Enter your keyword

Bibliotekar Instituta za historiju boravio je na Katoličkom Univerzitetu u Lilu (Francuska)

Bibliotekar Instituta za historiju boravio je na Katoličkom Univerzitetu u Lilu (Francuska)

U okviru međunarodne razmjene nenastavnog osoblja programa Erasmus + u periodu od 15. do 19. aprila 2024. godine Igor Mišković, bibliotekar Instituta za historiju boravio je na Katoličkom Univerzitetu u Lilu (Francuska).