Enter your keyword

Prilozi br. 34 (2005)

Prilozi br. 34 (2005)

 Sarajevo 2005 • broj 34


Za izdavača:
Dr. Husnija Kamberović

Prijevodi rezimea na engleski jezik:
Senada Kreso
Emily Greble Babić

Lektor:
Mr. Halima Sofradžija

Prilozi br. 34 (2005)

Riječ Redakcije

SARAJEVO 1914. GODINE

 1. Husnija Kamberović, Ubojstvo Franza Ferdinanda u Sarajevu 1914.- Devedeset godina poslije
 2. Zijad Šehić, Atentat, mobilizacija, rat
 3. Marc Stefan Peters, U sjeni ubijenog nadvojvođe: Karlo Tersztyansky i Stjepan Sarkotić
 4. Sonja Dujmović, “Srpska riječ ” i 1914. godina- sistem nacionalne mobilizacije
 5. Indira Kučuk-Sorguč, Prilog historiji svakodnevice: Spomenik umorstvu- okamenjena prošlost na izdržavanju stoljetne kazne
 6. Fedžad Forto, Afere i prevare u BiH 1914.-1918.

NAUČNE RASPRAVE

 1. Dževad Juzbašić, Die österreichisch-ungarische Okkupationsverwaltung in BosnienHerzegowina. Einige Aspekte der Beziehungen zwischen den Militiär- und Zivilibehörden
 2. Samija Sarić- Vera Štimac, Gdje je bila sarajevska Hagada 1894.-1913 .
 3. Edin Radušić, Agrarno pitanje u bosanskohercegovačkom Saboru 1910.-1914.
 4. Safet Bandžović, Sovjetska “ ПPABДA” o unutrašnjim prilikama i spoljnoj politici Jugoslavije (1919. -1941.)
 5. Vera Katz, “Ostaci građanstva” na putu izgradnje socijalizma u Bosni i Hercegovini

HISTORIJSKA GRAĐA

 1. Nedim Zahirović, Podaci o Bosanskom ejaletu u orijentalnim rukopisima Konzularne akademije u Beču
 2. Mina Kujović, Prepiska u vezi sa vlasništvom Fethija džamije u Zvorniku 1879.-1915. godine
 3. Andrej Rodinis, Odabrani dijelovi zapisnika sa skupština Društva arhivskih radnika BiH od osnivanja do 1961. godine. (Povodom 50 godina od osnivanja Društva arhivskih radnika BiH)

POLEMIKE

 1. Mesud Šadinlija, Jedno vještačko poglavlje o zastavi. (Pål Kolstø, «Državni simboli u novim državama: znakovi jedinstva i podjele», Prilozi, 33, Sarajevo, 2004., str. 185-208.)
 2. Pål Kolstø, Odgovor Mesudu Šadinliji
 3. Krešimir Kužić, Odgovor na osam primjedbi

IZLAGANJA SA NAUČNIH SKUPOVA

 1. Latinka Perović, Modernizacija srpskog društva- pokušaji i ograničenja

OSVRTI

 1. Smail Čekić, Agresija na Republiku Bosnu i Hercegovinu. I iII. Sarajevo : Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava i KULT/B, 2004. (Muhamed Filipović)

PRIKAZI

 1. Muhamed Hadžijahić, Povijest Bosne u IX i X stoljeću. Sarajevo: Bošnjačka zajednica kulture Preporod, 2004, str. 336. (Amir Kliko)
 2. Veljko Paškvalin, Krščanstvo kasne antike u zaleđu Salone i Narone. Arheološka istraživanja kasnoantičkog krščanstva u Bosni i Hercegovini, Sarajevo: Vrhbosanska katolička teologija, Biblioteka Radovi, knjiga 6, 2003. (Melisa Forić)
 3. “Fojnički grbovnik”, Sarajevo: Rabie, 2005, str. 333. (Emir 0. Filipović)
 4. Mladen Ančić, Na rubu Zapada: Tri stoljeća srednjovjekovne Bosne. Zagreb: Hrvatski instiutut za povijest, 2001, str. 299. (Aida Škoro)
 5. Vesna Miović, Dubrovačka diplomacija u Istambulu. Zagreb-Dubrovnik: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zavod za povijesne znanosti u Dubrovniku, 2003, st1: 316 (Hana Younis)
 6. Markus Koller, Bosnien an der Schwelle zur Neuzeit. Eine Kulturgeschichte der Gewalt (1747-1798). München: R. Oldenbourg, 2004, str. 244. (Almira Memić)
 7. Bosna i Hercegovina u Uspomenama Leona Bilinskog. Sarajevo: Institut za istoriju, 2004., str. 112 (Edin Radušić)
 8. Makdisi, Ussama. The Culture of Sectarianism: Community, History, and Violence in Nineteenth-Century Ottoman Lebanon. Berkeley: University of California Press, 2000. str. 259. (Edin Hajdarpašić)
 9. Ljubomir Maksimović, Grad u Vizantiji. Ogledi o društvu poznovizantijskog doba, Beograd: Plato, 2003, str.259 (Salih Jalimam)
 10. Esad Tihić, Bosanski Šamac kroz historiju od postanka naselja do završetka Drugog svjetskog rata, Sarajevo : Sulejman Tihić, 2005., str. 264. (Seka Brkljača)
 11. Dr. Mustafa Memić, Pojave prozelitizma u plavsko-gusinjskom kraju 1913. i 1919. godine, Sarajevo: Autor, 2004. godine, str. 239 (Hatidža Čar-Drndo)
 12. Mark Mazower, Balkan: kratka povijest. Zagreb: Srednja Europa, 2003, str. 184. (Dženita Sarač)
 13. Drago Roksandic(ur.), Uvod u komparativnu historiju, Zagreb, 2004. (Amila Pustahija)
 14. Triplex confinium (I 500-1800): Ekohistorija. Zbornik radova sa međunarodnog znanstvenog skupa održanog od 3. do 7. svibnja 2000. godine u Zadru. Uredili: Drago Roksandić, Ivan Mimica, Natasa Štefanec i Vinka Glunčić-Bužančić. Split: Književni krug; Zagreb: Zavod za hrvatsku povijest Filozofskog fakulteta Sveučilista u Zagrebu, 2003., 450 str. (Vesna lvanović)
 15. Thomas Bremer (ur.), Religija. društvo i politika. Kontroverzna tumačenja i približavanja, Wissenschaftliche Arbeitsgruppe für weltkirchliche Aufgaben der Deutsch en Bischofskonferenz, Bonn, 2002, str. 343. (Sonja Dujmović)
 16. Povijest Irske. Uredili: Theodore William MOODY-Francis Xavier MARTIN. Zagreb: GRAPA. 2003, str.446. (Salih Jalimam)
 17. Jacques Le Goff. Stara i nasa Europa. Zagreb: Matica hrvatska, 2004. str. 55. (Salih Jalimam)
 18. М. С. Андерсон: Европа у осамнаестом веку 1713-1789. Београд:Цлио, 2003, стр. 611 . (Боро Бронза)
 19. C. A. Poмaнeнкo: Юyгocлaвия, Poccuя, u «cлaвянcкaя uдeя» (Husnija Kamberovic)
 20. Partizanska i komunistička represija i zločini u Hrvatskoj 1944. -1946. Dokumenti. Slavonski Brad : Hrvatski institut za povijest – Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje, 2005, str. 344 (Husnija Kamberović)
 21. Jugoslavija v hladni vojni: zbornik z Znansvenega posveta Jugoslavija v hladni vojni, Ljubljana, 8.-9. maja 2000 = Jugoslavija in the cold war: the collection of papers at the Scientific Conference Yugoslavia in the Cold War, Ljubljana, 8-9 May 2000 I uredniki, edited by Jasna Fisher (eta/.). Ljubljana: Institut za novejso zgodovino; Toronto: University, 2004 (Vera Katz)
 22. Milorad Tomanić, Srpska crkva u ratu i ratovi u njoj. Beograd: Medijska knjižara Krug, 2001, str. 251. (Safet Bandžović)
 23. Todor Kuljić, Prevladavanje prošlosti: uzroci i pravci promene slike istorije krajem XX veka. Beograd: Helsinski odbor za ljudska prava u Srbiji, 2002, str. 508. (Safet Bandžović)
 24. Ivan Markešić: Kako smo sačuvali Bosnu i Hercegovinu U povodu 10. obljetnice Hrvatskog narodnog vijeća Bosne i Hercegovine (1994.-2004.). Sarajevo -Zagreb : HNV BiH (Sarajevo) i Synopsis (Sarajevo Zagreb), 2004., str. 471. (Ljubomir Lukić)
 25. Franjo Marić, Vrhbosanska nadbiskupija početkom trećeg tisućljeća. Sarajevo-Zagreb : Nadbiskupski ordinarijat vrhbosanski, Vikarijat za prognanike i izbjeglice, 2004., str. 1393. (Vera Katz)
 26. Mihael Miterauer, Milenijumi i druge jubilarne godine. Zašto proslavljamo istoriju? Beograd: Udruženje za društvenu istoriju, 2003. (Sonja Dujmović)
 27. Robert Stradling, Teaching 20th-century European history. Strasbourg Cedex: Council of Europe, 2001, str. 290. (Edin Veladžić)
 28. Godišnjak Centra za balkanološka ispitivanja XXXIII/ 31. Sarajevo : Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, 2004. (Melisa Forić)
 29. Gračanički glasnik, god. IX/broj 18. Gračanica: “Monos” doo, 2004. str.129. (Mina Kujović)
 30. Prilozi za orijentalnu filologiju, Vo/.52-5312002-03., Sarajevo: Orijentalni institut, 2004, str. 432. (Hana Younis)
 31. Godišnjak za društvenu istoriju =Annual of Social History, god. IX sveska 1-3, 2002., Beograd: Udruženje za društvenu istoriju, 2004., str. 276. (Vera Katz)
 32. Međunarodna naučna konferencija Genocid nad Bošnjacima sigurnosne zone UN Srebrenica jula 1995. godine-pouke budućim generacijama (Muharem Kreso)

IN MEMORIAM

Vladimir Izrailjević Frejdzon (1922- 2004) (Sergej Romanjenko)

Indeks autora

Upute saradnicima