Enter your keyword

Prilozi br. 8 (1972)

Prilozi br. 8 (1972)

godina VIII • Sarajevo 1972 • broj 8


Redakcioni odbor
ZDRAVKO ANTONIĆ
NIKOLA BABIĆ
RASIM HUREM
AHMED HADŽIROVIĆ
NUSRET ŠEHIĆ

Glavni i odgovorni urednik
NIKOLA BABIĆ

Sekretar Redakcije
VESELIN MITRAŠEVIĆ

Za izdavača: Nikola Babić

ČLANCI I STUDIJE:

 1. Dževad Juzbašić: Austrougarski planovi gradnje strateških željeznica na Balkanu uoči kretske krize i izgradnja željezničke pruge prema Boki Kotorskoj, Trebinju i Dubrovniku
 2. Nikola Babić: Socijaldemokratska stranka Bosne i Hercegovine i jugoslovensko pitanje
 3. Vladimir – Đuro Degan: Međunarodnopravno uređenje položaja Muslimana sa osvrtom na uređenje položaja drugih vjerskih i narodnosnih skupina na području Jugoslavije
 4. Ahmed Hadžirovic: Štrajkovi radnika u Bosni i Hercegovini 1919-1920.
 5. Uroš Nedimović: Djelovanje komunista u sindikatima u Bosni i Hercegovini od 1925. do 1929. godine
 6. Zdravko Antonić: O ustanku u istočnoj Bosni poslije savjetovanja u Stolicama 1941. godine
 7. Petar Kačavenda: Prilog pitanju odnosa Komande bosanskih četnika i Vrhovne komande Draže Mihailovića (1942)

PRILOZI:

 1. Milorad Ekmečić: Rad Ipolita Terleckoga na ujedinjenju hriščanskih crkava 1848. godine
 2. Pavle Mitrović: Iz kulturne istorije radničkog pokreta Bosne i Hercegovine do 1918. godine
 3. Perko Vojinović: Radničko kulturno-sportsko društvo »Pelagić« u Banjaluci (1928-1941)
 4. Nikola Živković: Eksploatacija železa u Bosni od strane Nemaca u toku drugog svetskog rata
 5. Uglješa Danilović: 0 knjizi Svetozara Vukmanovića »Revolucija koja teče«

PRIKAZI:

 1. Mile Konjević: Dr Rene Lovrenčić, Geneza politike »novog kursa«, Institut za hrvatsku povijest Sveučilista u Zagrebu, Zagreb 1972. str. 324
 2. Uroš Nedimović: Dr Petar Milosavljević, Položaj radničke klase u Srbiji 1918-1929, Izdavačko preduzeće »Rad«, Beograd 1972, str. 300
 3. Tomislav Išek: Dr Ahmed Hadžirović, Sindikalni pokret u Bosni i Hercegovini 1935-1941. Sarajevo, »Svjetlost<< 1972. godina, str. 203
 4. Rasim Hurem: Dane Olbina, Ratni dani – Dnevnik, Sarajevo 1972, str. 411
 5. Milica Bodrožić: I. I. Ziljberfarb, Ideji i tradjiciji Veljikoj francuzkoj revoljuciji v borbe sil demoktratiji i fasizma, Izdateljstvo »Nauka«, Moskva 1971, str. 229
 6. Uroš Nedimović: International Review of Social History, Volume XVI – 1971, Part 1-2, izdavač International Institut voor Sociale Geschiedenis, Amsterdam

IZ INSTITUTA:

 1. Djelatnost Instituta u 1972. godini
 2. Pregled domaćih i stranih časopisa koje prima Biblioteka Instituta za istoriju radničkog pokreta u Sarajevu