Enter your keyword

Sekretar Instituta za historiju Fatima Išerić boravila je na Univerzitetu u Valladolidu u Španiji

Sekretar Instituta za historiju Fatima Išerić boravila je na Univerzitetu u Valladolidu u Španiji

U okviru međunarodne Erasmus+ (K171) mobilnosti sekretar Instituta za historiju Fatima Išerić, dipl. iur. u periodu od 06.05. do 10.05.2024. g. boravila je na Univerzitetu u Valladolidu u Španiji.