Enter your keyword

dr. Muhamed Nametak


E-mail: muhamed.nametak@iis.unsa.ba
Datum rođenja: 14.06.1986.
Mjesto rođenja: Sarajevo

  • 1992-2000. – Osnovna škola u Sarajevu.
  • 2000-2002. – Prva Bošnjačka gimnazija, Sarajevo /I-II razred/.
  • 2002-2004. – Qatar academy, Doha /III-IV razred/.
  • 2004-2008. – Filozofski fakultet u Sarajevu, Odsjek za historiju i katedra za historiju umjetnosti (A1+A2).
  • 3. marta 2009. upisan na Postdiplomski studij iz historije Bosne i Hercegovine (Historija Bosne i Hercegovine u XIX i XX stoljeću) na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu.
  • 18. oktobra 2012. odbranio magistarski rad Kulturni tokovi i stvaranje „socijalističkog društva“ u Bosni i Hercegovini od 1945. do 1952.
  • 28. februara 2013. upisan na doktorski studij iz historije Bosne i Hercegovine na Filozofskom fakultetu u Sarajevu.
  • 20. novembra 2015. odbranio doktorat pod nazivom Privilegovana zemaljska banka za Bosnu i Hercegovinu i njezina djelatnost 1895.-1914. godine

Engleski jezik – aktivno znanje

Njemački jezik – aktivno znanje

Od 3. decembra 2008. uposlen na Institutu za historiju, na mjesto sručnog saradnika
Od 1. marta 2013. izabran na mjesto višeg stručnog saradnika
Od 4. oktobra 2016. imenovan na mjesto naučnog saradnika

I Knjige

1.  Bosanski trougao u crevenoj zvijezdi; Kulturni tokovi i izgradnja „socijalističkog društva“ u Bosni i Hercegovini od 1945. do 1952. Univerzitet u Sarajevu – Institut za historiju. Sarajevo, 2017.

2.  Bankarstvo Bosne i Hercegovine u periodu austrougarske uprave: Privilegovana zemaljska banka za Bosnu i Hercegovinu na prekretnici, Univerzitet u Sarajevu – Institut za historiju. Sarajevo, 2020.

3. ARAPSKI jezik u Bosni i Hercegovini / Hana Younis … [et al.]. Sarajevo : Kulturni centar “Kralj Fahd”, 2021, 193. str.

4. BOSNA i Hercegovina u austrougarsko doba / Historija Bosne i Hercegovine. Tom IV / autor Hana Younis… [et al.]. Sarajevo : Univerzitet u Sarajevu – Institut za historiju. 2023, str. 304.

II Članci

1. Kulturna politika komunističkih vlasti i njen odnos prema Bošnjacima 1945.-1952. Zbornik radova Bošnjaci i Drugi svjetski rat – tokovi i posljedice Sarajevo : Udruženje “Mladi muslimani”, 2012. str. 247-264.

2. Javna okupljanja u Sarajevu 1945-1948. u: Historijska traganja br. 10, Sarajevo: Institut za istoriju, 2012. str. 181-202.

3. Uloga omladinskih radnih akcija u stvaranju socijalističkoga društva u Bosni i Hercegovini 1945. – 1952. godine. u: ČSP svezak 46, br. 3., Zagreb: 2014. str. 437-452.

4. Uloga banaka u privrednom razvoju Bosne i Hercegovine za vrijeme austro-ugarske uprave 1878-1918. u: Radovi Filozofskog fakulteta (Historija, Historija umjetnosti, Arheologija) knjiga 4. Sarajevo, 2016. str. 165-179.

5. Privilegovana zemaljska banka za Bosnu i Hercegovinu 1914-1918. u: Prilozi br. 45. Sarajevo, 2016. str. 119-132.

6. Regime change and its influence on Bosnian economy after the First World war. Historical Searches No. 17. Sarajevo, 2018. (str. 81-92)

7. Pokušaj saradnje srpskih i muslimanskih elita u finansijama pred Prvi svjetski rat. Prilozi br. 47. Sarajevo, 2018. (str. 107-120)

8. Utjecaj ZAVNOBiH-A na kulturu i obrazovanje u Bosni i Hercegovini nakon Drugog Svjetskog rata. Zbornik radova sa Međunarodne naučne konferencije 75. godišnjica Prvog zasjedanja ZAVNOBiH-a: Povijesna utemeljenost obnovljene državnosti Bosne i Hercegovine u 20. i 21. stoljeću. Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine. Posebna izdanja Knjiga CLXXIX. Odjeljenje društvenih nauka, knjiga 11/1, Odjeljenje humanističkih nauka, knjiga 46/1. Sarajevo, 2019. 181-195.

9. “Pojava i oblik arapskog jezika u Bosni i Hercegovini (XV-XIX stoljeće)“ -ظهور وشكل اللغة العربية في البوسنة والهرسك: الصلات الأولى, Koautorstvo s dr. Sedadom Bešlijom, u: Zbornik radova: Arapski jezik u Bosni i Hercegovini, King Abdullah bin Abdulaziz Int'l Center for Arabic Language, ur. Hana Younis, Rijad, 2019, 17-41.

10. „Razvoj finansijskih tokova za vrijeme austrougarske okupacije i uprave Bosne i Hercegovine“ Međunarodna naučna konferencija Prijelomne godine bosanskohercegovačke prošlosti, održane 22-23.11. 2019. (Rad objavljen na: https://www.academia.edu/40980948/Razvoj_finansijskih_tokova_za_vrijeme_austrougarske_okupacije_i
_uprave_Bosne_i_Hercegovine

11. “Zakonski i institucionalni okvir razvoja bosanskohercegovačkih finansija za vrijeme austrougarske uprave 1878-1914” Prijelomne godine bosanskohercegovačke prošlosti / urednik Sedad Bešlija. Knjiga 1. Sarajevo : Univerzitet u Sarajevu – Institut za historiju, 2021., str. 275-292.

12. “Bosanskohercegovačka emigracija kroz prepisku književnika Alije Nametka i Riza-bega Čengića (Ilove) : crtice iz života Bošnjaka u Turskoj” Istraživanja / urednik Almir Marić. Mostar : Fakultet humanističkih nauka u Mostaru. 16/2021, 2021, str. 29-48.

13. “Razvoj šljivarstva u Bosni i Hercegovini za vrijeme austrougarske okupacije i uprave s posebnim naglaskom na ulogu grada Brčko” Gračanički glasnik : časopis za kulturnu historiju / glavni i odgovorni urednik Omer Hamzić. God. XXVI, broj 52, str. 65-74.

14. “Pitanje odgovornosti za izbijanje Prvog svjetskog rata u svjetskoj historiografiji” Prilozi / glavni i odgovorni urednik Sedad Bešlija. Sarajevo : Univerzitet u Sarajevu – Institut za historiju. Br. 50, 2021, str. 139-164.

15. “Karl Ritter Stefanowski and his work on development of modern banking in Austro-Hungarian Bosnia and Herzegovina” Koautorstvo s dr. Tomasz Jacek Lis, u: Historical Searches = Historijska traganja / glavna i odgovorna urednica Dženita Sarač – Rujanac. Sarajevo : University of Sarajevo-Institute for History = Univerzitet u Sarajevu – Institut za historiju. Br. 21, 2022, str. 145-170.

16. “Interpretacije austrougarske kulturne politike u Bosni i Hercegovini : prilog kulturnoj historiji Bosne i Hercegovine” Istraživanja / urednik Almir Marić. Mostar : Fakultet humanističkih nauka u Mostaru. 18/2023, 2023, str. 11-26.

III Prikazi

1. Dr. Branka Doknić, Milić F. Petrović, Ivan Hofman Kulturna politika Jugoslavije, zbornik dokumenata. Arhiv Jugoslavije. Beograd, 2009. Prilozi br. 38. Sarajevo, 2009.

2. Mirsad D. Abazović Državna bezbjednost NR Bosne i Hercegovine i Cazinska buna 1950: činjenice i kontraverze/ Mirsad D. Abazović. – Sarajevo: Fakultet za kriminalistiku i sigurnosne studije, 2009. Prilozi br. 39. Sarajevo, 2010.

3. Bijela knjiga – 1984 : obračun sa „kulturnom kontrarevolucijom“ u SFRJ. priredili: Kosta Nikolić, Srđan Cvetković i Đoko Tripković. JP Službeni glasnik i Institut za savremenu istoriju, Beograd 2010. Prilozi br. 40. Sarajevo, 2011.

4. Husejin Smajić, Fehim Spaho: život i djelo. Sarajevo: El Kalem – Muftijstvo sarajevsko, 2012. U: Prilozi br. 41. Sarajevo: Institut za istoriju, 2012, str. 304-306

5. Historijska traganja br. 12., U: Prilozi br. 42. Sarajevo: Institut za istoriju, 2013

6. Klark, Kristofer. Mesečari : Kako je Evropa krenula u rat 1914; prevod: Aleksandra Dragosavljević. 1. izd. Smederevo: Heliks, 2014. U: Prilozi br. 44. Sarajevo: Institut za istoriju, 2015.

8. Šehić, Zijad. U mojoj Bosni: povodom stogodišnjice posjete cara Franje Josipa I Bosni i Hercegovini od 30. maja do 4. juna 1910. Dobra knjiga, Sarajevo, 2013. : Radovi Filozofskog fakulteta (Historija, Historija umjetnosti, Arheologija) knjiga 4. Sarajevo, 2016.

9. Sparks, Mary. The Development od Austro-Hungarian Sarajevo 1878-1918: An Urban History. Bloomsburry, London, 2014. : Prilozi br. 45 Sarajevo, 2016.

10. Younis, Hana. Od dućana do pozorišta: Sarajevska trgovačka elita 1851-1878. Institut za historiju, Sarajevo, 2017. Pregled, Godina LIX, br. 2 (2018.)

IV Izlaganja na naučnim skupovima

1. Izlaganje pod nazivom „Kulturna politika komunističkih vlasti i njen odnos prema Bošnjacima 1945-1952. godine“ na naučnom skupu Bošnjaci u Drugom svjetskom ratu, održanom 24. decembra 2011. godine.