Enter your keyword

Prilozi br. 38 (2009)

Prilozi br. 38 (2009)

 Sarajevo 2009 • broj 38


Za izdavača:
Dr. Husnija Kamberović


Prijevodi rezimea na engleski jezik:
Senada Kreso


Lektor:
Mr. Mirela Omerović

Prilozi br. 38 (2009)

Riječ redakcije

ČLANCI I RASPRAVE

 1. Holm Sundhaussen, Od mita regije do “države na silu”: Metamorfoze u Bosni i Hercegovini
 2. Salmedin Mesihović, Hajdučija na tlu rimskih ilirskih provincija
 3. Esad Kurtović, Bosanski vojvoda Sandalj Hranić Kosača i Svetodmitarski dohodak 1396. i 1397. godine
 4. Fahd Kasumović, O terminu taksit: nesklad izvora i literature
 5. Amila Kasumović, Modaliteti eksterne kolonizacije u Bosni 1890-1914: Case study za njemačke erarne kolonije
 6. Adnan Velagić, Sprovođenje agrarne reforme i djelovanje komitskih četa u Hercegovini nakon Prvog svjetskog rata
 7. Nusret Kujraković, Osvitanje – prvo udruženje muslimanki u Bosni i Hercegovini
 8. Husnija Kamberović, Stav političke elite o nacionalnom identitetu Muslimana u Bosni i Hercegovini sredinom 1960-ih godina
 9. Adin Ljuca, Češki gulaš o bosanskom loncu. Refleksije Bosne u češkoj akademskoj sredini (1992-2008)

HISTORIJSKA GRAĐA

 1. Hana Younis, Zapisnik o predaji Turske državne blagajne u Sarajevu po okupaciji Austro – Ugarske

IZLAGANJA SA NAUČNIH SKUPOVA

 1. Tomislav Išek, Mjesto i uloga egzogenih i endogenih faktora u procesima nacionalne samoidentifikacije u BiH tokom posljednjih stotinu godina
 2. Muhamed Filipović, O vrstama i političkim razlozima revizije u historiografiji

PRIKAZI

 1. Jacques Le Goff, Čovek srednjeg veka . Beograd: Clio, 2007, 400 (Adis Zilić)
 2. Ante Gulin, Hrvatski srednjovjekovni kaptoli – Loca credibilia Dalmacije, Hrvatskog primorja, Kvarnerskih otoka i Istre. Zagreb: HAZU, 2008, 434 (Elmedina Kapidžija)
 3. Husref Redžić, Srednjovjekovni gradovi u Bosni i Hercegovini. Sarajevo: Sarajevo Publishing, 2009, 266 (Elmedina Kapidžija)
 4. Јелена Мргић, Северна Босна 13–16. век. Београд: Историјски институт, Посебна издања, Књига 56, 2008, 469 (Nedim Rabić)
 5. Hans Magenschab, Josef II. Österreichs Weg in die Moderne, Wien: 2006, 287 (Boro Bronza)
 6. Ivan Parvev, Land in Sicht. Südosteuropa in den deutschen politischen Zeitschriften des 18. Jahrhunderts, Mainz: 2008, 229 (Boro Bronza)
 7. Historija Osmanske države i civilizacije II. priredio Ekmeleddin Ihsanoğlu, Sarajevo: Orijentalni institut u Sarajevu, IRCICA-Istanbul, 2008, 653 (Hana Younis)
 8. Hannes Grandits, Herrschaft und Loyalität in der spätosmanischen Gesellschaft. Das Beispiel der multikonfessionellen Herzegovina. Wien-Köln-Weimar: Verlag Böhlau 2008, 789 (Hatidža Čar-Drnda)
 9. Balta Ivan, Julijanska akcija u Bosni i Hercegovini s osvrtom i na Hrvatsku i Slavoniju. Zagreb: HKD “Napredak” – Zagreb, 2009, 444 (Tomislav Išek)
 10. Salih Jaliman (et al.), Kazniona: knjiga o zeničkom zatvoru, Zenica: Vrijeme, 2008, 155 (Enes S. Omerović)
 11. Sabina Ferhadbegović, Serbisches Staatsmodell und regionale Selbstverwaltung in Sarajevo und Zagreb 1918-1929. Munchen: 2008 (Aldina Krečo)
 12. Husnija Kamberović, Mehemed Spaho (1883-1939): Politička biografija. Sarajevo: Vijeće Kongresa bošnjačkih intelektualaca, 2009, 280 (Amir Duranović)
 13. Narodno vijeće SHS za Bosnu i Hercegovinu. Narodna vlada i Glavni odbor Narodnog vijeća SHS za Bosnu i Hercegovinu. Inventari i građa. Sarajevo: Arhiv Bosne i Hercegovine, 2008, 371 (Husnija Kamberović)
 14. Midhat Aganović, Graditeljstvo i stanje drugih djelatnosti u Sarajevu u XX i prethodnim stoljećima. Sarajevo: 2009, 408 (Mina Kujović)
 15. Otto Skorzeny, Tajni memoari: Hitlerov najopasniji komandos. Zagreb: Zagrebačka naklada, 2006, 327 (Sanja Gladanac)
 16. Sanja Petrović Todosijević, Za bezimene: Djelatnost UNICEF-a u Federativnoj Narodnoj Republici Jugoslaviji1947.-1954. Beograd : Institut za noviju istoriju Srbije, 2008, 213 (Senada Jusić)
 17. Kulturna politika Jugoslavije: 1945-1952: zbornik dokumenata. Knj. 1-2, priredili: Branka Doknić, Milić F. Petrović, Ivan Hofman. Beograd: Arhiv Jugoslavije, 2009,(613; 558) (Muhamed Nametak)
 18. Živojin Pavlović. Ispljuvak pun krvi. Beograd: Službeni glasnik – Biblioteka Otpori i zabrane, 2008, 140 (Aida Ličina)
 19. Omer Behmen, Na dnu dna – Život i djelo. Sarajevo: Mladi muslimani, 2006, 734 (Adnan Jahić)
 20. Davor Marjan, Slom Titove Armije, JNA i raspad Jugoslavije 1987.-1992. Zagreb: Golden marketing-Tehnička knjiga, Hrvatski institut za povijest, 2008, 518 (Edin Omerčić)
 21. Osman Brka, SDA – ljudi i događaji u političkom pokretu Bošnjaka. Sarajevo: Vijeće Kongresa bošnjačkih intelektualaca, 2007, 680 (Sabina Veladžić)
 22. Edina Bećirević, Na Drini genocid: istraživanje organiziranog zločina u istočnoj Bosni. Sarajevo: Buybook, 2009, 303 (Saladin Kovačević)
 23. Ulf Brunnbauer, ”Die sozialistische Lebensweise.” Ideologie, Gesellschaft, Familie und Politik in Bulgarien (1944-1989). Wien, Köln, Weimar: Böhlau Verlag, 2007, 768 (Iva Lučić)
 24. Nijaz Duraković, Međunarodni odnosi. Sarajevo: Fakultet političkih nauka & Pravni fakultet Univerziteta u Sarajevu, 2009, 339 (Enis Omerović)
 25. Časopis za suvremenu povijest, 40, br.1, 2008, 1990-1991. Prijelomne godine hrvatske povijesti: Počeci Domovinskog rata, Zagreb: Hrvatski institut za povijest, 2008, 307 (Edin Omerčić)
 26. Glasnik Udruženja arhivskih radnika Republike Srpske. br. 1, Banjaluka: 2009, 581 (Mina Kujović)
 27.  Zbornik radova Identitet Istre – ishodišta i perspektive ur. Marino Manin, Ljiljana Dobrovšak, Gordan Črpić, Robert Blagoni, Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Biblioteka ZBORNICI, knjiga 26, Zagreb 2006, 582 (Mirza Jabandžić)
 28. Rasprave o nacionalnom identitetu Bošnjaka. Zbornik radova. Sarajevo: Institut za istoriju, 2009, 297 (Sabina Veladžić i Edin Radušić)
 29. Mitovi i stereotipi nacionalizma i komunizma na prostoru bivše Jugoslavije – Zbornik radova, Novi Sad: 2008 (Šeila Galijašević)
 30. “Istorijsko ne staljinizmu”: Zbornik radova. Okrugli sto Istorijsko ne staljinizmu, Sarajevo, 28. juni 2008. godine, Sarajevo: Savez društava “Josip Broz Tito” u BiH, 2008, 306 (Dženita Sarač)
 31. Međunarodna konferencija Identitet Bosne i Hercegovine kroz historiju – Sarajevo, 25 – 26. septembar 2009. godine (Amir Duranović)

RAZGOVORI

 1. Amila Kasumović, Crtice iz života prof. dr. Ibrahima Karabegovića (biografija i bibliografija)

Indeks autora

Upute saradnicima