Enter your keyword

Dr. Jasmin Medić


E-mail: jasmin.medic@iis.unsa.ba
Datum rođenja: 19. oktobar 1986.
Mjesto rođenja: Prijedor

  • 1993-2001 – osnovna škola
  • 2001-2005 – Gimnazija Dobrinja
  • 2005-2009 – Bacalaureat historije, Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu, Odsjek za historiju
  • 2009-2012 – Magistar historije, Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu, Odsjek za historiju
  • 2016 / 2017 – upisao doktorski studij, Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu, Odsjek za historiju
  • Doktorirao na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu 25. 10. 2021.

Njemački jezik – aktivno znanje
Engleski jezik – pasivno znanje

2014 – istraživač na projektu projektu „Mapiranje logora/mjesta zatočenja u Bosni i Hercegovini od 1992. do 1995. godine“ u NVO Tranzicijska pravda, odgovornost i sjećanje (TPOS)
2015 – profesor historije u Petoj Gimnaziji, Sarajevo i Osnovnoj školi „Mehmed-beg Kapetanović Ljubušak“, Sarajevo
2016 – viši stručni saradnik u Institutu za historiju
Od aprila 2022. u zvanju Naučni saradnik

KNJIGE:1.  Genocid u Prijedoru, Grafis, Sarajevo, 2013.
2. Nastanak Republike Srpske: Od regionalizacije do strateških ciljeva (1991-1992), Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava, Institut za historiju, Sarajevo, 2023. (koautor knjige)

NASTAVNI MATERIJAL:1. Nastavni materijali za izučavanje opsade Sarajeva i zločina genocida počinjenog u Bosni i Hercegovini u periodu od 1992. do 1995. godine u osnovnim i srednjim školama u Kantonu Sarajevo, Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, Sarajevo, 2018. (recenzent nastavnih materijala za učenike i autor dodatnih nastavnih materijala za nastavnike)ČLANCI:1. „Koncepti ujedinjenja i saradnje Autonomne regije Krajina i Srpske autonomne oblasti Krajina 1991. i 1992. godine“, Historijski pogledi, br. 11, Centar za modernu i savremenu historiju, Tuzla, 2024, 294-317.
2. „Sarajevski proces 1949. godine na stranicama Bosanskih pogleda“, u: Zbornik radova Bošnjaci u emigraciji: Adil Zulfikarpašić i nacionalno-politički vidokrug časopisa Bosanski Pogledi, Bošnjački institut – Fondacija Adila Zulfikarpašića, Sarajevo, 2023, 137-148.
3. „Bosnien und Herzegowina im Jahr 2023: Ein durch Krieg gespaltenes Land zwischen russischem Einfluss und euro-atlantischer Integration“, Zeitschrift für Außen- und Sicherheitspolitik, Vol. 16, Springer VS, Wiesbaden, 2023, 147-159.
4. „Bosanska Krajina in the Bosnian Serb’s demographic projections of 1991 and 1992“, Bosnian studies: Journal for Research of Bosnian Thought and Culture, Vol. 7, No. 1, BZK Preporod, Sarajevo, 2023, 48-64.
5. „Srpska priznanja o zločinima počinjenim u Prijedoru 1992. godine“, u: Zločini nad Bošnjacima tokom agresije 1992-1995. i memorijalizacija zločina, (ur. Medina Mehmedović-Mulalić), El-Kalem – izdavački centar Rijaseta Islamske zajednice u BiH, Uprava za vanjske poslove i dijasporu Rijaseta Islamske zajednice u BiH, Sarajevo, 2023, 89-98.
6. „Obmana ili iskrenost? Dva priznanja pred Međunarodnim krivičnim sudom za bivšu Jugolaviju“, Pregled: časopis za društvena pitanja, Vol. 64, No.2, Univerzitet u Sarajevu, 2022, 41-56.7. “Briševo – izbrisano selo 1992. godine”, Časopis za suvremenu povijest, Vol.54, No.2, Hrvatski institut za povijest, Zagreb, 2022, 465-485.
8. ,,Politička i nacionalna polarizacija u Bosni i Hercegovini: Politika ‘regionalizacije’ 1991. godine”, Prilozi, br. 50, Univerzitet u Sarajevu – Institut za historiju, 2021, 283-314.
9. ,,Bosna i Hercegovina između raspada Jugoslavije i sticanja nezavisnosti”, u: Zbornik radova Prijelomne godine bosanskohercegovačke prošlosti, (ur. Sedad Bešlija), Univerzitet u Sarajevu – Institut za historiju, Sarajevo, 2021, 257-276.10. ,,Zločini nad djecom i maloljetnicima u Prijedoru 1992. godine”, Časopis za suvremenu povijest, Vol. 51, No. 2, Hrvatski institut za povijest, Zagreb, 2019, 445-464.
11. ,,Utjecaj rata u Hrvatskoj na zbivanja u Bosanskoj krajini 1991. godine”, Historijski pogledi, br. 2, Centar za istraživanje moderne i savremene historije, Tuzla, 2019, 364-374.
12. ,,Demografska slika i političke koncepcije etno-teritorijalne organizacije Bosanske krajine 1991. i 1992. godine”, Godišnjak 2018, Bošnjačka zajednica kulture “Preporod”, Sarajevo, 2018, 256-276.
13. ,,‘Ovdje mijenjamo mrtve za mrtve’: Masakr na Korićanskim stijenama“, Pregled – časopis za društvena pitanja, God. LIX, br. 2, Univerzitet u Sarajevu, Sarajevo, 2018, 113-128.
14. „'Otac, čuvaj mi djecu’ – Zločini u logoru Omarska 1992. godine“, Prilozi, br. 46, Univerzitet u Sarajevu – Institut za historiju, Sarajevo, 2017, 243-267.15. „Kozarski vjesnik u službi zločina“, Godišnjak, br. 16, Bošnjačka zajednica kulture “Preporod”, Sarajevo, 2016, 474-486.16. „Pripreme, tok i razmjere zločina u Kozarcu 1992. godine“, Prilozi, br. 45, Univerzitet u Sarajevu – Institut za historiju, Sarajevo, 2016, 297-314.17. „Genocid u Kozarcu i Srebrenici – komparativni pristup“, u: Zbornik radova Srebrenica 1995-2015: Evaluacija naslijeđa i dugoročnih posljedica genocida, II knjiga, (ur. Fikret Bečirović i Muamer Džananović), Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava, Sarajevo, 2016, 86-99.18. ,,Prijedor – genocid počinjen 1992. godine“, u: Zbornik radova Genocid nad Bošnjacima 1992-1995., (ur. Anes Džunuzović), Mladi muslimani, Sarajevo, 2014, 72-92.

PRIKAZI I OSVRTI:
1. Hikmet Karčić, Torture, Humiliate, Kill: Inside the Bosnian Serb Camp System, University of Michigan, 2022, u: Südosteuropa Mitteilungen, Heft 01/2023, Südosteuropa Gesellschaft e.V., 2023.2. Safet Bandžović, Ideja i iskustvo. Jugoslovenski socijalizam i bošnjačka pozicija, Autor, Sarajevo, 2017., u: Sudost-Forschungen: Internationale Zeitschrift für Geschichte, Kultur und Landeskunde Südosteuropas, No. 80, Leibniz-Institut für Ost- und Südosteuropaforschung,  Regensburg, 2021.3. Mujo Begić, Nastanak i djelovanje Autonomne pokrajine Zapadna Bosna, Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava, Sarajevo, 2021., u: Context 9.1, Centar za napredne studije, Sarajevo, 2022.
4. “Rat jedne brigade protiv civila”, prikaz knjige: Jelena Kolarić, Dosije: 43. motorizovana brigada VRS u Prijedoru, Fond za humanitarno pravo, Beograd, 2021., u: Pregled – časopis za društvena pitanja, Vol. 62, No. 2, Univerzitet u Sarajevu, 2021.5. Ed Vulliamy, Rat je mrtav, živio rat. Bosna svođenje računa, Buybook, 2017., u: Prilozi, br. 49, Univerzitet u Sarajevu – Institut za historiju, 2020.6. Admira Fazlić, Čovjek i fotografija: Fikret Alić – Čovjek iza žice logora Trnopolje, Dobra knjiga, Sarajevo, 2017., u: Novi muallim, God. XVIII, br. 72, Sarajevo, 2017.7. Zbornik radova Sjećanje na bosanski genocid: Pravda, pamćenje i poricanje, (ur. Hikmet Karčić), Institut za islamsku tradiciju Bošnjaka, Sarajevo, 2017., u: Novi muallim, God. XVIII, br. 69, Sarajevo, 2017.8. Mujo Begić, Senadin Ramić, Zlatan Ališić, Tomašica – masovna grobnica, Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava, Sarajevo, 2015., u: Gračanički glasnik, 42/XXI, 2016.UČEŠĆE NA NAUČNIM KONFERENCIJAMA, NAUČNIM SKUPOVIMA, OKRUGLIM STOLOVIMA I PREDAVANJIMA:1. Učesnik na Panel diskusiji „Tag der weissen Baender: 32 Jahre danach“ u organizaciji Wiener Bildungakademie i bosanskohercegovačkih udruženja u Austriji, Beč, 31. maj 2024.
2. Učesnik na Međunarodnom naučnom skupu „Bošnjaci u društveno-političkim procesima od 1991. godine do danas“ u organizaciji Bošnjačkog nacionalnog vijeća Sandžaka i Bošnjačkog vijeća u Crnoj Gori, Novi Pazar, 10. i 11. maj 2024. (Tema izlaganja: Bošnjaci u RS od 1996. do 2022. godine).
3. Učesnik na Konferenciji „Saradnjom za istinu, dijalog, budućnost“ u organizaciji Memorijalnog centra Srebrenica, Srebrenica, 27. i 28. mart 2024. (Učesnik na panelu o obrazovanju).
4. Konferencije: Učesnik na Međunarodnoj naučnoj konferenciji Bosna i Hercegovina i geopolitičke promjene u Europi i svijetu (1699-2023), u organizaciji Centra za istraživanje moderne i savremene historije, Tuzla, 17. i 18. novembar 2023. (Tema izlganja: „Odnos članica Evropske zajednice prema nezavisnosti Bosne i Hercegovine“)
5. Učesnik na Međunarodnom naučnom simpoziju Bošnjaci u emigraciji: Adil Zulfikarpašić i nacionalno-politički vidokrug časopisa Bosanski Pogledi, u organizaciji Bošnjačkog instituta, Sarajevo, 19. decembar 2023. (Tema izlaganja: „Sarajevski proces 1949. godine na stranicama Bosanskih pogleda“)
6. Učesnik na naučnom skupu Von Halle bis Christchurch: Wie der Genozid in Bosnien heute noch rechte Ideologien und Terrorismus beeinflusst, u organizaciji Theodor-Heuss-Akademie der Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit, Gummersbach (Deutschland), 24-26. mart 2023. (Tema izlaganja: „Die Komplexität des Begriffs Genozid: Wie wird ein Genozid definiert, was sind die Stufen von Genozid und Genozid Denial, was bedeutet die Klassifikation als Genozid konkret und warum ist sie so kontrovers?“)
7. Učesnik na naučnom skupu i autor izložbe 9. januar – Put u genocid, , u organizaciji Arhiva Federacije Bosne i Hercegovine i Narodnog pozorišta Sarajevo, 9. januar 2023.8. Učesnik na II Međunarodnoj naučnoj konferenciji Kultura sjećanja u Bosni i Hercegovini: Od kulture sjećanja do kulturnog pamćenja – Izazovi memorijalizacije, u organizaciji Fonda memorijala Kantona Sarajevo, 15. decembar 2022. (Tema izlaganja: “Logori i kultura pamćenja: studija slučaja Omarska, Keraterm i Trnopolje”)9. Učesnik na Međunarodnoj naučnoj konferenciji Obnova državnosti Bosne i Hercegovine – 30 godina poslije. Društveno-politički i privredni kontekst, u organizaciji Centra za modern i savremenu historiju, 18. i 19. novembar 2022. (Tema izlaganja: “Bošnjaci u RS (1996-2018): Politički factor ili narod pred nestankom”)10. Učesnik na naučnom skupu i autor izložbe Dokumentovan, a nepresuđen genocid, u organizaciji Arhiva Federacije Bosne i Hercegovine i Bošnjačkog instituta, 12. oktobar 2022.11. Učesnik na Okruglom stolu Prijedor: prošlost – sadašnjost – budućnost, u organizaciji Medžlisa IZ Bihać i Gazi Husrev-begove biblioteke, Sarajevo, 14. juli 2022. (Tema izlaganja: “Geneza zločina i metode zla koje su viđene u Prijedoru 1992. godine“)12. Učesnik na Okruglom stolu Zločini u Podrinju, u organizaciji Uprave za vanjske poslove i dijasporu Rijaseta IZ i Muftijstva goraždanskog, 6. juli 2022. (Tema izlaganja: “Eliminacija Drine kao granice: srpski strateški cilj kroz historiju”)13. Učesnik na Javnoj tribini 30 godina od agresije i genocida u Bosni i Hercegovini, u organizaciji općine Hadžići, 8. juni 2022. (Tema izlaganja: “Zločin i posljedice: kultura pamćenja na primjeru Prijedora”)
14. Učesnik na Okruglom stolu 30 godina od agresije na Kozarac i Republiku Bosnu i Hercegovinu, u organizaciji Medžlisa IZ Kozarac, Kozarac, 24. maj 2022. (Tema izlaganja: „Prijedor 1992. godine sa posebnim osvrtom na zbivanja u Kozarcu“)
15. Učesnik na Naučnom panelu Domaće i međunarodne reakcije na nezavisnost Bosne i Hercegovine, u organizaciji Instituta za historiju Univerziteta u Sarajevu, Sarajevo, 25. februar 2022. (Tema izlaganja: „Odnos članica EZ prema pitanju nezavinosti Bosne i Hercegovine“)16. Učesnik na Tribini Koraci do referenduma 1992. godine, u organizaciji BZK „Preporod“, Mostar, 23. februar 2022. (Tema izlaganja: „Jednostrana regionalizacija u Bosni i Hercegovini 1991. godine“)17. Učesnik na Naučnom skupu Genocid nad Bošnjacima i demografske promjene u bosanskohercegovačkom entitetu RS od 1992. do 2022. godine, u organizaciji Bošnjačke zajednice kulture “Preporod” i Instituta za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Univerziteta u Sarajevu, Sarajevo, 12. januar 2022. (Tema izlaganja: “Demografske promjene u Autonomnoj regiji Krajina: projekcije i posljedice”)18. Učesnik na Okruglom stolu povodom Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine u organizaciji Instituta za historiju Univerziteta u Sarajevu, Sarajevo, 10. novembar 2021. (Tema izlaganja: “Projekti regionalizacije 1991. godine kao povod održavanja referenduma”)19. Gost-predavač na promciji knjige Prijedorska matura autora Mirnesa Omerovića u Bošnjačkoj gimnaziji, Sarajevo, 28. oktobra 2021. (Tema predavanja: “Djeca i maloljetnici – žrtve zločina”)20. Učesnik na Okruglom stolu Status žrtava u Prijedoru: izazovi i mogućnosti, u organizaciji Uprave za vanjske poslove i dijasporu Rijaseta IZ, Muftijstva bihaćkog i Medžlisa IZ Prijedor, Prijedor, 15. juli 2021. (Tema izlaganja: “Prijedor 1990-1995: hronologija zbivanja”)21. Učesnik na Okruglom stolu Godina 1991: Politički procesi u BiH u toku raspada Jugoslavije, u organizaciji Instituta za historiju Univerziteta u Sarajevu, Sarajevo, 10. novembar 2021. (Tema izlaganja: “Politička i nacionalna polarizacija u Bosni i Hercegovini: Projekti ‘regionalizacije’ 1991. godine”)22. Učesnik na Međunarodnoj naučnoj konferenciji Genocid nad Bošnjacima, Srebrenica 1995-2020 – uzroci, razmjere, posljedice, u organizaciji Instituta za historiju Univerziteta u Sarajevu, Instituta za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Univerziteta u Sarajevu i Univerziteta u Tuzli, Sarajevo, 19. oktobar 2020. (Tema izlaganja: “Demografske posljedice zločina nad Bošnjacima u Bosanskoj krajini od 1992-1995”)23. Učesnik na Međunarodnoj naučnoj konferenciji Prijelomne godine bosanskohercegovačke prošlosti, u organizaciji Instituta za historiju i Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, Sarajevo, 22./23. novembar 2019. (Tema izlaganja: “1992: godina bosanskohercegovačke nezavisnosti”)24. Učesnik na Devetom naučnom skupu Bh. država i Bošnjaci, u organizaciji Bošnjačke zajednice kulture “Preporod”, Sarajevo, 27. april 2019. (Tema izlaganja: “Regionalizacija 1991. godine u Bosni i Hercegovini”)25. Učesnik na Naučnoj konferenciji Bosna i Hercegovina 1878-2018: Politički i društveni procesi, u organizaciji Centra za istraživanje moderne i savremene historije, Tuzla i Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, Tuzla, 8./9. novembar 2018. (Tema izlaganja: “Utjecaj rata u Hrvatskoj na zbivanja u Bosanskoj krajini 1991. godine”)26. Učesnik na Osmom naučnom skupu Bh. država i Bošnjaci, u organizaciji Bošnjačke zajednice kulture „Preporod“, Sarajevo, 23. juni 2018. (Tema izlaganja: “Demografska slika i političke koncepcije etno-teritorijalne organizacije Bosanske krajine 1991. i 1992. godine”)27. Učesnik na Okruglom stolu Bosna i Hercegovina 1992-1995, u organizaciji Instituta za historiju Univerziteta u Sarajevu, Sarajevo, 22. novembar 2017. (Tema izlaganja: “Bošnjaci i ‘regionalizacija’ Bosne i Hercegovine u procesu disolucije Socijalističke federativne republike Jugoslavije (SFRJ)”28. Učesnik na Okruglom stolu 25 godina od napada na Kozarac, u organizaciji Medžlisa IZ Kozarac i Instituta za nestale osobe BiH – Ured Bihać, Kozarac, 24. maj 2017. godine (Tema izlaganja: “Napadi srpskih vojnih i policijskih jedinica na području općine Prijedor sa posebnim osvrtom na Kozarac”)29. Učesnik na tribini Genocid u Prijedoru. Govorimo za one koji govoriti ne mogu, u organizaciji Udruženja “Odred Hrasno brdo ARBiH”, Sarajevo, 27. oktobar 2016. (Tema izlaganja: “Kako su srpski funkcioneri dokumentovali vlastite zločine”)30. Učesnik na Naučnoj konferenciji Bosna i Hercegovina u socijalističkoj Jugoslaviji: od Ustava 1946. do Deklaracije o nezavisnosti 1991. godine, u organizaciji Udruženja za modernu historiju, Mostar, 16 – 18. septembar 2016. (Tema izlaganja: “Osnivanje autonomnih oblasti u Bosni i Hercegovini 1991. godine – primjer Autonomne regije Krajina”)31. Predavač na tribini Kolektivno sjećanje na genocid povodom obilježavanja 21. godišnjice genocida u Srebrenici, u organizaciji Kantonalnog odbora Stranke demokratske akcije, Jablanica, 9. juli 2016. (Tema predavanja: “Zločini u Bosanskoj krajini 1992. godine”)32. Učesnik na Međunarodnoj naučnoj konferenciji Srebrenica 1995-2015: Evaluacija naslijeđa i dugoročnih posljedica genocida, u organizaciji Instituta za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Univerziteta u Sarajevu, Sarajevo, 9 – 11. juli 2015. (Tema izlaganja: “Genocid u Kozarcu i Srebrenici – komparativni pristup”)NOVINSKI ČLANCI:1. “Bijele trake: u povodu 30. godišnjice”, Preporod, Sarajevo, 2. 6. 2022.2. “Šta poslije 9. januara?”, Preporod, Sarajevo, 15. 1. 2022.3. “Može li Mladić mirno spavati?”, Stav, Sarajevo, 10. 6. 2021.4. “Prijedor – hronologija 1990-1995”, Preporod, Sarajevo, 1. 8. 2020.5. “617 godina zatvora: Osuđenici za zločine u Prijedoru”, Preporod, Sarajevo, 17. 7. 2020.6. “Prijedorska djeca i izgradnja spomenika”, Preporod, Sarajevo, 1. 6. 2020.7. “Prijedorski 20. juli”, Preporod, Sarajevo, 15. 7. 2019.8. “Velike laži malog ministra”, Preporod, Sarajevo, 1. 7. 2019.9. “Nevidljive bijele trake”, Stav, Sarajevo, 31. 5. 2019.10. “O negiranju zločina i bagatelisanju bijelih traka”, Stav, Sarajevo, 12. 6. 2017.11. „Zločin s predumišljajem – 197 dana logora Omarska i Manjača“, Stav, Sarajevo, 28. 5. 2018.12. „Od nazočne do nadzorne“, Stav, Sarajevo, 8. 10. 2017.13. „Historijske činjenice i njihova relativizacija: Genocid u Prijedoru je počeo prije bijelih traka“, Faktor, Sarajevo, 30. 5. 2016.14. „Poruka iz Haga: Vjetar u leđa velikosrpstvu“, Faktor, Sarajevo, 1. 4. 2016.15. „Soykırımın Mimarı: Ratko Mladić“, Perspektif, IGMG, Keln, juli, 2015.16. „Samo u Kozarcu ubijeno je 1226 Bošnjaka i Hrvata“, u: Specijalni prilog: Moj Prijedore…, Dnevni avaz, Sarajevo, 30. 5. 2015.