Enter your keyword

Historijska traganja br. 5

Historijska traganja br. 5

Br. 5, Sarajevo 2010.


Međunarodna redakcija · International Editorial Board
DAMIR AGIČIĆ, Filozofski fakultet, Zagreb / Faculty of Philosophy, Zagreb
ALEŠ GABRIČ, Inštitut za novejšo zgodovino, Ljubljana / Institute for Recent History, Ljubljana
ADNAN VELAGIĆ, Fakultet humanističkih nauka, Mostar / The Faculty of Humanities, Mostar
MUHIDIN PELESIĆ, Institut za istoriju, Sarajevo / Institute for History, Sarajevo

Glavni i odgovorni urednik · Editor-in-chief
VERA KATZ, Institut za istoriju, Sarajevo / Institute for History, Sarajevo

Sekretar · Secretary
AIDA LIČINA, Institut za istoriju, Sarajevo / Institute for History, Sarajevo
licinaida@gmail.com

Za izdavača
dr. HUSNIJA KAMBEROVIĆ

Riječ redakcije 9

Članci • Articles
Izbor iz bibliografije prof. dr. Borisa Nilevića
A Selection from the Bibliography of prof. dr. Boris Nilević

POSLEDNJI PAVLOVIĆI – BOSNA SREDINOM XV STOLJEĆA
THE LAST PAVLOVIĆI – BOSNIA IN THE MIDDLE OF THE 15th CENTURY
13
O SREDNJOVJEKOVNOM BOSANSKOM GRAĐANINU
ON A MEDIEVAL BOSNIAN CITIZEN
65
O KRUNIDBI KRALJA TVRTKA I
ABOUT THE CORONATION OF KING TVRTKO I
71
O SREDNJOVJEKOVNOM BOSANSKOM DINARU – PRILOG BIOGRAFIJI BOSANSKOG NOVCA
ABOUT THE MEDIEVAL BOSNIAN DINAR – A CONTRIBUTION TO THE BIOGRAPHY OF BOSNIAN COINS
75
O POSTANKU STARE PRAVOSLAVNE CRKVE U SARAJEVU
ON THE ESTABLISHMENT OF THE OLD ORTHODOX CHURH IN SARAJEVO
81
GEORGIJE MITROFANOVIĆ
– JEDAN OD NAJVEĆIH SRPSKIH SLIKARA OSMANSKOG VREMENA
GEORGIJE MITROFANOVIĆ
– ONE OF THE GREATEST SERBIAN PAINTERS OF THE OTTOMAN PERIOD
89
MOSTAR U DJELU VLADIMIRA ĆOROVIĆA
MOSTAR IN THE WORKS OF VLADIMIR ĆOROVIĆ
95
JEVREJSKI HOD KROZ BOSANSKU ISTORIJU
THE JEWISH PATH THROUGH BOSNIAN HISTORY
103
PRILOG MUZIČKOM ŽIVOTU SREDNJOVJEKOVNE BOSNE
A CONTRIBUTION TO THE MUSICAL LIFE OF MEDIEVAL BOSNIA
113
GLUMAC, MUZIČAR, IMITATOR … – IZ POZORIŠNE PROŠLOSTI SREDNJOVJEKOVNE BOSNE
ACTOR, MUSICIAN, IMPERSONATOR … – FROM THE HISTORY OF THEATRE IN MEDIEVAL BOSNIA
119
ŠTA DA RADE SRBI? ZAJEDNIČKA KUĆA
WHAT SHOULD THE SERBS DO? A COMMON HOME
123
ZADRŽATI IME DINAR – PRED IZDAVANJE NOVIH BOSANSKOHERCEGOVAČKIH NOVČANICA
WE MUST KEEP THE NAME DINAR – BEFORE THE ISSUING OF NEW BANKNOTES IN BOSNIA AND HERZEGOVINA
127
SATANE VODAJU NAROD – TEZE O SRPSKOJ PRAVOSLAVNOJ CRKVI U REPUBLICI BOSNI I HERCEGOVINI
SATANS LEAD THE PEOPLE – THESES ABOUT THE SERB ORTHODOX CHURCH THE REPULIC OF BOSNIA AND HERZEGOVINA
131
OVA ZEMLJA MOŽE BITI ZAJEDNIČKI DOM – U ZAGREBU SE POTPISUJE DEKLARACIJA O JEZIKU, U BEOGRADU PRIJEDLOG ZA RAZMIŠLJANJE, A U BOSNI GLAVE PADAJU – ONODOBNO ZAPISA ZUKO DŽUMHUR
THIS COUNTRY CAN BE A COMMON HOME – A DECLARATION ABOUT LANGUAGE IS SIGNED IN ZAGREB, IN BELGRADE A SUGGESTION FOR THOUGHT, AND IN BOSNIA HEADS ARE FALLING – AS RECORDED BY ZUKO DŽUMHUR SOME TIME AGO
135
PATNIČKA BOSNA – ŠIRINA TOLERANCIJE BOSNI DAJE NADU CIVILIZACIJSKE UZVIŠENOSTI U VREMENU KOJE DOLAZI
SUFFERING BOSNIA – THE WIDTH OF TOLERANCE GIVES BOSNIA HOPE OF CIVILIZING SUBLIMITY IN THE COMING TIMES
139

PREDAVANJA sa Tribine Instituta za istoriju u Sarajevu
LECTURES at the Tribune of Institute for history in Sarajevo

U spomen na prof. dr. Borisa Nilevića (1999-2009)
In memory of prof. dr. Boris Nilević (1999-2009)
Husnija Kamberović
UVODNA RIJEČAN
INTRODUCTORY WORD
147
Ibrahim Karabegović
NAUČNO I PUBLICISTIČKO DJELO DR. BORISA NILEVIĆA – UVODNO PREDAVANJE
THE SCIENTIFIC AND PUBLICISTIC WORK OF DR. BORIS NILEVIĆ – AN INTRODUCTORY LECTURE
149
Esad Kurtović
POSLJEDNJI PAVLOVIĆI U NAUČNOM OPUSU BORISA NILEVIĆA
THE LAST MEMBERS OF THE PAVLOVIĆ FAMILY IN THE SCIENTIFIC WORKS OF BORIS NILEVIĆ
155
Nedim Rabić
ODNOSI BOSNE I SRBIJE U VRIJEME STJEPANA II KOTROMANIĆA
THE RELATIONS BETWEEN BOSNIA AND SERBIA IN THE TIME OF STJEPAN II KOTROMANIĆ
165
Elmedina Kapidžija
VJERSKA POLITIKA “SREMSKOG KRALJA” DRAGUTINA
THE RELIGIOUS POLICY OF DRAGUTIN, “THE KING OF SREM’’
187
Seka Brkljača
GLAVNO DJELO DR. BORISA NILEVIĆA – MONOGRAFIJA O ISTORIJSKOM HODU SRPSKE PRAVOSLAVNE CRKVE U BOSNI I HERCEGOVINI DO OBNOVE PEĆKE PATRIJARŠIJE 1557. GODINE
THE MAIN WORK OF THE DR. BORIS NILEVIĆ – A MONOGRAPH ABOUT THE HISTORICAL PATH OF THE SERB ORTHODOX CHURCH IN BOSNIA AND HERZEGOVINA UNTIL THE RE-ESTABLISHMENT OF THE PATRIARCHY OF PEĆ IN 1557
203
Salih Jalimam
PROF. DR. SC. BORIS NILEVIĆ – HISTORIČAR SREDNJOVJEKOVNE BOSNE
PROF. DR. SC. BORIS NILEVIĆ – A HISTORIAN OF MEDIEVAL BOSNIA
213
Vera Katz
RADOVI PROF. DR. BORISA NILEVIĆA U LISTU “BOSANSKA VILA”
THE WORKS OF PROF. DR. BORIS NILEVIĆ IN THE PERIODICAL “BOSANSKA VILA’’
221
Enes Pelidija
KRATAK OSVRT NA DRUŽENJE I RAZGOVORE SA DR. BORISOM NILEVIĆEMA
SHORT OVERVIEW ABOUT SOCIALISING AND CONVERSATIONS WITH DR. BORIS NILEVIĆ
235
Ibrahim Spahić
DR. BORIS NILEVIĆ– HISTORIČAR, MISLILAC, POLITIČAR…
DR. BORIS NILEVIĆ – HISTORIAN, THINKER, POLITICIAN
241
Muhidin Pelesić
BORIS NA KRAJU PUTA ili HEROJSTVO USAMLJENIKA U GUSTOM, PREVIRUĆEM PROCJEPU VREMENA KOJI IMENUJEMO ČOVJEKOVIM ŽIVOTOM
BORIS AT THE END OF THE ROAD or HEROISM OF A LONER IN A DENSE, DISORDERED GAP OF TIME WE CALL HUMAN LIFE
245
BIBLIOGRAFIJA prof. dr. Borisa Nilevića (1947-1999)
BIBLIOGRAPHY of prof. dr. Boris Nilević (1947-1999)
265
Upute autorima priloga 277