Enter your keyword

Prilozi br. 33 (2004)

Prilozi br. 33 (2004)

 Sarajevo 2004 • broj 33


Za izdavača:

Dr. Husnija Kamberović

Prijevodi rezimea na engleski jezik:
Senada Kreso

Lektor:
Mr. Halima Sofradžija

Prilozi br. 33 (2004)

NAUČNE RASPRAVE

 1. Dubravko Lovrenović, Modeli ideološkog isključivanja: Ugarska i Bosna kao ideološki protivnici na osnovi različitih konfesija krščanstva
 2. Dejan Zadro: Franjevačka crkva i samostan sv. Nikole u srednjovjekovnim Milima (Arnautovići kod Visokog). Kritički osvrt na dosadašnja arheološko-povijesna istraživanja
 3. Zoran Grijak, Benjamin Kallay i vrhbosanski nadbiskup Josip Stadler. Problemi katolicizma u Bosni i Hercegovini
 4. Budimir Miličić, Istoriografska analiza pravne regulative o djelomičnoj nacionalizaciji zemljišta seljaka u Jugoslaviji 1953-1956. godine
 5. Pål Kolstø, Državni simboli u novim državama: znakovijedinstva i podjele

HISTORIJSKA GRAĐA

 1. Husnija Kamberović, Pismo mostarskoga biskupa fra Alojzija Mišića upućeno zemaljskom poglavaru Oskaru Potioreku 1913. godine

IZLAGANJA SA NAUČNIH SKUPOVA

 1. Robert J. Donia, Šarolikost historije
 2. Seka Brkljača, Politika prema bosanskohercegovačkim opštinama i opštine prema politici u Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca
 3. Sonja Dujmović, Sporazum Cvetković-Maček i autonomija Bosne i Hercegovine u viđenju sarajevskih radikala
 4. Senija Milišić, 0 razvoju nauke, prosvjete i kulture u Bosni i Hercegovini 1943.-2003. godine

PRIKAZI

 1. Smail Čekić: Pokret Bagauda.- Sarajevo, 2002, 205 str. (Salih Jalimam)
 2. Pavao Anđelić, Bobovac i Kraljeva Sutjeska, stolna mjesta bosanskih vladara u XIV i XV stoljeću, Sarajevo Publishing, Biblioteka kulturno nasljeđe, Sarajevo 2004, str. 329. (Amir Kliko)
 3. Povijesni izvori Slavonije, Baranje i Srijema, Sv. I. 1390.- 1409. Sakupio i priredio Ive Mažuran, Državni arhiv u Osijeku, Osijek 2002, 503 str. ISBN 953-6336-22-7 (sv. 1) (Dejan Zadro)
 4. Jacques Le Goff: Priča o Europi -Izd. “Školska knjiga”, Zagreb 2002, str. 91. (Salih Jalimam)
 5. Jelena Mrgić-Radojčić. Donji Kraji. Krajina srednjovekovne Bosne. Beograd: Filozofski fakultet u Beogradu, Filozofski fakultet u Banjaluci, Istorijski institut u Banjaluci, 2002; str. 398 (Ramiza Smajić)
 6. Krešimir Kužić, Hrvati i križari, Hrvatski institut za povijest, Biblioteka Hrvatska povjesnica, monografije i studije III/25, Zagreb 2003, str. 178. (Amir Kliko)
 7. Enes Pelidija, Banjalučki boj iz 1737. Uzroci i posljedice, EI-Kalem, Sarajevo, 2003. (Esad Zgodić)
 8. Vesna Čučić, Posljednja kriza Dubrovačke Republike, HAZU, Zavod za povijesne znanosti : Matica hrvatska, Ogranak, Zagreb- Dubrovnik, 2003. pp. 335. (Enes Pelidija)
 9. Ivica Puljić, Hrvati katolici Donje Hercegovine i istočna kriza – Hercegovački ustanak 1875.-1878., Dubrovnik-Neum 2004., 544. str. (Tomo Vukšić)
 10. Iljas Hadžibegović, Bosanskohercegovački gradovi na razmeđu 19. i 20. stoljeća, Institut za istoriju, Sarajevo, 2004. (Seka Brkljača)
 11. Helmut Friedrichsmeier, Das Versunkene Bosnien, Graz- Wien- Köln 1999; “Zaboravljena Bosna” kroz fotografije austrijskog oficira Emila Balcareka. (Vesna Mušeta Aščerić)
 12. Esad Zgodić: Bosanska politička misao. Austrougarsko doba. Knjiga prva. Sarajevo 2003, str. 611 (Husnija Kamberović)
 13. Uzeir Bavčić, Merhamet (1913-2003), Sarajevo 2003, str. 320. (Husnija Kamberović)
 14. Graham Henkok, Gospodari siromaštva, Privilegije, moć, prestiž i korupcija u multimilionskoj industriji pomoći, Beograd, 2002. (Senija Milišić)
 15. Historijski mitovi na Balkanu. Zbornik radova. Izdavač: Institut za istoriju, Sarajevo 2003, str. 329. (Edin Veladžić)
 16. Tomislav Išek, Mjesto i uloga HKD Napredak u kulturnom životu Hrvata Bosne i Hercegovine (1902. -1918.). Nakladnici: Institut za istoriju (Sarajevo) i HKD Napredak (Sarajevo), Sarajevo 2002., str. 236 (Ljubomir Lukić)
 17. Srbija u modernizacijskim procesima 19. i 20. veka. (2) Položaj žene kao merilo modernizacije. Naučni skup, Institut za noviju istoriju Srbije, Beograd, 1998, str. 582. (Sonja Dujmović)
 18. Srbija u modernizacijskim procesima 19. i 20. veka. (3) Uloga elita, Beograd, 2003, str. 276. (Sonja Dujmović)
 19. Smail Čekić: Revolucionarni rad KPJ u vojsci Kraljevine Jugoslavije. Sarajevo: Kult B, 2004; str. 958. (Husnija Kamberović)
 20. Katarina Spehnjak, Javnost i propaganda: Narodna fronta u politici i kulturi Hrvatske 1945.-1952., Hrvatski institut za povijest, Biblioteka Hrvatska povijesnica, Monografije i studije III/17, Zagreb, 2002., 317. (Vera Katz)
 21. Marko Nikezić, Srpska krhka vertikala, izd. Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji, Beograd 2003, str. 343. (Safet Bandžović)
 22. Maya Shatzmiller, ur. Islam and Bosnia: Conflict Resolution and Foreign Policy in Multi-Ethnic States. MeGill-Queen's University Press, Montreal, 2002., str. 220. (Edin Hajdarpašić)
 23. Balkan Battlegrounds: A Military History of the Yugoslav Conflict, 1990-1995. Two volumes. Washington, DC: Central Intelligence Agency, 2002. (Robert J. Donia)
 24. Omer Karić, Aida Malović, Fahira Dželilović, Senada Ćosić, Jablanica 100 godina kolstva (1903-2003)., Izdavač: Općina Jablanica, Odbor za obilježavanje jubileja Stotinu godina školstva u Jablanici, Jablanica, 2003., str.2l0. (Seka Brkljača)
 25. ANALI Gazi Husrev-begove biblioteke, Knjiga XXI-XXII, Sarajevo, 2003, 352.str. (Hana Younis)
 26. Međunarodni znanstveni skup: Zgodovinopisje v državah naslednicah SFRJ 1991-2003., Ljubljana 18. in 19. marec 2004. (Vera Katz)

Upute saradnicima