Enter your keyword

 

FILIP ŠKILJAN

Škiljan, Filip, povjesničar i arheolog (Zagreb, 1980). Nakon završene Klasične gimnazije upisao je dvopredmetni  studij   povijesti  i arheologije na  Filozofskom   fakultetu

Sveučilišta u Zagrebu, gdje je 2003. godine diplomirao s temom  Japodska naselja u Beloj

krajini. Godine 2004. upisao je poslijediplomski studij hrvatske povijesti XX. st. te 2006. magistrirao tezom  Politički zatvorenici u logorima Jasenovac i Stara Gradiška. Godine   2006. upisuje izvandoktorski  studij  Hrvatske   povijesti  XX. st. te je 2009. doktorirao tezom  Politička  opredjeljivanja   u Hrvatskom zagorju  u Drugom svjetskom ratu. Od 2003. do 2006. godine radi kao kustos zbirke fotografija, video-materijala i digitalnih zapisa u Spomen-području Jasenovac. Od 2006. do 2010. radi kao voditelj Arhiva Srba u Republici Hrvatskoj pri Srpskom narodnom vijeću.  Od 2010. godine zaposlen je u Institutu za migracije i narodnosti. Za   znanstvenog  suradnika   izabran   je  2010.   godine,   a  za  višeg   znanstvenog suradnika 2013. godine te za znanstvenog savjetnika 2018. godine.  Predavao je kolegij Povijest   Balkana   u   XX.  stoljeću  na   preddiplomskom   studiju   i   kolegij   Odabrane   teme  iz hrvatske   povijesti   XX.   stoljeća   na   diplomskom   studiju   povijesti   na   Hrvatskim   studijima Sveučilišta u Zagrebu te je 2011. izabran je u naslovno zvanje docenta na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu. Bavi se Drugim svjetskim ratom i nacionalnim manjinama u Hrvatskoj. Autor je više monografija i znanstvenih članaka.

Odabrana bibliografija

Knjige:

Škiljan, F. (2020). Sjećanje Bošnjaka na sudjelovanje u Domovinskom ratu u Hrvatskoj, Zagreb: Vijeće bošnjačke nacionalne manjine Grada Zagreba

Škiljan, F. (2020). Sjećanje nacionalnih manjina u Hrvatskoj na Domovinski rat, Zagreb: Koordinacija vijeća i predstavnika nacionalnih manjina Grada Zagreba

Škiljan, F., Ilić, M. (2020). Tragovima ruskih emigranata. Povijesni vodič po mjestima i gradovima Hrvatske, Zagreb: Vernisaž.

Škiljan, F., Petrić, H. (2019). Iz povijesti Srba u Koprivničko-križevačkoj županiji, Zagreb: Vijeće srpske nacionalne manjine Koprivničko-križevačke županije.

Škiljan, F. (2019). Mađari u Domovinskom ratu, Zagreb: Vijeće mađarske nacionalne manjine Grada Zagreba.

Škiljan, F. (2019).  Poljaci u Hrvatskoj, Zagreb: Predstavnica poljske nacionalne manjine Grada Zagreba.

Škiljan, F., Dugački, V., Crnkić, A. (2019).  Islamska zajednica u Sisku, Sisak: Medžlis Islamske zajednice Sisak.

Škiljan, F. (2019).  Fran Zavrnik, Zagreb: Kulturno-prosvjetno društvo Slovenski dom.

Škiljan, F. (2018). Nacionalne manjine u Zagrebu, Zagreb: Koordinacija Vijeća i predstavnika nacionalnih manjina Grada Zagreba.

Škiljan, F. (2018). Svakodnevni život Rusina u istočnoj Slavoniji i zapadnom Srijemu, Zagreb: Predstavnik rusinske nacionalne manjine Grada Zagreba.

Škiljan, F., Petrić, H. (2018). Iz povijesti Srba u Zagrebačkoj županiji, Zagreb: Vijeće srpske nacionalne manjine Zagrebačke županije.

Škiljan, F., Perić Kaselj, M. (2018). Hrvati u Sloveniji, Lendava: Savez hrvatskih društava u Sloveniji.

Škiljan, F., Petrić, H. (2017). Iz povijesti Srba u Varaždinskoj županiji – od prvih doseljavanja do današnjih dana, Zagreb: Grafocentar.

Škiljan, F., Petrić, H. (2017). Iz povijesti Srba u parohiji Salnik od doseljavanja do današnjih dana, Zagreb: Vijeće srpske nacionalne manjine Zagrebačke županije.

Škiljan, F., Simić, B. (2017). Srbi u Cetinskoj krajini, Zagreb: Srpsko narodno vijeće, Vijeće srpske nacionalne manjine Splitsko-dalmatinske županije.

Radovi u knjigama i časopisima:

Lewis, K., Skelin Horvat, A., Škiljan, F. (2020). For Whom the School Bell Tolls: Minority Language Politics in the Croatian Educational System//Multilingualism and Politics: Revisiting Multilingual Citizenship/Strani, Katerina (ur.). Cham: Palgrave Macmillan, str. 285-308.

Škiljan, F., Riman, B. (2019). Život pograničnog stanovništva: studija slučaja Međimurje // Podravina: časopis za multidisciplinarna istraživanja, 18: (36) 113-128.

Vukić, A., Perić Kaselj, M., Škiljan, F. (2018). Povijest koja se pamti i različitost sjećanja: identiteti nacionalnih manjinskih zajednica i hrvatskih dijasporskih zajednica. U M. Džolan i M. Maras (ur.) Nepomireno društvo–nepomirena pamćenja, Doprinos prevladavanju nepomirenih pamćenja hrvatskog naroda ad intra/ad extra, Synopsis, Zagreb–Sarajevo, 167–182.

Peternel, L., Škiljan, F. (2016). Etniciteti, nacije i granice na Kordunu: primjer bošnjačke nacionalne manjine//Studia ethnologica Croatica, 28: (1) 213-232. doi:10.17234/SEC.28.8

Vukić, A., Perić Kaselj, M., Škiljan, F. (2015). Događaj i etnička situacija-promjena identiteta nacionalnih manjinskih zajednica u Republici Hrvatskoj, Studia ethnologica Croatica, 27: (1) 7-36.

Vukić, A., Perić Kaselj, M., Škiljan, F. (2015). Event and Ethnic Situacion: Changes to the Identity of  National  Minority Commuunities in the  Republic of Croatia, Studia ethnologica Croatica, 27: (1), 37-70.

Vukić, A. Škiljan, F. (2015). Migracije Slovenaca na području sjeverozapadne Hrvatske (Varaždinska i Krapinsko zagorska županija),  Podravski glasnik, XIV, broj 27, str. 175-189.

Škiljan, F. (2015). Slovenci u Zagrebu i djelovanje društva Slovenski dom u Zagrebu s posebnim osvrtom na pokušaj osnivanja slovenske škole 1946. godine« u: Nacionalne manjine u Hrvatskoj i Hrvati kao manjina, Zagreb, str. 157 – 166.

Škiljan, F. (2015). Romi u Istri, u: Zbornik javnih predavanja, Pazin, 3: 105 – 113.

Škiljan, F. (2015). Bošnjaci  na otoku Krku i u gradu Buzetu, Historijska misao, Tuzla, 1 : 227 – 255.

Škiljan, F., Babić. D. (2014). Romi u Podravini i Međimurju i uključenost u hrvatsko društvo: od predrasuda i stigmatizacije do socijalne distance i diskriminacije, Podravina, 13: (25) 141 – 159.

Škiljan, F. (2014). Prevjeravanje Srba na području sjeverozapadne Hrvatske 1941. i 1942. Godine, Tokovi istorije, knjiga I, 135 – 173.

Škiljan, F. (2014). Svakodnevni život vlaškog sela Žejane na Ćićariji u dvadesetom stoljeću, Histria, 4: 237 – 266.

Škiljan, F. (2014). Starokatolička crkva u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj, Historijski zbornik,  LXVII: (1) 195 – 213.

Škiljan, F., Josipovičem, D. (2014). Nekatere novejše dileme razvoja slovenske manjšine na Hrvaškem s poudarkom na območju na meji s Slovenijo, Razprave in gradivo, 73: 29 – 47.

Škiljan, F. (2014). Nacionalne manjine u Krapinsko – zagorskoj županiji – studija slučaja Slovenci, Hrvatsko zagorje, 20: (3/4) 103 – 118.

Škiljan, F. (2014). Rusi u Slavoniji, u: Slavonija – sociodemografski problemi/izazovi, Zagreb, str. 29 – 49.

Škiljan, F. (2014). Nacionalne manjine u hrvatskoj Baranji između čekića i nakovnja – slučaj baranjskih Nijemaca, u: Srpsko-hrvatski politički odnosi u 20. veku – zaštita identiteta, Novi Sad, str. 31-43.

Škiljan, F. (2014). Analiza stvarnih dosega u konzumaciji prava nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj – primjeri iz prakse, u: Bošnjačka pismohrana, str. 295 – 312.

Škiljan, F. (2014). Identitet Srba u Hrvatskoj« u: Politička misao, 2 :111-134.

Škiljan, F. (2013). Progon Srba iz Zagreba i oduzimanje srpske imovine 1941., Tokovi istorije, 1:  85-115.

Škiljan, F., Babić, D. (2013). Socijalna integracija useljenika iz BIH (Bošnjaci i Hrvati) u Hrvatskoj, Migracije iz BIH, Sarajevo,  95-103.

Škiljan, F. (2013). Identity of national minorities in Croatia, u: National and European identity in the process od European integration, Belgrade, str. 131-158.

Škiljan, F. (2012). Položaj Roma u Međimurju i varaždinsko-koprivničkoj Podravini i usporedba s položajem Roma u slovenskom Prekmurju i Mađarskoj«u: Zbornik Etnološkog instituta SANU, 28: 159-190.

Škiljan, F. (2012). Prisilno iseljavanje Srba iz Podravine i Kalničkog prigorja u ljeto i ranu jesen 1941., Cris, XIV: (1) 342-364.

Škiljan, F. (2012). The Organisation and Political Position of Serbs in Croatia, Serbian Political Thought,  IV: (5) 23-55.

Škiljan, F. (2012). Rusi u Hrvatskoj između 1991. i 2011., u: Studia lexicographica, 5: (11) 21-50.

Škiljan, F. (2012). Prisilno iseljavanje Srba iz Moslavine 1941. godine, u: Historijski zbornik, 1: 149-168.

Škiljan, F. (2012). Organizirano masovno prisilno iseljavanje Srba iz Hrvatske 1941. godine, Stanovništvo, 2: 1-34.

Škiljan, F. (2012). Stambena problematika – studija slučaja Srbi u Hrvatskoj, u: Srpsko-hrvatski odnosi: rešavanje otvorenih pitanja, Petrovaradin, str. 165-188.

Škiljan, F. (2012). Svakodnevni život rusinske obitelji u istočnoj Slavoniji i zapadnom Srijemu između 1920. i 1960. godine«: Zbornik za narodni život i običaje. 56: 325-372.

Škiljan, F. (2011). Teror ustaškog režima nad srpskim stanovništvom na području kotareva Vrbovsko, Delnice i Ogulin u proljeće i ljeto 1941. godine//Radovi – Zavod za hrvatsku povijest, 43: 343-372.

Škiljan, F. (2010). Očuvanje i zaštita kulturno-istorijskog nasleđa Srbije u inostranstvu – Zbornik radova s druge naučne konferencije s međunarodnim učešćem / Očuvanje i zaštita kulturno-istorijskog nasleđa Srbije u inostranstvu – Zbornik radova s druge naučne konferencije s međunarodnim učešćem/Golubović, Vidoje (ur.). Beograd: Institut za međunarodnu politiku i privredu, str. 43-99.

Škiljan, F. (2010). Pisanja slovenskog časopisa Odmev 1932. – 1933 // Studia lexicographica, 4: (1) 139-162.

Škiljan, F. (2011). Svakodnevni život pravoslavne obitelji u Podravini između dva svjetska rata« u: Podravina, 11: (22) 82-107.

Škiljan, F. (2011). Oduzimanje srpske imovine od strane vlasti NDH i iseljavanje Srba iz zapadne Slavonije 1941. godine, u: Osječki zbornik, 30: 131-148.

Škiljan, F. (2011). Bošnjaci/Muslimani na Kordunu 1991. i dvadeset godina kasnije – studija slučaja, u: Hrvatsko-srpski odnosi u dvadesetom veku, Golubić – Novi Sad.

Škiljan, F. (2011). Teror ustaškog režima nad srpskim stanovništvom na području kotareva Vrbovsko, Delnice i Ogulin u proljeće i ljeto 1941. godine«, Radovi Zavoda za hrvatsku povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 43: 343-372.

Škiljan, F. (2011). Cazinska krajina i svakodnevni život krajiške obitelji u prvoj polovini 20. stoljeća, Bošnjačka pismohrana, 10: 32-33, 37-65.

Škiljan, F. (2011). Stanje objekata Srpske pravoslavne crkve u Hrvatskoj, u: Dobrovoljački glasnik, 11: (37) 125-154.

Škiljan, F. (2011). O stradanju stanovništva kotara Stubica u Drugom svjetskom ratu i razdoblju poraća«, u: Osamsto godina pisanoga spomena Stubice (1209 – 2009), Donja Stubica, 223-241.

Škiljan, F. (2010). Očuvanje i zaštita kulturno-istorijskog nasleđa Srbije u inostranstvu – Zbornik radova s druge naučne konferencije s međunarodnim učešćem / Očuvanje i zaštita kulturno-istorijskog nasleđa Srbije u inostranstvu – Zbornik radova s druge naučne konferencije s međunarodnim učešćem/Golubović, Vidoje (ur.). Beograd: Institut za međunarodnu politiku i privredu, str. 43-99.

Škiljan, F. (2010). Pisanja slovenskog časopisa Odmev 1932. – 1933 // Studia lexicographica, 4: (1) 139-162.

Škiljan, F. (2010). Iz svakodnevnog života stanovnika područja Dvora na Uni u razdoblju između 1900. i 1941. godine, Godišnjak Gradskog muzeja Sisak, 10: 315-369.

Škiljan, F. (2010). Partizanska gimnazija Maršal Tito u Zagrebu, u: Zbornik partizanskih gimnazija, Zagreb, 14-19.

Škiljan, F. (2010). Stanje objekata Srpske pravoslavne crkve u Hrvatskoj«, u: Očuvanje i zaštita kulturno-istorijskog nasleđa Srbije u inostranstvu: zbornik radova s druge naučne konferencije s međunarodnim učešćem, Beograd, 43-99.

Škiljan, F. (2010). Stradanje Srba, Roma i Židova u virovitičkom i slatinskom kraju tijekom 1941. i početkom 1942. godine, Scrinia Slavonica, 10: 341-365.

Škiljan, F. (2010). Kongres Srba u Hrvatskoj 1945., u: Nacije, države i dijaspora na prostoru bivše Jugoslavije, Sremska Kamenica, 59-68.