Enter your keyword

REDAKCIJA

  • Almir Marić (Fakultet humanistički nauka Univerziteta Džemal Bijedić u Mostaru)

almir.maric@unmo.ba

  • Enes Dedić (Univerzitet u Sarajevu- Institut za historiju)

enes.dedic@iis.unsa.ba

misaveritatem@gmail.com

  • Nella Lonza (Zavodu za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku, Hrvatska)

nelle.lonza@gmail.com

  • Hatice Oruç (Ankara Űniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafi a, Ankara, Turska)

horuc@ankara.edu.tr

  • Hana Younis (Univerzitet u Sarajevu-Institut za historiju)

hana.younis@iis.unsa.ba

filipskiljan@yahoo.com

zijad.sehic@gmail.com

vdugacki@gmail.com

GLAVNA I ODGOVORNA UREDNICA

dzenita.sarac-rujanac@iis.unsa.ba

SEKRETAR

mehmed.hodzic@iis.unsa.ba