Enter your keyword

Bibliografija saradnika Instituta za historiju 2021-2023

Bibliografija saradnika Instituta za historiju 2021-2023

Safet Bandžović

2021

Naučne monografije-knjige

 1. BANDŽOVIĆ, Safet. Politika i nauka : ruski pogledi na Bosnu i Hercegovinu. Sarajevo, 2021, 700. str.
 2. BANDŽOVIĆ, Safet. Bošnjaci i antifašizam : ratni realizam i odjek rezolucija građanske hrabrosti (1941.) 2. dopunjeno izdanje. Sarajevo : El-Kalem, 2021, 503. str.

Članci u periodici

 1. BANDŽOVIĆ, Safet. Politika i historijski revizionizam : tokovi relativizacije kolaboracionizma i normalizacije “Ravnogorskog antifašizma” // Historijski pogledi / glavni i odgovorni urednik Sead Semilović. 3, br. 4. Tuzla : Centar za istraživanje moderne i savremene historije Tuzla. 2020, str. 133-177.
 2. BANDŽOVIĆ, Safet. Granice i spone : Mali Zvornik i Sakar u tokovima deosmanizacije Balkana XIX i XX stoljeća // Historijski pogledi / glavni i odgovorni urednik Sead Semilović. God. 4, br. 5. Tuzla : Centar za istraživanje moderne i savremene historije Tuzla, 2021, str. 7-50.
 3. BANDŽOVIĆ, Safet. Rat i humanost u historijskoj perspektivi : bošnjačka iskustva u Sandžaku 1941. // Historijski pogledi / glavni i odgovorni urednik Sead Semilović. God. 4, br. 6. Tuzla : Centar za istraživanje moderne i savremene historije Tuzla, 2021, str. 23-70.

Članci u zbornicima radova

 1. BANDŽOVIĆ, Safet. Dihotomije u historiji Bosne i Hercegovine : sporazum Cvetković-Maček (1939) // Prijelomne godine bosanskohercegovačke prošlosti / urednik Sedad Bešlija. Sarajevo : Univerzitet u Sarajevu – Institut za historiju. II. 2021, str. 39-82.
 2. BANDŽOVIĆ, Safet. Interpretativni narativi i perspektive prošlosti // Ramiz Crnišanin : čovjek i vrijeme / priredio Firdus Hamzagić. Sarajevo : Dobra knjiga, 2021, str. 17-80.
 3. BANDŽOVIĆ, Safet. Historija i savremenost : publicistički doprinos Adila Zulfikarpašića procesu kritičkog preispitivanja ratne prošlosti Bosne i Hercegovine (1941-1945) // Adil Zulfikarpašić i liberalne političke inicijative / urednik Safet Bandžović. Sarajevo : Bošnjački institut – Fondacija Adila Zulfikarpšašića, 2021, str. 41-81.
 4. BANDŽOVIĆ, Safet. The Muslim Resolutions of 1941. and Their Echo // The Muslim Resolutions : Bosniak Responses to World War Two Atrocities in Bosnia and Herzegovina / Hikmet Karčić. Sarajevo : Institut za islamsku tradiciju Bošnjaka = Institute for Islamic Tradition of Bosniaks, 2021, str. 103-132.
 5. BANDŽOVIĆ, Safet. Narativi o ratu i vrijednosni sudovi : Bošnjaci u vrtlogu iskušenja 1941. // Vrijeme i pamćenje : Muslimanske rezolucije 1941. / urednik Safet Bandžović. Sarajevo : Bošnjački institut – Fondacija Adila Zulfikarpašića, 2021, str. 29-82.

Prikazi publikacija

 1. BANDŽOVIĆ, Safet. Edin Veladžić : Bošnjačka vjerska inteligencija austrougarskog perioda. Sarajevo: Institut za islamsku tradiciju Bošnjaka, 2021, 265 str. // Context : časopis za interdisciplinarne studije / glavni urednik Ahmet Alibašić. Sarajevo, 2021, str. 135-141.

2022

Članci u zbornicima radova

 1. BANDŽOVIĆ, Safet. Tokovi i posljedice deosmanizacije Balkana u XIX stoljeću : nikšićki i kolašinski muhadžiri u Sandžaku // Novopazarski zbornik / urednik Fuad Baćićanin. Br. 44. Novi Pazar : Muzej Ras, 2021, str. 41-77.
 2. BANDŽOVIĆ, Safet. Historija i vremena iskušenja : tragovi i traganja // Put u Foču / Adil Zulfikarpašić. Sarajevo : Bošnjački institut – Fondacija Adila Zulfikarpašića, 2022, str. 5-53.

Članci u periodici

 1. BANDŽOVIĆ, Safet. Raspad Jugoslavije i geopolitičke refleksije : ruski pogledi na Bosnu i Hercegovinu (1992-1995) // Historijski pogledi / glavni i odgovorni urednik Sead Semilović. God. 5, br. 7. Tuzla : Centar za istraživanje moderne i savremene historije Tuzla, 2022, str. 303-352.
 2. BANDŽOVIĆ, Safet. Historija i sjećanje : novopazarski Jevreji // Almanah : Časopis za proučavanje, prezentaciju i zaštitu kulturno-istorijske baštine Bošnjaka/Muslimana / urednik Šerbo Rastoder. Br. 89-90. Podgorica : Udruženje Almanah, 2022, str. 187-227.
 3. BANDŽOVIĆ, Safet. Raskršća i pribježišta : bosanskohercegovački muhadžiri u Sandžaku (1878-1912) // Historijski pogledi / glavni i odgovorni urednik Sead Semilović. God. 5, br. 8. Tuzla : Centar za istraživanje moderne i savremene historije Tuzla, 2022, str. 44-92.

2023

Članci u periodici

 1. BANDŽOVIĆ, Safet. Slovenci u antifašističkoj borbi u Bosni i Hercegovini i izgradnji federativnih osnova Jugoslavije (1941-1945) // Historijski pogledi / glavni i odgovorni urednik Sead Semilović. God. 6, br. 9. Tuzla : Centar za istraživanje moderne i savremene historije Tuzla, 2023, 113-162.
 2. BANDŽOVIĆ, Safet. Bosna i Hercegovina i konstituisanje avnojske Jugoslavije (1943-1945) // Historijski pogledi / glavni i odgovorni urednik Sead Semilović. God. 6, br. 10. Tuzla : Centar za istraživanje moderne i savremene historije Tuzla, 2023, str. 148-187.

Članci u zbornicima radova

 1. BANDŽOVIĆ, Safet. Novopazarski jevreji : tragovi u historiji i vremenu // Novopazarski zbornik / urednik Fuad Baćićanin. Br. 45. Novi Pazar : Muzej Ras, 2022, str. 45-94.
 2. BANDŽOVIĆ, Safet. Tragovi potisnute historije : progoni i utočišta muslimana iz Smederevskog sandžaka (1804-1834) // Rađanje modernog grada: uloga porodice Kučukalić u urbanizaciji Brčkog i okoline : zbornik radova sa naučnog simpozija, održanog 27. novembar 2022. godine u Domu Islahijeta, Brčko / urednici Ćazim Suljević; Vahidin Preljević. Brčko : BZK Preporod, 2023, str. 87-140.
 3. BANDŽOVIĆ, Safet. Emigrant među emigrantima : izazovi vremena i odgovori Adila Zulfikarpašića // Bošnjaci u emigraciji : Adil Zulfikarpašić i nacionalno-politički vidokrug časopisa Bosanski pogledi : zbornik radova / urednik Safet Bandžović. Sarajevo : Bošnjački institut – Fondacija Adil Zulfikarpašić, 2023, str. 43-86.

Prikazi publikacija

 1. BANDŽOVIĆ, Safet. Enes Karić, Mustafa Spahić, Nasuprot zlu : Muslimanske rezolucije iz 1941. : Zajednička izjava iz 2015. Sarajevo: El-Kalem, 2019, str. 120. // Almanah : Časopis za proučavanje, prezentaciju i zaštitu kulturno-istorijske baštine Bošnjaka/Muslimana / urednik Šerbo Rastoder. Br. 91-92. Podgorica : Udruženje Almanah, 2023, str. 289-298.
 2. BANDŽOVIĆ, Safet. Ramiza Smajić, Migracije i Bosanski ejalet 1683–1718. Sarajevo: Institut za historiju Univerziteta u Sarajevu, 2022, str. 390. // Context : Časopis za interdisciplinarne studije / glavni urednik Ahmet Alibašić. God. 10, br. 1, 2023.  Sarajevo : Centar za napredne studije, 2023. str. 149-155.

 

Hana Younis

2021

Naučne monografije-knjige

 1. YOUNIS, Hana. Biti kadija u kršćanskom Carstvu: osoblje i djelatnost šerijatskih sudova u Bosni i Hercegovini 1878.-1914. Sarajevo : Univerzitet u Sarajevu – Institut za historiju, 2021, 439. str.
 2. ARAPSKI jezik u Bosni i Hercegovini / Hana Younis… [et al.]. Sarajevo : Kulturni centar “Kralj Fahd”, 2021, 193. str.

Članci u periodici

 1. YOUNIS, Hana. Iskaz o ostavinama kotarskog šerijatskog suda u Gračanici iz druge polovine 1889. godine // Gračanićki Glasnik : časopis za kulturnu historiju / glavni i odgovorni urednik Omer Hamzić. Gračanica : Monos. God. XXVI, br. 51, 2021, str. 81-92.
 2. YOUNIS, Hana. The Image Of Women Life Through Documents Of The Sharia Court In Sarajevo 1878-1914. // Journal of Balkan Studies / urednik Furkan Abdula. Skoplje : Balkan Studies Foundation. Vol. 2., br. 1, 2022, str. 7-27.
 3. YOUNIS, Hana. Osvrt na rad i osoblje šerijatskog suda u Gračanici 1878-1914. // Gračanićki Glasnik : časopis za kulturnu historiju / glavni i odgovorni urednik Omer Hamzić. Gračanica : Monos. God. XXVI, br. 52, 2021, str. 57-64.
 4. YOUNIS, Hana. Kiraethane u manjim mjestima u Bosni i Hercegovini 1878-1914 // Bosniaca : časopis Nacionalne i univerzitetske biblioteke Bosne i Hercegovine / urednik Ismet Ovčina. Sarajevo : NUBBIH. Vol.26, br. 26, 2021, str. 89-111.

2022

Članci u periodici

 1. YOUNIS, Hana. Crtice iz prošlosti trgovačke kuće Despić s posebnim osvrtom na privatne troškove 1870-1882. godine // Historical Searches = Historijska traganja / glavna i odgovorna urednica Dženita Sarač – Rujanac. Sarajevo : University of Sarajevo – Institute for History = Univerzitet u Sarajevu – Institut za historiju. Br. 21, 2022, str. 127-148.

Članci u zbornicima radova

 1. YOUNIS, Hana. Gazi-Husrev begov vakuf u dokumentima Vrhovnog šerijatskog suda Sarajevo 1878-1914 // Zbornik radova Uloga i značaj Gazi Husrev-bega u historiji Bosne i Hercegovine / glavni i odgovorni urednik Aladin Husić. Sarajevo : Gazi Husrev-begova biblioteka u Sarajevu … [et al.]. 2022, str. 218-237
 2. YOUNIS, Hana. Crtice iz mostarske svakodnevnice : kroz dokumente Kotarskog šerijatskog suda u Mostaru u periodu Austrougarske uprave // Slovo o Mostaru : Zbornik radova sa 5. međunarodne konferencije posvećen stvaralaštvu hercegovačkih autora / priredili Dijana Hadžizukić; Edim Šator. Mostar : Fakultet humanističkih nauka Univerziteta „Džemal Bijedić“. 2022, str. 223-247.

2023

Naučne monografije-knjige

 1. YOUNIS, Hana. Žene u sudskim spisima 1878.-1914. : Odbjegle, preljubnice, rentijerke, zemljovlasnice. Sarajevo : Univerzitet u Sarajevu – Institut za historiju, 2023, 337. str.
 2. YOUNIS, Hana. A Qadi in the Christian Empire : The staff and work of the Sharia Courts in Bosnia and Herzegovina 1878-1914. Sarajevo : Univerzitet u Sarajevu – Institut za historiju, 2023, 429. str.

Članci u periodici

 1. YOUNIS, Hana. Osvrt na položaj i status muslimanki u drugoj polovini 19. stoljeća u BiH // Bilten 6 : Položaj, status i narativ muslimanke Bošnjakinje : Sedmo savjetovanje za koordinatorice Odjela za brak i porodicu. Sarajevo : IZBIH. 2022, str. 17-24.
 2. ULOGA i značaj vode u razvoju Sarajeva kroz historiju / Sedad Bešlija … [et al.] // Historijski pogledi / glavni i odgovorni urednik Sead Selimović. Tuzla : Centar za istraživanje moderne i savremene historije Tuzla. God. VI, br. 10, 2023, str. 19-51.

Poglavlja u knjigama

 1. YOUNIS, Hana. Bosanski ejalet/viljaet u 19. stoljeću // Historija Bosne i Hercegovine : Bosna u osmanskom periodu / uredili Sedad Bešlija; Hana Younis. Sarajevo : Univerzitet u Sarajevu – Institut za historiju. Tom III, 2023, str. 108-142.
 2. YOUNIS, Hana. Zdravstvena kultura // Historija Bosne i Hercegovine : Bosna u osmanskom periodu / uredili Sedad Bešlija; Hana Younis. Sarajevo : Univerzitet u Sarajevu – Institut za historiju. Tom III, 2023, str. 281-292.
 3. YOUNIS, Hana. Berlinski kongres i otpor austrougarskoj okupaciji // Historija Bosne i Hercegovine : Bosna i Hercegovina u austrougarsko doba / uredili Hana Younis; Muhamed Nametak. Sarajevo : Univerzitet u Sarajevu – Institut za historiju. Tom IV, 2023, str. 3-10.
 4. YOUNIS, Hana. Stanovništvo Bosne i Hercegovine 1878–1914 // Historija Bosne i Hercegovine : Bosna i Hercegovina u austrougarsko doba / uredili Hana Younis;  Muhamed Nametak. Sarajevo : Univerzitet u Sarajevu – Institut za historiju. Tom IV, 2023, str. 85-97.
 5. YOUNIS, Hana. Iseljavanje iz Bosne i Hercegovine // Historija Bosne i Hercegovine : Bosna i Hercegovina u austrougarsko doba / uredili Hana Younis; Muhamed Nametak. Sarajevo : Univerzitet u Sarajevu – Institut za historiju. Tom IV, 2023, str. 98-113.
 6. YOUNIS, Hana. Razvoj gradova 1878–1914 // Historija Bosne i Hercegovine : Bosna i Hercegovina u austrougarsko doba / uredili Hana Younis; Muhamed Nametak. Sarajevo : Univerzitet u Sarajevu – Institut za historiju. Tom IV, 2023, str. 114-120.

Članci u zbornicima radova

 1. YOUNIS, Hana. Prava i obaveze zaposlenika u trgovačkim kućama pred kraj osmanske uprave = Rights and obligations of employees in trading houses towards the end of the Ottoman rule // Položaj trgovačkih radnika u Bosni i Hercegovini: historijski pregled : zbornik radova  = The Position of trade workers in Bosnia and Herzegovina: a historical overview / urednik Dražen Janko. Sarajevo : Sindikat radnika trgovine i uslužnih djelatnosti Bosne i Hercegovine, 2023, str. 9-30.

 

Sedad Bešlija

2021

Naučne monografije-knjige

 1. ARAPSKI jezik u Bosni i Hercegovini / Sedad Bešlija … [et al.]. Sarajevo : Kulturni centar “Kralj Fahd”, 2021, str. 193. 

Članci u zbornicima radova

 1. BEŠLIJA, Sedad. Društveno-politički kontekst i interpretacija prošlosti : ključne godine u političkom životu osmanske Bosne // Zbornik radova Prijelomne godine bosanskohercegovačke prošlosti / urednik Sedad Bešlija. Knjiga 1. Sarajevo : Univerzitet u Sarajevu – Institut za historiju, 2021, 125-145.
 2. BEŠLIJA, Sedad. Prilog izučavanju prošlosti kadiluka Novi u 17. stoljeću (do početka Velikog Bečkog/Morejskog rata) // Islamska zajednica i muslimani u Crnoj Gori 115 godina od Ustavnog priznanja njene autonomije Zbornik radova. Podgorica, 2021, str. 13-34.

Predgovori i In memoriam 

 1. BEŠLIJA, Sedad. Predgovor // Zbornik radova Prijelomne godine bosanskohercegovačke prošlosti I-II / urednik Sedad Bešlija. Sarajevo : Univerzitet u Sarajevu – Institut za historiju, 2021, str. 7-12.
 2. BEŠLIJA, Sedad. Predgovor // Zvornički sandžak u XVII stoljeću / urednik Sedad Bešlija. Sarajevo : Univerzitet u Sarajevu – Institut za historiju, 2021, str. 11-15.
 3. BEŠLIJA, Sedad. In Memoriam: dr. Kemal Bašić (1964-2020) // Prilozi / glavni i odgovorni urednik Sedad Bešlija. Sarajevo : Institut za historiju – Univerzitet u Sarajevu. 50/2021, 2021, 439-441.

2022

Članci u periodici

 1. BEŠLIJA, Sedad. Bosna Hersek'teki Siyasi Krizin Dünü ve Bugünü // Perspektif. Br. 308, Keln, Şubat, 2022, str. 60-65.
 2. BEŠLIJA, Sedad. O društveno-političkim prilikama u kadiluku Ljubinje u 17. stoljeću (do početka Bečkog / Morejskog rata) // Prilozi / glavni i odgovorni urednik Sedad Bešlija. Br. 51/2022, Sarajevo : Institut za historiju – Univerzitet u Sarajevu, 2022, str. 81-110.

Članci u zbornicima radova

 1. BEŠLIJA, Sedad. Gazi Husrev-beg u prijeporu historiografskih interpretacija // Zbornik radova sa naučnog skupa Uloga i značaj Gazi Husrev-bega u historiji Bosne i Hercegovine / Aladin Husić. Sarajevo : Gazi Husrev-begova biblioteka, Orijentalni institut, Institut za historiju, Historijski arhiv Sarajevo, 2022, str. 286-307.

Prikazi publikacija:

 1. BEŠLIJA, Sedad. Teufik ef. Imamović – muftija oči u oči sa sudbinom svoga naroda, http://balans.org.ba/teufik-ef-imamovic-muftija-oci-u-oci-sa-sudbinom-svoga-naroda/
 2. BEŠLIJA, Sedad. Faruk Taslidža : Između ratova : na granici svjetova : društveno-privredni odnosi Hercegovačkog sandžaka u prvoj polovini XVII stoljeća : (1606–1645). Mostar: BZK Preporod Mostar – Gradsko društvo Mostar, 2022, str. 233. // Prilozi / glavni i odgovorni urednik Sedad Bešlija. Br. 51/2022. Sarajevo : Institut za historiju – Univerzitet u Sarajevu, 2022, str. 312-315.

2023

Naučne monografije-knjige

 1. BEŠLIJA, Sedad. Hercegovački sandžak u 17. stoljeću. Sarajevo : Univerzitet u Sarajevu – Institut za historiju, 2023. 330 str.
 2. SINAN – paša Borovinić : Društveni status, porijeklo, politički uspon, početak urbanizacije Mostara / Adis Zilić … [et al.] Mostar : Univerzitet Džemal Bijedić u Mostaru, Medžlis IZ Mostar, 2023. 198. str.

Članci u periodici

 1. Uloga i značaj vode u razvoju Sarajeva kroz historiju / Sedad Bešlija … [et al.] // Historijski pogledi / glavni i odgovorni urednik Sead Semilović. God. 6, br. 10. Tuzla : Centar za istraživanje moderne i savremene historije Tuzla, 2023, 19-51.

Poglavlja u knjigama

 1. BEŠLIJA, Sedad. Bosansko-osmanski odnosi do 1463. godine i Sultanov pohod na Bosnu i kraj samostalne Bosanske Kraljevine 1463. godine : Bosna u osmansko doba // Historija Bosne i Hercegovine : Bosna i Hercegovina u XX stoljeću (1918-1945) / urednik Sedad Bešlija. Tom V, 2023, str. 27-48.
 2. BEŠLIJA, Sedad. Zadužbine : Nemuslimani (pravoslavci, katolici i Jevreji) Bosna u osmansko doba // Historija Bosne i Hercegovine : Bosna i Hercegovina u XX stoljeću (1918-1945) / urednik Sedad Bešlija. Tom V, 2023, str. 208-214.

 

Enes Dedić

2021

Naučne monografije-knjige

 1. DEDIĆ, Enes. Bosansko Kraljevstvo i Srpska Despotovina (1402-1459). Sarajevo : Univerzitet u Sarajevu – Institut za historiju, 2021, 481. str.

Članci u zbornicima radova

 1. DEDIĆ, Enes. Prijelomni događaji u historiji srednjovjekovne Bosne : Historiografska produkcija i perspektiva // Prijelomne godine bosanskohercegovačke prošlosti / glavni i odgovorni urednik Sedad Bešlija. Sarajevo : Univerzitet u Sarajevu – Institut za historiju. Knjiga I, 2021, str. 13-49.

2022

Članci u periodici

 1. DEDIĆ, Enes. Odluke vijeća Dubrovačke republike o Osmanskom carstvu i Osmanlijama (1417-1496) // Prilozi / glavni i odgovorni urednik Sedad Bešlija. Sarajevo : Univerzitet u Sarajevu – Institut za historiju. Br. 51/2022, 2022, str. 18-79.
 2. DEDIĆ, Enes. Deliberation of the Major Council of the Republic of Ragusa on the Serbian Despotate (1417-1478) // Historical Searches = Historijska traganja / glavna i odgovorna urednica Dženita Sarač – Rujanac. Sarajevo : University of Sarajevo-Institute for History = Univerzitet u Sarajevu – Institut za historiju. Br. 21, 2022, str. 11-85.

Članci u zbornicima radova

 1. DEDIĆ, Enes. Bišće i Blagaj u odlukama vijeća Dubrovačke republike u 15. stoljeću : ispisi arhivske građe // Slovo o Mostaru : zbornik radova sa 5. međunarodne konferencije posvećene stvaralaštvu hercegovačkih autora, Mostar, 20. i 21. 10 .2021. Mostar : Fakultet humanističkih nauka Univerziteta Džemal Bijedić u Mostaru, 2022, str. 21-61.

Prikazi publikacija

 1. DEDIĆ, Enes. Adis Zilić : Radivojevići – Vlatkovići : vlastela Humske zemlje i Krajine. Sarajevo: University of Sarajevo – Institute of History, 2021, str. 468. // Historical Searches = Historijska traganja / glavna i odgovorna urednica Dženita Sarač – Rujanac. Sarajevo : University of Sarajevo – Institute for History = Univerzitet u Sarajevu – Institut za historiju. Br. 21, 2022, str. 240-246.
 2. DEDIĆ, Enes. Esad Kurtović, Almir Peco, Izvori za historiju srednjovjekovne Bosne : (ispisi iz knjiga notarijata Državnog arhiva u Dubrovniku 1370-1529). Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu – Institut za historiju; Bošnjački institut – Fondacija Adila Zulfikarpašića; Historijski arhiv Sarajevo. I/1-3, 2021, str. 1351. // Prilozi / glavni i odgovorni urednik Sedad Bešlija. Br. 51/2022, Sarajevo : Institut za historiju – Univerzitet u Sarajevu, 2022, str. 303-306.
 3. DEDIĆ, Enes. Valentina Šoštarić : Dubrovački poklisari : u potrazi za novim teritorijima. Zadar: University of Zadar, 2021, 287. str. // Historical Searches = Historijska traganja / glavna i odgovorna urednica Dženita Sarač – Rujanac. Sarajevo : University of Sarajevo – Institute for History = Univerzitet u Sarajevu – Institut za historiju. Br. 21, 2022, str. 247-252.

2023

Naučne monografije-knjige

 1. DEDIĆ, Enes. The Bosnian Kingdom and the Serbian Despotate (1402-1459). Cazin : P.I. “Center for culture and tourism” Cazin – Department of the Museum of the Bosnian Kingdom; Sarajevo : University of Sarajevo – Institute of History, 2023, 480. str.
 2. DEDIĆ, Enes. Izvori za historiju Bosne u srednjem vijeku : Ispisi arhivske građe iz serije Acta Consilii Maioris Državnog arhiva u Dubrovniku (1415-1497). Sarajevo : Univerzitet u Sarajevu – Institut za historiju, 2023, str. 468.

Članci u periodici

 1. DEDIĆ, Enes. Battle for Silver : Srebrenica Between Bosnian Kings and Serbian Despots in the 15th Century // Prague Papers on the History of the International Relations / urednik Jan Županič. Prague : Faculty of Arts Press, Charles University. Br. 1-2/2023., 2022, str. 18-42.
 2. DEDIĆ, Enes. Županija Sana i njezini robovi u drugoj polovini 13 stoljeća // Radovi Zavoda za hrvatsku povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu / glavni urednik Inga Vilogorac Brčić. Zagreb : Zavod za hrvatsku povijest Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, FF press. Br. 54/2, 2022, str. 29-48.

Poglavlja u knjigama

 1. DEDIĆ, Enes. Bosansko kraljevstvo (1377-1463) // Historija Bosne i Hercegovine : Srednjovjekovna Bosna / urednik Enes Dedić. Tom II, 2023, str. 91-146.
 2. KURTOVIĆ, Esad; Dedić Enes. Društvo u srednjovjekovnoj Bosni // Historija Bosne i Hercegovine : Srednjovjekovna Bosna / urednik Enes Dedić. Tom II, 2023, str. 147-160.

Prikazi publikacija

 1. DEDIĆ, Enes. Esad Kurtović, Extracts from the Lawsuit Books of the Dubrovnik State Archives (Lamenta de foris I-L, 1370-1483) 1-3. Sarajevo: University of Sarajevo – Institute of History, 2022, 1535. str. // Historical Searches = Historijska traganja / glavna i odgovorna urednica Dženita Sarač – Rujanac. Sarajevo : University of Sarajevo – Institute for History = Univerzitet u Sarajevu – Institut za historiju. Br. 22, 2023, str. 223-227.
 2. DEDIĆ, Enes. Srđan Rudić : Bosanska vlastela u XV veku : Prosopografska studija. Beograd: Istorijski institut Beograd, Centar za napredne srednjovekovne studije; Banja Luka: Univerzitet u Banjoj Luci, 2021, 330. str. // Prilozi / glavni i odgovorni urednik Sedad Bešlija. Sarajevo : Univerzitet u Sarajevu – Institut za historiju. Br. 52, 2023, str. 223-228.

 

Jasmin Medić

2021

Članci u periodici

 1. MEDIĆ, Jasmin. Politička i nacionalna polarizacija u Bosni i Hercegovini : Projekti regionalizacije 1991. godine  // Prilozi / glavni i odgovorni urednik Sedad Bešlija. Sarajevo : Univerzitet u Sarajevu – Institut za historiju. Br. 50/2021, 2021, str. 283-315.

Članci u zbornicima radova

 1. MEDIĆ, Jasmin. Bosna i Hercegovina između raspada Jugoslavije i sticanja nezavisnosti // Prijelomne godine bosanskohercegovačke prošlosti / urednik Sedad Bešlija. Sarajevo : Univerzitet u Sarajevu – Institut za historiju. Knjiga II, 2021, str. 257-276.

Prikazi publikacija

 1. MEDIĆ, Jasmin. Rat jedne brigade protiv civila // Pregled : časopis za društvena pitanja /  urednik Senadin Lavić. Sarajevo : Univerzitet u Sarajevu. Vol. 62, No. 2, 2021, str. 159-161.

Napomena: Prikaz knjige Jovane Kolarić Dosije: 43. motorizovana brigada VRS u Prijedoru, Beograd: Fond za humanitarno pravo, 2021.

2022

Članci u periodici

 1. MEDIĆ, Jasmin. Obmana ili iskrenost? : Dva priznanja pred Međunarodnim krivičnim sudom za bivšu Jugolaviju // Pregled : časopis za društvena pitanja / urednik Senadin Lavić. Sarajevo : Univerzitet u Sarajevu. Vol. 64, No.2, 2022, str. 41-56.
 2. MEDIĆ, Jasmin. Briševo : izbrisano selo 1992. godine // Časopis za suvremenu povijest / urednik Branko Ostajmer. Zagreb : Hrvatski institut za povijest. Vol.54, br. 2, 2022, str. 465-485. 

Prikazi publikacija

 1. MEDIĆ, Jasmin. Safet Bandžović : Ideja i iskustvo : Jugoslovenski socijalizam i bošnjačka pozicija. Sarajevo, 2017. // Sudost-Forschungen / urednik Peter Mario Kreuter. Minhen : Verlag De Gruyter Oldenbourg. No. 80, 2021, str. 498–500.
 2. MEDIĆ, Jasmin. Mujo Begić : Nastanak i djelovanje Autonomne pokrajine Zapadna Bosna. Sarajevo: Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava, 2021. // Context / glavni urednik Ahmet Alibašić. Sarajevo : Centar za napredne studije. 9.1, 2022, str. 163-165.

2023

Naučne monografije-knjige

 1. DŽANANOVIĆ, Muamer; Medić, Jasmin; Karčić, Hikmet. Nastanak Republike Srpske : Od regionalizacije do strateških ciljeva : (1991-1992). Sarajevo : Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava; Institut za historiju, 2023, str. 268.

Članci u periodici

 1. MEDIĆ, Jasmin. Bosnien und Herzegowina im Jahr 2023 : Ein durch Krieg gespaltenes Land zwischen russischem Einfluss und euro-atlantischer Integration // Zeitschrift für Außen- und Sicherheitspolitik. Wiesbaden : Springer VS. Vol. 16, 2023, str. 147-159.
 2. MEDIĆ, Jasmin. Bosanska Krajina in the Bosnian Serb’s demographic projections of 1991 and 1992 // Bosnian studies : Journal for Research of Bosnian Thought and Culture / urednici Šaćir Filandra; Muamer Džananović. Sarajevo : BZK Preporod. Vol. 7, No. 1, 2023, str. 48-64.

Članci u zbornicima radova

 1. MEDIĆ, Jasmin. Srpska priznanja o zločinima počinjenim u Prijedoru 1992. Godine // Zločini nad Bošnjacima tokom agresije 1992-1995. i memorijalizacija zločina / urednica Medina Mehmedović-Mulalić. Sarajevo : El-Kalem – izdavački centar Rijaseta Islamske zajednice u BiH; Uprava za vanjske poslove i dijasporu Rijaseta Islamske zajednice u BiH, 2023, str. 89-98.

Poglavlja u knjigama ili zbornicima radova

 1. MEDIĆ, Jasmin. Sarajevski proces 1949. godine na stranicama Bosanskih pogleda // Zbornik radova Bošnjaci u emigraciji: Adil Zulfikarpašić i nacionalno-politički vidokrug časopisa Bosanski Pogledi / urednik Safet Bandžović. Sarajevo : Bošnjački institut – Fondacija Adil Zulfikarpašić, 2023, str. 137-148.
 2. MEDIĆ, Jasmin; Džananović, Muamer; Karčić, Hikmet. Bosna i Hercegovina od 1990. do 1995. godine : Disolucija SFRJ i stjecanje suverenog i nezavisnog  državno-pravnog statusa  Republike Bosne i Hercegovine // Historija Bosne i Hercegovine / urednici Dženita Sarač Rujanac; Jasmin Medić. Tom VI. Sarajevo : Univerzitet u Sarajevu – Institut za historiju, 2023, str. 165-183.
 3. MEDIĆ, Jasmin; Džananović, Muamer; Karčić, Hikmet. Bosna i Hercegovina od 1990. do 1995. godine : Ratni zločini i genocid u Republici Bosni i Hercegovini // Historija Bosne i Hercegovine / urednici Dženita Sarač Rujanac; Jasmin Medić. Tom VI. Sarajevo : Univerzitet u Sarajevu – Institut za historiju, 2023, str. 218-248.
 4. MEDIĆ, Jasmin. Bosna i Hercegovina od 1990. do 1995. godine : Nastanak i pad Autonomne pokrajine Zapadna Bosna // Historija Bosne i Hercegovine /  urednici Dženita Sarač Rujanac; Jasmin Medić. Tom VI. Sarajevo : Univerzitet u Sarajevu – Institut za historiju, 2023, str. 296-305.

Prikazi publikacija

 1. MEDIĆ, Jasmin. Hikmet Karčić : Torture, Humiliate, Kill : Inside the Bosnian Serb Camp System. Michigan: University of Michigan, 2022, 276. str. // Südosteuropa Mitteilungen. Südosteuropa Gesellschaft e.V., Heft 01/2023, 2023, str. 120-122.

 

Dženita Sarač Rujanac

2021

Poglavlja u zbornicima radova

 1. SARAČ RUJANAC, Dženita. Nepoznato o poznatome : Olimpijska 1984. i SR Bosna i Hercegovina // // Prijelomne godine bosanskohercegovačke prošlosti / glavni i odgovorni urednik Sedad Bešlija. Sarajevo : Univerzitet u Sarajevu – Institut za historiju. Knjiga II, 2021, str. 219-256.

Članci u periodici

 1. SARAČ RUJANAC, Dženita. Branko Mikulić o aktivnosti i metodama rada Saveza komunista i nacionalnom pitanju  u Hercegovini nakon 21. sjednice Predsjedništva SKJ // Hercegovina : Časopis za kulturno i historijsko naslijeđe / glavni i odgovorni urednik Edim Šator. Mostar : Arhiv HNK… [et al.]. Br. 20, 2021, str. 73-105.

Prikazi publikacija

 1. SARAČ RUJANAC, Dženita. Historijska nauka i izazovi XXI stoljeća : O osnovnim karakteristikama historiografije u Bosni i Hercegovini i nužnosti novih istraživačkih modela i polemičkog diskursa // Pregled / urednik Senadin Lavić. Sarajevo : Univerzitet u Sarajevu, 2020. vol 61., br. 3, str. 155 – 166.

Napomena: prikaz Priloga o historiografiji Bosne i Hercegovine (2001–2017) I i II, urednika Dževada Juzbašića i Zijada Šehića, Sarajevo: ANUBiH, Odjeljenje za humanističke nauke, knjige 47/1 i 47/2, 2020, 351/340.

 1. SARAČ RUJANAC, Dženita. Mario Katić : Domorodci i gospodari : Historijsko-antropološka studija stvaranja bosanskohercegovačkog grada Vareša. Sarajevo-Zagreb: Buybook, 2020, 144 str. // Gračanički glasnik : časopis za kulturnu historiju / glavni i odgovorni urednik Omer Hamzić. God. XXVI, broj 52, str. 151-157.
 2. SARAČ RUJANAC, Dženita. Burna jesen olimpijske 1984-e i sarajevska inicijativa Udruženja španskih boraca // Pregled / urednik Senadin Lavić. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu. Vol. 62., br. 2., 2021, str. 149 – 158.

Napomena: prikaz knjige Olge Manojlović Pintar, Poslednja bitka: Španski borci i jugoslovenska kriza osamdesetih, Beograd: Institut za noviju istoriju Srbije, 2019, 276. str.

 1. SARAČ RUJANAC, Dženita. Tvrtko Jakovina : Budimir Lončar : Od Preka do vrha svijeta : drugo dopunjeno izdanje. Zaprešić: Fraktura, 2020, 774. str. // Prilozi / glavni i odgovorni urednik Sedad Bešlija. Sarajevo : Univerzitet u Sarajevu – Institut za historiju. br. 50, 2021, str. 420-429.

2022

Poglavlja u zbornicima radova

 1. SARAČ RUJANAC, Dženita. Ustavi iz 1963. i 1974. kao uvod u fazu zrelog socijalističkog samoupravljanja i prirodan hod ka ravnopravnosti // Zbornik radova sa međunarodne konferencije Ustavnost Bosne i Hercegovine kroz historiju / glavna i odgovorna urednica Hana Younis. Sarajevo : Univerzitet u Sarajevu – Institut za historiju. 2022, str. 165-207.
 2. SARAČ RUJANAC, Dženita. Predsjednik Centralnog komiteta SKBiH Branko Mikulić u Hercegovini i Mostru 1970-ih godina // Slovo o Mostaru : Zbornik radova sa 5. međunarodne konferencije posvećen stvaralaštvu hercegovačkih autora / priredili Dijana Hadžizukić; Edim Šator. Mostar : Fakultet humanističkih nauka Univerziteta „Džemal Bijedić“. 2022, str. 281-314.

Članci u periodici

 1. SARAČ RUJANAC, Dženita. Svjetlo u tunelu : Električna energija i elektrifikacije u Bosni i Hercegovini do sredine 1970-ih godina // Prilozi / urednik Sedad Bešlija. Sarajevo : Univerzitet u Sarajevu – Institut za historiju, br. 51, 2022, str. 247-296.

Prikazi publikacija

 1. SARAČ RUJANAC, Dženita. Hana Younis : To Be a Qadi in Cristian Empire : The Work and Staff of Sharia Courts in Bosnia and Herzegovina Between 1878-1914. Sarajevo: University of Sarajevo – Institute of History, 2021, 439. str. // Journal of Balkan Studies / urednik Furkan Abdula. Skoplje : Balkan Studies Foundation. Vol. 2., br. 2, 2022, str. 117-125.
 2. SARAČ RUJANAC, Dženita. Hana Younis : Biti kadija u kršćanskom carstvu : Rad i osoblje šerijtskh sudova u Bosni i Hercegovini 1978-1914. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu – Institut za historiju, 2021, str. 440. // Radovi zavičajnog muzeja Visoko /  glavna i odgovorna urednica Mubera Pulo. Visoko : Zavičajni muzej Visoko. Br 2, 2022, str. 252-260.
 3. SARAČ RUJANAC, Dženita. Višestrukost identiteta muslimana na kompleksnom povijesno-kulturnom prostoru // Društvene i humanističke studije DHS : časopis Filozofskog fakulteta u Tuzli / glavni i odgovorni urednik Vedad Spahić. Tuzla : Univerzitet u Tuzli – Filozofski fakultet. God VII, br. 3 (20), 2022, str. 479-484.

Napomena: Prikaz knjige Lejle Hairlahović-Hušić Identitet/i muslimana u Cazinskoj krajini, Sarajevo: Institut za historiju Univerziteta u Sarajevu; Zagreb: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2021, 343. str.

2023

Poglavlja u knjizi

 1. SARAČ RUJANAC, Dženita. Bosna i Hercegovina u socijalističkoj Jugoslaviji : (1945-1990) // Historija Bosne i Hercegovine : Bosna i Hercegovina u XX stoljeću (1945-1995) / urednici Dženita Sarač Rujanac; Jasmin Medić. Tom VI. Sarajevo : Univerzitet u Sarajevu – Institut za historiju, 2023, str. 3-57.

Poglavlja u zbornicima radova

 1. SARAČ RUJANAC, Dženita. Sindikat u socijalističkom samoupravljanju : Iskustvo bosanskohercegovačkog sindikata trgovačkih, ugostiteljskih i turističkih radnika i nepravilan položaj radnica : (1947-1962) // Položaj trgovačkih radnika u Bosni i Hercegovini: historijski pregled : zbornik radova  = The Position of trade workers in Bosnia and Herzegovina: a historical overview / urednik Dražen Janko. Sarajevo : Sindikat radnika trgovine i uslužnih djelatnosti Bosne i Hercegovine, 2023, str. 53-90.

Članci u periodici

 1. ULOGA i značaj vode u razvoju Sarajeva kroz historiju / Sedad Bešlija … [et al.] // Historijski pogledi / glavni i odgovorni urednik Sead Selimović. Tuzla : Centar za istraživanje moderne i savremene historije Tuzla. God. VI, br. 10, 2023, str. 19-51.

 

Edin Omerčić

2021

Članci na internet portalima

 1. OMERČIĆ, Edin. „Turcorum temporibus“ … : srpska čaršija, turska čaršija, srpski poslovi, turski poslovi i srpske kafane… [e-članak] // Portal historiografija.ba / urednik Husnija Kamberović.

Dostupno na: https://historiografija.ba/assets/documents/357_sjednica-Skupstine.pdf

Poglavlja u zbornicima radova

 1. OMERČIĆ, Edin. I ja ću biti (hrvatski) vojnik : Kako je desetogodišnjaku u ratnom zaleđu zvučao raspad Jugoslavije? // Peti History Fest 2021 / urednik Husnija Kamberović.  Sarajevo : Udruženje za modernu historiju, 2021, str. 169-179.

Prikazi publikacija

 1. OMERČIĆ, Edin. Vladimir Petrović : Etničko čišćenje, geneza koncepta. Beograd: Institut za savremenu istoriju; Arhipelag, 2019, 227 str. // Historia Moderna Bosnia & Herzegovina / urednica Vera Katz. Sarajevo : Udruženje za modernu historiju. God. 2, br. 2, 2021, str. 204-209.
 2. OMERČIĆ, Edin. Dubravka Stojanović, Husnija Kamberović : Ratovi 1990-ih u regionalnim historiografijama: kontroverze, interpretacije, naslijeđe : zbornik radova. Sarajevo: Udruženje za modernu historiju, 2020. // Historia Moderna Bosnia & Herzegovina / urednica Vera Katz. Sarajevo : Udruženje za modernu historiju. God. 2, br. 2, 2021, str. 226-230.

Stručne kolumne na internet portalima

 1. OMERČIĆ, Edin. Završetak biciklističke staze : osmijeh na licu uljepšava ulicu [e-kolumna] // DWP Balkan.

Dostupno na: https://www.dwp-balkan.org/bh/blog_one.php?cat_id=4&text_id=287

 1. OMERČIĆ, Edin. Tri knjige, ploča i Gradonačelnica Sarajeva [e-kolumna] // DWP Balkan. Dostupno na: https://www.dwp balkan.org/bh/blog_one.php?cat_id=4&text_id=300&fbclid=IwAR05DTxrfCmU4uZLtVaekVrOPRfj1GFY0neaUF3DMjjLvMiiUPfKbkmGdGs
 2. OMERČIĆ, Edin. Fašizam u smeće! [e-kolumna] // DWP Balkan.

Dostupno na: https://www.dwp-balkan.org/bh/blog_one.php?cat_id=4&text_id=335&fbclid=IwAR1bvuDaSqHnt3nZhtxltwtdaBcDrGgpagh1wfCnka9lemH_hC798qV9sR8

 1. OMERČIĆ, Edin. Bilo je… Ne znamo mi ništa [e-kolumna] // DWP Balkan.

Dostpuno na: https://www.dwp-balkan.org/bh/blog_one.php?cat_id=4&text_id=337

 1. OMERČIĆ, Edin. Obelix na Kazanima: Ludi su, ti Rimljani [e-kolumna] // DWP Balkan.

Dostupno na: https://www.dwp-balkan.org/bh/blog_one.php?cat_id=4&text_id=344&fbclid=IwAR0mJVQBUs16CJWUNNwX98bNH2qzC72S_yEH224zlVWGTz8kPVj2moIkFDk

2022

Naučne monografije-knjige

 1. OMERČIĆ, Edin. Bosna i Hercegovina u političkoj projekciji intelektualnih krugova 1991-1996. Sarajevo : Udruženje za modernu historiju, 2022, 249. str.

Članci na internet portalima

 1. OMERČIĆ, Edin. Kako je i zašto osnovana HZ-HB? [e-članak] // Portal historiografija.ba / urednik Husnija Kamberović.

Dostupno na: https://historiografija.ba/article.php?id=1542

 1. OMERČIĆ, Edin. Pazi izložba! [e-članak] // Portal historiografija.ba / urednik Husnija Kamberović.

Dostupno na: https://historiografija.ba/article.php?id=1596

Poglavlja u zbornicima radova

 1. OMERČIĆ, Edin. Reprezentacije nasilja : sarajevska Aleja snajpera : nacrt za studiju slučaja // Reprezentacije nasilja u jugoistočnoj Evropi 20. stoljeća : zbornik radova / urednik Husnija Kamberović. Sarajevo : Udruženje za modernu historiju, 2022, str. 221-241.

2023

Prikazi publikacija

 1. OMERČIĆ, Edin. Zamišljanje žene : o ideološkim i kulturnim konceptima ženskog roda u povijesti Bosne i Hercegovine. Sarajevo: Fondacija Heinrich Böll, 2023. // Prilozi za orijentalnu filologiju / glavna urednica Elma Korić. Sarajevo : Univerzitet u Sarajevu – Orijentalni institute. 72 No. 72, 2023, str. 364-366.

 

Ajdin Muhedinović

2021

Članci u periodici

 1. MUHEDINOVIĆ, Ajdin. The attitude of the authorities of the Independent State of Croatia towards the refugees in Sarajevo during 1941 and 1942 = Odnos organa vlasti Nezavisne Države Hrvatske prema izbjeglicama u Sarajevu tokom 1941. i 1942. Godine // Historical Searches = Historijska traganja / glavna i odgovorna urednica Dženita Sarač – Rujanac. Sarajevo : University of Sarajevo-Institute for History = Univerzitet u Sarajevu – Institut za historiju. Br. 20, 2021, str. 173-198.
 2. MASLO, Amer; Muhedinović, Ajdin. Prošlost Bosne i Hercegovine na stranicama Kalendara Narodne uzdanice // Radovi Filozofskog fakulteta u Sarajevu (Historija, Historija umjetnosti, Arheologija) / urednik Amir Duranović. Sarajevo : Univerzitet u sarajevo – Filozofki fakultet. br. 8, 2021, str. 103-129.

Poglavlja u zbornicima radova

 1. MUHEDINOVIĆ, Ajdin. Prezentacija ZAVNOBIH-a u glasilima nacionalnih stranaka u Bosni i Hercegovini (1990-1995) // Prijelomne godine bosanskohercegovačke prošlosti / urednik Sedad Bešlija. Sarajevo : Univerzitet u Sarajevu – Institut za historiju. Knjiga II, 2021, str. 373-390.

Prikazi publikacija:

 1. MUHEDINOVIĆ, Ajdin. Amir Duranović : Islamska zajednica u jugoslavenskom socijalizmu. Sarajevo: Udruženje za modernu historiju (UMHIS), 2021, str. 313. // Oslobođenje : Knjižni blok. Sarajevo. 2021. str. 19.
 2. MUHEDINOVIĆ, Ajdin. Emily Greble : Sarajevo 1941-1945 : Muslimani, kršćani i Jevreji u Hitlerovoj Evropi. Sarajevo: University press – izdanja Magistrat, 2020 // Historia moderna Bosnia & Herzegovina / glavna urednica Vera Katz. Sarajevo : UMHIS Sarajevo. God. 2, br. 2, 2021, str. 191-195.

2022

Poglavlja u zbornicima radova

 1. MUHEDINOVIĆ, Ajdin. Mostar la Morte : Pogled na Mostar u putopisu Hermana Wendela // Slovo o Mostaru : Zbornik radova sa 5. međunarodne konferencije posvećen stvaralaštvu hercegovačkih autora / priredili Dijana Hadžizukić; Edim Šator. Mostar : Fakultet humanističkih nauka Univerziteta „Džemal Bijedić“. 2022, str. 247-265.

Prikazi publikacija

 1. MUHEDINOVIĆ, Ajdin. Stefan Petke, Muslime in der Wermacht und Waffen-SS. Rekrutierung – Ausbildung – Einsatz. Berlin: Metropol Verlag, 2021, 581 str. // Historical Searches = Historijska traganja / glavna i odgovorna urednica Dženita Sarač – Rujanac. Sarajevo : University of Sarajevo-Institute for History = Univerzitet u Sarajevu – Institut za historiju. Br. 21, 2022, str. 283-286.
 2. MUHEDINOVIĆ, Ajdin. Xavier Bougarel : Handžar divizija : Waffen-SS u Bosni 1943-1945. Sarajevo: Udruženje za modernu historiju, 2021, 294 str. // Časopis za suvremenu povijest / urednik Branko Ostajmer. Zagreb : Hrvatski institut za povijest. Vol. 54. No. 1, 2022, str. 287-290.
 3. MUHEDINOVIĆ, Ajdin. Sonja M. Dujmović : Pod državnim okriljem : Istorija djetinjstva u Bosni i Hercegovini 1878.-1941. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu – Institut za historiju, 2022, str. 317. // Tragovi : Časopis za srpske i hrvatske teme / glavni i odgovorni urednik Dejan Jović. Zagreb : Arhiv Srba u Hrvatskoj. God. 5, br. 1, 2022, str. 263-266.
 4. MUHEDINOVIĆ, Ajdin. Kadrija Hodžić : Tuzlanski proces 70-ih godina XX stoljeća. Sarajevo: Udruženje za modernu historiju, 2021,471. str. // Historia moderna Bosnia & Herzegovina / glavna urednica Vera Katz. Sarajevo : UMHIS Sarajevo. God. 3, br. 3, 2022, str. 105-108.
 5. MUHEDINOVIĆ, Ajdin. Vrijeme i pamćenje : Muslimanske rezolucije 1941. : Zbornik radova. Bošnjački institut – Fondacija Adila Zulfikarpašića, ur. Safet Bandžović // Novi Divan / glavna urednica Fatima Maslić. Travnik : Bosanski kulturni krug. Br. 2, 2022.
 6. MUHEDINOVIĆ, Ajdin. Hamdija Kreševljaković : Nekrolozi : ur. Amer Maslo : Sarajevo: Rekultura, 2022, 275 str. // Anali Gazi Husrev-begove biblioteke / glavni i odgovorni urednik Osman Lavić. Sarajevo : Gazi Husrev-begova biblioteka. Svezak 29, br. 43, 2022, str. 361-362.

2023

Članci u periodici

 1. MASLO, Amer; Muhedinović, Ajdin. „Bracia czy obcy” : Słowiańscy muzułmanie jako „Turcy” i „poturczeńcy” na północno-zachodnich Bałkanach = “Brothers or the Others” : Slavic Muslims as “Turks” and “Turned-Turks” in the North-Western Balkans // Prace Historyczne = History Notebooks / urednici Tomasz Jacek; Lis i Krzysztof Popek. Krakov : Jagiellonian University – Institute of History. 150/2, 2023, str. 243-261.

Poglavlja u zbornicima radova

 1. MUHEDINOVIĆ, Ajdin. Muslimani Bosne i Hercegovine u Drugom svjetskom ratu kroz prizmu „Bosanskih pogleda“ // Bošnjaci u emigraciji : Adil Zulfikarpašić i nacionalno-politički vidokrug časopisa Bosanski pogledi, zbornik radova / urednik Safet Bandžović. Sarajevo : Bošnjački institut – Fondacija Adil zulfikarpašić, 2023, str. 113-126.

 

Mehmed Hodžić

2021

Bibliografije

 1. BIBLIOGRAFIJA radova o Islamskoj zajednici u Bosni i Hercegovini : austrougarski period / autor Zehra Alispahić … [et al.]. Sarajevo : Gazi Husrev-begova biblioteka; Institut za islamsku tradiciju Bošnjaka, 2021.

Članci u periodici

 1. HODŽIĆ, Mehmed. Vakufsko sirotište u Sarajevu od osnivanja do kraja Prvog svjetskog rata // Prilozi / glavni i odgovorni urednik Sedad Bešlija. Sarajevo : Univerzitet u Sarajevu – Institut za historiju. Br. 50, 2021, str. 101-139.

Poglavlja u zbornicima radova

 1. HODŽIĆ, Mehmed. Prijelomna 1878. godina na stranicama Priloga Instituta za historiju // Prijelomne godine bosanskohercegovačke prošlosti / glavni i odgovorni urednik Sedad Bešlija. Sarajevo : Univerzitet u Sarajevu – Institut za historiju. Knjiga I, 2021, str. 329-337.

Prikazi publikacija

 1. HODŽIĆ, Mehmed. Hana Younis : Biti kadija u kršćanskom carstvu : rad i osoblje šerijatskih sudova u Bosni i Hercegovini 1878–1914. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu – Institut za historiju, 2021, 439 str. // Historical Searches = Historijska traganja / glavna i odgovorna urednica Dženita Sarač – Rujanac. Sarajevo : University of Sarajevo-Institute for History = Univerzitet u Sarajevu – Institut za historiju. Br. 20, 2021, str. 461-464.
 2. HODŽIĆ, Mehmed. Hercegovina očima Poljaka : prikaz knjige Aleksandera Jabłonowskog ”Kroz Hercegovinu” : Univerzitet u Sarajevu – Institut za historiju. Sarajevo 2021) // Hercegovina / glavni i odgovorni urednik Edim Šator. Mostar: Arhiv HNK, Muzej Hercegovine i FHN Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru, 2021. str. 239-242.

2022

Članci u periodici

 1. HODŽIĆ, Mehmed. Prilog izučavanju historije tevhida u Bosni i Hercegovini s posebnim osvrtom na austrougarski period // Glasnik Rijaseta Islamske zajednice u BiH / urednik Mustafa Prljača. Sarajevo : Rijaset islamske zajednice. Vol. LXXXIV, br. 9-10, 2022, str. 795-808.
 2. HODŽIĆ, Mehmed. Izvori finansiranja Vakufskog sirotišta u Sarajevu do kraja austrougarske uprave // Istraživanja / urednik Almir Marić. Mostar : Fakultet humanističkih nauka – Univerzitet Džemal Bijedić u Mostaru. Br. 17, 2022, str. 11-28.

Prikazi publikacija

 1. HODŽIĆ, Mehme. Amila Kasumović : Zatočene : žene u zatvorskom sustavu Bosne i Hercegovine 1878-1914. Sarajevo: Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu, 2021, 165. str. // Radovi Zavičajnog muzeja – Visoko / glavna i odgovorna urednica Đenana Ganić. Visoko : Zavičajni muzej – Visoko. Br. 2, 2022, str. 267-271.

2023

Članci u periodici

 1. HODŽIĆ, Mehmed. O provedbi vakufsko-mearifskih izbora 1912. godine u kotaru Bijeljina // Novi Muallim / glavni urednik Elvir Duranović. Sarajevo : Udruženje ilmijje IZ u BiH. God. XXIV, br. 94, 2023, str. 98-103.
 2. ULOGA i značaj vode u razvoju Sarajeva kroz historiju / Sedad Bešlija … [et al.] // Historijski pogledi / glavni i odgovorni urednik Sead Selimović. Tuzla : Centar za istraživanje moderne i savremene historije Tuzla. God. VI, br. 10, 2023, str. 19-51.

Poglavlje u zbornicima radova

 1. HODŽIĆ, Mehmed. Položaj trgovačkih pomoćnika u Bosni i Hercegovini krajem 19. i početkom 20. stoljeća // Položaj trgovačkih radnika u Bosni i Hercegovini: historijski pregled : zbornik radova / urednik Dražen Janko. Sarajevo : Sindikat radnika trgovine i uslužnih djelatnosti Bosne i Hercegovine, 2023, str. 31-52.
 2. HODŽIĆ, Mehmed. The position of trade assistants in Bosnia and Herzegovina at the end of the 19th and the beginning of the 20th century // The Position of trade workers in Bosnia and Herzegovina: a historical overview / urednik Dražen Janko. Sarajevo : Sindikat radnika trgovine i uslužnih djelatnosti Bosne i Hercegovine, 2023, str. 31-52.

Prikazi publikacija

 1. HODŽIĆ, Mehmed. The Position of Trade Workers in BiH : a historical overview : Collection of Papers. Sarajevo: Union of Trade and Service Workers BiH, 2023, str. 112. // Historical Searches = Historijska traganja / glavna i odgovorna urednica Dženita Sarač – Rujanac. Sarajevo : University of Sarajevo – Institute for History = Univerzitet u Sarajevu – Institut za historiju. Br. 22, 2023, str. 265-268.

 

Muhamed Nametak

2021

Naučne monografije-knjige

 1. ARAPSKI jezik u Bosni i Hercegovini / Hana Younis … [et al.]. Sarajevo : Kulturni centar “Kralj Fahd”, 2021, 193. str.

Članci u periodici

 1. NAMETAK, Muhamed. Zakonski i institucionalni okvir razvoja bosanskohercegovačkih finansija za vrijeme austrougarske uprave 1878-1914 // Prijelomne godine bosanskohercegovačke prošlosti / urednik Sedad Bešlija. Knjiga 1. Sarajevo : Univerzitet u Sarajevu – Institut za historiju, 2021., str. 275-292.
 2. NAMETAK, Muhamed. Bosanskohercegovačka emigracija kroz prepisku književnika Alije Nametka i Riza-bega Čengića (Ilove) : crtice iz života Bošnjaka u Turskoj // Istraživanja / urednik Almir Marić. Mostar : Fakultet humanističkih nauka u Mostaru. 16/2021, 2021, str. 29-48.
 3. NAMETAK, Muhamed. Razvoj šljivarstva u Bosni i Hercegovini za vrijeme austrougarske okupacije i uprave s posebnim naglaskom na ulogu grada Brčko // Gračanički glasnik : časopis za kulturnu historiju / glavni i odgovorni urednik Omer Hamzić. God. XXVI, broj 52, str. 65-74.
 4. NAMETAK, Muhamed. Pitanje odgovornosti za izbijanje Prvog svjetskog rata u svjetskoj historiografiji // Prilozi / glavni i odgovorni urednik Sedad Bešlija. Sarajevo : Univerzitet u Sarajevu – Institut za historiju. Br. 50, 2021, str. 139-164.

2022

Članci u periodici

 1. NAMETAK, Muhamed; Jacek Lis. Tomasz. Karl Ritter Stefanowski and his work on development of modern banking in Austro-Hungarian Bosnia and Herzegovina // Historical Searches = Historijska traganja / glavna i odgovorna urednica Dženita Sarač – Rujanac. Sarajevo : University of Sarajevo-Institute for History = Univerzitet u Sarajevu – Institut za historiju. Br. 21, 2022, str. 145-170.

2023

Naučno-historijske monografije – knjige

 1. BOSNA i Hercegovina u austrougarsko doba / Historija Bosne i Hercegovine. Tom IV / autor Hana Younis… [et al.]. Sarajevo : Univerzitet u Sarajevu – Institut za historiju. 2023, str. 304.

Članci u periodici

 1. NAMETAK, Muhamed. Interpretacije austrougarske kulturne politike u Bosni i Hercegovini : prilog kulturnoj historiji Bosne i Hercegovine // Istraživanja / urednik Almir Marić. Mostar : Fakultet humanističkih nauka u Mostaru. 18/2023, 2023, str. 11-26.

 

Ramiza Smajić

2021

Predgovori

 1. RAJKOVIĆ IVETA, Marijeta; Smajić, Ramiza. Urednički predgovor // Identitet/i
  muslimana u Cazinskoj krajini
  / Lejle Hairlahović-Hušić. Zagreb : Filozofski
  fakultet Sveučilišta u Zagrebu i Sarajevo : Univerzitet u Sarajevu – Institut za historiju,
  2021, str. 7-14.

2022

Naučne monografije-knjige

 1. SMAJIĆ, Ramiza. Osmanski popisni defteri stanovništva Visokog i okoline iz 1850. godine. Sarajevo : Institut za islamsku tradiciju Bošnjaka ; Visoko : Gradska biblioteka. 2022, 565. str.
 2. SMAJIĆ, Ramiza, Migracije i Bosanki ejalet (1683-1718.), Univerzitet u Sarajevu – Institut za historiju, 2022, 390.

Članci u periodici

 1. SMAJIĆ, Ramiza. Gazi Husrev-beg u kontroverznim historiografskim perspektivama = Gazi Husrev-bey in controversial historiographical perspectives // Historijski pogledi / glavni i odgovorni urednik Sead Selimović. Tuzla : Centar za istraživanje moderne i savremene historije. Br. 7., 2022, str. 39-50.
 2. SMAJIĆ, Ramiza. Iseljavanje kršćana iz Bosanskog ejaleta : (1683-1718) = Emigration of Christians from the Bosnian Eyalet : (1683-1718) // Historijski pogledi / glavni i odgovorni urednik Sead Selimović. Tuzla : Centar za istraživanje moderne i savremene historije. Br. 8, 2022, str. 17-43

Poglavlja u zbornicima radova

 1. SMAJIĆ, Ramiza. Ustanova ilmihaber između tradicije i administrativne prakse : primjer Mostara i okoline // Slovo o Mostaru : Zbornik radova sa 5. međunarodne konferencije posvećen stvaralaštvu hercegovačkih autora / priredili Dijana Hadžizukić; Edim Šator. Mostar : Fakultet humanističkih nauka Univerziteta „Džemal Bijedić“. 2022, str. 265-280.

Prikazi publikacija

 1. SMAJIĆ, Ramiza. Učiteljski kadar na pragu Istoka i Zapada // Pregled : časopis za društvena pitanja / urednik Senadin Lavić. Sarajevo : Univerzitet u Sarajevu. Vol. 63., br. 2, 2022, str. 181-186.

Napomena: Prikaz knjige: Muje Koštića, Leksikon učitelja i učiteljica osnovnih škola u Sarajevu od 1878. do 1918. godine, Sarajevo, 2020.

2023

Članci u periodici

 1. SMAJIĆ, Ramiza. Enciklopedista Muhamed Enveri Kadić : vizije i pouke // Pregled : časopis za društvena pitanja / urednik Senadin Lavić. Sarajevo : Univerzitet u Sarajevu. Vol. 63., br. 3, (2022), 2023. str. 128-133.

 

Sabina Veladžić

2021

Članci u periodici

 1. VELADŽIĆ, Sabina. Kultiviranje sociokulturnoga identiteta Bosne i Hercegovine kroz jezičnu politiku 1965-1973. // Časopis za suvremenu povijest / urednik Branko Ostajmer. Zagreb : Hrvatski institut za povijest. Vol. 53, br. 3, 2021, str. 989-1021.

Članci na internet portalima

 1. VELADŽIĆ, Sabina. Znanje o prošlosti nas može (o)trovati, [e-članak] // Portal www.historiografija.ba / urednik Husnija Kamberović. Dostupno na: https://historiografija.ba/article.php?id=689

Prikazi publikacija

 1. VELADŽIĆ, Sabina. Historijska traganja br. 17 : Institut za historiju Univerziteta u Sarajevu : Sarajevo : 2018. // Godišnjak : Centar za balkanološka ispitivanja / urednik Blagoje Govedarica. Sarajevo : ANU BiH, knjiga 49, 2020, str. 197-199.

2022

Članci u periodici

 1. VELADŽIĆ, Sabina. Biopolitičke strategije rasprave o „mješovitim brakovima“ u Ljiljanu 1994. godine // Historijski pogledi / glavni i odgovorni urednik Sead Selimović. Tuzla : Centar za istraživanje moderne i savremene historije. Br. 7, 2022, str. 423-456.

Poglavlja u zbornicima radova

 1. VELADŽIĆ, Sabina. Diskurzivna prezentacija žene u bošnjačkim štampanim medijima 1989-1992. // Zbornik radova : Zamišljanje žene : O ideološkim i kulturnim konceptima ženskog roda u povijesti Bosne i Hercegovine / urednici Sabina Veladžić; Aida Ličina Ramić. Sarajevo : Heinrich Böll Stiftung Sarajevo, 2022, str. 253-301.

Prikazi publikacija

 1. VELADŽIĆ, Sabina. Dr. Jure Ramšaka : (Samo)upravljanje intelekta : Društvena kritika u kasno socijalističkoj Sloveniji. Sarajevo: UMHIS, 2022., 267 str. // Historia moderna Bosnia & Herzegovina / glavna urednica Vera Katz. Sarajevo : UMHIS Sarajevo. God. 3, br. 3, 2022, str. 121-125.

2023

Poglavlja u zbornicima radova

 1. VELADŽIĆ, Sabina. Povijesni i (proto)nacionalni razvoj Bošnjaka i (stigmatizacija) bošnjaštva u diskurzivnim praksama kulturne inteligencije u Bosni i Hercegovini 1960-ih/1970-ih i početkom 1990-ih // Bošnjaci u emigraciji : Adil Zulfikarpašić i nacionalno-politički vidokrug časopisa Bosanski pogledi : zbornik radova / urednik Safet Bandžović. Sarajevo : Bošnjački institut – Fondacija Adil Zulfikarpašić, 2023, str. 165-195.

Prikazi publikacija

 1. VELADŽIĆ, Sabina. Melissa Kravetz, Women Doctors in Weimar and Nazi Germany : Maternalism, Eugenics and Professional Identity. Toronto: University of Toronto Press, Buffalo, London, 2019, 328 str. // Historia moderna Bosnia & Herzegovina / glavni urednik Husnija Kamberović. Sarajevo : UMHIS Sarajevo. God. 4, br. 4, 2022, str. 235-245.

 

Sonja Dujmović

2021

Naučne monografije-knjige

 1. DUJMOVIĆ, Sonja. Pod državnim okriljem : Istorija djetinjstva u Bosni i Hercegovini 1878-1941. Sarajevo : Univerzitet u Sarajevu – Institut za historiju, 2021, str. 317.

Članci u periodici

 1. DUJMOVIĆ, Sonja. Kako je nestala revolucija : slučaj Gavrila Principa // Tokovi istorije : Časopis Instituta za noviju istoriju Srbije / glavni i odgovorni urednik Vladan Jovanović. Beograd : Institut za noviju istoriju Srbije. God. 29., br. 1, 2021, str. 13-40.

Poglavlja u zbornicima radova

 1. DUJMOVIĆ, Sonja. Tokovi promjena u XX vijeku : organizacijske osnove ženskih udruženja i njihovog djelovanja u međuratnom periodu (1918-1941) // Zbornik radova Prijelomne godine bosanskohercegovačke prošlosti / urednik Sedad Bešlija. Knjiga 1. Sarajevo : Univerzitet u Sarajevu – Institut za historiju, 2021, str. 369-396.

2023

Članci u periodici

 1. DUJMOVIĆ, Sonja. Social Democratic Reflections on Women’s Activism in the Labor Movement in Bosnia and Herzegovina during the First World War = Socijaldemokratske refleksije o ženskom aktivizmu u radničkom pokretu u Bosni i Hercegovini tokom Prvog svetskog rata // Tokovi istorijeČasopis Instituta za noviju istoriju Srbije / glavni i odgovorni urednik Vladan Jovanović. Beograd : Institut za noviju istoriju Srbije. God. 31, br. 3., 2023, str. 87-108.

Članci na internet portalima

 1. DUJMOVIĆ, Sonja. Na šta (da) pomislim kada kažem 8. mart // Feministika : svim ženama svijeta [e-izvor]. Dostupno i na: https://feministika.ba/na-sta-da-pomislim-kada-kazem-8-mart/ 

Poglavlja u zbornicima radova

 1. DUJMOVIĆ, Sonja. Nacionalizam kao put ženskoj emancipaciji? : Vidljivost i uloga žene u Bosni i Hercegovini u austorugarskom periodu prema Bosanskoj vili // Zbornik radova : Zamišljane žene : O ideološkim i kulturnim konceptima ženskog roda u povijesti Bosne i Hercegovine / urednici Sabina Veladžić; Aida Ličina Ramić. Sarajevo : Heinrich Böll Stiftung Sarajevo, 2022, str. 93-162.

 

Amir Džinić

2022

Članci u periodici

 1. DŽINIĆ, Amir. O društveno-političkim prilikama u Smederevskom sandžaku i Bosanskom ejaletu krajem 18. i prvim decenijama 19. stoljeća // Prilozi / glavni i odgovorni urednik Sedad Bešlija. Sarajevo : Univerzitet u Sarajevu – Institut za historiju. Br. 51/2022, 2022, str. 129-180.

2023

Članci u periodici

 1. DŽINIĆ, Amir. Prilog poznavanju prilika u bosanskom ejaletu za vrijeme Mahmud Hamdi-paše i Davud-paše (1832–1835) prema osmanskim dokumentima // Historical Searches = Historijska traganja / glavna i odgovorna urednica Dženita Sarač – Rujanac. Sarajevo : University of Sarajevo – Institute for History = Univerzitet u Sarajevu – Institut za historiju. Br. 22, 2023, str. 61-91.
 2. DŽINIĆ, Amir. Mehmed Salih Vedžihi-paša prema osmanskim dokumentima // Anali Gazi Husrev-begove biblioteke / glavni i odgovorni urednik Osman Lavić. Sarajevo : Gazi Husrev-begova biblioteka. Svezak 30, br. 44, 2023, str. 97-116.

Prikazi publikacija

 1. DŽINIĆ, Amir. Hana Younis : A qadi in the Christian empire :  The staff and work of the sharia courts in  Bosnia and Herzegovina 1878–1914. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu – Institut za historiju, 2023, 430. str.  // Prilozi za orijentalnu filologiju / glavni urednik Elma Korić. Sarajevo : Univerzitet u Sarajevu – Orijentalni institut, 72/2022, 2023, str. 351-355.
 2. DŽINIĆ, Amir. Mula Mustafa Ševki Bašeskija : Ljetopis. Zenica: Vrijeme, 2021, 497. str.

// Historical Searches = Historijska traganja / glavna i odgovorna urednica Dženita Sarač – Rujanac. Sarajevo : University of Sarajevo – Institute for History = Univerzitet u Sarajevu – Institut za historiju. Br. 22, 2023, str. 244-250.

 1. DŽINIĆ, Amir. Ramiza Smajić : Migracije i Bosanski ejalet : 1683–1718. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu – Institut za historiju, 2022, 390 str. // Prilozi / glavni i odgovorni urednik Sedad Bešlija. Sarajevo : Univerzitet u Sarajevu – Institut za historiju. Br. 52, 2023, str. 243-248.

 

Sanja Gladanac-Petrović

2021

Članci u periodici

 1. GLADANAC-PETROVIĆ, Sanja. Život u Sarajevu pod angloameričkim bombama : (1943-1945) // Historical Searches = Historijska traganja / glavna i odgovorna urednica Dženita Sarač – Rujanac. Sarajevo : University of Sarajevo – Institute for History = Univerzitet u Sarajevu – Institut za historiju. Br. 20, 2021, str. 199-258.

2023

Poglavlja u knjigama ili zbornicima radova

 1. GLADANAC-PETROVIĆ, Sanja. The ambivalent undesirability of the Roma to the Ustaša regime : the Roma population of Bosnia and Herzegovina // Roma as an Indian Diaspora – Unbreakable Ties / urednici Ivan Andrijanić; Veljko Kajtaz. Zagreb : Croatian Romai union Kali Sara, 2023, str. 70-85.
 2. GLADANAC-PETROVIĆ, Sanja. Bosna i Hercegovina u sastavu Nezavisne Države Hrvatske // Historija Bosne i Hercegovine : Bosna I Hercegovina u XX stoljeću (1918-1945) / urednici Adnan Jahić; Sanja Gladanc-Petrović. Sarajevo : Univerzitet u Sarajevu – Institut za historiju. Tom V, 2023, str. 137-169.

Prikazi

 1. GLADANAC-PETROVIĆ, Sanja. Perica Hadži-Jovančić : Treći Rajh i Jugoslavija : Ekonomija straha : 1933 – 1941. Beograd: Društvo za urbanu istoriju, 2022, str. 294. // Prilozi / glavni i odgovorni urednik Sedad Bešlija. Sarajevo : Univerzitet u Sarajevu – Institut za historiju. Br. 52, 2023, 254-260.
 2. GLADANAC-PETROVIĆ, Sanja. Goran Miljan : Uspon fašizma u Hrvatskoj : Ustaše i pokret mladih u II. svjetskom ratu. Zagreb: Srednja Europa, 2023, str. 206. // Historical Searches = Historijska traganja / glavna i odgovorna urednica Dženita Sarač – Rujanac. Sarajevo : University of Sarajevo – Institute for History = Univerzitet u Sarajevu – Institut za historiju. Br. 22, 2023, str. 259-265.

 

Enes S. Omerović

2021

Poglavlja u zbornicima radova

 1. OMEROVIĆ S., Enes. Mjesto Husinske bune u hronologiji fenomena političkog nasilja // HUSINSKA BUNA : proizvodnja revolucionarnog subjekta / urednik Damir Arsenijević. Tuzla: Rosa Luxemburg Stiftung BiH, 2021, str. 41-55.

Prikazi publikacija

 1. OMEROVIĆ S., Enes. Iskustva u realizaciji istraživačkog projekta Historiografija i nacionalizam // Historia moderna Bosnia & Herzegovina / glavna urednica Vera Katz. Sarajevo : UMHIS Sarajevo. God. 2, br. 2, 2021, str. 209-220.

Napomena: Prikaz rezultata projekta Historiografija i nacionalizam koji realizovan od 2017. do 2020. godine u Udruženju za modernu historiju (UMHIS) a uz podršku Fondacije Heinrich Boell: Bosna i Hercegovina, Albanija, Sjeverna Makedonija.

2023

Poglavlja u knjigama ili zbornicima radova

 1. OMEROVIĆ S., Enes. Državno-pravni položaj, politika, stanovništvo : Nacionalna i vjerska struktura stanovništva Bosne i Hercegovine 1918-1941. // Historija Bosne i Hercegovine : Bosna i Hercegovina u XX stoljeću (1918-1945) / urednici Adnan Jahić; Sanja Gladanac Petrović. Sarajevo : Univerzitet u Sarajevu – Institut za historiju. Tom V, 2023, str. 30-48.
 2. OMEROVIĆ S., Enes. Obrazovanje, kultura. Kulturno-prosvjetne prilike u Bosni i Hercegovini 1918-1941. // Historija Bosne i Hercegovine : Bosna i Hercegovina u XX stoljeću (1918-1945) / urednici Adnan Jahić; Sanja Gladanac Petrović. Sarajevo : Univerzitet u Sarajevu – Institut za historiju. Tom V, 2023, str. 87-112.
 3. OMEROVIĆ S., Enes. Ekonomsko-socijalna struktura manjinskog stanovništva u Bosni i Hercegovini (1918-1941) // Између слободе и тескобе : националне мањине у Југославији : тематски зборник / главни и одговорни уредници Божица Славковић Мирић; Милана Живановић; Давор Стипић. Београд : Институт за новију историју Србије, 2023, 63-118.

 

Nedim Rabić

2021

Poglavlja u zbornicima radova

 1. RABIĆ, Nedim. The Access of Bosnia to the Adriatic Coast in the First Half of the Fourteenth Century // Prijelomne godine bosanskohercegovačke prošlosti / glavni i odgovorni urednik Sedad Bešlija. Sarajevo : Univerzitet u Sarajevu – Institut za historiju. Knjiga I, 2021, str. 51-73.

Članci u periodici

 1. RABIĆ, Nedim. Najstariji podaci o stećcima u sjevernoj Bosni: hronologija i kontekstualizacija // Historijska misao / glavna i odgovorna urednica Mersiha Imamović. Tuzla : Odsjek za historiju Filozofskog fakulteta u Tuzli; Društvo historičara Tuzlanskog kantona. God. VII, br. 7 (2020), 2021, str. 45-64.

2022

Članci u periodici

 1. RABIĆ, Nedim. Jedna predaja o padu Srebrenika pod osmansku vlast i historijska imaginacija sredine 19. stoljeća // Historijska misao / glavna i odgovorna urednica Mersiha Imamović. Tuzla : Odsjek za historiju Filozofskog fakulteta u Tuzli; Društvo historičara Tuzlanskog kantona. God. VII, br. 7 (2021), 2022, str. 55-74.

Prikazi publikacija

 1. RABIĆ, Nedim. Amir Kliko : Tepčija Stipan Batalo Šantić i njegovo doba : Prilog historiji travničkog područja u srednjem vijeku.  Travnik: Bosanski kulturni krug, 2022. 159. str. // Novi Divan / glavna urednica Fatima Maslić. Travnik : Bosanski kulturni krug. Br. 2, 2022.

2023

Poglavlja u knjigama

 1. RABIĆ, Nedim. Unutarnja konsilidacija i vanjski sjaj : Politička historija Bosne od Stjepana I do krunidbe Tvrtka I : (1290-1377) // Historija Bosne i Hercegovine : Srednjovjekovna Bosna / urednik Enes Dedić. Tom II, 2023, str. 49-90.

 

Aida Ličina Ramić

2022

Poglavlja u zbornicima radova

 1. LIČINA-RAMIĆ, Aida. Nova ženska organizacija : Savez ženskih društava Bosne i Hercegovine (1953-1961) // Zbornik radova : Zamišljanje žene : O ideološkim i kulturnim konceptima ženskog roda u povijesti Bosne i Hercegovine / urednici Sabina Veladžić; Aida Ličina Ramić. Sarajevo : Heinrich Böll Stiftung Sarajevo, 2022, str. 163-220.

Prikazi publikacija

 1. LIČINA-RAMIĆ, Aida. Zlatko Jovanović : A Cultural History of the 1984 Winter Olympics. : The Making of Olympic Sarajevo. Palgrave Macmillan, 2021, str. 265. // Prilozi / glavni i odgovorni urednik Sedad Bešlija. Sarajevo : Univerzitet u Sarajevu – Institut za historiju, Br. 51/2022, 2022, str. 357-363.

2023

Poglavlja u knjigama

 1. LIČINA-RAMIĆ, Aida. Urbanizacija i njene posljedice u SR Bosni i Hercegovini // Historija Bosne i Hercegovine : Bosna i Hercegovina u XX stoljeću : (1945-1995) / urednici Dženita Sarač Rujanac; Jasmin Medić. Sarajevo : Univerzitet u Sarajevu – Institut za historiju. Tom VI, 2023 str. 90-103.
 2. LIČINA-RAMIĆ, Aida. Položaj žene u Bosni i Hercegovini : (1945-1990) // Historija Bosne i Hercegovine : Bosna i Hercegovina u XX stoljeću : (1945-1995)  / urednici Dženita Sarač Rujanac; Jasmin Medić. Sarajevo : Univerzitet u Sarajevu – Institut za historiju. Tom VI, 2023 str. 103-112.

 

Elmedina Duranović

2021

Prikazi publikacija

 1. DURANOVIĆ, Elmedina. Panos Sophoulis : Banditry in the Medieval Balkans : 800-1500 : New Approaches to Byzantine History and Culture Palgrave. Cham: Springer Nature, 2020, str. 188. // Radovi (Historija, Historija umjetnosti, Arheologija) / urednik Amir Duranović. Sarajevo : Filozofski fakultet. Knjiga 8, 2021, str. 266-270.

2022

Prikazi publikacija

 1. DURANOVIĆ, Elmedina. Enes Dedić, Bosansko Kraljevstvo i Srpska Despotovina : (1402- 1459). Sarajevo : Univerzitet u Sarajevu – Institut za historiju, 2021, str. 481. // Hercegovina : Časopis za kulturno i historijsko naslijeđe / glavni i odgovorni urednik Edim Šator. Mostar : Arhiv HNK… [et al.], 2021, str. 235-238.