Enter your keyword

en

HISTORIJSKA TRAGANJA

INSTITUTA ZA HISTORIJU

traganja-23

Historijska traganja
Univerzitet u Sarajevu
Institut za historiju
Podgaj 6
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Tel.: +387 33 209 364
Fax: +387 33 217 263
e-mail: htraganja@iis.unsa.ba
Kontakt osobe: Sabina Veladžić
e-mail: sabina.veladzic@iis.unsa.ba i
Ajdin Muhedinović
e-mail: ajdin.muhedinovic@iis.unsa.ba

Historijska traganja su časopis sa slobodnim pristupom, što znači da je kompletan sadržaj dostupan besplatno korisnicima, odnosno institucijama. Korisnicima je dozvoljeno da čitaju, preuzimaju, kopiraju, distribuiraju, štampaju, pretražuju ili upućuju na puni tekst članaka ili ih koriste u bilo koje zakonom dozvoljene svrhe bez traženja dozvole autora ili izdavača, u skladu s BOAI definicijom slobodnog pristupa.

Historijska traganja indeksirana su u CEEOL – Central and Eastern European Online Library, Frankfurt am Main i EBSCO bazama podataka.

©Institut za historiju Univerziteta u Sarajevu. Sva prava zadržana.

Izjava o slobodnom pristupu tekstovima
Tekstovi objavljeni u časopisu mogu se besplatno koristiti za osobne ili potrebe edukacije, poštujući autorska i prava izdavača. Nijedan dio časopisa ne smije se koristiti u komercijalne svrhe bez pismene dozvole izdavača.

Creative Commons LicenseThis work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License