Enter your keyword

Historijska traganja br. 8

Historijska traganja br. 8

Br. 8, Sarajevo 2011.


Međunarodna redakcija · International Editorial Board
DAMIR AGIČIĆ, Filozofski fakultet, Zagreb / Faculty of Philosophy, Zagreb
ALEŠ GABRIČ, Inštitut za novejšo zgodovino, Ljubljana / Institute for Recent History, Ljubljana
ADNAN VELAGIĆ, Fakultet humanističkih nauka, Mostar / The Faculty of Humanities, Mostar
RADMILA RADIĆ, Institut za noviju istoriju Srbije, Beograd / Institute of Recent History of Serbia, Beograd
SERGEY ROMANENKO, Institute of Economy – Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia
MUHIDIN PELESIĆ, Institut za istoriju, Sarajevo / Institute for History, Sarajevo

Glavni i odgovorni urednik · Editor-in-chief
VERA KATZ, Institut za istoriju, Sarajevo / Institute for History, Sarajevo

Sekretar · Secretary
AIDA LIČINA, Institut za istoriju, Sarajevo / Institute for History, Sarajevo
licinaida@gmail.com

Za izdavača
dr. HUSNIJA KAMBEROVIĆ

Riječ redakcije

Članci • Articles

Marko Pijović
PRISTUPI PROUČAVANJU IDENTITETA U PROŠLOSTI
THE APPROACHES TO THE STUDY OF IDENTITIES IN THE PAST

Haris Zaimović
ARHIVSKA GRAĐA AUSTROUGARSKE UPRAVE U HISTORIJSKOM ARHIVU SARAJEVO
ARCHIVAL SOURCES OF THE AUSTRO-HUNGARIAN ADMINISTRATION IN THE HISTORICAL ARCHIVES OF SARAJEVO

Alma Leka
UDRUŽENJE PROFESIONALNIH FOTOGRAFA BOSNE I HERCEGOVINE I DRUŠTVO AMATER FOTOGRAFA SARAJEVO (Iz rada prvih bosanskohercegovačkih fotografskih društava)
THE ASSOCIATION OF PROFESSIONAL PHOTOGRAPHERS OF BOSNIA AND HERZEGOVINA AND THE SOCIETY OF AMATEUR PHOTOGRAPHERS IN SARAJEVO
(From the work of the first photography societies in Bosnia and Herzegovina)

Mina Kujović
OSTAVŠTINA HADŽI SAVE KOSANOVIĆA, DABRO-BOSANSKOG MITROPOLITA
THE BEQUEST OF HADŽI SAVA KOSANOVIĆ, METROPOLITAN OF DABRO-BOSNIA

Max Bergholz
ČUDNA ŠUTNJA – ZAŠTO NEMA SPOMENIKA ZA MUSLIMANSKE CIVILNE ŽRTVE UBIJENE U BOSNI U DRUGOM SVJETSKOM RATU?
THE STRANGE SILENCE – WHY WERE THERE NO MONUMENTS FOR MUSLIM CIVILIANS KILLED IN BOSNIA DURING THE SECOND WORLD WAR?

Denis Bećirović
ODUZIMANJE IMOVINE SRPSKE PRAVOSLAVNE CRKVE U BOSNI I HERCEGOVINI (1945.-1961.)
THE SEIZURE OF PROPERTY BELONGING TO THE SERBIAN ORTHODOX CHURCH IN BOSNIA AND HERZEGOVINA (1945-1961)