Enter your keyword

Prilozi br. 3 (1967)

Prilozi br. 3 (1967)

godina III • Sarajevo 1967 • broj 3


Redakcioni odbor
HAMDIJA ĆEMERLIĆ
MILORAD EKMEČIĆ
MONI FINCI
RASIM HUREM
ENVER REDŽIĆ

Glavni i odgovorni urednik
ENVER REDŽIĆ

Sekretar redakcije
KOVILJKA KLAIĆ

Za izdavača: Enver Redžić
Lektori: Andrijić Samija, Zurovac Radmilo
Korektor: Divna Lubura
Tehnička oprema: Ognjen Vukelić