Enter your keyword

Historijska traganja br. 22

Historijska traganja br. 22

Br. 22, Sarajevo 2023.


Historical Searches / Historijska traganja


Izdavač / Publisher
UNIVERZITET U SARAJEVU – INSTITUT ZA HISTORIJU, Sarajevo, Bosna i Hercegovina
UNIVERSITY OF SARAJEVO – INSTITUTE FOR HISTORY, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina


Međunarodna redakcija / International Editorial Board
Dr. Almir MARIĆ,
Fakultet humanističkih nauka Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru /
Faculty of Humanities, Dzemal Bijedic University of Mostar, Bosnia and Herzegovina
Dr. Enes DEDIĆ,
Univerzitet u Sarajevu – Institut za historiju /
University of Sarajevo – Institute for History
Dr. Miloš IVANOVIĆ,
Istorijski institut Beograd, Srbija / Institute of History Belgrade, Serbia
Dr. Nella LONZA,
Zavod za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku, Hrvatska / Institute for
Historical Sciences of the Croatian Academy of Sciences and Arts in Dubrovnik, Croatia
Dr. Hatice ORUÇ,
Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Türkiye /
Faculty of Languages and History-Geography, Ankara University, Turkey
Dr. Hana YOUNIS,
Univerzitet u Sarajevu – Institut za historiju /
University of Sarajevo – Institute for History
Dr. Filip ŠKILJAN,
Institut za migracije i narodnosti Zagreb, Hrvatska /
Institute for Migration and Ethnic Studies Zagreb, Croatia
Dr. Zijad ŠEHIĆ,
Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu /
Faculty of Philosophy University of Sarajevo
Dr. Vlatka DUGAČKI,
Leksikografski zavod Miroslav Krleža Zagreb, Hrvatska /
The Miroslav Krleža Institute of Lexicography, Zagreb, Croatia
Dr. Dino MUJADŽEVIĆ, Hrvatski institut za povijest, Podružnica za povijest Slavonije,
Srijema i Baranje, Slavonski Brod, Hrvatska / Croatian Institute for History, Subsidiary for
the history of Slavonia, Srijem and Baranja, Slavonski Brod, Croatia


Glavna i odgovorna urednica / Editor-in-chief
Dr. Dženita Sarač–Rujanac,
Univerzitet u Sarajevu – Institut za historiju / University of
Sarajevo – Institute for History,
dzenita.sarac-rujanac@iis.unsa.ba


Sekretar / Secretary
Mehmed Hodžić, MA,
Univerzitet u Sarajevu – Institut za historiju / University of Sarajevo –
Institute for History,
mehmed.hodzic@iis.unsa.ba

Za izdavača:
Dr. Sedad Bešlija

Lektura bosanskog, hrvatskog, srpskog jezika:
Mr. Zenaida Karavdić

Lektura engleskog jezika:
Anela Dedić, MA

RIJEČ UREDNICE / A WORD FROM THE EDITOR-IN-CHIEF 5

ČLANCI / ARTICLES

Esad KURTOVIĆ
Iz historije Radivojevića-Vlatkovića / From the history of the Radivojevićs –
Vlatkovićs
11
Amir DŽINIĆ
Prilog poznavanju prilika u Bosanskom ejaletu za vrijeme Mahmuda
Hamdi-paše i Davud-paše (1832–1835) prema osmanskim dokumentima /
A contribution to Knowing the Opportunities in the Bosnian Estate During
the Times of Mahmud Hamdi Pasha and Davud pasha (1832–1835)
According to Ottoman Documents
61
Giorgio ENNAS
Borders and Contagion. Ottoman Administration of Bosnia Between Border
Reinforcement and Health Protection (1866–1867) / Granice i zaraza.
Osmanska uprava Bosne između pojačanja granica i zaštite zdravlja
(1866–1867)
91
Saša ILIĆ
Kvekeri o Jugoslaviji 1950 / Quakers on Yugoslavia in 1950
123
Ehlimana MEMIŠEVIĆ
The Discourse on Islam, Democracy and Human Rights in Bosnia and
Herzegovina 1980–2010 / Diskurs o islamu, demokratiji i ljudskim pravima u
Bosni i Hercegovini 1980–2010.
153
Hamza KARČIĆ
The US Government Agencies and the War in Bosnia: An Analysis of
Declassified Documents / Američke vladine agencije i rat u Bosni: analiza
deklasificiranih dokumenata
189

PRIKAZI / BOOK REVIEWS

Acta Illyrica – Godišnjak udruženja BATHINVS, godina VI / broj 6
(Amina ŠEHOVIĆ)
219
Esad KURTOVIĆ, Extracts from the Lawsuit Books of the Dubrovnik State
Archives (Lamenta de foris I–L, 1370–1483)
1–3 (Enes DEDIĆ)
223
Elma KORIĆ, Oblikovanje granica Bosne: Bosna u ahdnamama i
hududnamama iz 16. i 17. stoljeća
(Vedrana ŠIMIĆ)
228
Ramiza SMAJIĆ, Migracije i Bosanski ejalet (1683–1718)
(Alen NUHANOVIĆ)
234
Mula Mustafa Ševki BAŠESKIJA, Ljetopis (Amir DŽINIĆ) 244
Franjo MARIĆ, Katolička župa Maglaj 1623.–1970.–2020. (u povodu
50. obljetnice obnove djelovanja)
(Dražen JANKO)
251
Hana YOUNIS, Žene u sudskim spisima 1878–1914. (Enida DUČIĆ) 255
Goran MILJAN, Uspon fašizma u Hrvatskoj. Ustaše i pokret mladih u
II. svjetskom ratu
(Sanja GLADANAC-PETROVIĆ)
259
Dražen JANKO (ed.), The Position of Trade Workers in Bosnia and
Herzegovina: A Historical Overview
(Mehmed HODŽIĆ)
265
UPUTE AUTORIMA PRILOGA 269
INSTRUCTIONS FOR AUTHORS 273
INDEKS AUTORA / INDEX OF AUTHORS 277