Enter your keyword

Mr. Edin Omerčić u stručnoj posjeti Beogradu

Mr. Edin Omerčić u stručnoj posjeti Beogradu

Mr. Edin Omerčić, viši stručni saradnik u Institutu za historiju, boravio je u KROKODILovoj rezidenciji u Beogradu, a u okviru projekta Ko je prvi počeo? Istoričari protiv revizionizma. Tokom boravka u Beogradu je pregledavao štampu iz razdoblja 1990. i 1991. godine u Narodnoj biblioteci Srbije, a u sklopu putovanja je posjetio kolege u beogradskom Institutu …read more →

Saradnici Instituta učestvovali u projektu “Arapski jezik u BiH”

Saradnici Instituta učestvovali u projektu “Arapski jezik u BiH”

Dr. Hana Younis, viša naučna saradnica Instituta za historiju uspješno je završila projekat “Arapski jezik u Bosni i Hercegovini” koji predstavlja dio velikog projekta “Arapski u svijetu” pod supervizijom Međunarodnog centra za arapski jezik “Kralj Abdullah bin Abdulaziz” u Rijadu. Osim dr. Younis, o historijatu arapskog jezika u BiH pisali su naučni saradnici Instituta, dr. …read more →

Prilozi br. 47 (2018)

Prilozi br. 47 (2018)

 Sarajevo 2018 • broj 47 Za izdavača Muhamed Nametak Glavna i odgovorna urednica Hana Younis Lektura – bosanski, hrvatski, srpski jezik Mirela Omerović Lektura – engleski jezik Anela Hodžić Prilozi br. 47 (2018) SADRŽAJ RIJEČ UREDNICE ČLANCI I RASPRAVE Goran Popović PUTNA STANICA AD DRINUM Edin Veletovac PRILOG POZNAVANJU NAJRANIJE HISTORIJE KRŠĆANSTVA NA ŠIREM PODRUČJU ...read more →
Prilozi br. 46 (2017)

Prilozi br. 46 (2017)

 Sarajevo 2017 • broj 46 Za izdavača: Dr. Senija Milišić Prijevodi rezimea na engleski jezik: Alma Hamza Lektura: Mr. Mehmed Kardaš Prilozi br. 46 (2017) SADRŽAJ PREDGOVOR ČLANCI I RASPRAVE Salmedin Mesihović HELENISTIČKE PROTOKOMUNISTIČKE UTOPISTIČKE IDEJE I FILOZOFSKA UČENJA Sedad Bešlija O POZICIJI I IMENIMA HERCEGOVAČKIH SANDŽAKBEGOVA U OSMANSKOJ ADMINISTRACIJI U 17. STOLJEĆU Edin Veladžić ...read more →
Prilozi br. 45 (2016)

Prilozi br. 45 (2016)

 Sarajevo 2016 • broj 45 Za izdavača: Dr. Senija Milišić Prijevodi rezimea na engleski jezik: Alma Hamza Lektura: Mr. Mehmed Kardaš Prilozi br. 45 (2016) SADRŽAJ PREDGOVOR ČLANCI I RASPRAVE Esad Kurtović UTVIČIĆI IZ FOČE (BOSANSKO ILI DUBROVAČKO PORIJEKLO?) Hana Younis “BREZ NIKOGA U DIJARU GURBETU” Sonja Dujmović O PRIVREDNOJ SARADNJI GRADSKIH ELITA U BOSNI ...read more →
Prilozi br. 44 (2015)

Prilozi br. 44 (2015)

 Sarajevo 2015 • broj 44 Za izdavača: Dr. Husnija Kamberović Prijevodi rezimea na engleski jezik: Nermina Filipović Prilozi br. 44 (2015) SADRŽAJ Riječ redakcije ČLANCI I RASPRAVE Vasilj Jovović, Odnosi Đurada II Stracimirovića Balšića sa osmanskim Turcima 80-ih god ina XIV vijeka Faruk Taslidža, Uloga Redžep-paše Nevesinjca u Bečkom ratu (1683-1699) Lovorka Čoralić, Vojnici iz ...read more →
Prilozi br. 43 (2014)

Prilozi br. 43 (2014)

 Sarajevo 2014 • broj 43 Za izdavača: Dr. Husnija Kamberović Prilozi br. 43 (2014) SADRŽAJ Editor’s Notes (Husnija Kamberović) 1. Husnija Kamberović, Commemoration of the First World War in Bosnia and Herzegovina 2. Mustafa Imamović, The First Critical Approach to Young Bosnia 3. James Lyon, Habsburg Sarajevo 1914: A Social Picture 4. Horst Haselsteiner, Ungarn ...read more →
Prilozi br. 42 (2013)

Prilozi br. 42 (2013)

 Sarajevo 2013 • broj 42 Za izdavača: Dr. Husnija Kamberović Prijevodi rezimea na engleski jezik: Nermina Filipović Prilozi br. 42 (2013) SADRŽAJ Riječ redakcije ČLANCI I RASPRAVE Salih Jalimam, Radoje Ljubišić – najznatniji trebinjski vlastelin Dijana Pinjuh, Osnivanje sudbenih jedinica (kadiluka) u Imotskom i Ljubuškom Marija Kocić, Englesko-osmanski odnosi u vreme ambasadora Vilijema Trambula (1686-1691) Hana ...read more →
Prilozi br. 41 (2012)

Prilozi br. 41 (2012)

 Sarajevo 2012 • broj 41 Za izdavača: Dr. Husnija Kamberović Prijevodi rezimea na engleski jezik: Nermina Filipović Lektor: Mr. Mirela Omerović Prilozi br. 41 (2012) SADRŽAJ Riječ redakcije ČLANCI I RASPRAVE Robert J. Donia, History and the Court: The Role of History at the ICTY Zoran Grijak - Zrinka Blažević, Korespondencija fra Martin Nedić - ...read more →
Prilozi br. 40 (2011)

Prilozi br. 40 (2011)

 Sarajevo 2011 • broj 40 Za izdavača: Dr. Husnija Kamberović Prijevodi rezimea na engleski jezik: Nermina Filipović Lektor: Mr. Mirela Omerović Prilozi br. 40 (2011) SADRŽAJ Riječ redakcije ČLANCI I RASPRAVE Salmedin Mesihović, Ime ilirskog naroda Dezitijata Esad Kurtović, Iz historije Kreševa u srednjem vijeku (Radoje Kristić zvani Kozoje) Faruk Taslidža, Trgovina Hercegovačkog sandžaka u prvim ...read more →