Enter your keyword

Dr. sc. Sedad Bešlija izabran za v.d. direktora Instituta

Dr. sc. Sedad Bešlija izabran za v.d. direktora Instituta

Na VIII vanrednoj sjednici Vijeća Instituta za historiju Univerziteta u Sarajevu, najvišeg naučnog i stručnog tijela ustanove, za v.d. direktora izabran je dr. sc. Sedad Bešlija, naučni saradnik u Institutu.
U utorak, 7. maja 2019. godine izvršena je primopredaja dužnosti. U proteklih 12 mjeseci na toj dužnosti bio je dr. Muhamed Nametak, naučni saradnik u Institutu.
Rukovodilac Instituta po položaju je član Senata Univerziteta u Sarajevu.
Podsjećamo javnost da Institut za historiju u 2019. godini obilježava 60 godina rada, a u pripremi je Međunarodna naučna konferencija “Prijelomne godine bosanskohercegovačke prošlosti” koja će se održati 22. i 23. novembra u Sarajevu. Osim toga, ovaj jubilej će se obilježiti i promocijom najnovijih naučnih publikacija Instituta, kao i Svečanom akademijom krajem godine.
Na sljedećem linku su bio/bibliografski podaci dr. sc. Sedada Bešlije, v.d. direktora Instituta za historiju. (https://iis.unsa.ba/osoblje/dr-sedad-beslija/)