Enter your keyword

U Sarajevu predstavljeni Prilozi br. 48 i Historijska traganja br. 18

U Sarajevu predstavljeni Prilozi br. 48 i Historijska traganja br. 18

Dva nova izdanja naučnih časopisa u izdavačkoj produkciji Instituta za istoriju, predstavljena su 28. januara 2020. godine u Rektoratu Univerziteta u Sarajevu. Riječ je o izdanjima duge tradicije u kojima su objavljeni naučni radovi eminentnih istoričara iz zemlje, regije ali i šire.

Naučni časopisi Instituta za historiju prepoznatljiva su izdanja koja imaju dugu tradiciju, budući da se časopis „Prilozi“ periodično objavljuje od 1965. godine, a časopis „Historijska traganja“ od 2008. godine. Novo izdanje časopisa Prilozi br. 48. rezultat je rada istraživačkih napora autora koji svojim radovima donose inspiraciju i motiv za dalji rad, kritičko promišljanje, njegovanje tolerancije na različiti pristup, spremnost na kritički dijalog i usavršavanje u historiografskom zanatu.

ENES OMEROVIĆ, naučni saradnik u Institutu za historiju i promotor izdanja, istakao je:

“Oni hronološki obuhvataju period od 19. stoljeća do savremenog doba. Tematski su dosta različiti, metodološki također. Ima mnogo radova koji su metodološki vrlo inventivni, bave se temama kojima se do sada niko nije bavio i ne na takva način”, rekao je Omerović.

Novi broj “Historijskih traganja” nije imao tematski okvir, ali su u njemu prisutni radovi iz svih perioda, koji se u Institutu izučavaju. Objavljeni su originalni izvorni naučni, pregledni i stručni radovi te prikazi iz svih historijskih disciplina koji do sada nisu objavljeni ni u zemlji ni u inostranstvu.

DžENITA RUJANAC, promotorka “Historijskih traganja”, istakla je:

“Novost je da u drugom bloku donosimo prijevode, to su prevodi dva članka, jednog novog iz 2018. i drugi je prevod članka znamenitog profesora Hamdije Čemerlića, nekadašnjeg rektora Univerziteta u Sarajevu, koji je objavljen davne 68. godine u našim Prilozima br 4”, kazala je Rujanac.

SEDAD BEŠLIJA, v.d. direktor Instituta za historiju i moderator promocije, kazao je:

“Inovacija je ta da su od prošle godine digitalizovani svi brojevi oba časopisa koja se nalaze na našoj web stranici. Istraživači, kako iz naše države, tako i iz inostranstva imaju priliku da sada na jedan savremeniji način pristupe rezultatima naših istraživanja”, istakao je Bešlija.

Institut za historiju, kao organizaciona jedinica Univerziteta u Sarajevu u 2019. godini obilježio je 60 godina postojanja svjedočeći o kontinuitetu potrebe društva za stalnim kritičkim propitivanjem prošlosti.

Izvor: BHRT