Enter your keyword

Historijska traganja br. 2

Historijska traganja br. 2

Br. 2, Sarajevo 2008.


Međunarodna redakcija · International Editorial Board
Damir Agičić, Filozofski fakultet, Zagreb / Faculty of Philosophy, Zagreb
Aleš Gabrič, Inštitut za novejšo zgodovino, Ljubljana / Institute for Recent History, Ljubljana
Adnan Velagić, Fakultet humanističkih nauka, Mostar / The Faculty of Humanities, Mostar
Muhidin Pelesić, Institut za istoriju, Sarajevo / Institute for History, Sarajevo

Glavni i odgovorni urednik · Editor-in-chief
Vera Katz, Institut za istoriju, Sarajevo / Institute for History, Sarajevo

Sekretar · Secretary
Aida Ličina, Institut za istoriju, Sarajevo / Institute for History, Sarajevo
licinaida@gmail.com

Za izdavača:
Dr. HUSNIJA KAMBEROVIĆ

Riječ redakcije 5

Članci · Articles

 

Enver Redžić
PISMA IVANA FRANE JUKIĆA UPUĆENA LJUDEVITU GAJU, STANKU VRAZU I FRA GRGI MARTIĆU
LETTERS SENT BY IVAN FRANO JUKIĆ TO LJUDEVIT GAJ, STANKO VRAZ AND THE FRANCISCAN FRIAR GRGA MARTIĆ
9
Philippe Gelez
VJERSKA PREOBRAĆENJA U BOSNI I HERCEGOVINI (c.1800-1918)
RELIGIOUS CONVERSIONS IN BOSNIA AND HERZEGOVINA (cca. 1800-1918)
17
Hamiyet Sezer Feyzioğlu & Selda Kılıç
PRVE MJERE PREDOSTROŽNOSTI KOJE JE PREDUZELO OSMANSKO CARSTVO PROTIV REVOLUCIJA 1848. U BOSNI I NA GRČKOJ GRANICI
THE FIRST PRECAUTIONS TAKEN BY OTTOMAN EMPIRE AGAINST THE 1848 REVOLUTIONS IN BOSNIA AND THE BORDER OF GREECE
77
Vojka Besarović-Džinić
SARAJEVSKO JEVREJSKO PJEVAČKO DRUŠTVO “LIRA’’
THE JEWISH SINGING SOCIETY “LIRA’’ IN SARAJEVO
93
Ivana Dobrivojević
PRIVATNOST POD NADZOROM – Ograničavanje ličnih sloboda u Kraljevini Jugoslaviji (1929-1935)
PRIVACY UNDER SCRUTINY – Limitation of individual freedoms in the Kingdom of Yugoslavia (1929-1935)
117
Husnija Kamberović
POLITIČKA DJELATNOST MEHMEDA SPAHE OD 1929. DO 1939. GODINE
POLITICAL ACTIVITY OF MEHMED SPAHO FROM 1929 TO 1939
143
Denis Bećirović
O POLOŽAJU ISLAMSKE VJERSKE ZAJEDNICE U KRALJEVINI JUGOSLAVIJI (1929-1941)
ON THE POSITION OF ISLAMIC RELIGIOUS COMMUNITY IN THE KINGDOM OF YUGOSLAVIA (1929-1941)
190
Admir Mulaosmanović
PRILOG PROUČAVANJU PRIVREDNIH I DEMOGRAFSKIH KRETANJA NA BIHAĆKOM PODRUČJU OD 1948. DO 1961. GODINE
A CONTRIBUTION TO THE STUDY OF ECONOMIC AND DEMOGRAPHIC TRENDS IN THE BIHAĆ REGION FROM 1948 TO 1961
209

Predavanja sa Tribine Instituta za istoriju u Sarajevu
Lectures on the Tribune of Institute for history in Sarajevo

Edin Radušić
STEREOTIPI O MRŽNJI MEĐU NARODIMA – britanski konzuli o ruskoj i austrijskoj politici u Bosni i Hercegovini u drugoj polovini XIX stoljeća
THE STEREOTYPES ABOUT ANCIENT HATRED – The British Consul commenting Russian and Austrian politics in Bosnia and Herzegovina in the second half of the 19 th century
227

 

Upute autorima priloga 243