Enter your keyword

 

VLATKA DUGAČKI

Dugački, Vlatka, povjesničar i leksikograf (Zagreb, 1976). Diplomirala je 2001. povijest i bohemistiku na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, gdje je 2011. doktorirala tezom Češka i slovačka manjina u međuratnoj Jugoslaviji (1918.-1941). U zvanje znanstvene suradnice izabrana je 2013., a u zvanje više znanstvene suradnice 2018. godine.

Zaposlena je u Leksikografskom zavodu Miroslav Krleža kao leksikograf, drugi izbor. Predsjednica je Znanstvenoga vijeća Leksikografskoga zavoda Miroslav Krleža (od 2017.). Autorica je niza članaka za Hrvatsku enciklopediju, Hrvatski biografski leksikon, Zagrebački leksikon, Leksikon Nikole Tesle, Filozofski leksikon, Leksikon Marina Držića, Hrvatski franjevački biografski leksikon, Enciklopediju Hrvatskoga zagorja, Turopoljskog leksikona i dr. Izvršna je urednica Židovskoga biografskog leksikona te urednica struke povijest i povijesne znanosti Proleksis enciklopedije (online izdanje).

Od 2014. suvoditeljica je projekta Hrvatski povijesni atlas (objavljenoga 2018.), a od iste godine suvoditeljica projekta Srednjovjekovne i renesansne utvrde Hrvatske.

Također je suradnica Leksikona hrvatskog iseljeništva i manjina u izdanju Instituta društvenih znanosti »Ivo Pilar« te urednica struke povijest Hrvatske enciklopedije Bosne i Hercegovine u izdanju Hrvatskoga leksikografskog instituta Bosne i Hercegovine, čija je pomoćnica glavnoga urednika (od 2018.). Članica je uredništva časopisa Pilar, Studia lexicographica, History Research.

Težište znanstvenog rada usmjerila je na povijest nacionalnih manjina, posebice na povijest češke i slovačke manjine u Hrvatskoj i Vojvodini u međuratnom razdoblju, o čemu je objavila više monografija, poglavlja u knjigama i znanstvenih radova.

Link za bibliografiju radova:

https://www.bib.irb.hr/pretraga?operators=and|Duga%C4%8Dki,%20Vlatka%20%2830703%29|text|profile