Enter your keyword

dr. Enes S. Omerović


Dr. sc. Enes S. Omerović
Datum rođenja: 11. august 1976.
Mjesto rođenja: Sarajevo
e-mail: enesomerovic1976@gmail.com;  enes.omerovic@iis.unsa.ba
telefon: +387 61 804 462
https://scholar.google.com/citations?user=fnY3rAwAAAAJ&hl=hr
https://orcid.org/my-orcid?orcid=0009-0008-9417-0305

  • 1983-1991. – Osnovna škola u Olovu.
  • 1991-1992. – Zubotehnička škola u Sarajevu /I razred/.
  • 1994-1997. – Medicinska škola u Zenici /II-IV razred/.
  • 1998-2004. – Filozofski fakultet u Sarajevu, Odsjek za historiju.
  • 2008/2009 upisan na Postdiplomski studij iz historije Bosne i Hercegovine (Historija Bosne i Hercegovine u XIX i XX stoljeću) na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu.
  • 6. juna 2012. godine na Filozofskom fakultetu u Sarajevu odbranio magistarski rad “Političko nasilje u Bosni i Hercegovini (1918-1921)” – mentor prof. dr. Husnija Kamberović.
  • Decembra 2012. godine upisao doktorski studij na Odsjeku za historiju Filozofskog fakulteta u Sarajevu, smjer Historija Bosne i Hercegovine u XIX i XX stoljeću.
  • 16. oktobra 2017. godine na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu odbranio doktorsku disertaciju „Nacionalne manjine u Bosni i Hercegovini (1918-1941)“ – mentor prof. dr. Husnija Kamberović

Materinski jezik/jezici: bosanski
Drugi jezici:
engleski
SLUŠANJE B1 ČITANJE B1 PISANJE A2
GOVORNA PRODUKCIJA B1 GOVORNA INTERAKCIJA B1
ruski
SLUŠANJE A2 ČITANJE A2 PISANJE A1
GOVORNA PRODUKCIJA A1 GOVORNA INTERAKCIJA A1
Razine: A1 i A2: temeljni korisnik; B1 i B2: samostalni korisnik; C1 i C2: iskusni korisnik

[ 31/03/2022 – Trenutačno ] Viši naučni saradnik
Univerzitet u Sarajevu – Institut za historiju
Mjesto: Sarajevo
Zemlja: Bosna i Hercegovina

[ 28/02/2018 – 31/03/2022 ] Naučni saradnik
Univerzitet u Sarajevu – Institut za historiju
Mjesto: Sarajevo
Zemlja: Bosna i Hercegovina

[ 04/10/2012 – 28/02/2018 ] Viši stručni saradnik
Univerzitet u Sarajevu – Institut za historiju
Mjesto: Sarajevo
Zemlja: Bosna i Hercegovina

[ 28/01/2008 – 04/10/2012 ] Stručni saradnik
Institut za istoriju u Sarajevu
Mjesto: Sarajevo
Zemlja: Bosna i Hercegovina

[ 27/01/2003 – 27/01/2008 ] Nastavnik historije
OŠ “Peti bataljon”, Careva Ćuprija (Općina Olovo); OŠ “Hasan Kikić”, Solun (Općina Olovo); OŠ “Senahid Bolić Bolo”, Olovo.
Mjesto: Olovo
Zemlja: Bosna i Hercegovina

ČLANCI I DRUGI SASTAVNI DIJELOVI

1.01 Izvorni naučni članak
1. OMEROVIĆ, Enes S. Škole sa njemačkim nastavnim jezikom u Bosni i Hercegovini (1918-1941). Prilozi. [Štampano izd.]. 2018, br. 47, str. 171-195. ISSN 0350-1159. [COBISS.BH-ID 47083014]
2. OMEROVIĆ, Enes S. “Naša izborna borba”, međustranački sukobi u Bosni i Hercegovini uoči izbora za ustavotvornu skupštinu 1920. godine. Historijska traganja. [Štampano izd.]. 2013, br. 11, str. 171-212. ISSN 1840-3875. [COBISS.BH-ID 21552390]
3. OMEROVIĆ, Enes S. Verbalni delikt u Bosni i Hercegovini (1918-1921). Prilozi. [Štampano izd.]. 2012, br. 41, str. 79-105. ISSN 0350-1159. [COBISS.BH-ID 21112326]
4. OMEROVIĆ, Enes S. Elementi represije u radu Narodnog vijeća Slovenaca, Hrvata i Srba za Bosnu i Hercegovinu i Narodne vlade za Bosnu i Hercegovinu. Historijska traganja. [Štampano izd.]. 2009, br. 3, str. 183-213. ISSN 1840-3875. [COBISS.BH-ID 47097862]

1.04 Stručni članak
5. OMEROVIĆ, Enes S. Stogodišnjica južnoslavenskog ujedinjenja – bosanskohercegovačko iskustvo. Preporodov journal. ožujak/travanj 2018, br. 206/207, str. 29-33. ISSN 1334-5052. [COBISS.BH-ID 47085830]
6. OMEROVIĆ, Enes S. History Fest Sarajevo 2018, Udruženje za modernu historiju, Dom mladih, Sarajevo, 31. maj-3. juni 2018. Preporodov journal. maj/juni 2018, br. 208/209, str. 12-14. ISSN 1334-5052. [COBISS.BH-ID 47089158]
7. OMEROVIĆ, Enes S. Demografska ofanziva : manjinsko pitanje u BiH. Preporodov journal. studeni/prosinac 2017, br. 204/205, str. 51-54. ISSN 1334-5052. [COBISS.BH-ID 47073798]
8. OMEROVIĆ, Enes S. Jan Konopka – posljednji hajduk “Male Evrope”. Preporodov journal. studeni/prosinac 2017, br. 204/205, str. 57-61. ISSN 1334-5052. [COBISS.BH-ID 47074310]
9. OMEROVIĆ, Enes S. Period između dva svjetska rata na stranicama Gračaničkog glasnika. Gračanički glasnik : časopis za kulturu i historiju. [Štampano izd.]. 2011, god. 16, br. 21, str. 209-214. ISSN 1512-5556. [COBISS.BH-ID 47085574]

1.06 Objavljeno naučno izlaganje na konferenciji (pozvano predavanje)
10. OMEROVIĆ, Enes S. Jan Konopka – posljednji hajduk “Male Evrope”. U: PAVLOVIĆ, Momčilo (ur.), STAMBOLIJA, Nebojša (ur.). Jugoslavija i Poljska : odnosi u XX veku : međunarodni tematski zbornik radova. 1. izd. Beograd: Institut za savremenu istoriju; Bidgošč: Institut za istoriju i međunarodne odnose, 2019. Str. 71-84. Biblioteka Zbornici radova. ISBN 978-86-7403-235-0. DOI: 10.29362/2350.ome.71-84. [COBISS.BH-ID 47067654]
11. OMEROVIĆ, Enes S. Iz Bosne do Vladivostoka i nazad. Behar : časopis za kulturu i društvena pitanja. svibanj/maj 2018, god. 27, br. 140, str. 11-13. ISSN 1330-5182. [COBISS.BH-ID 47076870]
12. OMEROVIĆ, Enes S. Polacy w Bośni i Hercegowinie (1918-1941). U: PAVLOVIĆ, Momčilo (ur.). Polska i Jugosławia w XX wieku : polityka, społeczeństwo, kultura. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2018. Str. 286-303. ISBN 978-83-8018-212-7. [COBISS.BH-ID 47092742]

1.08 Objavljeno naučno izlaganje na konferenciji
13. OMEROVIĆ, Enes S. Stranci na Krivaji u prvoj polovini XX stoljeća. U: RAMIĆ, Aida (ur.), et al. Rijeka Krivaja kroz prošlost : zbornik radova [s Okruglog stola održanog 19. 9. 2014. godine u Olovu]. Sarajevo: Institut za istoriju: Udruženje za modernu historiju, 2016. Str. 127-169, tabele. Posebna izdanja, knj. 14. ISBN 978-9958-649-25-7, ISBN 978-9926-8082-0-4. [COBISS.BH-ID 47085062]
14. OMEROVIĆ, Enes S. Kaznenopravna zaštita države na tlu Bosne i Hercegovine od stvaranja Kraljevstva SHS do donošenja Vidovdanskog ustava. Prilozi. [Štampano izd.]. 2011, br. 40, str. 339-362. ISSN 0350-1159. [COBISS.BH-ID 47077126]
1.16 Samostalni naučni sastavni dio ili poglavlje u monografskoj publikaciji
15. OMEROVIĆ, Enes S. Nacionalna i vjerska struktura stanovništva Bosne i Hercegovine (1918-1941). U: et al. Historija Bosne i Hercegovine. 5, Bosna i Hercegovina u XX stoljeću (1918-1945). Sarajevo: Institut za historiju Univerziteta, 2023. Str. 30-47, tabele. ISBN 978-9958-649-62-2, ISBN 978-9958-649-66-0. [COBISS.BH-ID 59586054]
16. OMEROVIĆ, Enes S. Kulturno-prosvjetne prilike u Bosni i Hercegovini (1918-1941). U: et al. Historija Bosne i Hercegovine. 5, Bosna i Hercegovina u XX stoljeću (1918-1945). Sarajevo: Institut za historiju Univerziteta, 2023. Str. 87-111. ISBN 978-9958-649-62-2, ISBN 978-9958-649-66-0. [COBISS.BH-ID 59586310]
17. OMEROVIĆ, Enes S. Mjesto Husinske bune u hronologiji fenomena političkog nasilja. U: et al. Husinska buna : proizvodnja revolucionarnog subjekta. Tuzla: Rosa-Luxemburg-Stiftung SEE, 2021. Str. 41-55. Edicija Buna. ISBN 978-9926-8577-0-7. [COBISS.BH-ID 47086598]
18. OMEROVIĆ, Enes S. Je li Sarajevo što je nekad bilo?. U: KAMBEROVIĆ, Husnija (ur.). Između rata i mira : Sarajevo u prelomnim godinama 20. stoljeća : zbornik radova. Sarajevo: Udruženje za modernu historiju / Udruga za modernu povijest , UMHIS, 2020. Str. 29-49. Edicija Zbornici, knj. 10. ISBN 978-9926-477-01-1. [COBISS.BH-ID 47107334]
19. OMEROVIĆ, Enes S. Poljaci u Bosni i Hercegovini. U: OMEROVIĆ, Enes S. (ur.), LIS, Tomasz Jacek (ur.), CZERMIŃSKI, Marcin. Poljske kolonije u Bosni : uspomene iz misije godine 1902. i odabrana pisma. Sarajevo: Institut za historiju Univerziteta, 2020. Str. [19]-38. Memoari, knj. 3. ISBN 978-9958-649-34-9. [COBISS.BH-ID 47088902]
20. OMEROVIĆ, Enes S. Velike poplave u Bosni i Hercegovini (1918-1941). U: DURANOVIĆ, Amir (ur.). Poplava, zemljotres, smog : prilozi ekohistoriji Bosne i Hercegovine u 20. stoljeću : zbornik radova. 2. izmijenjeno i dopunjeno izd. Sarajevo: Udruženje za modernu historiju: = Udruga za modernu povijest, UMHIS, 2020. Str. 27-99. Edicija Zbornici, knj. 11. ISBN 978-9926-477-02-8. [COBISS.BH-ID 47086854]
21. OMEROVIĆ, Enes S. Stosunek państwa jugosłowiańskiego do mniejszości w Bośni i Hercegowinie w okresie przełomu 1918/1919 r. U: DIMITRIJEVIĆ, Bojan (ur.), VAVRIŠUK, Pavel (ur.), ZAĆMINJSKI, Anžej (ur.). W kręgy dyplomacji i polityki : w 100-lecie nawiązania stosunków dyplomatycznych między Polską i Jugosławią = Na polju diplomatije i politike = na stotu godišnjicu uspostavljanja diplomatskih odnosa između Poljske i Jugoslavije. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2020. Str. 325-340. ISBN 978-83-8018-328-5. [COBISS.BH-ID 47135238]
22. OMEROVIĆ, Enes S. “Odlazak kuferaša” : iseljavanje stranaca iz Bosne i Herecegovine neposredno nakon Prvog svjetskog rata. U: DURANOVIĆ, Amir (ur.). Nacije i migracije : studije iz bosanskohercegovačke historiografije : zbornik radova. Sarajevo: Udruženje za modernu historiju: = Udruga za modernu povijest, UMHIS, 2019. Str. 69-121, ilustr. Edicija Zbornici, knj. 7. ISBN 978-9926-8306-7-0. [COBISS.BH-ID 47081222]
23. OMEROVIĆ, Enes S. Sa margina bosanskohercegovačke historiografije – nacionalne manjine u Bosni i Hercegovini (1918-1941). U: DURANOVIĆ, Amir (ur.). Na margini povijesti : zbornik radova. Sarajevo: Udruženje za modernu historiju: = Udruga za modernu povijest, 2018. Str. 65-119. Edicija Zbornici, knj. 5. ISBN 978-9926-8306-1-8. [COBISS.BH-ID 10365209]
24. OMEROVIĆ, Enes S. Velike poplave u Bosni i Hercegovini (1918-1941). U: DURANOVIĆ, Amir (ur.). Poplava, zemljotres, smog : prilozi ekohistoriji Bosne i Hercegovine u 20. stoljeću : zbornik radova. Sarajevo: Udruženje za modernu historij/Udruga za modernu povijest, 2017. Str. 17-71, graf. prikazi. Edicija Zbornici, knj. 3. ISBN 978-9926-8082-7-3. [COBISS.BH-ID 513443023]
1.17 Samostalni stručni sastavni dio ili poglavlje u monografskoj publikaciji
25. OMEROVIĆ, Enes S. Ekonomsko-socijalna struktura manjinskog stanovništva u Bosni i Hercegovini (1918-1941). U: SLAVKOVIĆ MIRIĆ, Božica Ž. (ur.), et al. Između slobode i teskobe : националне мањине у Југославији : tematski zbornik. Beograd: Institut za noviju istoriju Srbije, 2023. Str. 63-118, tabele. Biblioteka Zbornici radova, бр. 25. ISBN 978-86-7005-189-8. DOI: 10.31212/manjine.2023.25.ome.63-118. [COBISS.BH-ID 133808393]
26. OMEROVIĆ, Enes S. Jelica Belović-Bernadzikowska (1870-1946). U: OMEROVIĆ, Enes S. (ur.), JACEK LIS, Tomasz (ur.). Memoari Jelice Belović-Bernadzikowske : (Ljube T. Daničić). Sarajevo: Institut za historiju Univerziteta: Historijski arhiv Sarajevo, 2023. Str. 19-30. Edicija Memoari, knj. 5. ISBN 978-9958-649-60-8, ISBN 978-9958-892-24-0. [COBISS.BH-ID 59592198]

1.19 Recenzija, prikaz knjige, kritika
27. OMEROVIĆ, Enes S. Iskustva u realizaciji istraživačkog projekta Historiografija i nacionalizam. Historia moderna Bosnia & Herzegovina. [Štampano izd.]. 2021, god. 2, br. 2, str. 209-220. ISSN 2712-0775. [COBISS.BH-ID 47061254]
28. OMEROVIĆ, Enes S. Prilozi, 48/2019, Sarajevo : Univerzitet u Sarajevu – Institut za historiju, 370 str. Radovi. Historija, Historija umjetnosti, Arheologija. Histoire, Histoire de l'art, Archéologie. 2020, knj. 7, str. 234-238. ISSN 2303-5749. http://ff.unsa.ba/subds/ejournals/index.php/radovihhua/article/view/149, DOI: 10.46352/23036974.2020.1.234. [COBISS.BH-ID 41767430]
29. OMEROVIĆ, Enes S. Fatima Hadžić, Muzičke institucije u Sarajevu (1918-1941) : Oblasna muzička škola i Sarajevska filharmonija : Sarajevo, Muzička akademija Univerziteta u Sarajevu, Institut za muzikologiju, 2018. Prilozi. [Štampano izd.]. 2018, br. 47, str. 310-314. ISSN 0350-1159. [COBISS.BH-ID 47084038]
30. OMEROVIĆ, Enes S. Omer Hamzić, Gračanica i okolina u periodu između dva svjetska rata (pravno-politički i društveno-ekonomski razvoj). Travnik, Univerzitet u Travniku, Pravni fakultet u Kiseljaku, 2012. Prilozi. [Štampano izd.]. 2013, br. 42, str. 257-259. ISSN 0350-1159. [COBISS.BH-ID 21571078]
31. OMEROVIĆ, Enes S. Iljas Hadžibegović – Bosanskohercegovački gradovi na razmeđu 19. i 20. stoljeća, Institut za istoriju u Sarajevu, 2004. Radovi. 2010, god. 14, br. 1, str. 439-441. ISSN 0581-7447. [COBISS.BH-ID 47062534]
32. OMEROVIĆ, Enes S. Salih Jalimam (et al.), Kazniona – knjiga o zeničkom zatvoru, Zenica, Vrijeme, 2018. Prilozi. [Štampano izd.]. 2009, br. 38, str. 277-280. ISSN 0350-1159. [COBISS.BH-ID 47082502]
33. OMEROVIĆ, Enes S. Draga Mastilović, Hercegovina u Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca (1918-1929), Beograd, “Filip Višnjić”, 2009. Prilozi. [Štampano izd.]. 2009, br. 39, str. 214-218. ISSN 0350-1159. [COBISS.BH-ID 47064070]
34. OMEROVIĆ, Enes S. Edin Mutapčić – Agrarna reforma u Bosni i Hercegovini i njeno zakonodavstvo (1918-1941), Gradačac, Javna biblioteka “Alija Isaković”, 2007. Prilozi. [Štampano izd.]. 2008, br. 37, str. 221-224. ISSN 0350-1159. [COBISS.BH-ID 47065350]
35. OMEROVIĆ, Enes S. Ivana Dobrivojević – Državna represija u doba diktature kralja Aleksandra 1929-1935., Beograd, Institut za savremenu istoriju, 2006. Prilozi. [Štampano izd.]. 2008, br. 37, str. 224-228. ISSN 0350-1159. [COBISS.BH-ID 47066886]

1.20 Predgovor, uvodni članak, propratna riječ
36. OMEROVIĆ, Enes S., JACEK LIS, Tomasz. Predgovor. U: OMEROVIĆ, Enes S. (ur.), JACEK LIS, Tomasz (ur.). Memoari Jelice Belović-Bernadzikowske : (Ljube T. Daničić). Sarajevo: Institut za historiju Univerziteta: Historijski arhiv Sarajevo, 2023. Str. 9-15. Edicija Memoari, knj. 5. ISBN 978-9958-649-60-8, ISBN 978-9958-892-24-0. [COBISS.BH-ID 59590918]
37. OMEROVIĆ, Enes S., JACEK LIS, Tomasz. Predgovor. U: OMEROVIĆ, Enes S. (ur.), JABŁONOWSKI, Aleksander. Kroz Hercegovinu. Sarajevo: Institut za historiju Univerziteta, 2021. Str. 7-11. Edicija Memoari, knj. 4. ISBN 978-9958-649-48-6. [COBISS.BH-ID 47128582]
38. OMEROVIĆ, Enes S., LIS, Tomasz Jacek. Predgovor. U: OMEROVIĆ, Enes S. (ur.), LIS, Tomasz Jacek (ur.), CZERMIŃSKI, Marcin. Poljske kolonije u Bosni : uspomene iz misije godine 1902. i odabrana pisma. Sarajevo: Institut za historiju Univerziteta, 2020. Str. 9-13. Memoari, knj. 3. ISBN 978-9958-649-34-9. [COBISS.BH-ID 47091718]
39. OMEROVIĆ, Enes S. Predgovor. U: OMEROVIĆ, Enes S. (ur.). Historijski pogled na razvoj i položaj nacionalnih manjina u Sarajevu i Bosni i Hercegovini : zbornik radova. Sarajevo: Udruženje za modernu historiju/Udruga za modernu povijest, 2017. Str. 7-8. Edicija Zbornici, knj. 2. ISBN 978-9926-8082-6-6. [COBISS.BH-ID 47063302]
40. BETHKE, Carl, OMEROVIĆ, Enes S. Predgovor. U: OMEROVIĆ, Enes S. (ur.). Nijemci u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj – nova istraživanja i perspektive : zbornik radova = Die Deutschen in Bosnien und Herzegowina und Kroatien – neue Forschungen und Perspektiven : Konferenzbeiträge. Sarajevo: Institut za istoriju; Zagreb: Hrvatski institut za povijest; Tübingen: Zentrum zur Erforschung deutscher Geschichte und Kultur in Südosteuropa an der Universität, 2015. Str. 9-20. Posebna izdanja, knj. 13. ISBN 978-9958-649-24-0. [COBISS.BH-ID 47065094]

1.22 Intervju
41. OMEROVIĆ, Enes S. (osoba koja daje intervju). Nacionalne manjine u Bosni i Hercegovini između dva svjetska rata. U: KAMBEROVIĆ, Husnija (ur.). Izazovi pluralizma 1990-ih godina. Sarajevo: Udruženje za modernu historiju: = Udruga za modernu povijest, UMHIS, 2020. Str. 147-159. ISBN 978-9926-477-04-2. [COBISS.BH-ID 47077894]

MONOGRAFIJE I DRUGA ZAKLJUČENA DJELA

2.01 Naučna monografija
42. OMEROVIĆ, Enes S. Nacionalne manjine u Bosni i Hercegovini : (1918-1941). Sarajevo: Institut za historiju, 2019. 424 str., ilustr. Historijske monografije, knj. 17. ISBN 978-9958-649-29-5. [COBISS.BH-ID 27068422]
43. OMEROVIĆ, Enes S. Političko nasilje u Bosni i Hercegovini : (1918-1921). Sarajevo: Institut za istoriju, 2015. 281 str., ilustr. Historijske monografije, knj. 11. ISBN 978-9958-649-19-6. [COBISS.BH-ID 21891078]

2.08 Doktorska disertacija
44. OMEROVIĆ, Enes S. Nacionalne manjine u Bosni i Hercegovini : (1918-1941) : (doktorska disertacija). Sarajevo: [E. S. Omerović], 2017. 337 listova, [40] listova s tablama, tabele, graf. prikazi. [COBISS.BH-ID 9595161]

2.09 Magistarski rad
45. OMEROVIĆ, Enes S. Političko nasilje u Bosni i Hercegovini : (1918-1921) : (magistarski rad). Sarajevo: [E. S. Omerović], 2012. 196 listova, ilustr. [COBISS.BH-ID 6374169]

SEKUNDARNO AUTORSTVO

Urednik
46. OMEROVIĆ, Enes S. (urednik), JACEK LIS, Tomasz (urednik, prevodilac). Memoari Jelice Belović- Bernadzikowske : (Ljube T. Daničić). Sarajevo: Institut za historiju Univerziteta: Historijski arhiv Sarajevo, 2023. 685 str., faks., fotogr. Edicija Memoari, knj. 5. ISBN 978-9958-649-60-8, ISBN 978-9958-892-24-0. [COBISS.BH-ID 57370374]
47. JABŁONOWSKI, Aleksander, OMEROVIĆ, Enes S. (urednik). Kroz Hercegovinu. Sarajevo: Institut za historiju Univerziteta, 2021. 179 str. Edicija Memoari, knj. 4. ISBN 978-9958-649-48-6. [COBISS.BH-ID 47015686]
48. CZERMIŃSKI, Marcin, OMEROVIĆ, Enes S. (urednik), LIS, Tomasz Jacek (urednik). Poljske kolonije u Bosni : uspomene iz misije godine 1902. i odabrana pisma. Sarajevo: Institut za historiju Univerziteta, 2020. 181 str., ilustr. Memoari, knj. 3. ISBN 978-9958-649-34-9. [COBISS.BH-ID 40998150]
49. DURANOVIĆ, Amir, OMEROVIĆ, Enes S. (urednik). Povijest, historija, historiografija. Sarajevo: Udruženje za modernu historiju / Udruga za modernu povijest, UMHIS, 2020. 212 str. ISBN 978-9926-477-05-9. [COBISS.BH-ID 41753350]
50. ALAĐUZ, Vahid, OMEROVIĆ, Enes S. (urednik). Hadžići. [Dio 1] : od najstarijih vremena do agresije na BiH 1992. godine : monografija. 2. dopunjeno izd. Hadžići: Općina, 2017. 402 str., fotogr. u bojama. ISBN 978-9958-057-08-3. [COBISS.BH-ID 23686150]
51. OMEROVIĆ, Enes S. (glavni i odgovorni urednik). Historijski pogled na razvoj i položaj nacionalnih manjina u Sarajevu i Bosni i Hercegovini : zbornik radova. Sarajevo: Udruženje za modernu historiju/Udruga za modernu povijest, 2017. 243 str., ilustr. Edicija Zbornici, knj. 2. ISBN 978-9926-8082-6-6. [COBISS.BH-ID 24355846]
52. OMEROVIĆ, Enes S. (glavni i odgovorni urednik). Nijemci u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj – nova istraživanja i perspektive : zbornik radova = Die Deutschen in Bosnien und Herzegowina und Kroatien – neue Forschungen und Perspektiven : Konferenzbeiträge. Sarajevo: Institut za istoriju; Zagreb: Hrvatski institut za povijest; Tübingen: Zentrum zur Erforschung deutscher Geschichte und Kultur in Südosteuropa an der Universität, 2015. 441 str., ilustr. Posebna izdanja, knj. 13. ISBN 978-9958-649-24-0. [COBISS.BH-ID 22442246]
53. ALAĐUZ, Vahid, OMEROVIĆ, Enes S. (urednik). Hadžići. [Dio 1] : od najstarijih vremena do agresije na BiH 1992. godine : monografija. Hadžići: Općina, 2013. 372 str., ilustr. [COBISS.BH-ID 20756742]

Izvor bibliografskih podataka: uzajamna baza podataka COBISS.BH/COBIB.BH, 17. 4. 2024

enes_omerov