Enter your keyword

REDAKCIJA

 • Prof. dr. Adnan Jahić (Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli)
  adnan.jahic67@gmail.com
 • Dr. Aida Ličina Ramić (Univerzitet u Sarajevu – Institut za historiju)
  licinaida@gmail.com
 • Prof. dr. Amila Kasumović (Univerzitet u Sarajevu – Filozofski fakultet)
  amilakasumovic80@gmail.com
 • Dr. Branimir Janković (Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu)
  bjankovi@ffzg.hr
 • Dr. Dženan Dautović (Zavičajni muzej Travnik, Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli)
  dzenandautovic@gmail.com
 • Dr. Edin Omerčić (Univerzitet u Sarajevu – Institut za historiju)
  edin.omercic@iis.unsa.ba
 • Dr. Hatice Oruç (Ankara Űniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafi a, Ankara, Turska)
  horuc@ankara.edu.tr
 • Dr. Ivana Pantelić (Institut za savremenu istoriju, Beograd)
  pantelic.ivana@gmail.com
 • Dr. Jure Ramšak (Institut za historijske studije Naučno-istraživačkog centra, Koper)
  Jure.ramsak@zrs-kp.si
 • Dr. Katja Kobolt (Istraživački centar Slovenačke akademije nauka i umjetnosti, Ljubljana)
  Katja.kobolt@zrc-sazu.si
 • Dr. Milivoje Bešlin (Institut za filozofiju i društvenu teoriju Univerziteta u Beogradu)
  milivoj.beslin@gmail.com
 • Dr. Sara Bernasconi
  sara.bernasconi@gmail.com
 • Dr. Sonja Dujmović (Univerzitet u Sarajevu – Institut za historiju)
  sonja.dujmovic@iis.unsa.ba

GLAVNA I ODGOVORNA UREDNICA

SEKRETAR