Enter your keyword

Demanti na insinuacije dr. Senije Milišić u emisiji podcast „Stava“

Demanti na insinuacije dr. Senije Milišić u emisiji podcast „Stava“

U emisiji podcast „Stava“ kojeg uređuje i vodi novinar Filip Mursel Begović 10. juna 2024. godine gostovala je dr. Senija Milišić, penzionisana uposlenica i direktorica Instituta za historiju u periodu 2016-2018. godine koja je razriješena sa te funkcije, na isti način kako je prethodno bila i imenovana, u skladu sa važećim propisima u Kantonu Sarajevo i na Univerzitetu u Sarajevu.

Budući da je dr. Milišić u skoro dvosatnom gostovanju iznijela nekoliko ozbiljnih izmišljotina u vezi sa njenim statusom dok je obnašala funkciju direktora, a koja već dugi niz godina nastoji „progurati“ u javnosti (o njenim ličnim ocjenama rada drugih historičara, kao i o njenom pisanom naučnom opusu je na ovom mjestu izlišno govoriti), a zbog tačnog informisanja javnosti i spriječavanja plasiranja dezinformacija i poluinformacija, potrebno je reagovati na taj dio gostovanja i informisati javnost o sljedećem:

Dr. Milišić je nastojala u kontekstu njene smjene sa pozicije direktora Instituta dezavuirati javnost pričom o navodnom famoznom sastanku u Mostaru na kojem se odlučilo da ona više ne može ostati na toj poziciji zbog podrške koju je iskazala prema liku i djelu Mustafe Busuladžića. S tim u vezi, pokušala je kolege iz Instituta koji su pokrenuli njenu smjenu dovesti u vezu s navedenim sastankom uz višestruko nekorektno vrijeđanje saradnika Instituta tokom emisije bez ikakvih dokaza, posebno o tome da o temi Busuladžića „ne znaju ništa“. Sve to je ispričano u kontekstu „nacionalne priče“ o „strahu kod Bošnjaka“, „bošnjačkom kompleksu niže vrijednosti“, „naivnosti i nesvjesnosti Bošnjaka“ i sličnim apstraktnim tezama i etiketama.

S tim u vezi, obavještavam javnost da je dr. Milišić smijenjena legalno i legitimno – isključivo zbog činjenice da je prekoračila svoja ovlaštenja i narušila ugled institucije dajući jednoj usposlenici Instituta bespravan otkaz, što je sudski dokazano i zbog manipuliranja u vezi sa prijemom na radno mjesto u Institutu najboljeg (a ne najpodobnijeg) saradnika u toku konkursne procedure – i pored prijetnji koje su dobijali neki članovi Vijeća pred glasanje o smjeni 2018. godine, o čemu dr. Milišić nije ništa kazala tokom gostovanja u pomenutoj emisiji te da u proteklih šest godina nije uspjela na sudu dokazati da je Vijeće Instituta postupilo nezakonito.

Koristim priliku da skrenem pažnju javnosti i na sljedeće pitanje. Naime, u drugom dijelu emisije, voditelj Filip Mursel Begović je prešutio kvalifkaciju dr. Milišić da je šestotomna edicija „Historija Bosne i Hercegovine“ „kao sinteza“, čime je na najbolji način kazala o sebi sve. Potom je voditelj spomenuo poziv koji je prije nekoliko godina uputio određenim saradnicima Instituta, među kojima sam bio i ja, za pisanje „Historije Bošnjaka“ rekavši da je on to „shvatio u smislu da ne žele da ih neko proziva“ i da se radi o nekakvom „bježanju“. Ne ulazeći u stručna pitanja sa voditeljem, jer je jasno da voditelj nije historičar, time se i sam voditelj pridružio insinuacijama njegove gošće, jer očito nije razumio da saradnici Instituta svih proteklih godina nastoje djelovati potpuno slobodno i autonomno u istraživačkom radu, a posebno autonomno od bilo koje političke stranke ili projekata koji bi bili „osmišljavani“ na „političkim minderima“, te, blago rečeno, „predlagani“ naučnoj instituciji ili njenim naučnim radnicima (valjda su ta vremena, koja i sam voditelj spominje u negativnom kontekstu, iza nas), a potom zdušno korišteni u predizbornim političkim aktivnostima, svjesni da su upravo takvi i slični centri političke moći među najodgovornijima za opće stanje u Bosni i Hercegovini, a posebno u segmentu obrazovanja od kraja rata do danas. Institut za historiju je pokazao i dokazao da je sposoban istraživati sve teme važne za historiju Bosne i Hercegovine i našu historiografiju i taj trend će se nastaviti i u narednom periodu. Pozivam vas, s obzirom na to da imate svoje medije, taj prostor iskoristite za poštenu prezentaciju rezultata rada Instituta za historiju.

S obzirom na to da iznesene insinuacije znače ničim izazvan krajnje nekorektan udar na imidž Instituta za historiju (a time i Univerziteta u Sarajevu), vodeće institucije iz oblasti historije u Bosni i Hercegovini koja obilježava 65 godina rada te bilježi odlične rezultate u posljednim godinama, sa javnim priznanjima, zahtijevam da se u vašem mediju ovaj demantij objavi u cjelosti.

 

S poštovanjem,

Dr. Sedad Bešlija, s.r.

Direktor Instituta za historiju Univerziteta u Sarajevu

Sarajevo, 12.06.2024.

 

Dostavljeno:
-email adresa redakcije časopisa “Stav” i urednika podcasta