Enter your keyword

Historijska traganja br. 19

Historijska traganja br. 19

Br. 19, Sarajevo 2020.


Historical Searches / Historijska traganja


Izdavač / Publisher
UNIVERZITET U SARAJEVU – INSTITUT ZA HISTORIJU, Sarajevo, Bosna i Hercegovina
UNIVERSITY OF SARAJEVO – INSTITUTE FOR HISTORY, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina


Međunarodna redakcija / International Editorial Board
Dr. Almir MARIĆ,
Fakultet humanističkih nauka Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru /
Faculty of Humanities, Džemal Bijedić University of Mostar, Bosnia and Herzegovina;
Dr. Enes DEDIĆ,
Univerzitet u Sarajevu – Institut za historiju /
University of Sarajevo – Institute for History;
Dr. Miloš IVANOVIĆ,
Istorijski institut Beograd, Srbija / Institute of History Belgrade, Serbia;
Dr. Nella LONZA,
Zavod za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku, Hrvatska / Institute for
Historical Sciences of the Croatian Academy of Sciences and Arts in Dubrovnik, Croatia;
Dr. Hatice ORUÇ,
Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Türkiye /
Faculty of Languages and History-Geography, Ankara University, Turkey;
Dr. Hana YOUNIS,
Univerzitet u Sarajevu – Institut za historiju /
University of Sarajevo – Institute for History;
Dr. Filip ŠKILJAN,
Institut za migracije i narodnosti Zagreb, Hrvatska /
Institute for Migration and Ethnic Studies Zagreb, Croatia;
Dr. Zijad ŠEHIĆ,
Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu /
Faculty of Philosophy University of Sarajevo;
Dr. Vlatka DUGAČKI,
Leksikografski zavod Miroslav Krleža Zagreb, Hrvatska /
The Miroslav Krleža Institute of Lexicography, Zagreb, Croatia


Glavna i odgovorna urednica / Editor-in-chief
Dr. Dženita Sarač–Rujanac,
Univerzitet u Sarajevu – Institut za historiju / University of
Sarajevo – Institute for History
dzenita.sarac-rujanac@iis.unsa.ba


Sekretar / Secretary
Mehmed Hodžić, MA,
Univerzitet u Sarajevu – Institut za historiju / University of Sarajevo –
Institute for History
mehmed.hodzic@iis.unsa.ba

Za izdavača:
Dr. Sedad Bešlija

Lektura:
Saliha Delibašić-Kasa, prof.

Prijevod na engleski jezik i lektura:
Anela Dedić, MA.

RIJEČ UREDNICE / A WORD FROM THE EDITOR-IN-CHIEF 7

ČLANCI / ARTICLES

Altan ÇETIN
Removal of Crusaders from the Eastern Mediterranean in the Mamluk-Crusader Struggle / Potiskivanje križara iz istočnog Mediterana tokom memlučko-krstaških borbi
13
Adis ZILIĆ
Početak ustupanja kraljevskih povlastica vlasteli nad Drijevskim trgom / Beginning of Royal Privileges to Nobility over the Drijeva Square
45
Kemal BAŠIĆ
Prilog historiji sandžak-begova Zvorničkog sandžaka od osnivanja do kraja XVI stoljeća / A Contribution to the History of Sanjak-Beys of The Sanjak of Zvornik from its Establishment to the end of the 16th Century.
59
Fahd KASUMOVIĆ
Rekonceptualizacija transformacijskih procesa na periferiji Osmanskog Carstva: Filurija i prijelaz na režim naturalne desetine u agrarnoj ekonomiji osmanske Bosne, c. 1699-1852. / Transformation Processes in the Periphery of the Ottoman Empire Revisited: The Filuri Tax and Transition to the Tithe System in the Agricultural Economy of Ottoman Bosnia, c. 1699-1852 
95
Ninja BUMANN
Marriage Across Boundaries: Mixed Marriages at the Supreme Sharia Court in Habsburg Bosnia and Herzegovina / Brak preko granica: Mješoviti brakovi na Vrhovnom šerijatskom sudu u habsburškoj Bosni i Hercegovini
151
Tomasz Jacek LIS
The Ruthenian Intelligentsia in Bosnia and Herzegovina Between the 19th and 20th Century / Rusinska inteligencija u Bosni i Hercegovini na prijelomu između 19. i 20. stoljeća
183
Habiba EFENDIRA–ČEHIĆ, Dženana ARNAUTOVIĆ
Pregled fotografa i fotografskih ateljea na teritoriji Bosne i Hercegovine kroz fotografsku građu zaostavštine Marice Vojnović u Zavičajnom muzeju u Visokom / Overview of Photographers and Photographic Studios on the territory of Bosnia and Herzegovina Through Photographic Material of the Legacy of Marica Vojnović in Visoko Regional Museum
207
Nikica BARIĆ
Represivne mjere njemačke vojske u Bosni i Hercegovini tijekom Drugog svjetskog rata / Repressive Measures of the Wehrmacht in Bosnia and Herzegovina During World War Two
239
Sead VRANA
Vazdušna bombardovanja Sarajeva u Drugom svjetskom ratu / Aerial Bombardment of Sarajevo in World War Two
275
Siniša LAJNERT
Organizacija Ravnateljstva državnih željeznica Sarajevo (1941. – 1945.) / The structure of the Directorate of State Railways In Sarajevo (1941-1945)
307
Драженко ЂУРОВИЋ
Родољуб Чолаковић и информбировски расцjеп 1948. године / Rodoljub Čolaković and The Informbiro Split in 1948
349
Merisa KAROVIĆ–BABIĆ
Formiranje Snaga za brze reakcije (RRF) od Pariskih konsultacija do napada na Srebrenicu / Formation of Rapid Reaction Forces from the Paris Consultations to the Attack on Srebrenica
373
Indira KUČUK–SORGUČ
Bosna i Hercegovina između regionalne i svjetske antropologije kao talac etatističko-birokratske proceduralnosti / Bosnia and Herzegovina Between Regional and World Anthropology as a Hostage of Etatist-Bureaucratic Procedural
409

PRIKAZI / BOOK REVIEWS

Enes PELIDIJA, Osmanisti Bosne i Hercegovine do kraja 20. stoljeća – biografski i bibliografski podaci (Sedad BEŠLIJA) 451
Hana YOUNIS, Od dućana do pozorišta: sarajevska trgovačka elita 1851-1878. (Amer MASLO) 454
Edin RADUŠIĆ, BOSNIAN HORRORS, Antiturski narativi o Bosni u britanskom javnom diskursu i njihove političke posljedice 1875-1878 (Aladin KUČUK) 459
O. Marcin CZERMIŃSKI, Poljske kolonije u Bosni: Uspomene iz misije godine 1902. i odabrana pisma (Mehmed HODŽIĆ) 465
Migracije i Brčko – zbornik radova (Jasmin JAJČEVIĆ) 469
Vladimir HUZJAN, Varaždin u vrijeme Nezavisne Države Hrvatske (1941. – 1945.) (Dražen JANKO) 474
Martin PREVIŠIĆ, Povijest Golog otoka (Alen BORIĆ) 479
Julian C. H. LEE, Hariz HALILOVICH, Ani LANDAU-WARD, Peter PHIPPS, Richard J. SUTCLIFFE, Monsters of Modernity (Global Icons for our Critical Condition), (Indira KUČUK–SORGUČ) 485
Ehlimana MEMIŠEVIĆ, Sudovi: komparativna studija (Hana YOUNIS) 488
UPUTE AUTORIMA PRILOGA / INSTRUCTIONS FOR AUTHORS OF PAPERS 497
INDEKS AUTORA / INDEX OF AUTHORS 499