Enter your keyword

Prilozi br. 16 (1979)

Prilozi br. 16 (1979)

godina XV • Sarajevo 1979 • broj 16 Redakcioni odbor: DR DRAGO BOROVČANIN DR RAFAEL BRČIĆ DR AHMED HADŽIROVIĆ DR IBRAHIM KARABEGOVIĆ DR DESANKA KOVAČEVIĆ-KOJIĆ DR MILAN VASIĆ Glavni i odgovorni urednik: DR NUSRET ŠEHIĆ Sekretar Redakcije: MR ENES PELIDIJA Za izdavača: Dr Ibrahim Karabegović Lektor: Muris Idrizović Prevodi rezimea na njemački jezik: Ingrid Kostić [...]
Prilozi br. 14-15 (1978)

Prilozi br. 14-15 (1978)

godina XIV • Sarajevo 1978 • broj 14-15 Redakcioni odbor: DR PAVAO ANĐELIĆ DR ZDRAVKO ANTONIĆ DR NIKOLA BABIĆ DR AHMED HADŽIROVIĆ DR ADEM HANDŽIĆ DR DŽEVAD JUZBAŠIĆ Glavni i odgovorni urednik: DR DŽEVAD JUZBAŠIĆ Sekretar Redakcije: IBRAHIM KEMURA Za izdavača: Dr Zdravko Antonić Lektor: Muris Idrizović Prevodi rezimea na njemački jezik: Ingrid Kostić Tehnički [...]
Prilozi br. 13 (1977)

Prilozi br. 13 (1977)

godina XIII • Sarajevo 1977 • broj 13 Redakcioni odbor: DR PAVAO ANĐELIĆ DR ZDRAVKO ANTONIĆ DR NIKOLA BABIĆ DR AHMED HADŽIROVIĆ DR ADEM HANDŽIĆ DR DŽEVAD JUZBAŠIĆ Glavni i odgovorni urednik: DR DŽEVAD JUZBAŠIĆ Sekretar Redakcije: IBRAHIM KEMURA Za izdavača: Dr Zdravko Antonić Lektor: Muris Idrizović Prevodi rezimea na njemački jezik: Đuro Basler Tehnički [...]
Prilozi br. 11-12 (1975-1976)

Prilozi br. 11-12 (1975-1976)

godina XI-XII • Sarajevo 1975-1976 • broj 11-12 Redakcioni odbor: Dr PAVAO ANĐELIĆ Dr ZDRAVKO ANTONIĆ Dr NIKOLA BABIĆ Dr AHMED HADŽIROVIĆ Dr ADEM HANDŽIĆ Dr DŽEVAD JUZBAŠIĆ Glavni i odgovorni urednik: DR DŽEVAD JUZBAŠIĆ Sekretar Redakcije: BORIS NILEVIĆ Za izdavača: Dr Zdravko Antonić Lektor i tehnički urednik: Muris Idrizović Korektori: Bahra Kozić i Bisera [...]
Uručena poklon izdanja CNS-a biblioteci Instituta

Uručena poklon izdanja CNS-a biblioteci Instituta

U četvrtak, 25. jula, Institut za historiju posjetio je Asmir Aljić, sekretar Centra za napredne studije (CNS) iz Sarajeva. Tom prilikom biblioteci Instituta uručen je vrijedan poklon koji sadrži 46 novijih izdanja CNS-a iz oblasti historije, politologije, književnosti i islamistike.

Dr. Sedad Bešlija posjetio predsjednika ANU BiH

Dr. Sedad Bešlija posjetio predsjednika ANU BiH

U srijedu, 24. jula, dr. Sedad Bešlija, v.d. direktora Instituta za historiju posjetio je akademika Miloša Trifkovića, predsjednika Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine. Na sastanku je, između ostalog, razgovarano o mogućnosti zaključenja općeg sporazuma o saradnji dvije ustanove i načinima saradnje u okviru aktuelnog programa obilježavanja 60 godina rada Instituta.