Enter your keyword

 

ZAKONI I PROPISI, ODLUKE I SLIČNI INTERNI AKTI

ZAKON O AUTORSKIM I SRODNIM PRAVIMA

ODLUKA i Jedinstveni Pravilnik o plaćama i naknadama osoblja Univerziteta u Sarajevu

POSLOVNIK O RADU VIJEĆA INSTITUTA ZA ISTORIJU UNIVERZITETA U SARAJEVU

ZAKON O NAUČNOISTRAŽIVAČKOJ DJELATNOSTI

ODLUKA I PRAVILNIK O SLUŽBENIM PUTOVANJIMA NA UNIVERZITETU U SARAJEVU

Pravilnik o utvrđivanju kriterija za projekte u Institutu za istoriju Univerziteta u Sarajevu

Zakon o visokom obrazovanju

STATUT UNIVERZITETA U SARAJEVU

PRAVILNIK O UNUTRAŠNJOJ ORGANIZACIJI I SISTEMATIZACIJI RADNIH MJESTA U INSTITUTU ZA HISTORIJU UNIVERZITETA U SARAJEVU

PRAVILNIK O IZDAVAČKOJ DJELATNOSTI INSTITUTA ZA HISTORIJU UNIVERZITETA U SARAJEVU

ODLUKA o usvajanju projekta Ali-beg Firdus, život i djelo

ODLUKA o usvajanju projekta Antropološka studija razvijenosti svijesti o identitetu bosanskohercegovačkih iseljenika u Evropi

ODLUKA o usvajanju projekta  Sarajevo – centar ili periferija?

ODLUKA o izboru u istraživačko zvanje

ODLUKA o izboru u istraživačko zvanje

JEDINSTVENI PRAVILNIK O RADU UNIVERZITETA U SARAJEVU

ODLUKA o izboru u naučno zvanje

ODLUKA o izboru u naučno zvanje

ODLUKA o usvajanju projekta “Zvornički sandžak u 17. stoljeću”

ODLUKA o usvajanju projekta  Djelovanje i uloga muslimanskog dobrotvornog društva “Merhamet” 1941-1945.

ODLUKA o izboru direktora Instituta za historiju

ODLUKA o  dopuni Poslovnika o radu Vijeća Instituta za historiju Univerziteta u Sarajevu

ODLUKA o usvajanju projekta Ruski faktor u istočnom pitanju i balkanski muslimani (1875.- 1914.)

ODLUKA O SAGLASNOSTI NA ANGAŽMAN

ODLUKA o prihvatanju dostavljenih recenzija za knjigu: Radivojevići – Vlatkovići vlastela Humske zemlje i Krajine

ODLUKA o izboru u naučno zvanje

ODLUKA o izboru u naučno zvanje

ZAKON O RADU

Odluka o završetku projekta “Drumsko razbojništvo u srednjovjekovnoj Bosni” 

Odluka o usvajanju zahtjeva dr. Nedima Rabića za angažman na drugoj visokoškolskoj ustanovi

Odluka o usvajanju inicijative za utvrđivanje liste časopisa i zbornika radova u Bosni i Hercegovini relevantnih za oblast historije

Odluka o usvajanju uredničkih izvještaja

Odluka o usvajanju Izvještaja o radu Instituta i Izvještaja o međunarodnoj saradnji Instituta za 2020. godinu

Odluka o usvajanju prijedloga projekta “Bosanskohercegovačka porodica u socijalizmu: historijska perspektiva”

Odluka o produženju roka za projekat “Bosanskohercegovačko rukovodstvo između IX I X kongresa SKBiH (1986.-1989.)”

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke direktnim sporazumom