Enter your keyword

 

ZAKONI I PROPISI, ODLUKE I SLIČNI INTERNI AKTI

ZAKON O AUTORSKIM I SRODNIM PRAVIMA

ZAKON O RADU

ZAKON O NAUČNOISTRAŽIVAČKOJ DJELATNOSTI

Zakon o visokom obrazovanju

ODLUKA i Jedinstveni Pravilnik o plaćama i naknadama osoblja Univerziteta u Sarajevu

ODLUKA I PRAVILNIK O SLUŽBENIM PUTOVANJIMA NA UNIVERZITETU U SARAJEVU

STATUT UNIVERZITETA U SARAJEVU

JEDINSTVENI PRAVILNIK O RADU UNIVERZITETA U SARAJEVU

POSLOVNIK O RADU VIJEĆA INSTITUTA ZA ISTORIJU UNIVERZITETA U SARAJEVU

Pravilnik o utvrđivanju kriterija za projekte u Institutu za istoriju Univerziteta u Sarajevu

PRAVILNIK O UNUTRAŠNJOJ ORGANIZACIJI I SISTEMATIZACIJI RADNIH MJESTA U INSTITUTU ZA HISTORIJU UNIVERZITETA U SARAJEVU

PRAVILNIK O IZDAVAČKOJ DJELATNOSTI INSTITUTA ZA HISTORIJU UNIVERZITETA U SARAJEVU

Pravilnik o postupku internog prijavljivanja korupcije i postupanju po zaprimljenim prijavama korupcije na Univerzitetu u Sarajevu

ODLUKA o usvajanju projekta Ali-beg Firdus, život i djelo

ODLUKA o usvajanju projekta Antropološka studija razvijenosti svijesti o identitetu bosanskohercegovačkih iseljenika u Evropi

ODLUKA o usvajanju projekta  Sarajevo – centar ili periferija?

ODLUKA o izboru u istraživačko zvanje

ODLUKA o izboru u istraživačko zvanje

ODLUKA o izboru u naučno zvanje

ODLUKA o izboru u naučno zvanje

ODLUKA o usvajanju projekta “Zvornički sandžak u 17. stoljeću”

ODLUKA o usvajanju projekta  Djelovanje i uloga muslimanskog dobrotvornog društva “Merhamet” 1941-1945.

ODLUKA o izboru direktora Instituta za historiju

ODLUKA o  dopuni Poslovnika o radu Vijeća Instituta za historiju Univerziteta u Sarajevu

ODLUKA o usvajanju projekta Ruski faktor u istočnom pitanju i balkanski muslimani (1875.- 1914.)

ODLUKA o prihvatanju dostavljenih recenzija za knjigu: Radivojevići – Vlatkovići vlastela Humske zemlje i Krajine

ODLUKA o izboru u naučno zvanje

ODLUKA o izboru u naučno zvanje

Odluka o završetku projekta “Drumsko razbojništvo u srednjovjekovnoj Bosni” 

Odluka o usvajanju inicijative za utvrđivanje liste časopisa i zbornika radova u Bosni i Hercegovini relevantnih za oblast historije

Odluka o usvajanju uredničkih izvještaja

Odluka o usvajanju Izvještaja o radu Instituta i Izvještaja o međunarodnoj saradnji Instituta za 2020. godinu

Odluka o usvajanju prijedloga projekta “Bosanskohercegovačka porodica u socijalizmu: historijska perspektiva”

Odluka o produženju roka za projekat “Bosanskohercegovačko rukovodstvo između IX I X kongresa SKBiH (1986.-1989.)”

Odluka o usvajanju izmjena i dopuna Dinamičkog plana potreba za raspisivanje konkursa za izbor u zvanje 2020/2021

Odluka o imenovanju glavnog urednika časopisa Prilozi

Odluka o imenovanju organizacionog i redakcionog odbora Naučnog skupa “Godina 1991: Bosna i Hercegovina u procesu raspada Jugoslavije”

Odluka o imenovanju Komisije za izbor u naučno zvanje

Odluka o usvajanju akademskog kalendara za period maj – septembar 2021. godine

Odluka o produženju rada na projektu 

Odluka o pokretanju inicijative i raspisivanju konkursa za izbor u zvanje 

Odluka o imenovanju Radne grupe za pripremu kapitalnog i kolektivnog projekta HISTORIJA BOSNE I HERCEGOVINE

Odluka o usvajanju Prijedloga Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Institutu za historiju Univerziteta u Sarajevu 

Odluka o usvajanju Izvještaja urednika časopisa Prilozi 50

Odluka o usvajanju Izvještaja urednika časopisa Historijska traganja 20

Odluka o usvajanju Izvještaja o radu Instituta za historiju za 2021. godinu

Odluka o usvajanju Plana rada za 2022. godinu

Odluka o usvajanju Izvještaja urednika knjige Pod državnim okriljem – djetinjstvo u Bosni i Hercegovini do 1941. godine

Odluka o usvajanju Izvještaja urednika za izdanje Aleksandar Jabonovski, “Kroz Hercegovinu”, urednici Enes S. Omerović, Tomas J. Lis

Odluka o usvajanju Izvještaja suurednika knjige Identitet(i) muslimana u Cazinskoj krajini

Odluka o usvajanju Izvještaja urednika izdanja Izvori za historiju srednjovjekovne Bosne (Ispisi iz knjiga notarijata Državnog arhiva u Dubrovniku 1370-1529) I-III

Odluka o imenovanju glavnog urednika časopisa Historijska traganja

Odluka o imenovanju članova redakcije časopisa Historijska traganja

Odluka o produženju rada na projektu

Odluka o usvajanju Plana rada za 2023. godinu

Odluka o usvajanju Izvještaja o radu Instituta za historiju za 2022. godinu

Odluka o imenovanju glavnog urednika časopisa Prilozi

Odluka o usvajanju Izvještaja urednika publikacije Zbornik radova Ustavnost Bosne i Hercegovine kroz historiju

Odluka o usvajanju Izvještaja urednika časopisa Prilozi 51

Odluka o usvajanju Izvještaja urednika publikacije Izvori za historiju srednjovjekovne Bosne (Ispisi iz knjiga tužbi Državnog arhiva u Dubrovniku: Lamenta de foris I-L, 1370-1483)

Odluka o usvajanju Izvještaja urednika publikacije Migracijski tokovi, društveno-političke prilike u Bosanskom ejaletu (1683.-1718.)

Odluka o usvajanju Izvještaja urednika časopisa Historijska traganja/Historical searches 21

Odluka – pokreće se inicijativa i raspisuje konkurs za izbor u zvanje naučni saradnik za oblast moderne historije

Odluka o imenovanju uredništva publikacije Memoari Jelice Belovic Bernadzikovske

Odluka o imenovanju recenzenata publikacije Memoari Jelice Belović Bernadžikovske

Odluka o imenovanju urednika knjige Žene u sudskim spisima 1878-1914. Odbjegle, preljubnice, rentijerke, zemljovlasnice

Odluka o imenovanju recenzenata knjige Žene u sudskim spisima 1878-1914. Odbjegle, preljubnice, rentijerke, zemljovlasnice

Odluka o imenovanju uredništva publikacije Historijska ontologija Bosanaca pod habsburškom vlašću (1878-1918): Ideja čovjeka u pedagoškom i psihološkom diskursu u BiH

Odluka o imenovanju članova redakcije časopisa Prilozi br. 52 i 53

Odluka o dopuni Izdavačkog plana za 2023. godinu

Odluka o izmjenama i dopunama Pravilnika o izdavačkoj djelatnosti Instituta za historiju

Odluka o imenovanju urednika knjige Hercegovački sandžak u 17. stoljeću

Odluka o imenovanju recenzenata knjige Hercegovački sandžak u 17. stoljeću

Odluka o usvajanju pravilnika o javnim nabavkama

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke

ODLUKU O PRIHVATANIU PONUDE I DODJELI UGOVORA ZA NABAVKU I ISPORUKU RAČUNARSKE OPREME – PRINTERA ZA LOT 5

Odluka o usvajanju Izvještaja o radu Instituta za historiju za 2023. godinu

Odluka o produženju rada na projektu – Ramiza Smajić

Odluka o završetku projekta – Dženita Rujanac

Odluka o usvajanju Izvještaja urednika publikacije – Sedad Bešlija

GODIŠNJI ZBIRNI IZVJEŠTAJ O RADU INSTITUTA ZA HISTORIJU (2023.)

Odluka o usvajanju Izvještaja urednika – Dženita Rujanac

Odluka o usvajanju Izvještaja urednika – Sedad Bešlija

Odluka o usvajanju Izvještaja urednika – Hana Younis

Odluka o usvajanju Izvještaja – Nedim Rabić

Odluka o usvajanju Izvještaja – Enes Omerović

Odluka o usvajanju Izvještaja – Elmedina Duranović

Odluka o usvajanju Izvještaja urednika časopisa Prilozi 52

Odluka o usvajanju Izvještaja urednika časopisa Historijska traganja 22

Odluka o usvajanju Izvještaja o publikaciji Historija Bosne i Hercegovine

Odluka o usvajanju prijedloga za postupanje sa publikacijama izvan Instituta

Odluka o imenovanju Konkursne komisije za izbor direktora Instituta

Odluka o pokretanju procedure i raspisivanju konkursa za izbor i imenovanje direktora Instituta za historiju