Enter your keyword

Prilozi br. 7 (1971)

Prilozi br. 7 (1971)

godina VII • Sarajevo 1971 • broj 7


Redakcioni odbor:
ZDRAVKO ANTONIĆ
NIKOLA BABIĆ
RASIM HUREM
ENVER REDŽIĆ
NUSRET ŠEHIĆ

Glavni i odgovorni urednik:
ENVER REDŽIĆ

Sekretar Redakcije:
VESELIN MITRAŠEVIĆ

Za izdavača: Enver Redžić

Lektor i korektor: Muris Idrizović

Tehnički urednik: Veselin Mitrašević

ČLANCI I STUDIJE:

1. Nikola Babić: Osnivanje organizacija radničkog pokreta Bosne i Hercegovine i njihova društveno-politička orijentacija 11
2. Dževad Juzbašić: Pitanje željezničke veze Monarhije sa Istokom u austrougarskoj politici gradnje priključenih željezničkih linija u pravcu Bosne poslije Berlinskog kongresa 49
3. Uroš Nedimović: Nezavisni sindikati u Bosni i Hercegovini u periodu 1921. do 1924. godine 83
4. Pero Morača: Partizanski rat i selo u našem NOR-u 103
5. Mile Konjević: Mjesto i uloga »Hrvatskog sabora« u ustaškoj politici 1942. godine 115
6. Nusret Šehić: Problem nacizma u istoriografiji Njemačke Demokratske Republike 137

PRILOZI:

1. Vlado Oštrić: Veze i suradnja tipografa u Bosni i Hercegovini i Hrvatskog tipografskog društva do 1903. godine 163
2. Ibrahim Karabegović – Ilijas Hadžibegović: Uloga Glasa slobode u širenju socijalističkih ideja u Bosni i Hercegovini od 1909. do 1919. godine (Prilog izučavanju socijalističke misli u Bosni i Hercegovini od 1909.  do 1919. godine) 183
3. Slavko Mićanović: 0 procesu političkog opredjeljivanja u Semberiji posljednjih godina pred rat i u toku rata 190
4. Moni Levi: U kazamatima Kraljevine Jugoslavije 225

PRIKAZI:

1. Tomislav Išek: Benedetto Croce, Theorie et histoire de l’ historiographie, Paris, Droz 1968, 241 p 269
2. Danka Nikolić: Stevan Belić, Na bojnim poljima Španije, Narodna armija, Beograd 1970, str. 164 277
3. Ibrahim Karabegović: Godišnjak Društva istoričara Bosne i Hercegovine, godina XVIII (1968/69), Sarajevo 1970, str. 325 279
4. Ljljana Gaković: Glasnik arhiva i Društva arhivskih radnika Bosne i Hercegovine, godina X-XI knjiga X- XI, Sarajevo 1970- 71, str. 575 283
5. Željka Vrdoljak: Revue d’ histoire de la deuxieme guerre Mondiale, (1970, br. 77, 78, 79, 80) 287
6. Uroš Nedimović: International Review of Social History, volume XV – 1970 – Part 1-3; Izdavač International Institut voor Sociale Geschiedenis, Amsterdam 291

OSVRTI:

1. Ibrahim Karabegović: Počeci socijalističke štampe na Balkanu (osvrt na Međunarodni naučni skup, održan 20 . i 21. XII 1971. u Beogradu) 298
2. Ibrahim Karabegović – Ahmet Hadžirović: Politika veliklih sila na Balkanu uoči i na početku drugog svjetskog rata (Međunarodna konferencija, Sofija 21-26. aprila 1971) 305
3. Uroš Nedimović: Sedma internacionalna konferencija istoričara radničkog pokreta u Lincu od 15-18. septembra 1971. 311

IZ INSTITUTA:

1. Djelatnost Instituta u 1971. godini 319
2. Pregled domaćih i stranih časopisa koje prima Biblioteka Instituta za istoriju radničkog pokreta u Sarajevu 325