Enter your keyword

Historijska traganja br. 12

Historijska traganja br. 12

Br. 12, Sarajevo 2013.


Međunarodna redakcija · International Editorial Board
DAMIR AGIČIĆ, Filozofski fakultet, Zagreb / Faculty of Philosophy, Zagreb
ALEŠ GABRIČ, Inštitut za novejšo zgodovino, Ljubljana / Institute for Recent History, Ljubljana
ADNAN VELAGIĆ, Fakultet humanističkih nauka, Mostar / The Faculty of Humanities, Mostar
RADMILA RADIĆ, Institut za noviju istoriju Srbije, Beograd / Institute of Recent History of Serbia, Beograd
SERGEY ROMANENKO, Institute of Economy – Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia
ENES PELIDIJA, Filozofski fakultet, Sarajevo / Faculty of Philosophy, Sarajevo

Glavni i odgovorni urednik · Editor-in-chief
VERA KATZ, Institut za istoriju, Sarajevo / Institute for History, Sarajevo

Sekretar · Secretary
AIDA LIČINA, Institut za istoriju, Sarajevo / Institute for History, Sarajevo
licinaida@gmail.com

Za izdavača
dr. HUSNIJA KAMBEROVIĆ

Riječ redakcije 7

Članci • Articles
ZAVNOBiH – pogledi iz nove perspektive
ZAVNOBiH – view from new perspective

Husnija Kamberović
POVODOM SEDAMDESET GODINA OD PRVOG ZASJEDANJA ZAVNOBiH-a
ON THE OCCASION OF THE 70TH ANNIVERSARY OF THE FIRST SESSION OF THE STATE ANTI-FASCIST COUNCIL FOR THE PEOPLE’S LIBERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA (ZAVNOBiH)
11
Mustafa Imamović
ZAVNOBiH I DRŽAVNOPRAVNI KAPACITET BOSNE I HERCEGOVINE
ZAVNOBiH AND THE CONSTITUTIONAL CAPACITY OF BOSNIA AND HERZEGOVINA
17
Mirko Pejanović
BOSNA I HERCEGOVINA OD ZAVNOBiH-a DO DAYTONSKOG SPORAZUMA – KONTINUITET IZGRADNJE DRŽAVNOSTI U XX STOLJEĆU
BOSNIA AND HERZEGOVINA FROM ZAVNOBiH TO THE DAYTON AGREEMENT – THE CONTINUATION FOR BUILDING OF STATEHOOD IN THE 20TH CENTURY
27
Suad Arnautović
IZBORNI SISTEM U BOSNI I HERCEGOVINI PREMA DEKLARACIJI O PRAVIMA GRAĐANA BOSNE I HERCEGOVINE
THE ELECTORAL SYSTEM IN BOSNIA AND HERZEGOVINA ACCORDING TO THE DECLARATION ABOUT THE RIGHTS OF THE CITIZENS OF BOSNIA AND HERZEGOVINA
49
Denis Bećirović
ZASJEDANJA ZAVNOBiH-a I PRVI USTAV NARODNE REPUBLIKE BOSNE I HERCEGOVINE
THE SESSIONS OF ZAVNOBiH AND THE FIRST CONSTITUTION OF THE PEOPLE’S REPUBLIC OF BOSNIA AND HERZEGOVINA
83
Seka Brkljača
OSVRT NA ISTORIOGRAFSKU PRODUKCIJU O ZAVNOBiH-u
A REVIEW OF THE HISTORIOGRAPHIC PRODUCTION ABOUT ZAVNOBiH
101
Vera Katz
KONSTITUIRANJE KOMUNISTIČKE VLASTI PREMA OBJAVLJENIM DOKUMENTIMA ZAVNOBiH-a
THE CONSTITUTING OF COMMUNIST GOVERNMENT ACCORDING TO THE PUBLISHED DOCUMENTS OF ZAVNOBiH
119
Željko Karaula
POGLEDI USTAŠKIH MEDIJA PREMA PARTIZANSKIM ZASJEDANJIMA “SRPSKOG” AVNOJ-a
THE OPINIONS OF THE USTASHA MEDIA TOWARDS THE PARTISAN SESSIONS OF THE “SERB” AVNOJ
141
Adnan Jahić
IDEJA AUTONOMIJE BOSNE I HERCEGOVINE 1941-1945. U OKVIRIMA IZVORA I HISTORIJSKE REKONSTRUKCIJE
THE CONCEPT OF BOSNIAN AUTONOMY 1941-1945 IN THE FRAMEWORK OF ARCHIVAL SOURCES AND HISTORICAL RECONSTRUCTION
155
Dženita Sarač-Rujanac
ODNOS BOSANSKOHERCEGOVAČKE POLITIČKE ELITE PREMA VRIJEDNOSTIMA ZAVNOBiH-a TOKOM 1970-IH I 1980-IH GODINA
THE ATTITUDE OF THE BOSNIAN AND HERZEGOVINIAN POLITICAL ELITE TOWARDS THE VALUES OF ZAVNOBiH DURING THE 1970-IES AND 1980-IES
185
Edin Omerčić
METAMORFOZE PRAZNIKA: OBILJEŽAVANJE PRVOG ZASJEDANJA ZAVNOBiH-a (1983-1988-1993)
THE METAMORPHOSIS OF HOLIDAYS: THE MARKING OF THE FIRST SESSION OF ZAVNOBiH (1983-1988-1993)
201
Aida Ličina Ramić
NAGRADA ZAVNOBiH-a – OSNIVANJE, TRAJANJE I ZNAČAJ
THE “ZAVNOBiH PRIZE” – ESTABLISHMENT, CONTINUATION AND SIGNIFICANCE
215
Sanja Gladanac
SLIKA ZAVNOBiH-a U BOSANSKOHERCEGOVAČKIM UDŽBENICIMA HISTORIJE (1945-2013)
THE PORTRAYAL OF ZAVNOBiH IN THE HISTORY TEXTBOOKS OF BOSNIA AND HERZEGOVINA (1945-2013)
231
Amra Čusto
ZAVNOBiH U KULTURI SJEĆANJA
ZAVNOBiH IN THE CULTURE OF REMEMBRANCE
253

U spomen na • In memory of akademik Marko Šunjić (1927-1998)

Nedim Rabić
NAUČNO DJELO MARKA ŠUNJIĆA – POVODOM 15 GODINA OD SMRTI
THE SCIENTIFIC WORK OF MARKO ŠUNJIĆ – ON THE OCCASION OF THE 15TH ANNIVERSARY OF HIS DEATH
269
Upute autorima priloga 297