Enter your keyword

dr. Sanja Gladanac Petrović


Adresa: Bajrama Zenunija 6, Sarajevo
E-Mail:sanja.gladanac@iis.unsa.ba
sanja.simpson@gmail.com
Telefon: 061/543-857
Datum rođenja: 3. 3. 1985.
Mjesto rođenja: Sarajevo, BiH

 • 1991 – 1999 osnovna škola u Sarajevu
 • 1999 – 2003 srednja škola u Sarajevu
 • 2003 – 2007 Filozofski fakultet u Sarajevu, Odsjek za historiju
 • 2008 – 2012 postdiplomski studij Odsjeka za historiju Filozofskog fakulteta u Sarajevu, smijer Historija Bosne i Hercegovine u XIX i XX stoljeću
 • 2012 – odbranjen magistarski rad pod naslovom “Državno školstvo u Velikoj župi Vrhbosna u Drugom svjetskom ratu sa akcentom na njegov ideološki sadržaj“
 • 2020 – odbranjen doktorski rad „Nepoželjni u Bosni i Hercegovini za vrijeme uprave Nezavisne države Hrvatske“ na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu

Engleski jezik

Zaposlena u Institutu za historiju Univerziteta u Sarajevu od 2008. godine

I Članci

 1. “Uspostava državnog školstva na području Velike župe Vrhbosna”. Bosna i Hercegovina 1941: Novi pogledi. Zbornik radova. Sarajevo: Institut za istoriju u Sarajevu, 2012, str. 67-97.
 2. “Slika ZAVNOBiH-a u bosanskohercegovačkim udžbenicima historije (1945 – 2013)”. Historijska traganja (12/2013). Sarajevo: Institut za istoriju, Sarajevo, str. 231-252.
 3. “Komparacija popisa žrtava Drugog svjetskog rata iz 1947. i 1950. godine na primjeru sreza/općine Zavidovići”. Rijeka Krivaja kroz prošlost. Zbornik radova. Sarajevo: Institut za istoriju, Sarajevo, Udruženje za modernu historiju, 2016, str. 185-200.
 4. „Škola u ustaškom duhu: Demoniziranje Židova i Srba te veličanje fašizma“, Jutarnji list, Zagreb, 10. 4. 2016
 5. „'Jevreji kao svjetska opasnost i gospodari svijeta’: Demoniziranje Jevreja prema pisanju Sarajevskog novog lista (1941 – 1945)“. Historijski pogled na razvoj i položaj nacionalnih manjina u Sarajevu i Bosni i Hercegovini. Sarajevo: Udruženje za modernu historiju, 2017, str. 171-196.
 6. „Promjenjivost slike sarajevskog antentata u udžbenicima historije Bosne i Hercegovine“. Prilozi, (46/2017). Sarajevo: Institut za historiju, str. 159-174.
 7. „Život u Sarajevu pod angloameričkim bombama (1943-1945)“. Historijska traganja, (20/2021). Sarajevo: Institut za historiju, str. 199-258.

II Prikazi knjiga

 1. Staniša Brkić: Ime i broj: Kragujevačka tragedija 1941., Kragujevac 2007, u: Prilozi Instituta za istoriju u Sarajevu, br. 37, Sarajevo, 2008, str. 234-237.
 2. H. Džejms Bergvin: Imperija na Jadranu, Musolinijevo osvajanje Jugoslavije 1941 – 1943., u: Prilozi Instituta za istoriju u Sarajevu, br. 37, Sarajevo, 2008, str. 238-241.
 3. Zijad Šehić: U smrt za cara i domovinu! Bosanci i Hercegovci u vojnoj organizaciji Habsburške monarhije 1878-1918. Sarajevo 2007, u: Radovi Filozofskog fakulteta u Sarajevu, knj. 14, Sarajevo, 2010, str. 443-445.
 4. Otto Skorzeny: Tajni memoari; Hitlerov najopasniji komandos. Zagreb 2006, u: Prilozi Instituta za istoriju u Sarajevu, br. 38, Sarajevo, 2009, str. 290-292.
 5. Nada Kisić Kolanović: Muslimani i hrvatski nacionalizam 1941. – 1945. Zagreb 2009, u: Prilozi Instituta za istoriju u Sarajevu, br. 39, Sarajevo, 2010, str. 230-233.
 6. Sandra Biletić, Amira Hujdur (prir): Pisma Hajimu Altarcu iz koncentracionih logora u Drugom svjetskom ratu. Sarajevo 2010, u: Prilozi Instituta za istoriju u Sarajevu, br. 40, Sarajevo, 2011, str. 392-394.
 7. Stefano Petrungaro: Pisati povijest iznova. Hrvatski udžbenici povijesti 1918.-2004. godine. Zagreb 2009, u: Prilozi Instituta za istoriju u Sarajevu, br. 41, Sarajevo, 2012, str. 325-329.
 8. Slavko Goldstein, Ivo Goldstein: Jasenovac i Bleiburg nisu isto. Zagreb 2011, u: Prilozi Instituta za istoriju u Sarajevu, br. 41, Sarajevo, 2012, str. 307-309.
 9. Snježana Banović: Država i njezino kazalište; Hrvatsko državno kazalište u Zagrebu 1941. – 1945. Zagreb 2012, u: Prilozi Instituta za istoriju u Sarajevu, br. 42, Sarajevo, 2013, str. 263-267.
 10. Emily Greble: Sarajevo, 1941 – 1945, Muslims, Christians, and Jews in Hitler's Europe. Ithaca and London 2011, u: Prilozi Instituta za istoriju u Sarajevu, br. 42, Sarajevo, 2013, str. 260-263.
 11. Davor Kovačić: Redarstveno-obavještajni sustav Nezavisne Države Hrvatske od 1941. do 1945. godine. Zagreb 2009, u: Radovi Filozofskog fakulteta Sarajevo, br. 17/3, Sarajevo, 2014, str. 441-444.
 12. Danijel Vojak: U predvečerje rata: Romi u Hrvatskoj 1918. – 1941. Zagreb 2013, u: Prilozi Instituta za istoriju u Sarajevu, br. 44, Sarajevo, 2015, str. 225-228.
 13. Danijel Vojak, Bibijana Papo, Alen Tahiri, Stradanje Roma u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj 1941.-1945. Zagreb 2015, u: Prilozi Instituta za historiju, br. 45, Sarajevo, 2016, str. 365-371.
 14. Nenad Ž. Petrović, Ideologija varvarstva: fašističke i nacionalsocijalističke ideje kod intelektualaca u Beogradu (1929-1941). Beograd: 2015. u: Prilozi Insituta za historiju, br. 45, Sarajevo, 2016, str. 361-365
 15. Muhamed Nametak, Bosanski trougao u crvenoj zvijezdi: Kulturni tokovi i izgradnja “socijalističkog društva” u Bosni i Hercegovini od 1945. do 1952.”. Sarajevo, 2017. u: Pregled, br. 1/2018, Sarajevo, 2018, str. 159-164.
 16. Max Bergholz, Nasilje kao generativna sila: Identitet, nacionalizam i sjećanje u jednoj balkanskoj zajednici. Sarajevo/Zagreb, 2018. u: Prilozi Instituta za historiju, br. 48, Sarajevo, 2019, str. 290-296.
 17. Prilozi, 49, 2020. u: Časopis muzeja Sarajevo, tek izlazi ove godine

III Naučni skupovi, javni nastupi, predavanja, promocije

Naučni skupovi

 1. Manifestacija „Dani Instituta za istoriju u Sarajevu“, Sarajevo, 17 – 18. decembar 2010. godine. (referat: Državno školstvo u Bosni i Hercegovini od 1941 do 1945. godine: Zakonsko uređenje školstva)
 2. Međunarodna naučna konferencija “Bosna i Hercegovina 1941: Novi pogledi“,
  Konjic i Mostar, 23 – 24. juni 2011. godine. (referat
  : Uspostava državnog školstva u BiH 1941. godine).
 3. Okrugli sto „ZAVNOBiH – pogledi iz nove perspektive“, Sarajevo, 20. novembar 2013. (referat: Slika ZAVNOBiH-a u školskim udžbenicima).
 4. Međunarodna naučna konferencija „The Great War: Regional Approaches and Global Contexts“, Sarajevo, 18 – 22. juni 2014. (referat: Slika Prvog svjetskog rata u udžbenicima historije Bosne i Hercegovine-primjer Sarajevski atentat).
 5. Okrugli sto „Rijeka Krivaja kroz prošlost (prostor, vrijeme, ljudi)“, Olovo, 19. septembar 2014. (referat: Komparacija popisa žrtava Drugog svjetskog rata iz 1947. i 1950. godine na primjeru sreza/općine Zavidovići).
 6. Naučni skup „Nacionalne manjine u Sarajevu“, Sarajevo, 22. decembar 2015. (referat: Slika Jevreja prema pisanju Sarajevskog novog lista)
 7. Međunarodna naučna konferencija “Local Approaches to the Second World War in Southeastern Europe”. Atina, 10 – 11. mart 2016. (referat: Serbs and Jews as an “Unwanted Element” in Sarajevo (1941)).
 8. Međunarodna konferencija “Prvi svjetski rat i Bosna i Hercegovina: Neispričane priče”. Sarajevo, 22. februar 2018. (referat: Sarajevski atentat kao ogledalo ideologizirane interpretacije prošlosti u školskim sistemima u Bosni i Hercegovini (1918–2018))
 9. Radionica CoLab net Humboldt univerzitata iz Berlina “Discursive inclusion and exclusion of Jews in the Balkans”. Sarajevo, 3-5. septembar 2018. (referat: Sarajevski Jevreji-od mirne nacionalne manjine do svjetske opasnosti prema pisanju sarajevske štampe ( 1941-1945).
 10. Seminar Mémorial de la Shoah iz Pariza Comparing the Holocaust, Genocide and Mass atrocities. Sarajevo 5-6. decembar 2018. (referat: „Drugi” (Jevreji, Romi i Srbi) u ideologiji i praksi NDH).
 11. Međunarodna naučna konferencija Romi kao indijska dijaspora – neraskidive veze. Zagreb, 10-12. april 2022. (referat: Sudbina bosanskohercegovačkih Roma u kontekstu njihove ambivalentne nepoželjnosti za ustaški režim).

IV Javni nastupi i predavanja

 1. Predavanje u Historijskom muzeju BiH (16. 9. 2013) na temu Drugi svjetski rat u socijalističkoj i savremenoj historiografiji, a povodom obilježavanja 70 godina od ratnih događaja iz 1943. godine (bitke na Neretvi i Sutjesci, Drugo zasjedanje AVNOJ-a, Prvo zasjedanje ZAVNOBiH-a).
 2. Učestvovanje u dokumentarcu “Nezavisna Država Hrvatska” u produkciji Hrvatske radio televizije.
 3. Promocija knjige Anise Hasanhodžić i Rifeta Rustemovića „Tragovima naših komšija: Jevreji u Bosni i Hercegovini i holokaust. Sarajevo: Institut za istoriju Sarajevo, 2015“.
 4. Internet promocija časopisa „Prilozi“, br. 49 (ur. dr Sonja Dujmović).
 5. Promocija 50. broj časopisa „Prilozi“ u Zavičajnom muzeju Visoko (11.3.2022).

V Učešće u projektima:

 1. Međunarodni seminar “Prenošenje historije o holokaustu” u organizaciji Memorijalnog centra Shoah Pariz (2013).
 2. Projekat EUROCLIO HIP-BiH „Istorija koja spaja i razdvaja – Kako obraditi temu zloupotrebe istorije na putu u posljednji rat u Bosni i Hercegovini kroz zajedničko inoviranje nastave istorije“ (2015).
 3. Projekat „Historija djetinjstva u Bosni i Hercegovini u 20. stoljeću“ finansiran od strane Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke (2016/2017).