Enter your keyword

Predsjednik Udruženja za zaštitu kulturne baštine “Isa-beg Ishaković” u posjeti Institutu za historiju

Predsjednik Udruženja za zaštitu kulturne baštine “Isa-beg Ishaković” u posjeti Institutu za historiju

U posjeti Institutu za historiju boravio je Elvis Pivić, predsjednik Udruženja za zaštitu kulturne baštine Isa-beg Ishaković. U razgovoru sa dr. Sedadom Bešlijom, v.d. direktora Instituta, gosp. Pivić se zahvalio stručnjacima iz oblasti osmanskog perioda na angažmanu i saradnji u naučnoj elaboraciji i afirmaciji u proteklih nekoliko godina historijskog lika i djela Isa-bega Ishakovića, utemeljitelja …read more →

KONKURS ZA IZBOR U ZVANJE “VIŠI STRUČNI SARADNIK ZA OBLAST STARIJE HISTORIJE – OSMANSKI PERIOD” I “VIŠI STRUČNI SARADNIK ZA OBLAST MODERNE HISTORIJE”

KONKURS ZA IZBOR U ZVANJE “VIŠI STRUČNI SARADNIK ZA OBLAST STARIJE HISTORIJE – OSMANSKI PERIOD” I “VIŠI STRUČNI SARADNIK ZA OBLAST MODERNE HISTORIJE”

Na osnovu Zakona o naučnoistraživačkoj djelatnosti(„Službene novine Kantona Sarajevo broj: 26/16“ i  Odluke Vijeća Instituta za historiju broj: 01-01-461/19 od 05.07.2019. godine i saglasnosti Senata Univerziteta u Sarajevu  broj: 01-24-115/19 od 17.07.2019. godine   INSTITUT ZA HISTORIJU raspisuje KONKURS za izbor u zvanje Viši stručni saradnik za oblast starije historije (osmanski period) – 1 izvršilac; …read more →

Mr. Edin Omerčić u stručnoj posjeti Beogradu

Mr. Edin Omerčić u stručnoj posjeti Beogradu

Mr. Edin Omerčić, viši stručni saradnik u Institutu za historiju, boravio je u KROKODILovoj rezidenciji u Beogradu, a u okviru projekta Ko je prvi počeo? Istoričari protiv revizionizma. Tokom boravka u Beogradu je pregledavao štampu iz razdoblja 1990. i 1991. godine u Narodnoj biblioteci Srbije, a u sklopu putovanja je posjetio kolege u beogradskom Institutu …read more →

Saradnici Instituta učestvovali u projektu “Arapski jezik u BiH”

Saradnici Instituta učestvovali u projektu “Arapski jezik u BiH”

Dr. Hana Younis, viša naučna saradnica Instituta za historiju uspješno je završila projekat “Arapski jezik u Bosni i Hercegovini” koji predstavlja dio velikog projekta “Arapski u svijetu” pod supervizijom Međunarodnog centra za arapski jezik “Kralj Abdullah bin Abdulaziz” u Rijadu. Osim dr. Younis, o historijatu arapskog jezika u BiH pisali su naučni saradnici Instituta, dr. …read more →

Prilozi br. 47 (2018)

Prilozi br. 47 (2018)

 Sarajevo 2018 • broj 47 Za izdavača Muhamed Nametak Glavna i odgovorna urednica Hana Younis Lektura – bosanski, hrvatski, srpski jezik Mirela Omerović Lektura – engleski jezik Anela Hodžić Prilozi br. 47 (2018) SADRŽAJ RIJEČ UREDNICE 7 ČLANCI I RASPRAVE 1. Goran Popović PUTNA STANICA AD DRINUM 11 2. Edin Veletovac PRILOG POZNAVANJU NAJRANIJE HISTORIJE ...read more →
Prilozi br. 46 (2017)

Prilozi br. 46 (2017)

 Sarajevo 2017 • broj 46 Za izdavača: Dr. Senija Milišić Prijevodi rezimea na engleski jezik: Alma Hamza Lektura: Mr. Mehmed Kardaš Prilozi br. 46 (2017) SADRŽAJ PREDGOVOR 7 ČLANCI I RASPRAVE 1. Salmedin Mesihović HELENISTIČKE PROTOKOMUNISTIČKE UTOPISTIČKE IDEJE I FILOZOFSKA UČENJA 13 2. Sedad Bešlija O POZICIJI I IMENIMA HERCEGOVAČKIH SANDŽAKBEGOVA U OSMANSKOJ ADMINISTRACIJI U ...read more →
Prilozi br. 45 (2016)

Prilozi br. 45 (2016)

 Sarajevo 2016 • broj 45 Za izdavača: Dr. Senija Milišić Prijevodi rezimea na engleski jezik: Alma Hamza Lektura: Mr. Mehmed Kardaš Prilozi br. 45 (2016) SADRŽAJ PREDGOVOR 7 ČLANCI I RASPRAVE 1. Esad Kurtović UTVIČIĆI IZ FOČE (BOSANSKO ILI DUBROVAČKO PORIJEKLO?) 13 2. Hana Younis “BREZ NIKOGA U DIJARU GURBETU” 41 3. Sonja Dujmović O ...read more →
Prilozi br. 44 (2015)

Prilozi br. 44 (2015)

 Sarajevo 2015 • broj 44 Za izdavača: Dr. Husnija Kamberović Prijevodi rezimea na engleski jezik: Nermina Filipović Prilozi br. 44 (2015) SADRŽAJ Riječ redakcije 7 ČLANCI I RASPRAVE 1. Vasilj Jovović, Odnosi Đurada II Stracimirovića Balšića sa osmanskim Turcima 80-ih god ina XIV vijeka 9 2. Faruk Taslidža, Uloga Redžep-paše Nevesinjca u Bečkom ratu (1683-1699) ...read more →
Prilozi br. 43 (2014)

Prilozi br. 43 (2014)

 Sarajevo 2014 • broj 43 Za izdavača: Dr. Husnija Kamberović Prilozi br. 43 (2014) SADRŽAJ Editor’s Notes (Husnija Kamberović) 5 1. Husnija Kamberović, Commemoration of the First World War in Bosnia and Herzegovina 7 2. Mustafa Imamović, The First Critical Approach to Young Bosnia 17 3. James Lyon, Habsburg Sarajevo 1914: A Social Picture 23 ...read more →