Enter your keyword

U Sarajevu održana promocija knjige “Migracije i Bosanski ejalet 1683-1718.” autorice dr. Ramize Smajić

U Sarajevu održana promocija knjige “Migracije i Bosanski ejalet 1683-1718.” autorice dr. Ramize Smajić

Danas je u Svečanoj sali Rektorata UNSA održana promocija historijske monografije “Migracije i Bosanski ejalet 1683-1718.” autorice dr. Ramize Smajić, više naučne saradnice u Institutu za historiju.

Ova knjiga je plod doktorske disertacije koja je 2019. odbranjena na Odsjeku za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu pod mentorstvom prof. dr. Nenada Moačanina. To je u isto vrijeme bio naučnoistraživački projekat u sklopu plana i programa rada Instituta za historiju Univerziteta u Sarajevu u čijem je izdanju objavljena u ediciji historijske monografije br. 24.

Pored autorice dr. Smajić, promotori knjige bili su dr. Safet Bandžović, naučni savjetnik u Institutu za historiju UNSA, koji je ujedno i urednik izdanja, prof. emeritus Pravnog fakulteta UNSA Enes Durmišević i prof. dr. Senadin Lavić sa Fakulteta političkih nauka UNSA.

Promociju je moderirao dr. Sedad Bešlija, direktor Instituta za historiju.

***

Akademik Dragi Gjorgiev, direktor Instituta za nacionalnu historiju Sj. Makedonije u svojoj recenziji knjige, između ostalog, napisao je:

„Uzimajući u obzir da se nijedne velike i intenzivne migracije ne mogu ograničiti niti u etničkim, a još manje u geografskim granicima, onda može se reći da ovaj rad dr. Ramize Smajić prevazilazi granice Bosanskog ejaleta, koji je glavni prostor istraživanja, i odnosi se na mnogo širi geografski i na raznorodniji etnički prostor, što daje radu jednu internacionalnu dimenziju i što pretstavlja odličnu predispoziciju da on bude važna i neizbježna referenca za sve osmaniste koji se bave migracijskim tokovima u osmanlijskom kontekstu, posebno na balkanskom i evropskom tlu na prijelazu iz XVII u XVIII stoljeće.“

Dr. Senad Hasanagić iz Mostara je u svojoj recenziji knjige, između ostalog, zapisao:
„Zahvaljujući profesorici Ramizi Smajić i ovom djelu dat je doprinos većoj spoznaji o jednom egzodusu u srcu Evrope u kojem su na kraju 17. stoljeća sa prostora Mađarske, Slavonije, Like, Dalmacije, Krbave i Boke Kotorske nestali muslimani. Ovaj egzodus koji se realnim posljedicama i namjerom može okarakterizirati kao genocid treba imenovati kao historijski događaj, temeljitije i povezanije istražiti, pravilno karakterizirati. Od tih događanja treba sklopiti mozaik čiji je značajan dio vezan za migracije u Bosni i situacije u raznim društvenim aspektima koje su tim migracijama nastale. Jedan značajan dio tog mozaika obezbijeđen je ovom knjigom. Tako je ujedno i dat doprinos i boljem razumijevanju historijskog kontinuiteta susreta civilizacija, ali i uništenja i progona, od poraza pod Bečom do Srebrenice.“