Enter your keyword

Historijska traganja br. 20

Historijska traganja br. 20

Br. 20, Sarajevo 2021.


Historical Searches / Historijska traganja


Izdavač / Publisher
UNIVERZITET U SARAJEVU – INSTITUT ZA HISTORIJU, Sarajevo, Bosna i Hercegovina
UNIVERSITY OF SARAJEVO – INSTITUTE FOR HISTORY, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina


Međunarodna redakcija / International Editorial Board
Dr. Almir MARIĆ,
Fakultet humanističkih nauka Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru /
Faculty of Humanities, Dzemal Bijedic University of Mostar, Bosnia and Herzegovina
Dr. Enes DEDIĆ,
Univerzitet u Sarajevu – Institut za historiju /
University of Sarajevo – Institute for History
Dr. Miloš IVANOVIĆ,
Istorijski institut Beograd, Srbija / Institute of History Belgrade, Serbia
Dr. Nella LONZA,
Zavod za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku, Hrvatska / Institute for
Historical Sciences of the Croatian Academy of Sciences and Arts in Dubrovnik, Croatia
Dr. Hatice ORUÇ,
Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Türkiye /
Faculty of Languages and History-Geography, Ankara University, Turkey
Dr. Hana YOUNIS,
Univerzitet u Sarajevu – Institut za historiju /
University of Sarajevo – Institute for History
Dr. Filip ŠKILJAN,
Institut za migracije i narodnosti Zagreb, Hrvatska /
Institute for Migration and Ethnic Studies Zagreb, Croatia
Dr. Zijad ŠEHIĆ,
Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu /
Faculty of Philosophy University of Sarajevo
Dr. Vlatka DUGAČKI,
Leksikografski zavod Miroslav Krleža Zagreb, Hrvatska /
The Miroslav Krleža Institute of Lexicography, Zagreb, Croatia


Glavna i odgovorna urednica / Editor-in-chief
Dr. Dženita Sarač–Rujanac,
Univerzitet u Sarajevu – Institut za historiju / University of
Sarajevo – Institute for History,
dzenita.sarac-rujanac@iis.unsa.ba


Sekretar / Secretary
Mehmed Hodžić, MA,
Univerzitet u Sarajevu – Institut za historiju / University of Sarajevo –
Institute for History,
mehmed.hodzic@iis.unsa.ba

Za izdavača:
Dr. Sedad Bešlija

Lektura bosanskog, hrvatskog, srpskog jezika:
Mr. Zenaida Karavdić

Lektura engleskog jezika:
Anela Dedić, MA

RIJEČ UREDNICE / A WORD FROM THE EDITOR-IN-CHIEF 5

ČLANCI / ARTICLES

Esad KURTOVIĆ
Trebinjska vlastela Kudelinovići / Trebinje Nobles Kudelinovićs
11
Valentina ŠOŠTARIĆ
Gift-Giving in Dubrovnik’s First Diplomatic Contacts with the Sublime Porte / Dubrovački diplomatski pokloni odaslani na Visoku Portu (1430. – 1458.)
67
Ljiljana STOŠIĆ
Ikone bokokotorskih majstora u Bosni i Hercegovini / Icons by Masters of the Bay of Cattaro (Kotor) Painting School in Bosnia and Herzegovina
115
Mehmed BEĆIĆ
Trgovački sporovi u Bosni i Hercegovini: osvrt na sudove, stranke, predmete i dokumente ranog postosmanskog perioda / Commercial Disputes in Bosnia and Herzegovina: Review of Courts, Parties, Cases, and Documents of the Early Post-Ottoman Period
143
Ajdin MUHEDINOVIĆ
The Attitude of the Authorities of The Independent State of Croatia Towards the Refugees in Sarajevo During 1941 and 1942 / Odnos organa vlasti Nezavisne Države Hrvatske prema izbjeglicama u Sarajevu tokom 1941. i 1942. godine
173
Sanja GLADANAC-PETROVIĆ
Život u Sarajevu pod angloameričkim bombama (1943–1945) / Life in Sarajevo Under Anglo-American Bombs
199
Nikica BARIĆ
Prilog poznavanju povijesti Odžaka u Drugom svjetskom ratu / Contribution to History of Odžak During World War II
259
Siniša LAJNERT
Prilog poznavanju organizacije njemačkog sustava zaštite željezničkog prometa u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj s posebnim osvrtom na bosanske pruge (1941. – 1945.) / The Contribution to the Knowledge of the Organization of the German Protection System of the Railway Traffic in the Independent State of Croatia With Particular Emphasis on the Bosnian Railway Lines
297
Meldijana ARNAUT HASELJIĆ
Zapisnici Vrhovnog saveta odbrane (VSO) 1992–1993. – dokazi o agresiji na Republiku Bosnu i Hercegovinu / Minutes of The Supreme Defense Council (SSO) 1992–1993. – Evidence of Aggression Against the Republic of Bosnia and Herzegovina
339
Muhidin PELESIĆ
Bosnia and Herzegovina Manipulated by the Serbian Historiography / Manipulacije srpske historiografije o Bosni i Hercegovini
395

PRIKAZI / BOOK REVIEWS

Krunoslav DRAGANOVIĆ, Katalog župa i nazadovanje katoličkog elementa u Bosni i Hercegovini u XVII. stoljeću (Dražen JANKO) 447
Edin RADUŠIĆ, Dvije Bosne: britanske putopisne i konzularne slike Bosne i Hercegovine, njenog stanovništva i međusobnih odnosa (Aladin KUČUK) 453
Hana YOUNIS, Biti kadija u kršćanskom carstvu. Rad i osoblje šerijatskih sudova u Bosni i Hercegovini 1878.-1914. (Mehmed HODŽIĆ) 461
Muslimani Jugoslavije nakon Velikog rata: odjeci Mirovnog ugovora iz Saint-Germaina 1919 – zbornik radova (Alen NUHANOVIĆ) 465
Prijelomne godine bosanskohercegovačke prošlosti 1–2 – zbornik radova (Ajla BURKIĆ) 474
UPUTE AUTORIMA PRILOGA / INSTRUCTIONS FOR AUTHORS OF PAPERS 483
INDEKS AUTORA / INDEX OF AUTHORS 487