Enter your keyword

Historijska traganja br. 21

Historijska traganja br. 21

Br. 21, Sarajevo 2022.


Historical Searches / Historijska traganja


Izdavač / Publisher
UNIVERZITET U SARAJEVU – INSTITUT ZA HISTORIJU, Sarajevo, Bosna i Hercegovina
UNIVERSITY OF SARAJEVO – INSTITUTE FOR HISTORY, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina


Međunarodna redakcija / International Editorial Board
Dr. Almir MARIĆ,
Fakultet humanističkih nauka Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru /
Faculty of Humanities, Dzemal Bijedic University of Mostar, Bosnia and Herzegovina
Dr. Enes DEDIĆ,
Univerzitet u Sarajevu – Institut za historiju /
University of Sarajevo – Institute for History
Dr. Miloš IVANOVIĆ,
Istorijski institut Beograd, Srbija / Institute of History Belgrade, Serbia
Dr. Nella LONZA,
Zavod za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku, Hrvatska / Institute for
Historical Sciences of the Croatian Academy of Sciences and Arts in Dubrovnik, Croatia
Dr. Hatice ORUÇ,
Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Türkiye /
Faculty of Languages and History-Geography, Ankara University, Turkey
Dr. Hana YOUNIS,
Univerzitet u Sarajevu – Institut za historiju /
University of Sarajevo – Institute for History
Dr. Filip ŠKILJAN,
Institut za migracije i narodnosti Zagreb, Hrvatska /
Institute for Migration and Ethnic Studies Zagreb, Croatia
Dr. Zijad ŠEHIĆ,
Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu /
Faculty of Philosophy University of Sarajevo
Dr. Vlatka DUGAČKI,
Leksikografski zavod Miroslav Krleža Zagreb, Hrvatska /
The Miroslav Krleža Institute of Lexicography, Zagreb, Croatia
Dr. Dino MUJADŽEVIĆ, Hrvatski institut za povijest, Podružnica za povijest Slavonije,
Srijema i Baranje, Slavonski Brod, Hrvatska / Croatian Institute for History, Subsidiary for
the history of Slavonia, Srijem and Baranja, Slavonski Brod, Croatia


Glavna i odgovorna urednica / Editor-in-chief
Dr. Dženita Sarač–Rujanac,
Univerzitet u Sarajevu – Institut za historiju / University of
Sarajevo – Institute for History,
dzenita.sarac-rujanac@iis.unsa.ba


Sekretar / Secretary
Mehmed Hodžić, MA,
Univerzitet u Sarajevu – Institut za historiju / University of Sarajevo –
Institute for History,
mehmed.hodzic@iis.unsa.ba

Za izdavača:
Dr. Sedad Bešlija

Lektura bosanskog, hrvatskog, srpskog jezika:
Mr. Zenaida Karavdić

Lektura engleskog jezika:
Anela Dedić, MA

RIJEČ UREDNICE / A WORD FROM THE EDITOR-IN-CHIEF 7

ČLANCI / ARTICLES

Enes DEDIĆ
Deliberations of the Major Council of the Republic of Ragusa on the Serbian Despotate (1417–1478) / Odluke Velikog vijeća Dubrovačke Republike o Srpskoj Despotovini (1417–1478)
11
Marko RIMAC
Early Ottoman Expansion to Poljica: Some Considerations on the Social Structure and Political Diversification of the Elite / Rana osmanska ekspanzija u Poljicima: razmatranja o društvenoj strukturi i političkoj diverzifikaciji elite
87
Hana YOUNIS
Crtice iz prošlosti trgovačke kuće Despić s posebnim osvrtom na privatne troškove 1870–1882. godine / Sketches from the Past of the Despić Trading House with Special Reference to Personal Expenses, 1870–1882
123
Muhamed NAMETAK, Tomasz JACEK LIS
Karl Ritter Stefanowski and his Work on the Development of Modern Banking in Austro-Hungarian Bosnia and Herzegovina / Karl Ritter Stefanowski i njegov rad na razvoju modernog bankarstva u austrougarskoj Bosni i Hercegovini
145
Gaj TRIFKOVIĆ
Nedostaje mu čvrstine: Njemački generali u Jugoslaviji 1941–1945. / “He is lacking in firmness”: German Generals in Yugoslavia 1941–1945
171
Hamza KARČIĆ
A Karadžić-Holbrooke Deal of 1996: Myth or Reality? / Dogovor Karadžić-Holbrooke iz 1996: mit ili stvarnost?
205

PRIKAZI / BOOK REVIEWS

Amra Šačić BEĆA, Sjeverna Bosna u okvirima rimske Panonije / Northern Bosnia within the bounds of Roman Pannonia (Dženana KURTOVIĆ) 227
Enes DEDIĆ, Bosansko kraljevstvo i Srpska despotovina (1402-1459) [Bosnian Kingdom and Serbian Despotate (1402-1459)] (Esad KURTOVIĆ) 232
Adis ZILIĆ, Radivojevići – Vlatkovići: vlastela Humske zemlje i Krajine [Radivojevićs – Vlatkovićs: Noblemen of Hum and Krajina] (Enes DEDIĆ) 240
Valentina ŠOŠTARIĆ, Dubrovački poklisari: u potrazi za novim teritorijima [Ragusan Envoys: in Search of New Territories] (Enes DEDIĆ) 247
Adis ZILIĆ, Radivojevići – Vlatkovići: vlastela Humske zemlje i Krajine (Amina ABASPAHIĆ) 253
Fra Anđelko BARUN, Franjevci među svojim pukom, Kratka povijest Bosne Srebrene (Dražen JANKO) 258
Fazileta HAFIZOVIĆ (prevela i priredila), Popisi Pakračkog sandžaka 1565. i 1584. (Amer MASLO) 264
Mary WORTLEY MONTAGU, The Turkish Embassy Letters, with an afterword by Dervla Murphy (Omer MERZIĆ) 267
Amila KASUMOVIĆ, Zatočene: Žene u zatvorskom sustavu Bosne i Hercegovine 1878–1914 (Nedim PUSTAHIJA) 270
Husnija KAMBEROVIĆ, Historija porodice Alibegović – transformacija iz begovske zemljoposjedničke u modernu građansku porodicu (Amina ŠEHOVIĆ) 277
Stefan PETKE, Muslime in der Wehrmacht und Waffen-SS. Rekrutierung – Ausbildung – Einsatz (Ajdin MUHEDINOVIĆ) 283
Dženita SARAČ-RUJANAC, Branko Mikulić: politička biografija 1965-1989 [Branko Mikulić: political biography 1965-1989] (Nedžad NOVALIĆ) 287
Simon SEBAG MONTEFIORE, Written in History: Letters That Changed the World (Omer MERZIĆ) 292
UPUTE AUTORIMA PRILOGA 295
INSTRUCTIONS FOR AUTHORS OF PAPERS 299
INDEKS AUTORA / INDEX OF AUTHORS 303