Enter your keyword

dr. sc. Edin Omerčić


Telefon: 061/869-106
E-mail: edin.omercic@iis.unsa.ba
Datum rođenja: 01.08.1981.
Mjesto rođenja: Pula

  • osnovnu i srednju školu završio u Rovinju.
  • 2007. diplomirao na Filozofskom fakultetu u Sarajevu, Odsjek za historiju
  • 2013. odbranio magistarski rad na temu Bosna i Hercegovina u političkoj projekciji intelektualnih krugova 1991-1996.
  • 2023. odbranio doktorsku disertaciju na temu „Politička djelatnost Srpske pravoslvne crkve u Bosni i Hercegovini od 1989. do 1996.“ na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu

Italijanski jezik – aktivno znanje

Engleski jezik – aktivno znanje

  • Od 28.01.2008. zaposlen u Institutu za istoriju u Sarajevu kao stručni saradnik za modernu historiju.
  • U augustu 2013. izabran u zvanje višeg stručnog saradnika
  • Od 2013. godine član Udruženja za modernu historiju Sarajevo (UMHIS), sekretar časopisa Historia Moderna Bosnia and Herzegovina
  • Od 2017 – 2019. godine član uredništva Časopisa za književnost i društvena pitanja Behar, KDBH Preporod, Zagreb
  • Od 2017 – 2019. godine član uredništva dvomjesečnika KDBH Preporod Preporodov Journal, Zagreb

I Knjiga

1. Bosna i Hercegovina u političkoj projekciji intlektualnih krugova 1991-1996., Udruženje za modernu historiju, Sarajevo, 2022.

II Članci

1. “Reintegracija Sarajeva” u: Prilozi za proučavanje historije Sarajeva, br. 6, Muzej Sarajeva, Sarajevo, 2008, str. 129-155.
2. “Viđenje “Drugog” u vrijeme rata 1992-1995” u: Identitet Bosne i Hercegovine kroz historiju, tom 2, Institut za istoriju u Sarajevu, Sarajevo, 2011, 183-213.
3. “Grad i historičar: Zavidovići i Jusuf H. Mujkić (problematika nedostupnosti izvorne građe pri razmatranju ‘najnovije’ bosanskohercegovačke historije)”. u: Gračanički glasnik, časopis za kulturnu historiju, 32/16, Gračanica, novembar 2011, 197-200.
4. “Alternativna politička scena u Bosni Hercegovini (Udruženje za jugoslavensku demokratsku inicijativu, Pretparlament Jugoslavije, Forum za etničke odnose)”. u: Historijska traganja, br. 7, Institut za istoriju u Sarajevu, Sarajevo, 2012, 291-241.
5. “Djetinjstvo uz Modru lastu, od Maršala do Bana (1989-1992)”. u: Zgodovina otroštva, Zbornik zgodovinarjev/36, Zveza zgodovinskih društev Slovenije, ur. Aida Škoro in drugi, Ljubljana, 2012, 728-739.
6. “Metamorfoze praznika: obilježavanje Prvog zasjedanja ZAVNOBIH­a (1983 – 1988 – 1993)”. u: Historijska traganja, br. 12, Institut za istoriju u Sarajevu, Sarajevo, 2013., 201-213.
7. “Bosna i Hercegovina u političkoj projekciji intelektualnih krugova (1992-1995)”. u: Historijska traganja, br. 13, Institut za istoriju u Sarajevu, Sarajevo, 2014., 9-134.
8. “Banja Luka – politički centar AR Krajine (smrtonosni bal ljepotice sa Vrbasa i zvijeri sa Romanije) 1990-1992.”. u: Uloga grada i regije u privrednom razvoju i političkom životu Bosne i Hercegovine (1851-1995), Zbornik radova sa naučnog skupa održanog u Mostaru 29. i 30. oktobra 2013., Muzej Hercegovine, University press – izdanja magistrat, Mostar – Sarajevo, 2015., 75-95.
9. ”Nije svačije kroz selo pjevati – Bosanska Krajina u projekciji organicističkih intelektualaca (1991-1992)”, u: Prilozi, br. 45, Institut za historiju Univerziteta u Sarajevu, 2016., 231-258.
10. ”Ekmečićevo viđenje Bosne i Hercegovine kroz radove objavljene u razdoblju od pojave knjige Stvaranje Jugoslavije do Drugog kongresa srpskih intelektualaca (1989-1995)”, u: Zbornik radova sa Naučnog skupa ”Uticaj ideologija na historiografiju Bosne i Hercegovine 20. stoljeća”, Društvo historičara Tuzla, Tuzla, 2017., 247-259.
11. ”Veseli bosankohercegovački svibanj 1968.”, u: Preporodov Journal, dvomjesečnik KDBH Preporod, 206-207, Zagreb, ožujak-travanj 2018., str. 46-50.
12. ”Slučaj banjalučkih beba”, u: Preporodov Journal, dvomjesečnik KDBH Preporod, 214-215, Zagreb, 2019
13. „Na kraju vijeka, na kraju svijeta – Sarajevo 1995-1996“, u: Između rata i mira, Sarajevo u prelomnim godinama 20. stoljeća, Udruženje za modernu historiju, Sarajevo, 2020., 169-200.
14. „…Jer dok smo mi ratovali…” – Pobuna dijela 1. Krajiškog korpusa Vojske Republike Srpske“, u: Prilozi, br. 49., Institut za historiju Univerziteta u Sarajevu, Sarajevo, 2020., 233-270.
15. „I ja ću biti (hrvatski) vojnik. Kako je desetogodišnjaku u ratnom zaleđu zvučao raspad Jugoslavije?“, u: ur. Husnija Kamberović, Peti History Fest 2021., Udruženje za modernu historiju, Sarajevo, 2021., 169-179.

III Prikazi knjiga

1. Robert J. Donia, Sarajevo: biografija grada, Sarajevo: Institut za istoriju, 2006, 462. u: Znakovi vremena, Naučnoistraživački Institut Ibn Sina, Sarajevo, vol.10, br.37, str. 192-196.
2. Florence Hartmann, Mir i kazna, tajni ratovi međunarodne politike i pravosuđa, Sarajevo: Buybook, 2007, 209. u: Prilozi Instituta za istoriju u Sarajevu, 37/2008, str. 259-261.
3. Časopis za suvremenu povijest, 40, br.1, 2008, 1990.-1991. Prijelomne godine hrvatske povijesti: Počeci Domovinskog rata, Zagreb: Hrvatski institut za povijest, 2008, 307. u: Prilozi Instituta za istoriju u Sarajevu, 38/2009, str. 324-328.
4. Davor Marjan, Slom Titove Armije, JNA i raspad Jugoslavije 1987.-1992, Golden marketing – Tehnička knjiga, Hrvatski institut za povijest, Zagreb, 2008, 518. u: Prilozi Instituta za istoriju u Sarajevu, 38/2009, str. 302-307.
5. Jusuf H. Mujkić, Zavidovići kroz historiju: društveno-ekonomski i kulturni razvoj na području zavidovićke općine od polovine XV do kraja XX vijeka. Knj. 3, Odbrambeno oslobodilački rat 1992-1995. godine na području zavidovićke općine, Jusuf H. Mujkić – Zavidovići: Općina, 2009, 758. u: Prilozi Instituta za istoriju u Sarajevu, 39/2010, str. 260-264.
6. Selma Leydesdorff, Prazninu ostaviti iza nas: istorija žena Srebrenice, Sarajevo, Rabic, 2009, 421 str. u: Znakovi vremena, Naučnoistraživački Institut Ibn Sina, Sarajevo, 2010, vol.13, br.48-49, str. 337-339.
7. ur. Iskra Iveljić, Zbornik Nikše Stančića, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za povijest, FF press, Zagreb, 2011, 388. str. u: Prilozi Instituta za istoriju u Sarajevu, 40/2011, str. 437-439.
8. Amir Kliko, Fikret Ćuskić, 17. Viteška krajiška brdska brigada ARBiH, Udruženje 17. VKBBR- Institut za istoriju, Ključ – Sarajevo, 2010, 320. str. u: Prilozi Instituta za istoriju u Sarajevu, 40/2011, str. 418-422.
9. pr. Kosta Nikolić, Vladimir Petrović, Od mira do rata: dokumenta Predsedništva SFRJ. Tom 1, (januar – mart 1991), Institut za savremenu istoriju, Fond za humanitarno pravo, Beograd, 2011, 480., Tom 2, (jun – jul 1991): rat u Sloveniji, Institut za savremenu istoriju, Beograd, 2012, 376 str. u: Prilozi Instituta za istoriju u Sarajevu, 42/2013, str. 277-282.
10. Robert J. Donia, Radovan Karadžić, Architect of the Bosnian Genocide, Cambridge University Press, New York, 2015., u: Prilozi Instituta za istoriju u Sarajevu, 44/2015, str. 234-237.
11. prir. Vladimir Petrović, Srpske političke elite i Londonska konferencija, Institut za savremenu istoriju, Beograd, 2014., u: Prilozi Instituta za istoriju u Sarajevu, 44/2015, str. 237-238.
12. Ioannis Armakolas, Politika i društo u Tuzli od 1992 do 1995. godine, Političko natjecanje i građanska inicijativa, Udruženje za modernu historiju, Sarajevo, 2017. ”Između crvenog i crnog”, u: Behar, časopis za književnost i društvena pitanja, 135, XXVI, Zagreb, ožujak/mart 2017., str. 18-19.
13. Julian Borger, Krvnikov trag, Buybook, Sarajevo, 2016.; Robert J. Donia, Radovan Karadžić, University Press, Sarajevo, 2016. ”Lov na zločince”, u: Behar, časopis za književnost i društvena pitanja, 136, XXVI, Zagreb, svibanj/maj 2017., str. 2-4.
14. Mira Bogdanović, Elitistički pasijans, povijesni revizionizam Latinke Perović, MostArt, Zemun, 2016. ”Stare bilješke, novo ruho”, u: Preporodov Journal, dvomjesečnik KDBH Preporod, 198-199, Zagreb, svibanj/lipanj 2017., str. 55-56.
15. Ivan Čolović, Smrt na Kosovu polju, Istorija kosovskog mita, XX vek, Beograd, 2016., u: Prilozi Instituta za historiju Univerziteta u Sarajevu, 46/2017, str. 355-360.
16. Ivo Goldstein, Slavko Goldstein, Tito, Profil, Zagreb, 2015. ”Vojskovođa, državnik, diktator, reformator”, u: Preporodov Journal, dvomjesečnik KDBH Preporod, 206-207, Zagreb, ožujak/travanj 2018., str. 55-58.
17. Edina Bećirević, Genocide on the Drina River, Yale University Press, New Haven, London, 2014., u: Behar, časopis za književnost i društvena pitanja, 140, XXVII, Zagreb, svibanj/maj 2018., str 17-18.
18. Ulf Brunnbauer, Globalizing Southeastern Europe, Emigrants, America, and the Late Nineteenth Century, Rowman&Littlefield, Lanham Boulder, New York, London, 2016., ”Migrant je stanje uma”, u: Preporodov Journal, dvomjesečnik KDBH Preporod, 208-209, Zagreb, maj/juni 2018., str. 24-25.
19. Dan Diner, Razumjeti stoljeće, Općepovijesno tumačenje, Fraktura, Zagreb, 2015., ”Tumačenje zločina”, u: Preporodov Journal, dvomjesečnik KDBH Preporod, 208-209, Zagreb, maj/juni 2018., str. 58-61.
20. Grupa autora, Prvi korpus Armije Republike Bosne i Hercegovine, Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava, Sarajevo, 2017., ”Juriš toplog srca”, u: Behar, časopis za književnost i društvena pitanja, 142, XXVII, Zagreb, rujan/septembar 2018., str. 9-10.
21. Mato Arlović, Hrvatska zajednica Herceg-Bosna i (pre)ustroj Bosne i Hercegovine, Novi informator, Zagreb 2017., ”Bosanska odiseja Mate Arlovića”, u: Behar, časopis za književnost i društvena pitanja, 143-144, XXVII, Zagreb, decembar 2018., 17-19.
22. Xavier Bougarel, Bosna, anatomija rata, University press, Sarajevo, 2018., ”Paralelni svjetovi Bosne”, in: Behar, časopis za književnost i društvena pitanja, 145, XXVIII, Zagreb, veljača/februar 2019., 18-19.
23. Viktor Ivančić, Hrvoje Polan, Nemanja Stjepanović, Iza sedam logora, od zločina kulture do kulture zločina, forumZFD, Beograd, Zagreb, Split, 2018., ”Pornografija torture”, in: Preporodov Journal, dvomjesečnik KDBH Preporod, 214-215, Zagreb, april/maj 2019., 38-40.
24. Vladimir Petrović, Etničko čišćenje, geneza koncepta, Institut za savremenu istoriju, Arhipelag, Beograd, 2019. in: Historia Moderna Bosnia&Herzegovina, 2., Udruženje za modernu historiju, Sarajevo, 2021., 204-209.
25. ed. Dubravka Stojanović, Husnija Kamberović, Ratovi 1990-ih u regionalnim historiografijama: kontroverze, interpretacije, naslijeđe – zbornik radova, Udruženje za modernu historiju, Sarajevo, 2020. in: Historia Moderna Bosnia&Herzegovina, 2., Udruženje za modernu historiju, Sarajevo, 2021., 226-230.