Enter your keyword

dr. Sabina Veladžić


E-mail: sabina.veladzic@iis.unsa.ba
Datum rođenja: 19.05.1977.
Mjesto rođenja: Sarajevo (BiH)

 • Osnovna škola u Sarajevu
 • Srednja škola u Sarajevu
 • 2005. – Diplomirala na Odsjeku za historiju Filozofskog fakulteta u Sarajevu, stekla zvanje dipl. prof. historije
 • 2007- 2011. – postdiplomski studij: Historija Bosne i Hercegovine u 19. i 20. stoljeću, Filozofski fakultet, Sarajevo. Magistrirala 7.9.2011. na temu Bošnjaci u Bosni i Hercegovini od 1990. do 1992. godine: uzroci i sredstva nacionalne homogenizacije (mentor: prof.dr. Husnija Kamberović), stekla zvanje magistra historijskih nauka
 • 2012/2013. – upisala doktorski studij na Odsjeku za historiju Filozofskog fakulteta u Sarajevu, smjer Historija Bosne i Hercegovine u XIX i XX stoljeću
 • Doktorsku tezu, pod naslovom Bosna i Hercegovina i njeni nacionalno-kulturni fenomeni u javnim, kulturnim i naučnim raspravama i publicistici (1967-1974), pod mentorstvom prof. dr. Husnije Kamberovića, odbranila 17.5.2018. godine.

Aktivno znanje engleskog jezika

2006-2019. Institut za istoriju/historiju UNSA

2005. – Zlatna značka Univerziteta u Sarajevu za najboljeg studenta ispred Filozofskog fakulteta u Sarajevu

OBJAVLJENI ČLANCI:

 1. Sabina Veladžić, Homogenizacija Bošnjaka kroz Preporod 1990, u: Rasprave o nacionalnom identitetu Bošnjaka (uredio dr. Husnija Kamberović). Zbornik radova, Sarajevo, 2009, 185-217.
 2. Sabina Veladžić, Destabilizacija Bosne i Hercegovine krajem osamdesetih godina 20. stoljeća – „stvaranje preduslova“ za tronacionalnu dezintegraciju, Historijska traganja, 7, Institut za istoriju, Sarajevo, 2011, 201-229.
 3. Sabina Veladžić, Kretanje ka nultoj tačci – politički narativ SDA 1990-1992. kao temelj Kulture sjećanja Bošnjaka, u: Kultura sjećanja: 1991. Povijesni lomovi i svladavanje prošlosti (uredio Tihomir Cipek). Zbornik radova, Zagreb, 2011, 209-312.
 4. Sabina Veladžić, Slučaj „Gordog posrtanja“ 1969. godine – društveno-politički odjeci i rasprave, Prilozi, 45, Univerzitet u Sarajevu, Institut za historiju, Sarajevo, 2016, 201-230.
 5. Sabina Veladžić, Idejno (re)definiranje fenomena književne Bosne u Bosni i Hercegovini krajem 1960-ih i početkom 1970-ih, u: Prilozi historiji Bosne i Hercegovine u socijalističkoj Jugoslaviji (uredio Husnija Kamberović). Zbornik radova, Sarajevo, 2017, 145-184.
 6. Sabina Veladžić, Who are Bosnian Muslims – literary narratives about Bosnia and Bosnian Muslims in the period of socialist Yugoslavia, u: Balkan Tarihi ve Kültürü Sempozyumu (uredio: Aşkin Koyuncu). Zbornik radova, Çanakalle, 2017, 342-352.
 7. Sabina Veladžić, Dalekosežne polemike Maka Dizdara, Journal, 202-203, KDBH „Preporod“, rujan/listopad, Zagreb, 2017, 30-33.
 8. Sabina Veladžić, Udruženje književnika Bosne i Hercegovine u jugoslovenskim i bosansko-hercegovačkim društveno-političkim i idejnim previranjima od sredine 1960-ih do početka 1970-ih, u: Pilar, Časopis za društvene i humanističke studije, (uredila: Ivana Žebec Šilj), Godište XII. (2017.), broj 24(2), Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb, 2017.
 9. Sabina Veladžić, Kreatori bošnjačkog društva u Bosni i Hercegovini početkom 1990-ih, Prilozi br.48, Univerzitet u Sarajevu-Institut za historiju, Sarajevo, 2019.
 10. Sabina Veladžić, Srpska nacionalno-kulturna inteligencija u Bosni i Hercegovini o kulturnom identitetu Bosne i Hercegovine kroz rasprave o jeziku 1965.-1972., Historical searches/Historijska traganja br. 18, Institut za historiju, Sarajevo, 2019.

OBJAVLJENI PRIKAZI NAUČNIH, STRUČNIH PUBLIKACIJA I KONFERENCIJA:

 1. Sabina Veladžić, Robert J. Donia, Sarajevo: biografija grada. (Naslov originala Sarajevo: A Biography). Prijevod s engleskog Daniela Valenta. Sarajevo: Institut za istoriju, 2006, u: Prilozi, 36, Institut za istoriju u Sarajevu, Sarajevo, 2007, 211-216.
 2. Sabina Veladžić, Osman Brka, SDA-ljudi i događaji u političkom pokretu Bošnjaka. Sarajevo: Vijeće Kongresa bošnjačkih intelektualaca, 2007, u: Prilozi, 38, Institut za istoriju u Sarajevu, Sarajevo, 2009, 307-311.
 3. Sabina Veladžić, Safet Bandžović, Bošnjaci i antifašizam. Ratni realizam i odjek rezolucija građanske hrabrosti (1941.). Sarajevo: Autorovo izdanje, 2010, u: Prilozi, 40, Institut za istoriju u Sarajevu, Sarajevo, 2011, 395-397.
 4. Sabina Veladžić, Hannes Grandits, Obitelj i socijalne promjene u hrvatskim selima (18.-20. stoljeće), Studije slučaja Bobovac i Lekenik, Zagreb: FF-press, 2012, u: Prilozi, 42, Institut za istoriju u Sarajevu, Sarajevo, 2013, 251-254.
 5. Sabina Veladžić, Daniel Barić, Proziran i prezren Njemački jezik u hrvatskom društvu u prvoj polovici 19. stoljeća, Zagreb: Leykam international d.o.o., 2015, 383., Prilozi, 45, Univerzitet u Sarajevu-Institut za historiju, Sarajevo, 2016, 355-357.
 6. Sabina Veladžić, Jugoslavija u istorijskoj perspektivi (prikaz konferencije „Jugoslovensko iskustvo i budućnost regiona“), Oslobođenje (online), utorak, 24.10.2017.
 7. Sabina Veladžić, Jugoslavija u istorijskoj perspektivi (ur. Sonja Biserko), Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji, Beograd, 2017, Radovi (Historija, Historija umjetnosti, Arheologija), knjiga 6, Filozofski fakultet u Sarajevu, Sarajevo, 2019, 282-287.

UČEŠĆE NA KONFERENCIJAMA I SKUPOVIMA, PREZENTIRANI RADOVI:

 1. Maj 2008.- međunarodna naučna konferencija Rasprave o nacionalnom identitetu Bošnjaka 1945 -2008., u organizaciji Instituta za istoriju u Sarajevu, Sarajevo, referat: Nacionalna homogenizacija Bošnjaka kroz Preporod 1990;
 2. Septembar 2009. – međunarodna naučna konferencija Identitet Bosne i Hercegovine kroz historiju, u organizaciji Instituta za istoriju u Sarajevu, Sarajevo, referat: SDA između nacionalnog unitarizma i građanskog diskursa;
 3. Maj 2010. – naučni skup Ustavno-pravni i politički položaj Bosne i Hercegovine u 20. stoljeću, u organizaciji Instituta za istoriju u Sarajevu, Gradačac, referat: Destabilizacija Bosne I Hercegovine krajem osamdesetih godina 20. stoljeća – “stvaranje preduslova” za tronacionalnu dezintegraciju;
 4. Decembar 2010. – manifestacija Dani Instituta za istoriju u Sarajevu u organizaciji Instituta za istoriju u Sarajevu , Sarajevo, referat: Rasprave bošnjačke intelektualne i političke elite o nacionalnom imenu Muslimana/Bošnjaka;
 5. Novembar 2011. – međunarodna naučna koferencija Debating the end of Yugoslavia, u organizaciji Centra za jugo-istočne evropske studije Univerziteta u Gracu;
 6. Mart 2012. – tribina Put Bosne i Hercegovine u nezavisnost, u organizaciji Instituta za istoriju u Sarajevu, Sarajevo, referat: Unutarnjo-politički razvitak Bosne i Hercegovine 1990-1992;
 7. Juni 2013.- tribina Perspektive, inicirana i realizirana od strane dr. Admira Mulaosmanovića i mr.sc. Sabine Veladžić uz podršku Historijskog muzeja u Sarajevu, Sarajevo, referat: Bosanskohercegovačka historiografija i dileme: pozitivizam/postmodernizam;
 8. Juni 2015. – seminar Vijeća Evrope: Shared histories for a Europe without dividing lines sa fokusom na predavanje i učenje historije radi preveniranja konflikta i nasilja u savremenim kulturno kompleksnim evropskim društvima (Teaching and learning history for conflict and violence prevention in contemporary diverse European societies), Beograd;
 9. Novembar 2015.- međunarodna naučna konferencija Odnosi Bosne i Hercegovine sa susjedima kroz historiju u organizaciji Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, Tuzla, referat: Književno-jezička politika u Bosni i Hercegovini 1967-1974. i njoj alternativni idejni pravci;
 10. Septembar 2016.- naučni skup Bosna i Hercegovina u socijalističkoj Jugoslaviji: od Ustava 1946. do Deklaracije o nezavisnosti 1991. godine u organizaciji Udruženja za modernu historiju, Sarajevo, referat: Idejno redefiniranje fenomena književne Bosne krajem šezdesetih I početkom sedamdesetih godina 20. stoljeća;
 11. Oktobar 2016. – Međunarodni simpozijum o balkanskoj historiji i kulturi (The International Symposium on Balkan History and Culture) u organizaciji COMU – Çanakkale Onsekiz Mart University, Çanakkale, referat: Question of „Turkish guilt“ and image of Bosnian dark vilayet in the historiography, political theory and literary criticism of socialist Yugoslavia during the 1960-ties and early 1970-ties of the 20th century;
 12. Oktobar 2017. – 4. regionalni seminar Vijeća Evrope “Educating for Diversity and Democracy: Teaching history in contemporary Europe”, Beograd;
 13. Oktobar 2017. – konferencija „Jugoslovensko iskustvo i budućnost regiona“, Beograd.
 14. 14-15 oktobar 2019. – Okrugli stol „Uticaji Srbije i Hrvatske na političke procese u Bosni i Hercegovini od 1970-ih do 2019, Sarajevo, referat: Hrvatska proljećarska nacionalno-kulturna inteligencija o političkom i nacionalno-kulturnom identitetu Bosne i Hercegovine 1960-ih i početkom 1970-ih
 15. 22-23. Novembar 2019, Međunarodna naučna konferencija „Prijelomne godine bosanskohercegovačke prošlosti“, u organizaciji Instituta za historiju UNSA i ANUBiH, Sarajevo, referat: Bosanskohercegovačka socio-kulturna politika 1960-ih i početkom 1970-ih – povijesni kontekst izrastanja, očitovanja, značajke, déclin.

PROMOCIJE:

 1. Promocija Historijskih traganja br. 18, Institut za historiju UNSA, Sarajevo, 2018 – u Sarajevu, 31.10.2018; u Visokom, 25.9.2019; u Brčkom, 28.9.2019;

UREDNIŠTVA:

 1. član uređivačkog odbora Historijskih traganja za 2019. godinu