Enter your keyword

Prilozi br. 22 (1986)

Prilozi br. 22 (1986)

godina XXI • Sarajevo 1986 • broj 22


Redakcioni odbor:
TOMISLAV IŠEK
IBRAHIM KARABEGOVIĆ
AVDO SUĆESKA
NEDIM ŠARAC
MARKO ŠUNJIĆ

Glavni i odgovorni urednik:
IBRAHIM KARABEGOVIĆ

Sekretar redakcije:
TIHOMIR KLARIĆ

Tehnički urednik:
IBRAHIM KEMURA

Za izdavača:
IBRAHIM KARABEGOVIĆ

Lektor:
TIHOMIR KLARIĆ

Korektor:
IBRAHIM KEMURA

Prevodilac:
SREBREN DIZDAR

Bibliografska obrada:
SUZANA SRNDOVIĆ

Нусрет Шехић, Новине у програмирању и органиозовању научног рада у историографији у Босни и Херцеговини 13

СТУДИЈЕ, ЧЛАНЦИ И РАСПРАВЕ

1. Џевад Јузбашић, Радпичко питање у програмима грађанске политике и дјелатности Босанскохерцеговачког сабора 25
2. Кагl Kaser, Die serbische bürgerliche Politik in Bosnien und der Hercegovina vom Ende der Annexionskrise bis zum Ende Der ersten Saborsession (1909-1911) 63
3. Andrej Mitrović, Banka Discontogesellschaft i Balkan 1914-1918. godine 91
4. Нусрет Шехић, Превирања на селу и у радпичком покрету у Босни и Херцеоговини nоткрај npвoг свјетског рата и у првој години новостворене Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца 131
5. Вера Кац, Основна обиљежја социјалне структуре чланства КПЈ/СКЈ у Босни и Херцеоговини 1945-1953.

 

177

ПРИЛОЗИ

1. Дубравко Ловреновић, Цетински кнез Иваниш Нелипчић у политичким превирањима у Далмацији крајем 14. и током првих деценија 15. стољећа 199
2. Борис Нилевић, Питање етничко-конфесионалних промјена у Босни и Херцеговини насталих доласком османске власти (превасходно код српског народа) 221
3. Avdo Sućeska, О Mu'afiyet-u u bosanskom ejaletu 235
4. Ибрахим Тепић, Школовање ђака и студената из Босне и Херцеговине у Русији од 50-их до 70-их година 19. вијека 245

ДИСКУСИЈА

1. Историографски текстови у сепарату »Босна и Херцеговина« – II издање Енциклопедије Југославије
2. Десанка Ковачевић-Којић, Примједбе на текст »Средњовјековна босанска држава« 261
3. Авдо Сућеска, Осврт на приказ историје Босне у османско-турском периоду 263
4. Џевад Јузбашић, Критичке напомене на текстове који се односе на историју периода аустроугарске управе и националне односе у Босни и Херцеговини 271
5. Нусрет Шехић. О организацији рада и методологији израде јединице Босна и Херцеговина 282
6. Драго Боровчанин, НОР и револуција у Босни и Херцеговини 286
7. Расим Хурем, Историја периода 1941-1945. у Босни и Херцеговини 290
8. Мухарем Кресо, НОР и социјалистичка револуција 1941-1945. у Босни и Херцеговини 294
9. Муахмед Филиповић, Област хисторије и хисториографије у Енциклопедији Југославије – Босна и Херцеговина 300
10. Савјетовање поводом 40-годишњице Фочанских прописа
11. Расим Хурем, О уопштавању неких искустава народноослободилачког покрета и народноослободилачке борбе вршеном у току фочанског периода НОБ-а 313

ПРИКАЗИ И ОСВРТИ

1. Сафет Банџoвић: Е. Мушовић, Тутин и околина, Етнографски институт САНУ, Београд, 1985. 321
2. Пејо Чошковић: Фра Боно Бенић, Љетопис сутјешког самостана, Сарајево, 1979., стр. 342 324
3. Мустафа Имамовић: Лука Ђаковић, Политичке организације босанскохерцеговачких католика Хрвата, Глобус, Загреб, 1985., стр. 396 327
4. Ахмед Хаџировић: Ибрахим Кемура, Улога »Гајрета« у друштвеном животу Муслимана Босне и Херцеговине (1903-1941), Библиотека »Културно насљеђе«, Веселин Маслеша, Сарајево, 1986., стр. 415 334
5. Томислав Ишек: Иван Цвитковић, Ко је био Алојзије Степинац? Ослобођење, Сарајево, 1986., стр. 335 340
6. Сафет Банџовић: Д.Шепић, Влада Ивана Шубашића, ЧГП Дело, Љубљана, 1983. 348
7. Бранко Петрановић: Прво обласно савјетовање комуниста источне Босне 1944. године (Власеница-Бијељина, 22-23. II-29. II-3. III), приређиваћи: др Здравко Антонић, Веселин Митрашевић, Есад Тихић, Тузла, 1986., стр. 419 350

ИЗ ИНСТИТУТА

Ибрахим Карабеговић, Кратак преглед рада Института за историју у Сарајеву у 1985. години 357

БИБЛИОГРАФИЈА

Библиографија радова Недима Шарца 365

IN MEMORIAM

Др Лука Ђаковић 381