Enter your keyword

Dr. sc. Sedad Bešlija izabran za direktora Instituta za historiju Univerziteta u Sarajevu za mandatni period 2020-2024. godine

Dr. sc. Sedad Bešlija izabran za direktora Instituta za historiju Univerziteta u Sarajevu za mandatni period 2020-2024. godine

Izborna sjednica Vijeća Instituta za historiju održana je 9. jula 2020. godine u Svečanoj sali Rektorata UNSA uz poštivanje epidemioloških mjera.

U skladu sa Zakonom o naučnoistraživačkoj djelatnosti Kantona Sarajevo, Statutom UNSA i Poslovnikom o radu Vijeća Instituta, za direktora Instituta za historiju Univerziteta u Sarajevu za mandatni period 2020–2024. godine izabran je dr. sc. Sedad Bešlija, koji je dobio potrebnu većinu glasova članova Vijeća Instituta za historiju. Dr. Bešlija je bio jedini prijavljeni kandidat za ovu funkciju.

U svom Programu rada i razvoja Instituta u naredne četiri godine, dr. Bešlija je istakao da će raditi na očuvanju statusa Instituta kao punopravne članice UNSA, sa dostignutim stepenom pravne i finansijske integracije, raditi na poboljšanju uslova rada uposlenika i izboriti se za priznavanje specifičnosti historijske nauke kroz zakonske akte na nivou UNSA i osnivača Kantona Sarajevo, nastaviti sa kvalitetnom historiografskom produkcijom, razvojem ustanove i saradnika Instituta u naučnoistraživačkim karijerama, opravdati ulogu naučne ustanove, pripremiti i realizirati jedan od kapitalnih naučnih projekata, modernizirati rad u segmentu digitalizacije institutskih izdanja, pristupiti indeksiranju institutskih časopisa u novim naučnim bazama podataka, inovirati web stranicu/FB stranicu/Instagram profil i profil Instituta na academia.edu, razvijati marketing za prodaju, osigurati pojačanu vidljivost i prodaju izdanja Instituta, razviti online platformu u novim okolnostima rada, završiti popis vlastitih izdanja i popis bibliotečkog fonda te započeti drugu fazu u radu i razvoju biblioteke Instituta, u saradnji s Rektoratom UNSA i Vladom KS i podrškom ovih instanci konačno osigurati uposlenicima adekvatan smještajni kapacitet Instituta te pojačati međunarodnu saradnju ustanove sa drugim srodnim institucijama na Zapadu i Istoku.