Enter your keyword

Prilozi br. 1 (1965)

Prilozi br. 1 (1965)

godina I • Sarajevo 1965 • broj 1


Redakcioni odbor
HAMDIJA ĆEMERLIĆ
MILORAD EKMEČiĆ
MONI FINCI
RASIM HUREM
ENVER REDŽIĆ

Glavni i odgovorni urednik
ENVER REDŽIĆ

Sekretar Redakcije
KOVILJKA KLAIĆ

Za izdavača: Enver Redžić
Lektori: Andrijić Samija, Zurovac Radmilo
Korektor: Divna Lubura
Tehnička oprema: Ognjen Vukelić

Riječ redakcije

I ČLANCI I STUDIJE

l. Milan Gavrić: Napad na nadnice rudara Kreke krajem XIX vijeka
2. Rafael Brčić: Štrajk rudara u Bosni i Hercegovini 1920. godine
3. Uroš Nedimović: Radnički pokret u Bosni i Hercegovini u prvoj polovini 1921. godine
4. Ahmed Hadžirović: Donošenje “Uredbe o utvrđivanju minimalnih nadnica, zaključivanju kolektivnih ugovora, pomirenju i arbitraži” februara 1937. godine
5. Dubravka Skarica: Djelatnost Kluba akademičara Banja Luka pred II svjetski rat
6. Dana Begić: Antifašistički pokret žena u Bosni i Hercegovini u vremenu od 1937. do 1941. godine
7. Mladen Vukomanović: Ustanak u gornjoj Hercegovini juna 1941. godine
8. Dušan Lukač: Banja Luka u prvim danima okupacije
9. Veselin Đuretić: Stvaranje prvih organa narodne vlasti u zapadnoj Bosni

II PRILOZI

1. Referat, koreferati i diskusija o Pregledu istorije SKJ, vođena na sastanku 26. i 27. februara 1964. godine u Sarajevu u organizaciji Instituta za proučavanje istorije radničkog pokreta i Društva istoričara SRBiH

III PRIKAZI

1. Rasim Hurem: Dr Jovan Marjanović: Ustanak i narodnooslobodilački pokret u Srbiji 1941. godine, Beograd 1963.
2. Miodrag Čanković: Franjo Tuđman: “Okupacija i revolucija”, Zagreb, 1963.
3. Ilijas Hadžibegović: Vlado Strugar: Jugoslovenske socijaldemokratske stranke 1914-1918. godine, Zagreb 1963.
5. Dževad Jazbašić: “Putovi revolucije«, časopis Instituta za historiju radničkog pokreta Zagreb, godina I, broj 1-2
6. Atif Purivatra: Tri godišnjaka “Glasnika Društva arhivista Bosne i Hercegovine”
7. Veselin Đuretić: “Prilozi za istoriju socijalizma”
8. Nusret Sehić: Trinaest brojeva banjolučkog socijalističkog lista »Narodni Glas«

IZ INSTITUTA

1. O dosadašnjoj djelatnosti Instituta za proučavanje istorije radničkog pokreta u Sarajevu
2. Tematski program Instituta za proučavanje istorije radničkog pokreta Sarajevo
3. Pregled domaćih i stranih časopisa koje prima Biblioteka Instituta za proučavanje istorije radničkog pokreta Sarajevo