Enter your keyword

dr. Sedad Bešlija


E-mail: sedad.beslija@iis.unsa.ba
Datum rođenja: 12.7.1985.
Mjesto rođenja: Prijedor

 • 1991-2000. – Osnovna škola u Prijedoru, Istanbulu i Sarajevu.
 • 2000-2004. – Gazi Husrev-begova medresa u Sarajevu.
 • 2004-2009. – Filozofski fakultet u Sarajevu, Odsjek za historiju, Studijska grupa: Historija i turski jezik i književnost.
 • 2009. Upisan na postdiplomski studij iz historije BiH (smjer: Historija Bosne pod osmanskom vlašću od 15. do kraja 18. stoljeća) na Filozofskom fakultetu u Sarajevu.
 • 14. maja 2012. godine odbranjen magistarski rad pod naslovom: Mjere i metode za stabilizaciju osmanske vlasti u Bosni do kraja 16. stoljeća (mentor prof. dr. Enes Pelidija).
 • Decembar 2012. upisao Doktorski studij (III ciklus) na Odsjeku za historiju Filozofskog fakulteta u Sarajevu – smjer: Historija Bosne od 1463. do 1839. godine.
 • 30. novembra 2015. godine odbranjena doktorska disertacija pod naslovom: Društveno-političke prilike u Hercegovačkom sandžaku od Žitvanskog do Karlovačkog mira (1606-1699.) (mentor: prof. dr. Enes Pelidija)

Turski jezik – aktivno znanje
Engleski jezik – elementarno znanje
Arapski jezik – elementarno znanje

Od 12.10.2009. zaposlen u Institutu za istoriju u Sarajevu kao stručni saradnik za stariju istoriju (osmanski period).
Od septembra 2012. izabran u višeg stručnog saradnika za stariju historiju (osmanski period)
Od oktobra 2016. godine izabran u zvanje naučnog saradnika za stariju historiju (osmanski period)
Od januara 2020. godine izabran u zvanje viši naučni saradnik za stariju historiju (osmanski period)

NAUČNOISTRAŽIVAČKI PROJEKTI:

 1. Nosilac projekta: Sudsko-upravna podjela Hercegovačkog sandžaka u 17. stoljeću, 2018-2022. (u toku)
 2. Nosilac projekta: Mjere i metode za stabilizaciju osmanske vlasti u Bosni do kraja 16. stoljeća, Institut za historiju, 2010-2012. (realiziran)
 3. Nosilac projekta: Društveno-političke prilike u Hercegovačkom sandžaku od Žitvanoskog do Karlovačkog mira (1606-1699.), Institut za historiju, 2013-2018. (realiziran)
 4. Nosilac projekta: Razbojništvo i pobuna na prostru BiH kroz historiju, 2016-2017. (realiziran)
 5. Nosilac projekta: Priprema i izdavanje historijske monografije Odnos osmanskih vlasti prema Bosanskom ustanku 1875-1878, autora Hasana Škapura (posthumno), uz finansijsku podršku Ureda za tursku dijasporu i srodne zajednice Vlade R Turske, Centar za osmanističke studije, Sarajevo, 2017. (realiziran); rezultat: Monografija Odnos osmanskih vlasti prema Bosanskom ustanku 1875-1878, autora Hasana Škapura (posthumno), Centar za osmanističke studije, Sarajevo, 2017.
 6. Član projekta: Turski (osmanski) izvori za istoriju Crne Gore, Crnogorska akademija nauka i umjestnosti, 2016.; rezultat: traskripcija sa osmanskog jezika i prevod na bosanski jezik 100 dokumenata iz 19. stoljeća
 7. Član projekta: Bosanskohercegovačko kulturno-historijsko naslijeđe u okrilju međunarodne kulturne saradnje, 2018. (realiziran)
 8. Član projekta: Ekonomski život u Sarajevu u drugoj polovini 19. stoljeća, 2018. (realiziran)
 9. Nosilac projekta: Osmanska škola za mlade, u organizaciji Balkanskog centra za analizu i studije, pod pokroviteljstvom Ureda za tursku dijasporu i srodne zajednice Ministarstva za kulturu i turizam R Turske, mart-august 2021. (realiziran)
 10. Nosilac projekta: Osmanska škola za mlade, u organizaciji Balkanskog centra za analizu i studije, pod pokroviteljstvom Ureda za tursku dijasporu i srodne zajednice Ministarstva za kulturu i turizam R Turske, mart-juli 2022. (realiziran)
 11. Nosilac projekta: Uloga i značaj vode u razvoju Sarajeva kroz historiju, podržan od Ministarstva za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo (realiziran)

KNJIGE:

Istimâlet, Bosna u osmanskoj političkoj strategiji (15. i 16. stoljeće), Institut za historiju UNSA, Sarajevo, 2017.

Grupa autora, Arapski jezik u Bosni i Hercegovini, Kulturni centar “Kralj Fahd”, Sarajevo, 2021. (koautorstvo)

Hercegovački sandžak u 17. stoljeću, Univerzitet u Sarajevu – Institut za historiju, 2023.

Sinan – paša Borovinić, Društveni status, porijeklo, politički uspon, početak urbanizacije Mostara, Univerzitet “Džemal Bijedić” u Mostaru, Medžlis IZ Mostar, 2023. (koautorstvo sa Adisom Zilićem, Farukom Taslidžom, Harisom Derviševićem i Ahmetom Kurtom)

NAUČNI RADOVI:

 1. „Islamska kultura u BiH do kraja XVI stoljeća“, Glasnik Rijaseta IZ, br. 5-6, maj/juni 2009, Sarajevo, 2009, 446-459.
 2. „Iz života i rada dr. Hazima Šabanovića (u povodu 95 godina od rođenja i 40 godina od smrti velikog naučnika)“, Glasnik Rijaseta IZ, br. 1-2, januar/februar 2011, Sarajevo, 2011, 89-103.
 3. „Doprinos Gračaničkog glasnika izučavanju historije Bosne pod osmanskom vlašću do kraja 18. stoljeća (s posebnim osvrtom na historiju Gračanice)“, Gračanički glasnik, 31/16., maj 2011, Gračanica, 2011, 200-208.
 4. „Mehterhana i mehteri – prilog historiji osmanske vojne organizacije (s posebnim osvrtom na Bosnu)“, Historijska traganja, 9, Sarajevo: Institut za istoriju, 2012, 9-30.
 5. „İstimâlet u Historiji Ibrahima Alajbegovića Pečevije – Prilog izučavanju osmanske istimâlet politike“, Anali Gazi Husrev-begove biblioteke, sv. 33, Sarajevo: Gazi husrev-begova biblioteka, 2012, 145-166.
 6. „Sudbina bosanskih tvrđava u svjetlu istimâlet politike: Bosna i Osmanlije u drugoj polovini 15. stoljeća“, Osmansko osvajanje Bosanske kraljevine (Zbornik radova), Sarajevo: Institut za istoriju, 2014, 31-57.
 7. „Prilog za historiju nahije Olovo u 17. stoljeću“, Rijeka Krivaja kroz prošlost (Zbornik radova), Sarajevo: Institut za istoriju i Udruženje za modernu historiju, 2016, 81-91.
 8. „Globalna vjerska politika Osmanlija prema nemuslimanima u 15. stoljeću: od Palestine do Srebrenice“, Ahdnama i ljudska prava (Zbornik radova), Fondacija Alast i Medžlis IZ Sanski Most, Sanski Most, 2016, 24-35.
 9. „O učenjacima i pjesnicima Hercegovačkog sandžaka u 17. stoljeću“, Zbornik radova sa Naučnog/Znanstvenog skupa u povodu 100. godišnice rođenja Hivzije Hasandedića Hercegovački naučnici/znanstvenici i tradicija istraživanja u Hercegovini, Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke, Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru, Arhiv HNK Mostar, Muzej Hercegovine Mostar, Mostar, 2016, 443-459.
 10. „Je li Turhan Emin-beg graditelj ustikoljanske džamije“, Prilozi za orijentalnu filologiju, br. 65, Sarajevo: Orijentalni institut, 2016, 337-344.
 11. „Halil Inaldžik – predvodnik historičara (1916–2016.)“, Znakovi vremena, god. XIX, br. 73, jesen 2016, 11-21.
 12. „Mjesto i uloga hercegovačkog sandžakbega u osmanskoj administraciji u 17. stoljeću“, Prilozi Instituta za historiju, br. 46, Sarajevo, 2017, 53-75.
 13. „Ahdnama u svjetlu odnosa prema ‘drugom’ i ‘drugačijem’ u historijsko-civilizacijskom kontekstu 15. stoljeća“, Poruke Ahdname – sloboda vjera u multireligijskoj Bosni i Hercegovini (Zbornik radova), Institut za islamsku tradiciju Bošnjaka, Sarajevo, 2018, 17-53.
 14. „Osmanlı Yönetim Felsefesi Çerçevesinde İstimâlet Tatbikâtı: 15‐16. Yüzyıl Bosna-Hersek Örneği“, Tarihin Peşinde, Uluslararası Tarih ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 11/21, Nisan 2019, Konya, 2019, 371-384.
 15. „XVII. Yüzyılda Hersek Sancağı: Vakıf Eserleri”, 2’nd International Archive Congress on Ottoman Lands, Zbornik radova, I tom, T.C. Cumhurbaşkanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Arşiv Dairesi Başkanlığı, Ankara, 2019, 1063-1075.
 16. „Kadiluk Imotski u 17. stoljeću“, Bošnjaci Hercegovine kroz historiju, BZK Preporod, Mostar, 2019, 17-44.
 17. „Iz prošlosti Kadiluka Tašlidža u 17. stoljeću“, u: Zbornik radova: Husein-paša Boljanić i njegove zadužbine (povodom 450 godina od izgradnje Husein-pašine džamije u Pljevljima), Pljevlja, 2019, str. 85-97.
 18. „Pojava i oblik arapskog jezika u Bosni i Hercegovini (XV-XIX stoljeće)“ -ظهور وشكل اللغة العربية في البوسنة والهرسك: الصلات الأولى, Koautorstvo s Muhamedom Nametkom, u: Zbornik radova: Arapski jezik u Bosni i Hercegovini, King Abdullah bin Abdulaziz Int'l Center for Arabic Language, ur. Hana Younis, Rijad, 2019, 17-41.
 19. „Uloga Isa-bega Ishakovića u provođenju osmanske istimalet politike u Bosni“, u: Zbornik radova sa Međunarodne naučne konferencije „Isa-beg Ishaković“, Udruženje Isa-beg Ishaković, Sarajevo, 2019, 61-71.
 20. “The Sanjak of Herzegovina in 17th century: waqf haritage”, Historical searches, No. 18, Sarajevo: Institute for history, 2019, 55-83.
 21. „Osmanlı Yönetim Felsefesi Çerçevesinde İstimâlet Tatbikâtı: 15‐16. Yüzyıl Bosna-Hersek Örneği“, Uluslararası Dünden Bugüne Bosna-Hersekve Aliya İzzetbegoviç Sempozyumu, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Gaziosmanpaşa Belediyesi, Istanbul, 2020, 465-475.
 22. „Društveno-politički kontekst i interpretacija prošlosti – ključne godine u političkom životu osmanske Bosne, u: Zbornik radova „Prijelomne godine bosanskohercegovačke prošlosti“, knj. 1, gl. I odg. Urednik: Sedad Bešlija, Univerzitet u Sarajevu – Institut za historiju, Sarajevo, 2021, 125-145.
 23. Prilog izučavanju prošlosti kadiluka Novi u 17. stoljeću(do početka Velikog Bečkog/Morejskog rata)“, u: Naučni skup “Islamska zajednica i muslimani u Crnoj Gori 115 godina od Ustavnog priznanja njene autonomije (Zbornik radova), Podgorica 2021, 13-34.
 24. „Gazi Husrev-beg u prijeporu historiografskih interpretacija“, u: Zbornik radova sa naučnog skupa Uloga i značaj Gazi Husrev-bega u historiji Bosne i Hercegovine, gl. i. odg. urednik: dr. Aladin Husić, Gazi Husrev-begova biblioteka, Orijentalni institut, Institut za historiju i Historijski arhiv Sarajevo, Sarajevo, 2022, 286-307.
 25. Bosna Hersek”teki Siyasi Krizin Dünü ve BugünüPerspektif, Br. 308, Keln, Şubat 2022, 60-65.
 26. O društveno-političkim prilikama u kadiluku Ljubinje u 17. stoljeću (do početka Bečkog / Morejskog rata), Prilozi Instituta za historiju, br. 51/2022, Sarajevo, 2022, 81-109.
 27. Uloga i značaj vode u razvoju Sarajeva kroz historiju, Historijski pogledi,  God. VI, Br. 10, Tuzla, 2023, 19.51. (koautorstvo sa Hanom Younis, Dženitom Sarač-Rujanac i Mehmedom Hodžićem)

PRIKAZI I OSVRTI:

 1. İlber Ortaylı, Osmanlı’yı Yeniden Keşfetmek. İstanbul: Timaş Yayınları, 2009, u: Prilozi br. 39, Sarajevo: Institut za istoriju, 2010, 203-208.
 2. Behija Zlatar, Gazi Husrev-beg. Sarajevo: Orijentalni institut u Sarajevu, Posebna izdanja XXXII, 2010, u: Prilozi br. 40, Sarajevo: Institut za istoriju, 2011, 375-377.
 3. Горан Ж. Комар, Ћирилична документа Дубровачког архива, Прилози историји свакодневног живота на тромеђи Дубровника, Требиња и Новог, 1504-1795 (prikaz knjige), Друштво за архиве и повјесницу херцегновску, Друго допуњено издање, Херцег-Нови, 2011, 501. u: Prilozi, 41, Sarajevo: Institut za istoriju, 2012, 281-283.
 4. Iz osmanske historije, jezika i književnosti (Prilozi za orijentalnu filologiju, 61/2011, Sarajevo: Orijentalni institut, 2012, 504 str.) (prikaz časopisa), Godišnjak BZK 12, Sarajevo, 2012, 493-497.
 5. Fatma Sel Turhan, Eski Düzen Adına: Osmanlı Bosna'sında İsyan, 1826-1836, Küre Yayınları, Birinci Basım, Istanbul, 2013, 392 str., (prikaz knjige) u: Prilozi za orijentalnu filologiju, br. 63/2013, Sarajevo, 2014, 308-312.
 6. Autentičan naučni trag na ˝bijeloj ploči˝ bosanskohercegovačke historiografije (Faruk Taslidža, Bosanski ejalet u Bečkom ratu (1683-1699.), FMON, Mostar, 2017.) Časopis Društvene i humanistike studije, god. IV, br. 1 (7), Tuzla, 2019, 423-431.
 7. Yasin Yayla, Nesib Pepić, Enver Ujkanović, Osmanska dokumenta Orijentalne zbirke Arhiva „Ras“ u Novom Pazaru, Novi Pazar, 2018, 291 str., Journal of Balkan Studies, vol. 1, issue 1, Skopje, januar 2021, 111-113.
 8. Enes Pelidija, Osmanisti Bosne i Hercegovine do kraja 20. stoljeća – biografski i bibliografski podaci, knj. 1, Mostar: Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke, 2019, 237 str., Historijska traganja, br. 19, Sarajevo, 2020, 451-452.
 9. In Memoriam: dr. Kemal Bašić (1964-2020), Anali GHb, 41/2020, 315-317.
 10. Faruk Taslidža, Između ratova – na granici svjetova: društveno-privredni odnosi Hercegovačkog sandžaka u prvoj polovini XVII stoljeća: (1606–1645). Mostar: BZK Preporod – Gradsko društvo Mostar, 2022, 233., u: Prilozi Instituta za historiju, br. 51/2022, 312-315.

PRIJEVODI:

 1. Heath W. Lowry, Faktori koji su 600 godina održali Osmanlije na nogama: porezni sistem i pravda, „Preporod“ br. 7/934, Sarajevo, 15. mart 2010, 33-34. (prijevod s turskog na bosanski jezik)
 2. Temeljni principi turske politike na Balkanu (iz knjige Strategijska dubina dr. Ahmeta Davutoğlua), Preporod, br. 7/969, Sarajevo, 1. april 2012, 32-34. (prijevod s turskog na bosanski jezik)
 3. Abdulkadir Macit, Nedžmettin Erbakan – život, djelo, ideja, Balkanski centar za analizu i studije, Sarajevo, 2018, 192 str. (prijevod s turskog na bosanski jezik)

UČEŠĆE NA NAUČNIM SKUPOVIMA, KONFERENCIJAMA, PANELIMA, SEMINARIMA:

 1. Referat na naučnom skupu: „Istraživanje lokalne historije u Bosni i Hercegovini“ pod naslovom: Doprinos Gračaničkog glasnika izučavanju historije Bosne pod osmanskom vlašću do kraja 18. stoljeća (s posebnim osvrtom na historiju Gračanice), u organizaciji: Institut za istoriju i IK MONOS, 10. Decembar 2010, Gračanica
 2. Referat na Konferenciji: “Višegrad i Gornje Podrinje kroz historiju” pod naslovom: Osnovni podaci o Višegradu u osmansko doba, u organizaciji: Udruženje “Ćuprija”, Gazi Husrev-begova biblioteka, 5. oktobar 2013, Sarajevo
 3. Referat na Međunarodnom simpozijumu “550 Yılın İzinde Bosna-Hersek'te Osmanlı Mirası” pod naslovom: Osmanlı Yönetim Felsefesi Çerçevesinde İstimâlet Tatbikatı: 15-16. Yüzyıl Bosna-Hersek Örneği, u organizaciji: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Yunus Emre Enstitüsü, Türk Tarih Kurumu ve Zeytinburnu Belediyesi, 8-10. novembar 2013, Istanbul
 4. Referat na Okruglom stolu: „Rijeka Krivaja kroz prošlost (prostor, vrijeme, ljudi)“, pod naslovom: Prilog izučavanju olovske nahije u XVII stoljeću, u organizaciji: Instituta za istoriju u Sarajevu, 19. septembra 2014, Olovo.
 5. Referat na: „Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Kongresi“, pod nazivom: Osmanlı Devletinde İstimâlet Siyaseti ve Bosna, 23-25. Maj 2014, Sarajevo
 6. Referat na naučnom skupu: „Ahdnama i ljudska prava“ (Musalla 2015), pod nazivom: Globalna vjerska politika Osmanlija prema nemuslimanima u 15. stoljeću: od Palestine do Srebrenice, u organizaciji Medžlisa IZ Sanski Most i Fondacije „Alast“ iz Zenice, 20. juli 2015, Sanski Most
 7. Referat na: Naučnom/Znanstvenom skupu u povodu 100. godišnice rođenja Hivzije Hasandedića: “Hercegovački naučnici/znanstvenici i tradicija istraživanja u Hercegovini”, pod nazivom: O učenjacima i pjesnicima Hercegovačkog sandžaka u 17. stoljeću, u organizaciji: Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke, Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru, Arhiv HNK Mostar, Muzej Hercegovine Mostar, 11. i 12. decembar 2015, Mostar
 8. Izlagač na panelu Historijske veze Sarajeva i Burse s temom: Historija BiH osmanskog perioda – stanje i perspektive, 27.4.2017, Bursa
 9. Referat Ahd-nama u svjetlu odnosa prema „drugom“ i „drugačijem“ u historijsko-civilizacijskom kontekstu 15. stoljeća, na Naučnom skupu „Multireligijska Bosna, poruke Ahdname i savremeni kontekst“, 25.5.2017, Kiseljak
 10. Referat 17. Yüzyıl Hersek Sancağı: Vakıf Eserleri, 2. Uluslararası Osmanlı Coğrafyası Arşiv Kongresi, 20-24.11.2017, Istanbul
 11. Referat O osmanskoj Bosni: pitanje identiteta i savremenih percepcija, Predavanje u okviru projekta „Bosanskohercegovačko kulturno-historijsko nasljeđe u okrilju međunarodne kulturne saradnje”, Ministarstvo civilnih poslova, Institut za historiju, 16.3.2018, Minhen
 12. Referat Kadiluk Imotski u 17. stoljeću, Naučni skup „Bošnjaci Hercegovine kroz historiju“, BZK Preporod, 14.5.2018, Mostar
 13. Edukativni seminar za aktiviste NVO IGMG: Predavanje na temu: Tarih Şuru Ve Geçmişten Ders Çıkartıp Günümüzde Topluma Faydalı Birey Olabilmek (Historijska svijest – Uzeti pouku iz prošlosti i biti koristan član društva), 8.12.2018, Berlin
 14. Uloga Isa-bega Ishakovića u provođenju osmanske istimalet politike u Bosni, Međunarodna naučna konferencija „Isa-beg Ishaković“, Udruženje Isa-beg Ishaković i Grad Sarajevo, Sarajevo, 22.2.2019.
 15. Referat: Ključne godine u političkom životu osmanske Bosne – problem interpretacije prošlosti, Međunarodna naučna konferencija „Prijelomne godine bosanskohercegovačke prošlosti“, Institut za historiju, Sarajevo, 22-23.11.2019.
 16. Referat: Budućnost Instituta za historiju u kontekstu procesa integracije UNSA, Međunarodna naučna konferencija „Prijelomne godine bosanskohercegovačke prošlosti“, Institut za historiju, Sarajevo, 22-23.11.2019.
 17. Prilog izučavanju prošlosti kadiluka Novi u 17. stoljeću (do početka Velikog Bečkog/Morejskog rata), Međunarodni naučni skup u povodu 115 godina od zvaničnog priznavanja islama u Crnoj Gori “Islam i muslimani u Crnoj Gori”, Podgorica, Crna Gora, 03.10.2020.
 18. Referat: „Gazi Husrev-beg u prijeporu historiografskih interpretacija“, Naučni skup: Uloga i značaj Gazi Husrev-bega u historiji Bosne i Hercegovine, Gazi Husrev-begova biblioteka, 22.9.2021.
 19. Seminar: Bosna Tarihi ve Aktüel Siyasi Durum, Bosna Hersek Buluşmaları, IGMG, Evropa, 13.01.2022.
 20. Seminar: Modern Bosna Tarihi, Balkan Studies Fondation, Skoplje, 17.2.2022.
 21. Referat: Bosna Hersek Tarihi Çalışmaları Kaynakları (1790-1918), Međunarodni simpozij: Historija i historiografija na Balkanu, ILEM, Istanbul, 30.09.2022.
 22. Referat: Doprinos dr. Kemala Bašića populariziranju Tajiba Okića u BiH na početku XXI stoljeća, Akademska tribina u povodu 120 godina rođenja Tajiba Okića, Balkanski centar za analizu i studije, Sarajevo, 1.12.2022.
 23. Izlaganje: Bosansko Podrinje: Ogledalo budućnosti bosanskohercegovačke države, Međunarodna naučna konferencija: “Posljedice genocida nad Bošnjacima u Srebrenici: Socijalni, ekonomski, politički, demografski i kulturni razvoj Srebrenice (1995-2022)”, Srebrenica-Potočari, 12.10.2023. Oranizatori: Univerzitet u Sarajevu, Institut za historiju i Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava.
 24. Izlaganje: Bosna Şehirciliğin Temelinde Zaviye/Tekke ve Sufiler, Uluslararası Sempozyum: Hoca Ahmet Yesevi ve Sarı Saltuk’un İzinde Türkistan’dan Balkanlara Bir Kültür Yolu Olarak Tesavvuf Geleneği, Ahmet Yesevi Üniversitesi, Gazi Husrev-begova biblioteka, 26.10.2023.

UREDNIŠTVA PUBLIKACIJA:

 1. Urednik Zbornika radova: Osmansko osvajanje Bosanske kraljevine, Sarajevo: Institut za istoriju, 2014. (155).
 2. Urednik knjige: Muhamed Tajib Okić – Život i djelo autora mr. Kemala Bašića, Sarajevo: U.G. „Balkanski narodni pogled“, 2015.
 3. Urednik knjige: Od dućana do pozorišta – sarajevska trgovačka elita 1851-1878, autorice dr. Hane Younis, Sarajevo: Institut za historiju, 2017.
 4. Urednik knjige: Odnos osmanskih vlasti prema bosanskom ustanku 1875-1878, autora Hasana Škapura, Sarajevo: Centar za osmanističke studije, 2017.
 5. Urednik knjige: Diplomatija i diplomatska praksa u ranom islamskom periodu, autora Jasina Istanbulija, Sarajevo: Balkanski centar za analizu i studije, 2018.
 6. Urednik knjige: Branko Mikulić, politička biografija 1965-1989, autorice Dženite Sarač-Rujanac, Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu-Institut za historiju, 2020.
 7. Urednik Zbornika radova Prijelomne godine bosanskohercegovačke prošlosti, I i II tom, Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu-Institut za historiju, 2021.
 8. Urednik knjige: Biti kadija u kršćanskom carstvu: rad i osoblje šerijatskih sudova u Bosni i Hercegovini (1878-1914.), autorice Hane Younis, Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu – Institut za historiju, 2021.
 9. Glavni i odgovorni urednik časopisa “Prilozi” br. 50 i 51

ČLANSTVA U REDAKCIJAMA ČASOPISA I RECENZIJE PUBLIKACIJA:

 1. Član redakcije časopisa Historijska traganja br. 17
 2. Član redakcije časopisa Prilozi Instituta za historiju br. 47
 3. Član redakcije časopisa Journal of Balkan Studies, vol. I, II
 4. Član redakcije časopisa Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi Tarih Dergisi, br. 1, 2018.
 5. Redaktura teksta: Dokumenti o Tevfiku Imamoviću, muftiji sandžačkom, iz Arhiva RAS (Novi Pazar), Sarajevo, 2019.
 6. Recenzent rukopisa: Emir Ahmed Hajder Šihabi, Povijest Ahmed-paše Džezzara (Egipat, Šam i doživljaji sa Napoleonom Bonapartom), prijevod s arapskog, obrada i komentar: Jusuf Džafić, 2017.
 7. Recenzent rukopisa: Svakodnevni život u Sarajevu pred kraj osmanske uprave, autorice dr. Hana Younis, Sarajevo, 2018.
 8. Recenzent rukopisa: Foča – središte Hercegovačkog sandžaka, autora Muamera Hodžića, Sarajevo, 2019.
 9. Recenzent rukopisa: Osmanisti Bosne i Hercegovine do kraja 20. stoljeća – biografski i bibliografski podaci, knj. 1, autora dr. Enesa Pelidije, Mostar,  2019.
 10. Recenzent rukopisa: Osmanisti Bosne i Hercegovine do početka 21. stoljeća – biografski i bibliografski podaci, knj. 2, autora dr. Enesa Pelidije, Mostar, 2020.
 11. Recenzent rukopisa: Kadiluk Tešanj u drugoj polovini 18. stoljeća (Tešanj, Maglaj i Žepče u svjetlu akata tešanjskog Suda), autora Aladina Husića, Sarajevo, 2020.
 12. Recenzent rukopisa izvora: Pljevaljski sidžil (u transkripciji i prijevodu s osmanskoturskog jezika), pripredio: Šerbo Rastoder, CANU, Podgorica, 2021.
 13. Član redakcije izdanja: „Suživot jevreja i muslimana u Bosni i Hercegovini. Primjeri tolerancije od 16. stoljeća do danas“, El-Kalem, 2021.
 14. Član Redakcije Zbornika radova: Uloga i značaj Gazi Husrev-bega u historiji Bosne i Hercegovine.
 15. Član Redakcije Zbornika radova: Ustavnost Bosne i Hercegovine kroz historiju, Institut za historiju, 2022.
 16. Član Savjeta Dječijeg časopisa “IGMG Mravko”, 2022-2023.
 17. Član Uredništva knjige “Stolac u osmanskim dokumentima”, autora Yildirima Aganogula, Yunus Emre Institut Mostar – Balans, Mostar, 2022.
 18. Recenzent knjige: Faruk Taslidža, Između ratova, na granici svjetova: društevno-privredni odnosi u Hercegovačkom sandžaku u prvoj polovini XVII stoljeća 1606-1645., Mostar, 2022.
 19. Recenzent knjige: Nesib Pepić, Enver Ujkanović, Muftija Teufik ef. Imamović, Novi Pazar 2022.
 20. Recenzent knjige: Nesib Pepić, Islamska epigrafika Sandžaka u svjetlu nišana, Novi Pazar, 2022.

IZBOR IZ NOVINSKIH ČLANAKA:

 1. „Kojoj je naciji pripadao Mehmed-paša Sokolović“, Stav br. 83, Sarajevo oktobar 2016.
 2. „Ratko Mladić svoga vremena“, Stav br. 85, Sarajevo oktobar 2016.
 3. „Jesu li Osmanlije prodale Bosnu“, Stav br. 87, Sarajevo novembar 2016.
 4. Intervju: Nacionalni pogledi na okupaciju Osmanlija: intervju s dr. sc. Sedadom Bešlijom i dr. sc. Emom Miljković, Pro Tempore, Časopis studenata povijesti, god. 17, br. 17, Zagreb, 2022. (Intervju vodio: Davud Mešinović)

IZBOR IZ JAVNIH PREDAVANJA:

 1. Predavanje: „Državno-pravni kontinuitet BiH“, Studentski dom Neđarići, Sarajevo, 29.11.2017.
 2. Predavanje: „Banjalučki boj 280 godina poslije“, u organizaciji UG „Baton“, Zenica, 1.12.2017.
 3. Predavanje: „Sultan Abdulhamid II: između Istočnog pitanja i panislamizma“, IGMG, Sarajevo, 27.2.2018.
 4. Predavanje: „Naš odnos prema osmanskoj Bosni“, Centar „Emanet“, Mostar, 15.4.2018.
 5. Predavanje: „555 godina Ahdname – bosansko jedinstvo različitosti“, Internacionalni univerzitet u Sarajevu, 10.5.2018.
 6. Predavanje: „Sjećanje na bosanski genocid“, Manifestacija o sjećanju na bosanski genocid, Kolding, Danska, 23.6.2018.
 7. Predavanje: „Pojava i širenje islama u Crnoj Gori“, Medresa Mehmed Fatih, Podgorica, 18.2.2019.
 8. Predavanje: „Državno-pravni kontinuitet BiH“, Kasarna Rajlovac, Sarajevo, 27.2.2019.
 9. Predavanje: „Historija BiH u osmanskom i austrougarskom periodu“, Der Jugendföderation Österreich, Beč, 16-17.3.2019.
 10. Predavanje: Seçim sonuçarı ekseninde Bosna-Hersek'te Uluslararası Hukuk, Imar Akademi, Istanbul, 31.10.2022.
 11. Predavanje: Državnost BiH kroz vrijeme, Bobovac, 25.11.2022.
 12. Predavanje: Državnost BiH kroz vrijeme, Washington – Bošnjačka zajednica, 26.11.2022.
 13. Predavanja u povodu Dana državnosti BiH, Halmstad, Malmo, Landskruna, Noorkoping, Linkoping, Islamska zajednica Bošnjaka Švedske, 17-19.11.2023.

IZBOR IZ MEDIJSKIH NASTUPA:

 1. „Lokalitet Presjeka kod Ustikoline i Ličnost Turhan Emin-bega“, Nova avantura, BHT, januar 2017.
 2. „Boşnaklara Osmanlı'yı Unutturmak İstediler“, Intervju, Zambak.ba, 31.5.2017.
 3. „Nastanak Sarajeva i Isa-beg Ishaković“, BHT, juni 2017.
 4. „S Osmanlijama počinje širenje islama i pravoslavlja u Bosni“, Intervju za Al-Jazeeru Balkans, 8.10.2017.
 5. „Granice Istoka“, urednika Haruna Karčića, Intervju, Al-Jazeera Balkans, 3.11.2017.
 6. „Nesuh Matrakčija, čovjek koga nazivaju ‘bosanski Da Vinci'“, Intervju za Al-Jazeeru Balkans, 4.11.2017.
 7. „Ništa lično“ sa Nazifom Horozovićem, Intervju, TV 5, 14.11.2017.
 8. „O historijskom značaju 1. marta Dana nezavisnosti BiH“, RTV BIR, 1.3.2018.
 9. „Vakufnama Isa-bega Ishakovića: Rodni list Sarajeva“, Intervju za Al-Jazeera Balkans, 13.3.2018.
 10. „281. godišnjica Banjalučkog boja, RTV BIR, 4.8.2018.
 11. „Husein-kapetan Gradaščević: Borac za autonomiju ili zaštitnik poretka“, Intervju za Al-Jazeera Balkans, 7.9.2018.
 12. Intervju: „Institut za historiju je bio i ostao institucija od državnog značaja“, portal: Al-Jazeera Balkans, 21.5.2019.
 13. Intervju: „Zaboravili smo čuveni Banjalučki boj iz 1737. godine!“, portal: intelektualno.com, 04.8.2019.
 14. O 60. godini postojanja i rada Instituta za historiju, Otvoreni program TV Vogošća, 09.9.2019.
 15. Obraćanje na programu povodom 15. jula, Dana nacionalnog jedinstva i demokratije, u organizaciji Ambasade R Turske u Sarajevu i Junus Emre Instituta, Sarajevo, 15. juli 2020. i 2021.
 16. Promocije izdanja Instituta za historiju UNSA, Youtube kanal Instituta, maj 2021.
 17. Intervju: Između slavne prošlosti i nejasne budućnosti, TV BIR, 21.4.2021.
 18. Intervju: Bosna: poruka historije, Podcast na kanalu IslamEdu, 20.11.2022.
 19. Gost TRT Haber, O političkom stanju u BiH, 11.2.2022.
 20. Gost CNN Türk, O političkom stanju u BiH, 11.2.2022.
 21. Gost O kanala, O Danu nezavisnosti BiH, 1.3.2022.

ANGAŽMAN NA UNIVERZITETIMA:

Spoljni saradnik (vanredni profesor) na Fakultetu političkih nauka UNSA, akademska 2020/2021; 2021/2022; 2022/2023. godina