Enter your keyword

Prilozi br. 39 (2010)

Prilozi br. 39 (2010)

 Sarajevo 2010 • broj 39


REDAKCIJA:
Robert J. Donia
Amir Duranović (sekretar)
Hannes Grandits
Mustafa Imamović
Tomislav Išek
Zoran Janjetović
Dževad Juzbašić
Esad Kurtović
Zdenko Radelić
Behija Zlatar

Glavni i odgovorni urednik:
HUSNIJA KAMBEROVIĆ

Za izdavača:
Dr. Husnija Kamberović

Prijevodi rezimea na engleski jezik:
Nermina Filipović

Lektor:
Mr. Mirela Omerović

Riječ redakcije 7

ČLANCI I RASPRAVE

1. Esad Kurtović, Iz historije pčelarstva u srednjem vijeku (Košnice, pčele i med na uzgoju i u pljačkama u Dubrovniku i dubrovačkom zaleđu) 11
2. Tomislav Išek, Kalendar – perjanica Napretkove izdavačke djelatnosti 31
3. Boško Zuckerman, Političke prilike tijekom ustrojstva NDH i psihologija holokausta Židova u Bosni i Hercegovini 1941. godine 51
4. Denis Bećirović, Represija prema svećenicima Katoličke crkve u Bosni i Hercegovini od 1945. do 1955. godine 87
5. Srđa Pavlović, Cjenovnik sjećanja: istorijski revizionizam u bivšoj Jugoslaviji 103
6. Zilha Mastalić-Košuta, Genocid nad djecom u Srebrenici – sigurnoj zoni UN-a jula 1995. godine 123

HISTORIJSKA GRAĐA

1. Husnija Kamberović, Ko će naslijediti Džemala Bijedića? Razgovor Cvijetina Mijatovića i Edvarda Kardelja na Brionima 27. januara 1977. godine 147

POVODI

1. Edin Radušić – Emir O. Filipović, Šest decenija Odsjeka za historiju 169

IZLAGANJA SA NAUČNIH SKUPOVA

1. Amir Duranović, Prva godina Prvog svjetskog rata: Džemaludin ef. Čaušević na stranicama Sarajevskog lista 175

PRIKAZI

1. Грађа о прошлости Босне 1. Бања Лука: Академија наука и умјетности Републике Српске, Одјељење друштвених наука, 2008, 211 (Semir Hambo) 187
2. Esad Kurtović, Veliki vojvoda bosanski Sandalj Hranić Kosača. Sarajevo: Institut za istoriju, 2009, 526 (Elmedina Kapidžija) 191
3. Esad Kurtović, Radosalići – Primjer “jednokratnih prezimena“ srednjega vijeka. Beograd: Istorijski institut, Studije, knj. 2, 2009, 161, ćir. (Elmedina Kapidžija) 194
4. Benedikt Kotrulj, Libro del arte dela mercatura. Knjiga o vještini trgovanja. Zagreb-Dubrovnik: HAZU, Zavod za povijesne znanosti u Dubrovniku i Hrvatski računovođa, 2009, 510 (Adis Zilić) 197
5. Antal Molnár, Egy raguzai kereskedőtársaság a hódolt Budán – Scipione Bona és Marino Bucchia vállalkozásának története és dokumentumai (1573-1595) / Eine Handelsgesellschaft aus Ragusa im osmanischen Ofen – Geschichte und Dokumente der Gesellschaft von Scipione Bona und Marino Bucchia (1573-1595), Budapest Főváros Levéltára, Budapest, 2009, 433 (Emir O. Filipović) 200
6. İlber Ortaylı, Osmanlı’yı Yeniden Keşfetmek. İstanbul: Timaş Yayınları, 2009, 189 (Sedad Bešlija) 203
7. Samija Sarić, Bugojno i njegova okolina (Donji Vakuf, Prusac, Gornji Vakuf i Kupres) u vrijeme Austro-Ugarske uprave (1878-1918). Sarajevo: 2009, 340 (Mina Kujović) 208
8. Philippe GELEZ, Safvet-beg Bašagić (1870.-1934.). Aux racines intellectuelles de la pensée nationale chez les musulmans de Bosne-Herzégovine. Athènes: École francaise d'Athènes. Mondes méditerranees et balkaniques, 2010, 805 (Tomislav Išek) 211
9. Драга Мастиловић, Херцеговина у Краљевини Срба, Хрвата и Словенаца (1918-1929). Београд: Филип Вишњић, 2009, 458 (Еnes S. Omerović) 214
10. Sarita Vujković, U građanskom ogledalu, Identiteti žena bosanskohercegovačke građanske kulture (1878-1941), Beograd: Muzej Savremene umjetnosti Republike Srpske – Kulturni centar Beograd, 2009, 209 (Hana Younis)  218
11. Carl Bethke, Deutsche und ungarische Minderheiten in Kroatien und der Vojvodina 1918-1941 (Identitätsentwürfe und ethnopolitische Mobilisierung). Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, 2009, 718 (Amila Kasumović) 221
12. Fadil Ademović, Četništvo i četnička propaganda u južnoslavenskim zemljama u Drugom svjetskom ratu (1941.-1945.). Sarajevo: Kult B i Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Univerziteta u Sarajevu, 2009. Tom I-II. (862 + 612 str.) (Tomislav Išek) 225
13. Nada Kisić Kolanović, Muslimani i hrvatski nacionalizam 1941. – 1945. Zagreb: Hrvatski institut za povijest, Školska knjiga, 2009, 450 (Sanja Gladanac) 230
14. Dragan Šućur, Banjalučka eparhija za vrijeme episkopa dr Vasilija /Kostića/ 1947-1961. Banja Luka: 2009, 265 (Mina Kujović) 233
15. Sulejman Bosto, Tihomir Cipek (ur.), Kultura sjećanja: 1945. Povijesni lomovi i savladavanje prošlosti. Zagreb: Biblioteka Srednji put, 2009, 279 (Dženita Sarač Rujanac) 237
16. Nataša Milićević, Jugoslovenska vlast i srpsko građanstvo 1944-1950. Beograd: Institut za noviju istoriju Srbije, Biblioteka ”Studije i monografije”, knjiga br. 47, 2009, 645 (Vera Katz) 242
17. Мирослав Перишић, Од Стаљина ка Сартру. Формирање југославенске интелигенције на европским универзитетима 1945-1958. Београд: Институт за новију историју, 2008, 555 (Idriz Duranović) 245
18. Mirsad D. Abazović, Državna bezbjednost NR Bosne i Hercegovine i Cazinska buna 1950: činjenice i kontroverze. Sarajevo: Fakultet za kriminalistiku i sigurnosne studije, 2009, 277 (Muhamed Nametak) 249
19. Igor Duda, Pronađeno blagostanje. Svakodnevni život i potrošačka kultura u Hrvatskoj 1970-ih i 1980-ih. Zagreb: Srednja Europa, 2010, 421 (Aida Ličina) 252
20. Zašto se raspala Jugoslavija?! (U povodu bosanskohercegovačkog izdanja knjige Andrewa Barucha Wachtela, Stvaranje nacije, razaranje nacije: književna i kulturna politika u Jugoslaviji. Sarajevo: Bošnjačka asocijacija 33, 2010, 332 str.) (Edin Radušić) 255
21. Jusuf H. Mujkić, Zavidovići kroz historiju: društveno-ekonomski i kulturni razvoj na području zavidovićke općine od polovine XV do kraja XX vijeka. Knj. 3., Odbrambeno oslobodilački rat 1992-1995. godine na području zavidovićke općine. Jusuf H. Mujkić – Zavidovići: Općina, 2009. – 758 (Edin Omerčić) 260
22. Youssef Hajir, Bolnica Dobrinja: monografija. Sarajevo: EDIS 1981, 2009, 203 (Merisa Karović) 264
23. Manfred Gerstenfeld, The Abuse of Holocaust Memory, Distortion and Responses. Jerusalem: Center for Public Affairs-ADL, Jerusalem, 2009, 243 (Denis Veladžić) 267
24. Emilio Đentile, Religije politike: između demokratija i totalitarizama. Beograd: Biblioteka XX vek, 2009, 292 (Amir Duranović) 273
25. Historijska traganja. Sarajevo: Institut za istoriju, 2010, br. 5, 278 str. (Gina Zorabdić) 276
26. GODIŠNJAK za društvenu istoriju. god. XVI, sveske 1-3. Beograd: Udruženje za društvenu istoriju, 2009, 315 (Vera Katz) 279
27. Mustafa Imamović: 45 godina naučnog i publicističkog rada: zbornik radova. Sarajevo: Institut za istoriju – University Press; Gradačac: Javna biblioteka “Alija Isaković”, 2010, 367 (Hadžija Hadžiabdić) 283
28. Berlinski kongres – početak novog društveno-političkog poretka na Balkanu (Osvrt na naučnu konferenciju “The Political and Social Implications for the Ottoman Empire and its successor states of the Treaty of Berlin, 1878.” The University of Utah, Salt Lake City, 1-3. april 2010.) (Edin Radušić) 287
29. Konferencija Ustavno-pravni i politički položaj Bosne i Hercegovine u 20. stoljeću, Gradačac: Kula Husein-kapetana Gradaščevića, 21. maj 2010. (Amir Duranović) 291
30. Naučna konferencija Rethinking Late Socialism. Socio-Cultural Change and Political Legitimacy in Eastern Europe since the 1960s (Amir Duranović) 295

IN MEMORIAM

1. Edin Radušić, Iljas Hadžibegović (1938-2010) 301
2. Pejo Ćošković, Sima Ćirković (1929-2009) 303
3. Husnija Kamberović, Uroš Nedimović (1931-2010) 305
Indeks autora 307
Upute saradnicima 309