Enter your keyword

Projekat: Arhivska građa za historiju srednjovjekovne Bosne

Projekat: Arhivska građa za historiju srednjovjekovne Bosne

Institut za historiju ima zadovoljstvo da obavijesti javnost da je uspješno priveden kraju još jedan projekat od značaja za historijsku nauku i državu Bosnu i Hercegovinu. U saradnji sa Historijskim arhivom u Sarajevu predstavljamo tri toma izvora za historiju srednjovjekovne Bosne, autora prof.dr. Esada Kurtovića.

KONKURS ZA IZBOR U ZVANJE “NAUČNI SARADNIK ZA OBLAST STARIJE HISTORIJE – OSMANSKI PERIOD”

KONKURS ZA IZBOR U ZVANJE “NAUČNI SARADNIK ZA OBLAST STARIJE HISTORIJE – OSMANSKI PERIOD”

Na osnovu Zakona o naučnoistraživačkoj djelatnosti („Službene novine Kantona Sarajevo broj: 26/16“ i Odluke Vijeća Instituta za historiju broj: 01/97/19 od 18. 02. 2019. godine i saglasnosti Senata Univerziteta u Sarajevu broj: 01-10-37/19 od 27.03.2019. godine INSTITUT ZA HISTORIJU raspisuje KONKURS za izbor u zvanje Naučni saradnik za oblast starije historije – osmanski period – […]

JAVNI KONKURS ZA IZBOR DIREKTORA INSTITUTA ZA HISTORIJU UNIVERZITETA U SARAJEVU

JAVNI KONKURS ZA IZBOR DIREKTORA INSTITUTA ZA HISTORIJU UNIVERZITETA U SARAJEVU

Na osnovu člana 24. Zakona o naučnoistraživačkoj djelatnosti Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 26/16), člana 116. Statuta Univerziteta u Sarajevu i Odluke Vijeća Instituta za historiju broj:01-01-1008/18 od 07.11.2018. godine, Institut za historiju Univerziteta u Sarajevu objavljuje JAVNI KONKURS ZA IZBOR DIREKTORA INSTITUTA ZA HISTORIJU UNIVERZITETA U SARAJEVU Direktor Instituta se bira na […]

Historijska traganja br. 17

Historijska traganja br. 17

Br. 17, Sarajevo 2018. Međunarodna redakcija · International Editorial Board Hana Younis, Institute for History, Sarajevo; Dženita Sarač-Rujanac, Institute for History, Sarajevo; Sedad Bešlija, Institute for History, Sarajevo; Admir Mulaosmanović, International University of Sarajevo; Iva Lučić, Stockholm University, Stockholm Glavni i odgovorni urednik · Editor-in-chief MUHAMED NAMETAK, Institut za istoriju, Sarajevo / Institute for History, [...]
Prilozi br. 10/2 (1974)

Prilozi br. 10/2 (1974)

godina X/II • Sarajevo 1974 • broj 10/2 Redakcioni odbor: Dr ZDRAVKO ANTONIĆ Dr NIKOLA BABIĆ Dr AHMED HADŽIROVIĆ Dr RASIM HUREM Dr NUSRET ŠEHIĆ Glavni i odgovorni urednik: Dr NIKOLA BABIĆ Sekretar redakcije: PAVO ŽIVKOVIĆ Za izdavača: Nikola Babić Lektor: Muris Idrizović Korektor: Pavo Živković Tehnički urednik: Pavo Živković Prilozi 10/2 (1974) SADRŽAJ ČLANCI [...]
Prilozi br. 9/1 (1973)

Prilozi br. 9/1 (1973)

godina IX/I • Sarajevo 1973 • broj 9/1 Redakcioni odbor: Dr ZDRAVKO ANTONIĆ Dr NIKOLA BABIĆ Dr AHMED HADŽIROVIĆ Dr RASIM HUREM Dr NUSRET ŠEHIĆ Glavni i odgovorni urednik: DR NIKOLA BABIĆ Sekretar Redakcije: VESELIN MITRAŠEVIĆ Za izdavača: Nikola Babić Lektor: Muris Idrizović Korektor: Veselin Mitrašević Tehnički urednik: Veselin Mitrašević Prilozi 9/1 (1973) SADRŽAJ Riječ [...]
Prilozi br. 8 (1972)

Prilozi br. 8 (1972)

godina VIII • Sarajevo 1972 • broj 8 Redakcioni odbor: ZDRAVKO ANTONIĆ NIKOLA BABIĆ RASIM HUREM AHMED HADŽIROVIĆ NUSRET ŠEHIĆ Glavni i odgovorni urednik: NIKOLA BABIĆ Sekretar Redakcije: VESELIN MITRAŠEVIĆ Za izdavača: Nikola Babić Lektor: Muris Idrizović Korektor: Slobodan Govedarica Tehnički urednik: Veselin Mitrašević Prilozi 8 (1972) SADRŽAJ ČLANCI I STUDIJE: 1. Dževad Juzbašić: Austrougarski [...]
Prilozi br. 7 (1971)

Prilozi br. 7 (1971)

godina VII • Sarajevo 1971 • broj 7 Redakcioni odbor: ZDRAVKO ANTONIĆ NIKOLA BABIĆ RASIM HUREM ENVER REDŽIĆ NUSRET ŠEHIĆ Glavni i odgovorni urednik: ENVER REDŽIĆ Sekretar Redakcije: VESELIN MITRAŠEVIĆ Za izdavača: Enver Redžić Lektor i korektor: Muris Idrizović Tehnički urednik: Veselin Mitrašević Prilozi 7 (1971) SADRŽAJ ČLANCI I STUDIJE: 1. Nikola Babić: Osnivanje organizacija [...]
Prilozi br. 6 (1970)

Prilozi br. 6 (1970)

godina VI • Sarajevo 1970 • broj 6 Redakcioni odbor: ZDRAVKO ANTONIĆ NIKOLA BABIĆ RASIM HUREM ENVER REDŽIĆ NUSRET ŠEHIĆ Glavni i odgovorni urednik: ENVER REDŽIĆ Sekretar Redakcije: VESELIN MITRAŠEVIĆ Za izdavača: Enver Redžić Lektor i korektor: Muris Idrizović Tehnički urednik: Veselin Mitrašević Prilozi 6 (1970) SADRŽAJ ČLANCI I STUDIJE: 1. Milan Gaković: Rješavanje agrarnog [...]