Enter your keyword

JAVNI KONKURS ZA IZBOR DIREKTORA UNIVERZITETA U SARAJEVU- INSTITUTA ZA HISTORIJU

JAVNI KONKURS ZA IZBOR DIREKTORA UNIVERZITETA U SARAJEVU- INSTITUTA ZA HISTORIJU

Na osnovu člana 24. Zakona o naučnoistraživačkoj djelatnosti Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 26/16), člana 69. Zakona o visokom obrazovanju (“Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 36/22), člana i 113, 119. Statuta Univerziteta u Sarajevu i Odluke Vijeća Instituta za historiju broj:01-01-37/24 od 08.01.2024. godine, Institut za historiju Univerziteta u Sarajevu objavljuje JAVNI KONKURS […]

DOPUNA JAVNOG OGLASA/KONKURSA

DOPUNA JAVNOG OGLASA/KONKURSA

Na osnovu Odluka Vlade Kantona Sarajevo broj: 02-04-9141-14/22 od 10.03.2022. godine i Odluke direktora Univerziteta u Sarajevu-Instituta za historiju broj:03-01-313/22 od 29.03.2022. godine raspisuje se DOPUNA JAVNOG OGLASA/KONKURSA U Konkursu/oglasu za prijem u radni odnos na Univerzitetu u Sarajevu-Institutu za historiju na neodređeno vrijeme za radno mjesto stručni saradnik za biblioteku – arhivist 1 izvršilac, […]

Javni oglas za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme za radno mjesto: Stručni saradnik za biblioteku – arhivist

Javni oglas za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme za radno mjesto: Stručni saradnik za biblioteku – arhivist

UNIVERZITET U SARAJEVU- INSTITUT  ZA HISTORIJU Podgaj broj 6 Website: www.iis.unsa.ba Na osnovu Odluka Vlade Kantona Sarajevo broj: 02-04-9141-14/22 od 10.03.2022. godine i Odluke direktora Univerziteta u Sarajevu-Instituta za historiju broj:03-01-313/22 od 29.03.2022. godine raspisuje se JAVNI OGLAS/KONKURS  za prijem u radni odnos na Univerzitetu u Sarajevu-Institutu za historiju na neodređeno vrijeme I Univerzitet u […]

OBAVIJEST O OBJAVI KONKURSA

OBAVIJEST O OBJAVI KONKURSA

Obavještavamo vas da će javni oglas/konkurs za prijem u radni odnos na Univerzitetu u Sarajevu-Institutu za historiju na neodređeno vrijeme za radno mjesto stručnog saradnika za biblioteku – arhivist biti objavljen dana 27.04.2022. godine u dnevnom listu „Dnevni avaz“, na internet stranici JU „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo„ na internet stranici Univerziteta u Sarajevu www.unsa.ba […]