Enter your keyword

dr. Hana Younis


E-mail: hana.younis@iis.unsa.ba
Telefon: +387 61 266 654
Datum rođenja: 24.12.1976.
Mjesto rođenja: Sarajevo

 • 1983-1991 – Osnovna škola u Sarajevu.
 • 1991-1995 – Srednja škola u Sarajevu.
 • 1998-2002 – Filozofski fakultet u Sarajevu, Odsjek za historiju.
 • Postdiplomski studij na Filozofskom fakultetu u Sarajevu, Odsjek za istoriju, zvanje magistra stekla na Filozofskom fakultetu u Sarajevu 08.04.2007. godine odbranom rada “Svakodnevni život u Sarajevu u doba Topal Osman-paše 1861-1869. godina”.
 • Doktorirala na Filozofskom fakultetu u Sarajevu 08.11.2012.g. odbranivši tezu “Trgovačka elita u Sarajevu 1851-1878. godina.”

Engleski jezik – aktivno znanje

Arapski jezik – aktivno znanje

Turski jezik – elementarno znanje

Prethodno radila u Arhivu RTV BIH i Osnovnoj Međunarodnoj školi. U Institutu za Istoriju u Sarajevu zaposlena od 01.03.2003. godine kao saradnik za stariju istoriju, Osmanski period 19. stoljeće.

Knjige

 1. Al-hayat bayn al-šarq wa al-garb,(Život između Istoka i zapada), knjiga objavljena na arapskom jeziku, Kulturni centar kralj Fahd, Sarajevo, 2012.
 2. Al-hayat bayn al-šarq wa al-garb, drugo izdanje, Život između Istoka i Zapada, Kulturni centar Kralj Fahd, Sarajevo, 2015.
 3. Daša Jelić: pogled u život jedne žene u posljednjim decenija osmanske uprave u Sarajevu, Everest Media, Beograd, 2016.
 4. Od dućana do pozorišta, sarajevska trgovačka elita 1851-1878, Institut za historiju Univerziteta u Sarajevu, Sarajevo, 2017.
 5. Svakodnevni život u Sarajevu 1850-1878, Centar za osmanističke studije Sarajevo, Sarajevo, 2019.
 6. Biti kadija u kršćanskom carstvu, Institut za historiju UNSA, Sarajevo, 2021.
 7. Hana Younis,…(et.al), Arapski jezik u Bosni i Hercegovini, Kulturni centar „Kralj Fahd“, Sarajevo, 2021.
 8. Žene u sudskim spisima 1878.-1914.: Odbjegle, preljubnice, rentijerke, zemljovlasnice, Institut za historiju UNSA, Sarajevo, 2023.
 9. A Qadi in the Christian Empire: The staff and work of the Sharia Courts in Bosnia and Herzegovina 1878-1914, Institut za historiju UNSA, Sarajevo, 2023.

Članci

 1. “Skice porodičnog života u Sarajevu posljednjih decenija osmanske vladavine” u: Prilozi Instituta za istoriju, br.36, Sarajevo, 2007.
 2. “Osvrt na fond trgovačke kuće Jelić u Arhivu BiH”, u: Građa Arhiva Bosne i Hercegovine, br.1, Sarajevo, 2009.
 3. “Utjecaj austrougarskih podanika na svakodnevni život u Sarajevu pred okupaciju 1878.g.”, u: Zbornik radova sa Međunarodnog skupa Bosna i Hercegovina u okviru Austro-Ugarske 1878-1918., Sarajevo, 2011.
 4. “Nijemi svjedoci postojanja- privatna zbirka prof. dr. Iljasa Hadžibegovića”, u: Radovi Filozofskog fakulteta u Sarajevu, knjiga XVI/2, Sarajevo, 2012.
 5. Veletrgovac kao kreditor, u: Prilozi Instituta za istoriju, br.42, Sarajevo, 2013.
 6. Novi Pazar na mapi sarajevskih trgovaca 1850-1867.g, s posebnim osvrtom na prepisku Ibrahima Handžije, novopazarskog trgovca i Gavre Jelića, sarajevskog trgovca, u: Novopazarski zbornik, br.36/2013, Novi Pazar 2014.
 7. Položaj žene u posljednjim desetljećima osmanske uprave u Sarajevu – s posebnim osvrtom na život Daše Jelić, u: Historijska traganja, br.13, Sarajevo, 2014.
 8. Odnos prema pitanju časti u Sarajevu u posljednjim decenijama osmanske uprave, u: Almanah 57-58, Podgorica, 2014.
 9. Rasipništvo u praksi šerijatskih sudova u Bosni i Hercegovini od 1878. do 1914. godine,. u: Prilozi Instituta za istoriju u Sarajevu, br. 44, Sarajevo, 2015.
 10. King Fahad Bin Abdulaziz's support for Muslims of Bosnia-Herzegovina, (tekst na arapskom jeziku) u: Al Darah, Special Issue, Isue No.2, Year 41, Riyadh, 2015.
 11. Smrtni slučajevi tokom hadža u Mekku kroz primjere iz građe Vrhovnog šerijatskog suda u Sarajevu u periodu austrougarske uprave, u: Anali Gazi Husrev-begove biblioteke, kniga XXXVII, Sarajevo, 2016.
 12. “Brez nikoga u dijaru gurbetu“ – Svakodnevni život porodice Bakarević u Istanbulu krajem 19. i početkom 20. stoljeća, u: Prilozi Instituta za historiju u Sarajevu, br. 45, Sarajevo, 2016.
 13. Selami i poljubci s fronta, u: Prilozi Instituta za historiju u Sarajevu, br. 46, Sarajevo, 2017.
 14. Lēse-Majēste – an Exception or Part of Everyday Life in the period of Austro-Hungurian rule in Bosnia and Herzegovina, u: Historical searches-Historijska traganja, br. 17, 61-78, Sarajevo, 2018.
 15. “Nezakonita” djeca pred zakonom – dokazivanje očinstva u Bosni i Hercegovini na razmeđu 19. i 20. stoljeća, u: Prilozi Instituta za historiju, br. 47, 45-67, Sarajevo, 2018.
 16. Razvjenčanja kroz dokumente Vrhovnog šerijatskog suda u Sarajevu u prvim decenijama Austrougarske okupacije, u: Proceedings of the Fifth International Congress on Islamic Civilization in the Balkan, IRCICA-Internatinal University of Sarajevo, 419-434, Istanbul, 2018.
 17. Bosna „zemlja špijunstva i večite sumnje“ Crtice iz konfidentskih izvještaja iz 1902. godine, u: Glasnik arhiva i arhivstičkog udruženja BiH, god. XLVIII/2018, br.48, Sarajevo, 2018.
 18. Uloga Zemaljskog vakufskog povjerenstva u rješavanju socijalnih problema početkom 20. stoljeća, u: Zbornik radova, s naučno-stručnog skupa s međunarodnim učešćem, Vakufska direkcija, Sarajevo, 2019, 61-74.
 19. Arebica ـ الكتابة العربية للغة البوسنية u: اللغة العربية في البوسنة والهرسك, King Abdullah bin Abdulaziz Internacional Center for Arabic Language, ed. Hana Younis, vol. 14, Rijad, 2019, 120-140.
 20. المؤسسات الخادمة للعربية في البوسنة والهرسك u: اللغة العربية في البوسنة والهرسك, King Abdullah bin Abdulaziz Internacional Center for Arabic Language, ed. Hana Younis, vol. 14, Rijad, 2019, 117-176.
 21. أهم العلماء ذوي الصلة باللغة العربية في البوسنة والهرسك u: اللغة العربية في البوسنة والهرسك, King Abdullah bin Abdulaziz Internacional Center for Arabic Language, ed. Hana Younis, vol. 14, Rijad, 2019, 177-185
 22. (Pre)štampa(va)nje djela i autorska prava početkom 20. stoljeća u Bosni i Hercegovini, u: Bosniaca, vol.25 (25), Sarajevo, 2020, 88-98.
 23. Nemuslimani pred kadijom nakon 1878. godine, u: Zbornik „Prijelomne godine bosanskohercegovačke prošlosti,” vol. I, Institut za historiju UNSA, Sarajevo, 2020, 257-274.
 24. Iskaz o ostavinama kotarskog šerijatskog suda u Gračanici iz druge polovine 1889. godine. u: Gračanićki Glasnik, br. 51, Monos, Gračanica, 2021, 81-92.
 25. The Image Of Women Life Through Documents Of The Sharia Court In Sarajevo 1878-1914., u: Journal of Balkan studies, 2 (1), 2022, 1-20 dostupan i na https://balkanjournal.net/wp-content/uploads/2021/10/JBS-3.-sayi-The-Image-Of-Women-Life-Through-Documents-Of-The-Sharia-Court-In-Sarajevo-1878-1914-Hana-Younis-v3.pdf
 26. Osvrt na rad i osoblje šerijatskog suda u Gračanici 1878-1914. godine, u: Gračanički glasnik, br. 52, Monos, Gračanica, 2021, 57-64
 27. Otvaranje i rad muslimanskih čitaonica u manjim mjestima Bosne i Hercegovine početkom 20. stoljeća, u: Bosniaca, vol.26 (26), Sarajevo, 2021, 89-111.
 28. Crtice iz prošlosti trgovačke kuće Despić s posebnim osvrtom na privatne troškove 1870-1882. godine, u: Historijska Traganja, br. 21/2022, 127-148
 29. Gazi-Husrev begov vakuf u dokumentima Vrhovnog šerijatskog suda Sarajevo 1878-1914, u: Zbornik radova Uloga i značaj Gazi Husrev-bega u historiji Bosne i Hercegovine, Sarajevo, 2022, 218-237
 30. Crtice iz mostarske svakodnevnice (kroz dokumente Kotarskog šerijatskog suda u Mostaru u periodu Austrougarske uprave), u: Slovo o Mostaru, Zbornik radova, Mostar, 2022, 223-247.
 31. Osvrt na položaj i status muslimanki u drugoj polovini 19. stoljeća u Bosni i Hercegovini, u: Bilten, br.6, Položaj, status i narativ mislimanke Bošnjakinje, IZBiH, 2022, 17-24.
 32. Crtice iz prošlosti trgovačke kuće Despić s posebnim osvrtom na privatne troškove 1870–1882. godine, u: Historijska Traganja, br. 21, Sarajevo, 2022, 123-144
 33. Prava i obaveze zaposlenika u trgovačkim kućama pred kraj osmanske uprave, u:Položaj trgovačkih radnika u BiH: historijski pregled, STBiH, Sarajevo, 2023, 9-30.
 34. „Rights and obligations of employees in trading houses towards the end of the Ottoman rule“ u: The Position of trade workers in Bosnia and Herzegovina: a historical overview, Sarajevo, 2023, 9-29.
 35. Uloga i značaj vode u razvoju Sarajeva kroz historiju, (koautorstvo sa Sedad Bešlija, Dzenita Sarač-Rujanac, Mehmed Hodžić) u: Historijski pogledi, vol.10, 1-513, Tuzla, 2023, 19-51.

Poglavlja u knjigama

 1. Bosanski ejalet/vilajet u 19. stoljeću, Historija Bosne i Hercegovine, tom III Bosna i Hercegovina u osmanskom periodu, ur. S. Bešlija i H. Younis, Sarajevo: Institut za historiju UNSA, 2023, 108-142.
 2. Zdravstvena kultura, Historija Bosne i Hercegovine, tom III Bosna i Hercegovina u osmanskom periodu, ur. S. Bešlija i H. Younis, Sarajevo: Institut za historiju UNSA, 2023, 281-192.
 3. Berlinski kongres i otpor austrougarskoj okupaciji, Historija Bosne i Hercegovine, tom IV Bosna i Hercegovina u austrougarsko doba, ur. H. Younis i M. Nametak, Sarajevo: Institut za historiju UNSA, 2023, 3-10.
 4. Stanovništvo Bosne i Hercegovine 1878–1914, Historija Bosne i Hercegovine, tom IV Bosna i Hercegovina u austrougarsko doba, ur. H. Younis i M. Nametak, Sarajevo: Institut za historiju UNSA, 2023, 85-97.
 5. Iseljavanje iz Bosne i Hercegovine, Historija Bosne i Hercegovine, tom IV Bosna i Hercegovina u austrougarsko doba, ur. H. Younis i M. Nametak, Sarajevo: Institut za historiju UNSA, 2023, 98-113.
 6. Razvoj gradova 1878–1914, Historija Bosne i Hercegovine, tom IV Bosna i Hercegovina u austrougarsko doba, ur. H. Younis i M. Nametak, Sarajevo: Institut za historiju UNSA, 2023, 114-120.

Prevela i priredila

 1. “Ljetno putovanje u Bosnu i Hercegovinu, princa Muhameda Ali-paše”, Institut za istoriju u Sarajevu, Istorijski arhiv Sarajevo, Sarajevo, 2008.

Građa

 1. “Zapisnik o predaji Turske državne blagajne u Sarajevu po okupaciji Austro-Ugarske”, u: Prilozi Instituta za istoriju, br. 39, Sarajevo, 2009.

Prikazi

 1. Austrian History Yearbook, Volume XXXIII, Center for Austrian Studies, University of Minnesota, 2002, u: Prilozi Instituta za istoriju br. 32, Sarajevo, 2003.
 2. Anali Gazi Husrev-begove biblioteke, Knjiga XXI-XXII, Sarajevo, 2003., str.352, u: Prilozi Instituta za istoriju, br. 33, Sarajevo, 2004.
 3. Vesna Miović, Dubrovačka diplomacija u Istambulu, Zagreb-Dubrovnik, 2003, u: Prilozi Instituta za istoriju, br. 34, Sarajevo 2005.
 4. Prilozi za orijentalnu filologiju, vol. 52/53, Sarajevo, 2004, u: Prilozi Instituta za istoriju, br. 34, Sarajevo 2005.
 5. Igor Duda, U potrazi za blagostanjem (O povijesti dokolice i potrošačkog društva u Hrvatskoj 1950-tih i 1960-tih), Srednja Europa, Zagreb, 2005, u: Prilozi Instituta za istoriju, br. 35, Sarajevo, 2006.
 6. Božica Mladenović, Porodica u Srbiji u prvom svetskom ratu: Istorijski institut, Posebna izdanja, knjiga 51, Beograd, 2006, u: Prilozi Instituta za istoriju, br. 36, Sarajevo, 2007.
 7. Vesna Miović, Dubrovačka republika u spisima Osmanskih sultana, Državni arhiv u Dubrovniku, Dubrovnik, 2005, u: Prilozi Instituta za istoriju, br. 36, Sarajevo, 2007.
 8. Prilozi za orijentalnu filologiju, vol. 56/2006, Sarajevo, 2007, u: Glasnik Rijaseta islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, vol. LXX, br. 3-4, Sarajevo, 2008.
 9. Tatjana Paić-Vukić, Svijet Mustafe Muhibbija, sarajevskoga kadije, Zagreb, 2007, u: Godišnjak BZK Preporod, god. VII/2007, Sarajevo, 2008.
 10. Galib Šljivo, Bosna i Hercegovina 1861-1869, Orašje 2005, u: Prilozi Instituta za istoriju, br. 37, Sarajevo, 2008.
 11. Privatni život kod Srba u devetnaestom veku, priredili, Ana Stolić i Nenad Makuljević, Beograd, 2006, u: Prilozi Instituta za istoriju, br. 37, Sarajevo, 2008.
 12. Dubravka Stojanović, Kaldrma i asfalt, urbanizacija i evropeizacija Beograda 1890-1914, Beograd, 2008, u: Prilozi Instituta za istoriju, br. 37, Sarajevo, 2008.
 13. Historija Osmanske države i civilizacije II. priredio Ekmeleddin Ihsanoğlu, Sarajevo, 2008, u: Prilozi Instituta za istoriju, br. 38, Sarajevo, 2009.
 14. Sarita Vujković, U građanskog ogledalu, Identitet žena bosanskohercegovačke građanske culture (1878-1941), Beograd, 2009, u: Prilozi Instituta za istoriju, br. 39, Sarajevo, 2010.
 15. Alma Leka, Muzeji, zbirke i galerije u Bosni i Hercegovini, ICOM, Sarajevo, 2012, u: Oslobođenje, br. 28.2.2013.
 16. Bakir Tanović, Čurčića vakuf, osnovan 24. redžepa 1149. h. godine (28. novembar 1736. godine), Dobra knjiga, Sarajevo, 2012, u: Prilozi Instituta za istoriju, br.42, Sarajevo, 2013.
 17. Amila Kasumović, Austrougarska trgovinska politika u Bosni i Hercegovini 1878–1914, UMHIS, Sarajevo, 2016, u: Prilozi Instituta za istoriju, br. 46, Sarajevo, 2017.
 18. Ehlimana Memišević, Sudovi, Komparativna studija, Centar za napredne studije Sarajevo, Sarajevo, 2019, u: Histroisjak Traganja, br. 20, Sarajevo, 2020.

Učestvovanje na skupovima i seminarima

 1. Treći dijalog historičara Bosne i Hercegovine, Neum, 10-12. septembar 2004. godine. Naslov saopštenja, Modernizacijska kretanja u Sarajevu sredinom 19. stoljeća.
 2. Međunarodna konferencija Bosna i Hercegovina u okviru Austro-Ugarske 1878-1918, održana u Sarajevu od 30-31. marta 2009. g. u organizaciji Filozofskog fakulteta u Sarajevu, Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine i Regionalnog ureda austrijske kooperacije za nauku, obrazovanje i kulturu Sarajevo. Učestvovala sa radom “Utjecaj austrougarskih podanika na svakodnevni život u Sarajevu pred okupaciju 1878.g.”
 3. U sklopu međuuniverzitetske saradnje između Bosne i Hercegovine i Arapske Republike Egipat, učestvovala na specijalističkom seminaru iz oblasti Egiptologije, na Univerzitetu u Kairu, u periodu od 29.10.-13.11.2009. godine.
 4. Međunarodni naučni skup 100 godina od odlaska Osmanlija sa Balkana (1912/3/ – 2012/3) Okupacija ili civilizacija? Što su nam ostavili?, održan u Podgorici 12-15. oktobra 2012.g. u organizaciji Dukljanske akademije nauka i umjetnosti, agencije TIKA, “Almanahom” – udruženjem za zaštitu, prezentaciju i izučavanje islamsko-orijentalne baštine Crne Gore i Ambasadom Republike Turske u Crnoj Gori. Učestvovala sa referatom “Crtice iz svakodnevnog života stanovnika Sarajeva pred kraj Osmanske uprave – s posebnim osvrtom na pitanje časti.”
 5. Međunarodni naučni skup “Raskršća baštine – ukrštanja kultura” održan u Novom Pazaru od 5-7. 12. 2012.g, u organizaciji Centra za muzeologiju i heritologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu i Muzeja Ras. Učestvovala sa izlaganjem “Novi Pazar na mapi sarajevskih trgovaca 1850.-1867.g.”
 6. Međunarodni naučni skup, The Great War: Regional Approaches and Global Contexts, Sarajevo 19-21.06.2014. Organizatori: Institute for History of the University of Sarajevo (Sarajevo), Institute for East and Southeast European Studies (Regensburg), Research Centre for the Humanities of the Hungarian Academy of Sciences (Budapest), Institute for Balkan Studies and Thracology at the Bulgarian Academy of Sciences (Sofia), Institute for National History (Skopje), Institute for Contemporary History (Ljubljana), Croatian Institute for History (Zagreb), Center for Southeast European Studies at the University of Graz (Graz), European Network Remembrance and Solidarity, izlaganje pod naslovom „Selami i poljubci sa fronta“
 7. Međunarodna naučna konferencija, “Fahd – The spirit of Leadership”, Riyad, Kraljevina Saudijska Arabija, 31. mart – 2. april 2015. godina. U organizaciji Al-Darah, King Abdul Azizi Foundation for Research and Archives. Izlaganje pod naslovom “King Fahd Bin Abdulaziz’s support for the Muslims of Bosnia and Herzegovina”
 8. Peti međunarodni kongres na temu „Islamska civilizacija na Balkanu“ Sarajevo, 21-23., maj, 2015. godine. U organizaciji Istraživačkog centra za islamsku historiju, umjetnost i kulturu (IRCICA) i Univerziteta u Sarajevu. Izlaganje pod naslovom „Razvjenčanja kroz dokumente Vrhovnog šerijatskog suda Sarajevo u prvim decenijama nakon Austrougarske okupacije.
 9. Međunarodna naučna konferencija “Dani vakufa u Bosni I Hercegovini” Zenica, 2-13 April 2019, u organizaciji Vakufske direkcije Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini i Univerziteta u Zenici. Izlaganje pod nazivom  “Uloga Zemaljske vakufske komisije u rješavanju socijalnih problema početkom 20. Stoljeća”.
 10. U periodu od 04.05.2019 do 11.05.2019. ispred UNSA kao dio programa ERASMUS + boravila na Middlesex University u UK – London.
 11. 11th International Colloquium on the theme “Frontiers and Border Regions” Tunisian Mediterranean Association for Historical, Social and Economic Studies; Tunisian World Center for Studies, Research, and Development, Beja, Tunis, 28.11.2018 – 30.11.2018
 12. Međunarodna naučna konferencija „Prijelomne godine bosanskohercegovačke prošlosti“, Institut za historiju UNSA, Sarajevo, 22.-23.11.2019.
 13. Naučni skup „Uloga i značaj Gazi Husrev-bega u historiji Bosne i Hercegovine“, Institut za historiju UNSA, Historijski arhiv Sarajevo, Gazi Husrev-begova biblioteka, 22.09.2021.
 14. Naučni skup „Slovo o Mostaru“, Fakultet humanističkih nauka, Univerzitet “Džemal Bijedić” u Mostaru, Mostar, 20.10.2021.
 15. Međunarodna konferencija, „Ustavnost Bosne i Hercegovine kroz historiju,“ Institut za historiju UNSA, Sarajevo, 23.11.2021.
 16. U periodu od 01.07. do 07.07.2022. godine ispred UNSA kao dio programa ERASMUS+ boravila na Nova School of Social and Humanities University of Nova  de Lisboa  – Lisabon Portugal
 17. Okrugli sto „Položaj trgovačkih radnika u Bosni i Hercegovini: historijski pregled“ održana 01.05. 2023. godine, u organizaciji Sindikata trgovačkih radnika i uslužnih djelatnosti BiH, tema izlaganja: Prava i obaveze zaposlenika u trgovačkim kućama pred kraj osmanske uprave.
 18. Sedmo savjetovanje koordinatorica Odjela za brak i porodicu islamske Zajednice BiH, “Položaj, status i narativ muslimanke Bošnjakinje” sa temom Osvrt na položaj i status muslimanki u drugoj polovini 19. stoljeća u BiH.
 19. U periodu 19.03. – 25.03.2023.godine u sklopu programa ERASMUS+ boravila na Univerzitetu Université catholique de Louvain- Belgija
 20. Međunarodna konferencija „Pandemics and Borders: Pandemics as Driver towards Modern Borders and International Collaboration in 19th Century, “ Zoom, održana 06. 05.2023.
 21. 03.07.2023- predavanje u sklopu School Summer Academy Skopje, tema izlaganja: Everyday life in Bosnia in 19. century.
 22. Lugano 6. 10. 2023- konferencija na Franklin University Switzerland, tema izlaganja: Pandemics and Borders.
 23. Riyadh, 10-16. 10. 2023- workshop u Diriyah Development Gate, Riyadh, tema “Nematerijalna kulturna baština” tema izlaganja: Importance of intangible heritage in historiography.

Uredništvo i redakcije:

 1. Član Uredničkog odbora časopisa Arts and Social Sciences Journal, eISSN: 21516200 (Online) 2016.-2020.
 2. Član uređivačkog odbora knjige: Hasan Škapur, Odnos osmanskih vlasti prema bosansom ustanku (1875-1878. godine), Centar za osmanisitičke studije, Sarajevo, 2017.
 3. Urednica monografije: Sedad Bešlija, Istimalet, Bosna u Osmanskoj političkoj strategiji (15. i 16. stoljeće), Institut za historiju UNSA, Sarajevo, 2017.
 4. Glavna i dogovorna urednica časopisa Prilozi, Instituta za historiju UNSA, 47/2018, Sarajevo, 2018.
 5. Član redakcije časopisa Historijska traganja- Historical Searches, Instituta za historiju UNSA, br.17/2018
 6. Glavna i odgovorna urednica Zbornika radova: „اللغة العربية في البوسنة والهرسك“, King Abdullah Bin Abdulaziz International Centar for The Arabic Language, Rijad, 2019.
 7. Član uredništva: Zbornik radova sa međunarodne naučne konferencije Prijelomne godine bosanskohercegovačke prošlosti (1), Institut za historiju UNSA, Sarajevo, 2019.
 8. Član uredništva: Zbornik radova sa međunarodne naučne konferencije Prijelomne godine bosanskohercegovačke prošlosti (2), Institut za historiju UNSA, Sarajevo, 2019.
 9. Glavna i odgovorna urednica monografije: Muhamed Nametak, Bankarstvo Bosne i Hercegovine u periodu austrougarske uprave, Instituta za historiju-Univerzitet u Sarajevu, Sarajevo, 2020.
 10. Član redakcije časopisa Prilozi historiji Sarajeva br.9/2020, Muzej Sarajeva.
 11. Član redakcije časopisa Historijska traganja br.17/2018, 19/2020, 20/2021, 21/2022, 22/2023 Instituta za historiju UNSA, Sarajevo.
 12. Glavna i odgovorna urednica: Zbornik radova sa međunarodne konferencije Ustavnost Bosne i Hercegovin kroz historiju, Institut za historiju UNSA, Sarajevo, 2022.
 13. Član redakcije časopisa JBS-Journal of Balkan Studies, 2023.
 14. Glavni i odgovorni urednik monografije: Arabic language in Bosnia and Herzegovina, King Abdullah bin Abdulaziz International Center for the Arabic Language, Riyadh, 2019.
 15. Glavna i odgovorna urednica monografije: Sedad Bešlija, Hercegovački sandžak u 17. stoljeću, Institut za historiju UNSA, Sarajevo, 2023.
 16. Urednica III toma sinteze, Historija Bosne i Hercegovine, Osmanski period, Institut za historiju UNSA, Sarajevo, 2023.
 17. Urednica IV toma sinteze, Historija Bosne i Hercegovine, Austro-ugarski period, Institut za historiju UNSA, Sarajevo, 2023.

Recenzije:

 1. Haris Zaimović, Zapisnici sarajevskog gradskog zastupstva 1882-1884. knjiga br.2, Historijski arhiv Sarajevo, Sarajevo, 2023.
 2. Bahar Arslan, Iz druge ustavnosti u republiku, Dvije revolucije dva razdoblja, Institut za hsitoriju, 2023.

Angažman na fakultetima:

Političke nauke UNSA kao redovan profesor školska 2023/24 na predmetima: Historija jugoistočne Evrope i Historija Bosne i Hercegovine

Kao gost predavač održala više predavanja na:

Filozofskom fakultetu UNSA.
Pravnom fakultet UNSA.
Fakultetu Islamskih nauka UNSA.
Osmanskoj školi za mlade, Sarajevo.
Summer Academy School, Skoplje.

Projekti:

U Institutu za historiju voditeljica individualnih projekata:
a. „Svakodnevni život u Sarajevu u doba Topla Osman paše 1860.-1869.“ 2003-2007.
b. „Sarajevska trgovačka elita 1851.-1878.“ 2007.-2012.
c. „Svakodnevni život u Bosni i Hercegovini 1850.-1914.“ 2012.- 2017.
d. „Žene kroz sudske spise u BiH 1850.-1914.“ 2017.-2023
e. „Vrhovni šerijatski sud: rad i osoblje od osnivanja do 1914.“ 2023 – 2027.

Članica tima u projektu „Razbojništvo i pobuna na prostoru BiH kroz historiju“ pokrovitelj Kantonalno Ministarstvo obrazovanja, nauke i mladih, 2016.-2017.

Članica tima u projektu „Bosanskohercegovačko kulturno-historijsko naslijeđe u okrilju međunarodne kulturne saradnje“ pokrovitelj Ministarstvo civilnih poslova BiH, 2017.

Voditeljica projekta „Svakodnevni život na razmeđu 19. i 20. stoljeća“ pokrovitelj Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke, 2017.-2018.

Članica tima u projektu „Ekonomski život u Sarajevu u drugoj polovini 19. stoljeća“ pokrovitelj Kantonalno ministarstvo obrazovanja, nauke i mladih, 2018-2019.

Voditeljica projekta „Arapski jezik u Bosni i Hercegovini“ pokrovitelj King Abdullah bin Abdulaziz International Center for the Arabic Langiage, Rijad Kraljevina Saudijska Arabija, 2018.-2019.

Članica tima u projektu „Značaj vode za razvoj Sarajeva“ pokrovitelj Ministarstvo za visoko obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, 2022-2023.

Članica tima u projektu „Pandemics and Borders: Pandemics as Driver towards Modern Borders and International Collaboration in 19th Century“ pokrovitelj Swiss Network for International Studies Lugano, 2022-2023.

Članica tima u projektu „Visoko u Austrougarskom periodu“ pokrovitelj, Zavičajni muzej Visoko, 2023-2024.

Koordinatorica za Bosnu i Hercegovinu u projektu: BALKAN PERIODICALS: Trajectory of the Islamic Thought 1918-1945, u organizaciji BSF, Uskup foundation, YTB, Makedonija, 2023-2024.

Savjetnica u timu odjeljenja Cultural & Historical Validation in Diriyah Development Gate, Riyadh, teme projekta: Intangible Cultural heritage, History of Diriyah and the First Saudi State, 2023-2024.

Ostalo:

Član Upravnog odbora i jedan od osnivača Udruženja Centar za osmanističke studije Sarajevo
Počasni član Arab Women Media Centar (AWMC), Amman, Jordan
Član Vijeća kongresa bošnjačkih intelektualaca