Enter your keyword

Mr. Božena Miljić u posjeti Institutu za historiju

Mr. Božena Miljić u posjeti Institutu za historiju

U sklopu Međunarodnog programa univerzitetske razmjene studenata i profesora (CEEPUS) u Institutu za historiju boravila je mr. Božena Miljić sa Istorijskog instituta Crne Gore.
Mr. Miljić je u četvrtak, 5. marta, u prostorijama Instituta održala predavanje pod naslovom „Pop-patriotske pjesme u Crnoj Gori od 1990. do 2006. godine“. Predavanju je prisustvovao jedan broj stručnih i naučnih saradnika Instituta za historiju. Na kraju predavanja, učesnici predavanja vodili su naučnu diskusiju o navedenoj temi i zahvalili se kolegici Miljić na zanimljivoj temi i izlaganju.

Mr. Božena Miljić rođena je 1990. godine na Cetinju. Osnovnu školu i gimnaziju je završila u Podgorici. Osnovi i master studij historije završila je u Novom Sadu. Magistarsku tezu „Fridrih II Hoenštaufen-srednjovjekovni renesansni vladar“ odbranila je 2015. godine na Katedri za srednji vijek Filozofskog fakulteta u Novom Sadu. Pripravnički staž obavila je, tokom 2014. godine, u Narodnom muzeju Crne Gore na Cetinju. Od 2015. do 2019. godine bila je zaposlena kao kustos u Istorijskom muzeju Crne Gore na Cetinju. U periodu od februara do avgusta 2017. godine bila je stipendista Ministarstva inostranih poslova Italije, u okviru programa DIPLOMAzia2- Scienze per la diplomazia , internacionalnog trening kursa o zaštiti i očuvanju kulturne baštine, i boravila je na usavršavanju u Istituto di Studi sul Mediterraneo Antico (ISMA)-Consiglio Nazionale delle Ricerche u Rimu, na kursevima u Firenci, Milanu, Kataniji, kao i na arheološkoj misiji na Sardiniji. Doktorske studije je upisala 2017. godine na De Montfort University u Lesteru, u Velikoj Britaniji, kao dobitnik stipendije Univerziteta. Tema doktorskih studija je „The trajectory of Yugoslav history and politics through the lens of popular Music 1980-2006“, a mentor joj je Dr Kenneth Morrison. Od marta 2019. godine zaposlena je kao viši istraživač na Istorijskom institutu Crne Gore. Oblasti njenog interesovanja su istorija, kultura i društvo Crne Gore i bivše Jugoslavije u drugoj polovini dvadestog vijeka. Tečno govori engleski i italijanski jezik, a služi se i latinskim. Član je ICOM-a (Međunarodnog savjeta muzeja), HIPMONT-a (Udruženja profesora istorije Crne Gore) i EUROCLIO-a (Međunarodnog udruženja profesora istorije).