA ADMINISTRATIVNIH SUDSKIH TAKSI ZA POTREBE UNIVERZITET U SARAJEVU – INSTITUTA ZA HISTORIJU”

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI FOTOGRAFSKE OPREME

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI RAČUNARSKE OPREME 

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

Odluka o poništenju postupka javne nabavke i isporuke fotografskog aparata putem konkurentskog postupka

Odluka o prihvatanju ponude i dodjeli ugovora za nabavku i isporuku fotoaparata putem konkurentskog postupka – LOT1

Odluka za LOT 1

Odluka za LOT 2

Odluka za LOT 3

Odluka za LOT 4

Odluka za LOT 6

Odluka za LOT 7

Odluka za LOT 8

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI USLUGE IZ ANEKSA II

Obavještenje o dodjeli ugovora

Obavještenje o dodjeli ugovora – Nabavka fotografskih aparata

ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE

Poziv za dostavljanje ponuda

ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE

Poziv za dostavljanje ponuda

ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE

Poziv za dostavljanje ponuda

ODLUKA o usvajanju poslovnika o radu Vijeća Instituta za historiju Univerziteta u Sarajevu

Poslovnik o radu Vijeća Instituta za historiju Univerziteta u Sarajevu

ODLUKA o usvajanju finansijskog Izvještaja Instituta za historiju za period 01.01.2023. do 31.12.2023. godine

ODLUKA o usvajanju projekta Autonomna regija Krajina (1991-1992)

ODLUKA o imenovanju glavnog urednika časopisa Historijska traganja/Historical Searches

ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE

Poziv za dostavljanje ponuda “Pružanje usluga sistematskog zdravstvenog pregleda za potrebe Univerzitet u Sarajevu – Instituta za historiju”