Enter your keyword

UPRAVA INSTITUTA

Sedad Bešlija

direktor

Rođen je 12. jula 1985. godine u Prijedoru. Završio je Gazi Husrev-begovu medresu u Sarajevu 2004, a 2009. godine diplomirao na Odsjeku za historiju i turski jezik i književnost na Univerzitetu u Sarajevu. Na Odsjeku za historiju Filozofskog fakulteta UNSA upisao je postdiplomski studij iz Historije Bosne i Hercegovine u osmanskom periodu na kojem je 2012. godine magistrirao s tezom „Mjere i metode za stabilizaciju osmanske vlasti u Bosni do kraja 16. stoljeća“. Doktorski studij je nastavio na istom odsjeku na kojem je 2015. godine odbranio tezu „Društveno-političke prilike u Hercegovačkom sandžaku od Žitvanskog do Karlovačkog mira 1606-1699.“ Objavio je jednu knjigu i više naučnih i stručnih radova. Učesnik je većeg broja domaćih i međunarodnih naučnih konferencija. Aktivno poznaje turski jezik. Od 7. maja 2019. godine imenovan je za v.d. direktora Instituta. Od 9. jula 2020. godine odlukom Vijeća Instituta za historiju izabran je za direktora Instituta na mandatni period 2020-2024. godine. Više o bio/bibliografskim podacima na: https://iis.unsa.ba/osoblje/dr-sedad-beslija/

IMG_0430 (1)

VIJEĆE INSTITUTA

 • Dr. Sedad Bešlija – predsjedavajući
 • Dr. Safet Bandžović
 • Dr. Enes Dedić
 • Dr. Sonja Dujmović
 • Dr. Elmedina Duranović
 • MA Mehmed Hodžić
 • Dr. Jasmin Medić
 • MA Ajdin Muhedinović
 • Dr. Muhamed Nametak
 • Dr. Edin Omerčić
 • Dr. Enes S. Omerović
 • Dr. Sanja Gladanac-Petrović
 • Dr. Nedim Rabić
 • Dr. Aida Ličina-Ramić
 • Dr. Dženita Sarač-Rujanac
 • Dr. Ramiza Smajić
 • Dr. Sabina Veladžić
 • Dr. Hana Younis