Enter your keyword

POZIV ZA DOSTAVLJANJE TEKSTOVA ZA ČASOPIS HISTORIJSKA TRAGANJA, BR. 22

POZIV ZA DOSTAVLJANJE TEKSTOVA ZA ČASOPIS HISTORIJSKA TRAGANJA, BR. 22

Poštovane kolege/ice i saradnici/e,

Obavještavamo Vas da je otvoren poziv za dostavljanje radova za časopis Historijska traganja, br. 22/2023. Časopis djeluje kao mjesto okupljanja domaćih, ali i povjesničara iz inozemstva. Postdiplomski studenti, istraživači i ostali srodni i zainteresirani autori pozivaju se da nam se pridruže i svojim izvornim naučnim radovima, stručnim radovima kao i prikazima na engleskom, bosanskom/srpskom/hrvatskom jeziku kreiraju naredni, 22. broj Historijskih traganja.

Časopis Historijska traganja indeksiran je u EBSCO Publishing i Central and Eastern European Online Library (CEEOL).

Molimo autore da se obavezno pridržavaju Uputa autorima 

Krajnji rok za dostavljanje radova je 1. 5. 2023. godine.

Radovi se dostavljaju elektronskim putem na adresu htraganja@iis.unsa.ba koja Vam stoji na raspolaganju za sve dodatne informacije.

Autori čiji radovi budu prihvaćeni za objavljivanje, potpisat će izjavu o autorstvu i originalnosti rada (pdf).

 

DEADLINE EXTENDED – CALL FOR PAPERS: JOURNAL HISTORICAL SEARCHES, NO. 22

Dear Colleagues and Associates,

We would like to inform you that an invitation to submit your papers for the journal Historical Searches, no. 22/2023 has been opened. The Journal acts as the meeting point for domestic historians as well as historians from abroad.

Post-graduate students, researchers, and other related and interested authors are invited to join us and contribute with their original scientific papers, expert papers as well as reviews in English, Bosnian/Serbian/Croatian language to the 22th issue of the journal Historical Searches.

The journal Historical Searches is indexed in EBSCO Publishing and Central and Eastern European Online Library (CEEOL).

We kindly ask authors to follow the Instructions to Authors. 

The deadline for submission of papers is May 1st, 2023.

Papers are submitted electronically to htraganja@iis.unsa.ba and this email remains at your disposal for any further information.

Authors of accepted papers will sign the Statement on Authorship and Originality of the Paper (pdf).