Enter your keyword

Prilozi br. 45 (2016)

Prilozi br. 45 (2016)

 Sarajevo 2016 • broj 45


REDAKCIJA:
dr. Safet Bandžović
dr. Sonja Dujmović
dr. Fahd Kasumović
dr. Muhamed Nametak
dr. Hrvoje Klasić
dr. Dragana Kujović
dr. Vera Kržišnik Bukić
dr. Hatidze Oruç
dr. Marko Atilla Hoare
sekretar Redakcije: Enes Dedić, MA

Glavna i odgovorna urednica:
DR. SENIJA MILIŠIĆ

Za izdavača:
Dr. Senija Milišić

Prijevodi rezimea na engleski jezik:
Alma Hamza

Lektura:
Mr. Mehmed Kardaš

PREDGOVOR 7

ČLANCI I RASPRAVE

1. Esad Kurtović UTVIČIĆI IZ FOČE (BOSANSKO ILI DUBROVAČKO PORIJEKLO?) 13
2. Hana Younis “BREZ NIKOGA U DIJARU GURBETU” 41
3. Sonja Dujmović O PRIVREDNOJ SARADNJI GRADSKIH ELITA U BOSNI I HERCEGOVINI U VRIJEME AUSTRO-UGARSKE MONARHIJE 77
4. Mitsutoshi Inaba PISANJE JAPANSKIH LISTOVA O SARAJEVSKOM ATENTATU 97
5. Muhamed Nametak PRIVILEGOVANA ZEMALJSKA BANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU 1914–1918. 119
6. Seka Brkljača REGULATIVA O GRADOVIMA U BOSNI I HERCEGOVINI OD 1878. DO 1941. GODINE 133
7. Denis Bećirović IZVORI FINANSIRANJA ISLAMSKE ZAJEDNICE U BOSNI I HERCEGOVINI (1945–1962) S POSEBNIM OSVRTOM NA DIREKTNU DRŽAVNU POMOĆ 147
8. Željko Karaula PRILOZI POZNAVANJU POLITIKE VODSTVA CK SK HRVATSKE I HRVATSKE INTELIGENCIJE PREMA PITANJU PRIZNAVANJA MUSLIMANSKE NACIJE I NJEN STAV PREMA BOSNI I HERCEGOVINI (1967.–1972.) 169
9. Sabina Veladžić SLUČAJ “GORDOG POSRTANJA” 1969. GODINE – DRUŠTVENO-POLITIČKI ODJECI I RASPRAVE 201
10. Edin Omerčić NIJE SVAČIJE KROZ SELO PJEVATI – BOSANSKA KRAJINA U PROJEKCIJI ORGANICISTIČKIH INTELEKTUALACA (1991–1992)  231
11. Mesud Šadinlija TERITORIJALNA ODBRANA REPUBLIKE BOSNE I HERCEGOVINE NA PODRUČJU PRIJEDORA OD APRILA 1992. DO APRILA 1993. GODINE 259
12. Jasmin Medić PRIPREME, TOK I RAZMJERE NAPADA NA KOZARAC 1992. GODINE 297
13. František Šistek RAT, IDENTITET I EGZIL U DJELU RAYMONDA REHNICERA 315

PRIKAZI

1. Julia Dücker, Reichsversammlungen im Spätmittelalter. Politische Willensbildung in Polen, Ungarn und Deutschland (Nedim Rabić) 341
2. Зборник радова: Пад Босанског краљевства 1463. године (Enes Dedić) 343
3. András Kubinyi, Stände und Ständestaat im spätmittelalterlichen Ungarn, Studien zur Geschichte Ungarns (Nedim Rabić) 347
4. Korak protiv redukcionizma u historiografiji i općem poimanju Ahmed Akgündüz, Nepoznata Osmanska država kroz sedam stoljeća (Ramiza Smajić) 351
5. Daniel Barić, Proziran i prezren Njemački jezik u hrvatskom društvu u prvoj polovici 19. stoljeća (Sabina Veladžić) 355
6. Mary Sparks, The Development of Austro-Hungarian Sarajevo 1878–1918: An Urban History (Muhamed Nametak) 358
7. Nenad Ž. Petrović, Ideologija varvarstva: fašističke i nacionalsocijalističke ideje kod intelektualaca u Beogradu (1929–1941) (Sanja Gladanac) 361
8. Danijel Vojak, Bibijana Papo, Alen Tahiri, Stradanje Roma u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj 1941.–1945. (Sanja Gladanac) 365
9. Dragan Markovina, Jugoslavenstvo nakon svega (Dženita Sarač Rujanac) 371
10. Ivo i Slavko Goldstein, Tito (Dženita Sarač Rujanac) 375
INDEKS AUTORA 383
UPUTE SARADNICIMA 385